Dokumendiregistris on andmed dokumentide kohta, mis on loodud või saadud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tegevuse käigus. Registris on saabunud ja väljastatavad dokumendid, käskkirjad ja lepingud.
Leiti 160128 dokumenti1 2 3 .. 4004
Registreerimise aeg Registreerimise nr Sari Liik Pealkiri Nimi
18.02.2019 19-001527-002 28-2 Vastus Vastus Õ.P
18.02.2019 19-001619-002 28-2 Vastus Vastus O.V
15.02.2019 19-001645-001 28-2 Selgitustaotlus Selgitustaotlus M.S
15.02.2019 19-000567-005 28-4 Väljaminev kiri Väljaminev kiri Fiesta Reisid OÜ
15.02.2019 18-011856-009 28-1 Kaupleja vastuse edastamine Kaupleja vastuse edastamine G.S
15.02.2019 19-001458-004 28-25 Sissetulev kiri Sissetulev kiri Ergeri Osaühing
15.02.2019 19-001641-001 28-10 Pakettreiside kogumüügi aruanne 2018. aasta 4. kvartali pakettreiside kogumüügi aruanne Osaühing Ergeri
15.02.2019 19-001523-002 28-2 Vastus Vastus A.P
15.02.2019 18-011368-006 30-1 Menetluskiri tarbijale Menetluskiri tarbijale G.L
15.02.2019 18-008727-008 30-1 Tarbija vastus Tarbija vastus J.V
15.02.2019 19-001470-002 28-1 Nõue puuduste kõrvaldamiseks Nõue puuduste kõrvaldamiseks K.R
15.02.2019 19-000858-004 28-2 Väljaminev kiri Kiri tarbijale K.T
15.02.2019 19-001626-002 28-3 Vastus Vastus pöördumisele S.K
15.02.2019 19-000026-011 30-1 Vastus Vastus A.K
15.02.2019 19-001033-006 28-1 Sissetulev kiri Sissetulev kiri J.G
15.02.2019 19-001607-002 28-3 Vastus Vastus K.R
15.02.2019 19-001644-001 28-2 Selgitustaotlus Selgitustaotlus A.D
15.02.2019 19-001305-002 30-2 Vastus Vastus D.Z
15.02.2019 19-001643-001 28-2 Selgitustaotlus Selgitustaotlus R.I
15.02.2019 19-000026-010 30-1 Tarbija vastus Tarbija vastus A.K
15.02.2019 19-001642-001 28-1 Avaldus Avaldus T.T
14.02.2019 19-001563-003 28-2 Sissetulev kiri Sissetulev kiri I.K
15.02.2019 18-010989-022 28-1 Sissetulev kiri Kiri tarbijalt S.R
15.02.2019 19-000096-013 28-25 Sissetulev kiri Telia vastus Telia Eesti AS
15.02.2019 19-001081-002 30-2 Vastus Vastus D.S
15.02.2019 19-001157-002 30-2 Vastus Vastus R.J
15.02.2019 19-001640-002 28-4 Märgukiri/tähelepanujuhtimine Tähelepanujuhtimine osaühing Latours
15.02.2019 19-001620-002 28-2 Vastus Vastus N.S
13.02.2019 19-001640-001 28-4 Sissetulev kiri Tagatisdokument reisiettevõtjalt osaühing Latours
15.02.2019 18-008727-007 30-1 Menetluskiri tarbijale Menetluskiri tarbijale J.V
07.02.2019 18-008727-006 30-1 Tarbija vastus Tarbija vastus J.V
15.02.2019 19-001585-002 28-3 Vastus Vastus A.P
15.02.2019 18-011774-014 28-1 Kaupleja vastuse edastamine Kiri tarbijale A.P
15.02.2019 19-001239-003 28-2 Sissetulev kiri Sissetulev kiri D.K
15.02.2019 19-001636-001 28-4 Väljaminev kiri Väljaminev kiri Reisiguru OÜ
12.02.2019 19-001210-004 28-4 Sissetulev kiri Kiri reisiettevõtjalt Puhka Kihnus OÜ
15.02.2019 19-001042-005 28-1 Kaupleja vastuse edastamine Kaupleja vastuse edastamine E.B
15.02.2019 19-000446-014 28-1 Sissetulev kiri Kiri tarbijalt K.T
15.02.2019 19-001605-002 28-2 Vastus Vastus K.L
15.02.2019 18-011284-010 28-1 Menetluse lõpetamise teade Menetluse lõpetamise teade T.T
Leiti 160128 dokumenti1 2 3 .. 4004