Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid...
Leiti 2376 otsust1 2 3 .. 60
Kaupleja Ettevõte mustas nimekirjas Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
OSAÜHING Rahvusvahelise Autoveo Expert ei 15.08.2019 28-1/19-004294-018 OÜ Rahvusvahelise Autoveo Expert: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004294.pdf
Märksõnad: vastuhagi, töövõtuleping
Tarbija sõidukile tehti kaupleja juures õlivahetus. Tarbija selgituste kohaselt sai ta tagasi mittetöötava auto, lisaks tehti töid, mida tarbija ei tellinud, tehti mootori läbipesu. Enne tööde teostamist tarbija väitel probleeme ei olnud, kuid peale tööde teostamist oli tarbija sunnitud vahetama autol küünlad, sest neile tekkis tahma ja mootor töötas ebaühtlaselt. Tarbija pöördus tagasi kaupleja poole ja andis auto diagnostikasse, kuid kui tarbija sai auto tagasi, siis ei öeldud mootori kohta midagi ja peale seda tööd süttis auto armatuuris mootori hoiatustuli. Tarbijale selgitati, et tegemist on kõrgsurvepumba anduri probleemiga. Tarbija viis auto uuesti töökotta ja järgmisel päeval anti tarbijale teada, et auto ei käivitu, kuigi tarbija sõnul sõitis ta autoga ise kohale. Tarbijale pakuti, kas auto äraviimist või siis uut tasulist diagnostikat ning lisati, et tegemist on tarbija poolt toodud ebakvaliteetse pumbaga. Samas ei saa tarbija aru, kuidas oldi suutelised pumba mittetöötamist kontrollima, kui auto väidetavalt ei käivitunud. Hiljem tekkis veel vaidlus auto tagastamisega, kuid lõpuks pukseeris tarbija oma auto minema. Kaupleja sõnul tegelik probleem seisneb selles, et tarbija viis auto ära ilma teenuse eest maksmata ja tahab vältida vastutust. Kaupleja esitas komisjonile tõendi, millest nähtub, et kaupleja esindaja esitas tarbija vastu hagi samast töövõtulepingust tuleneva võlgnevuse välja mõistmiseks. Komisjon leidis, et kuna kaupleja on tarbija vastu alustanud võlgnevuse sissenõudmiseks hagimenetlust, siis on tarbija soovi korral otstarbekas tarbija nõuet menetleda samas menetluses vastuhagina.
Osaühing Arlende ei 15.08.2019 28-1/19-004660-014 OÜ Arlende: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004660.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, rehvivahetus
Tarbija käis kaupleja juures rehvivahetuses. Tarbija sõiduki kõikidel velgedel on terves ulatuses ringi kujuliselt, mõne millimeetri kaugusel rehvi servast kahjustused. Vigastuste iseloom viitab sellele, et kahjustused on tekkinud velje pöörlemise ajal vastu kõva eset. Vigastuste iseloom ei vasta komisjoni hinnangul tee äärekividesse sõidule vastavate vigastustega. Möller Auto keretööde meistri arvamuse kohaselt on velgede vigastused tekitatud rehvivahetustööde käigus, rehvi velje peale paneku lõppfaasis. Rehvimontaažipingi maaletooja Megastar AS vastas tarbija poolt saadetud fotole, et pildi järgi oli tegemist lohaka tööga, mille tagajärjeks olid velgede vigastused. Kaupleja paljasõnalised väited ning istungil esitatud video ei tõenda, et kahjustused ei saanud velgedele tekkida rehvide velgedele peale paneku faasis. Komisjon leidis, et sõiduki velgede kahjustamine leidis aset ajal kui töö juhusliku hävinemise ja kahjustamise riisikot kandis kaupleja.
CARVEX OÜ ei 15.08.2019 28-1/19-003956-011 Carvex OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003956.pdf
Märksõnad: sõiduki diagnostika, töövõtuleping
Tarbija tellis kauplejalt diagnostika. Kaupleja teostas diagnostika ning tuvastas vajaduse DPF-filtri läbipõletuspuhastuseks. Kaupleja tuvastas lisaks, et sõiduki mootor töötab ebaühtlaselt ning lisaks on läbi üks pihusti. Proovisõidu käigus tuli sõidukil lahti eelneva remondi käigus halvasti paigaldatud jahutusvedeliku voolik. Kaupleja pukseeris sõiduki tagasi remonditöökotta ning parandas tekkinud rikke. Tarbija aktsepteeris kaupleja poolt tehtud töid esitatud arve tasumisega. Kaupleja juurest ära sõites ilmnes sõiduki mootoris kolin, ometi jätkas tarbija sõitmist, mille tulemusena jooksis sõiduki mootor kokku. Kaupleja kinnitas et diagnostikajärgselt tehtud tööd ei olnud sõiduki mootoriga seotud. Komisjon nõustub kauplejaga, et tahmafiltri läbipõletamise käigus mootoriga seonduvaid remonttöid ei tehta. Komisjon märgib, et sõiduki mootori rikkest andis kinnitust juba see, et sõiduk vajas iga 200 km järgi õli ning kiri, mootori talitushäired, sõiduki armatuuris. Komisjon on seisukohal, et sõiduki mootori vigastus ei ole seotud kaupleja poolt täidetud töövõtulepinguga, mistõttu tuleb avaldus jätta täies ulatuses rahuldamata.
OÜ Nordauto Grupp ei 15.08.2019 28-1/19-003561-015 OÜ Nordauto Grupp: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003561.pdf
Märksõnad: lepingutingimustele mittevastav, rehvid
Tarbija ostis kauplejalt sõiduki. Tarbija sai koos auto ostuga kaasa ka suvrehvid, mis kaupleja sõnade kohaselt pidid olema kasutuskõlblikud. Tarbija viis auto kevadel rehvivahetusse ja selgus, et rehvid ei ole liiklemiseks sobilikud, mistõttu pidi tarbija ostma uued rehvid. Kaupleja seisukohaks on, et tarbijale müüdi korralik vähekasutatud auto, millega anti kaasa kaks komplekti rattaid eraldi velgedel ning rehvid olid kasutatud, kuid rehvide kulumispiir ei olnud veel käes. Komisjon leidis, et avaldus tuleb jätta rahuldamata. Komisjoni hinnangul ei ole rehvid sellised sõiduki osad, millel saaks olla ostja jaoks müügilepingu ajal varjatud ja nähtamatuid puudusi. Sama tavapärane on, et sõiduki rehvid kuluvad ning vajavad aeg ajalt vahetamist. Komisjon on seisukohal, et kaupleja ei ole lepingutingimusi rikkunud ega vastuta asja lepingutingimustele mittevastavuse eest.
aktsiaselts SEB Elu-ja Pensionikindlustus ei 08.08.2019 28-1/19-003767-011 Kogumispensionikindlustus, lepinug ülesütlemine ja tagasiostuväärtus Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003767.pdf
Märksõnad: kogumispensioni kindlustusleping
Tarbija soovis ennetähtaegselt lepingu üles öelda, kuivõrd kaupleja ei teavitanud teda asjaolust, et tarbijal tuleb tasuda igaaastaselt haldustasusid, misjärel alles siis lisandub 4% tootlusintress. Komisjon leidis, et tarbija on lepingust taganemisõiguse minetanud, kuivõrd 2006 aastal kaupleja teavitas tarbijat lepingutingimustest, mis sätestasid tagasiostugraafikuväärtuse kui ka haldustasude tasumise kohustuse. Käesoleval hetkel on tarbijal lepingu ülesütlemisõigus, kuid tagasiostuväärtus vastavalt maksegraafikule. Tarbija nõue saada kogu makstud raha tagasi ei ole põhjendatud, sest puudub alust lugeda kauplejaga sõlmitud lepingutingimused tühiseks.
Miljon Miksi OÜ ei 02.08.2019 28-1/19-004481-006 Miljon Miksi OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 28-1-19-004481.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija ostis rütmipillid, millest ühed jättis kaupleja kohale toimetamata. Kaupleja on jätnud tarbija korduvatele kirjadele vastamata, ega ole tagastanud ka raha. Tarbija soovib müügilepingust osaliselt taganeda ja saada tagasi tasutud 68.00 eurot. Komisjon leidis, et tarbija nõue on põhjendatud, kuna kaupleja on müügilepingut oluliselt rikkunud.
VÕS § 208 lg 1, VÕS § 48 lg 1, VÕS § 116, VÕS § 189 lg 1
Your Fashion OÜ ei 02.08.2019 28-1/19-004278-008 Your Fashion: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 28-1-19-004278.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija tellis kaupleja e-poest www.heelstop.ee naiste kingad. Kaupleja on jätnud tarbijale kauba tarnimata ning ettemaksu tagastamata. Komisjon otsustas tarbija nõude rahuldada, kuna kaupleja on oluliselt rikkunud lepingust tulenevat kohustust.
VÕS § 208 lg 1, VÕS § 56 lg 1, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1
OÜ Dorada Trade ei 29.07.2019 28-1/19-002586-021 OÜ Dorada Trade (ziphome kauplus): lepingust taganemine ja ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002586.pdf
Märksõnad: sisutus, jaekaubandus ziphome kauplus, lepingust taganemine, ostuhinna tagastamine.
Sisu: Tarbija tellis laua ja 4 tooli ning nurgadiivani. Toodetel esineb terve rida puudusi (loetletud otsuses). Kaupleja pakkus parandamist, kuid selle tarneaeg on tarbija jaoks liiga pikk (1-2 kuud). Kaupleja aktsepteerib puudusi osaliselt. Komisjon leiab, et toodete suhteliselt kõrge hinna eest oleks tarbija õigustatud saama ka kvaliteetset mööblit ning mitte taluma parandamise ja asendamisega seotud ebamugavusi. Kaupelja on nõus teatuid detaile asendama, kuid tarbija sellega ei nõustu. Komisjon rahuldab tarbija nõude, kuna asendamine ja parandamine põhjustab olulisi ebamugavusi tarbijale.
VÕS § 208 lg 1, 4; § 217 lg 1, 2 p 6; § 218 lg 2, § 220 lg 1; § 222 lg 1; § 223 lg 1 j 2; § 116 lg 1, § 189 lg 1.
ONOFF JAEKAUBANDUSE OÜ ei 26.07.2019 28-1/19-002971-011 ONOFF JAEKAUBANDUSE OÜ: müügieseme asendamine või ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002971.pdf
Märksõnad: müügileping, põhjendamatud ebamugavused
Tarbija ja Kaupleja sõlmisid müügilepingu, mille esemeks oli kuivatiga pesumasin Siemens. Lisaks ostis Tarbija juurde lisagarantii 5 aastaks. Tarbija avalduse kohaselt toode on käinud remondis 4 korda, kuid vead on alles. Kaupleja väidab, et toode ei ole 4 korda remondis käinud. Seadet puhastati mõlemal korral, sest seade vajabki puhastamist. Lisagarantii raames saatis Kaupleja pesumasina remonti ning kliendi tootele telliti uus pump ning see vahetati ning teostati taas puhastus. Tarbija väidetel on kuivatiga pesumasina remont veninud ebamõistlikult pikaks, mis on tema perele valmistanud põhjendamatuid ebamugavusi. Arvestades asjaolu, et Tarbija teavitas kuivatiga pesumasina esinevast puudusest 2018 alguses ning lõpptulemusena pump vahetati ära 2019.a, siis oli Tarbija poolt väidetud puuduse kõrvaldamine veninud ebamõistlikult pikaks ning see võis põhjustada Tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi. Tulenevalt VÕS § 223 lg-st 2 oli Tarbija õigustatud lepingust taganema. Kaupleja väide sellest, et probleemiga tegeleti ning püüti leida lahendust, võib olla õige, kuid puuduse tuvastamine ja selle kõrvaldamine venis ebamõistlikult pikaks. Komisjon asub seisukohale, et kuivõrd Tarbija taotles kompromissina kuivatiga pesumasina Siemens asendamist samaväärse seadmega, siis tuleb esitatud nõue rahuldada. Juhul kui see asendamine ei ole võimalik, siis tuleb Tarbijale tagastada ostuhind.
Dlb Trading OÜ ei 26.07.2019 28-1/19-003749-015 Dlb Trading OÜ: lepingust taganemine ja ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003749.pdf
Märksõnad: külmkapp, e-kaubandus, lepingust taganemine ja ostuhinna tagastamine.
Sisu: Tarbija tellis interneti teel külmiku. Tarbija väitel oli külmiku müratase normist kõrgem. Tarbija mõõtis seda ise telefoni äpp'i vahendusel. Tarbijal paluti külmiku mittevastavust tõendada spetsialisti hinnanguga, kuid Tarbija keeldus sellest. Kaupleja on külmiku üle vaadanud ning leidnud, et müratase vastab normidele. Komisjon jättis Tarbija avalduse rahuldamata, kuna tarbija ei ole usaldusväärse tõendiga tõendanud külmiku mürataseme mittevastavust.
VÕS § 208 lg 1, § 218 lg 2, § 217 lg 2 p 6, § 220 lg 1, § 56 lg 1.
G.Store Old Town OÜ ei 26.07.2019 28-1/19-004000-015 G.Store Old Town OÜ: lepingust taganemine ja ostuhinna tagastamine, kahju ning ekspertiisikulu hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004000.pdf
Märksõnad: müügileping, ekspertiis, riideesemete kulum
Tarbija ostis sinist värvi sulejope. Tarbija avalduse kohaselt kandis ta jopet mõned korrad, kui avastas, et jope eritab kaenlaaluses piirkonnas tugevat sinist värvi, mis määris ära kaks särki. Nora Kasemaa Ekspertiisibüroo OÜ ekspert möönas, et kangas ei ole vastupidav higitoimele kaenlaaluste piirkonnas materjali destruktsiooni tõttu, mis tekkis kanga kahjustumise tagajärjel higieritise toimemõjul. Tootmis ja tehnoloogia defekte ei tuvastatud. Tallinna Tehnikakõrgkooli Rõiva ja tekstiili instituudi eksperthinnanguga tuvastati, et antud defektid särkidel on põhjustatud sulejope voodrikanga ebapiisavast värvipüsivusest higile. Antud sulejope voodri puhul võib väita, et tegemist on kanga ebakvaliteetse värvimisprotsessiga. Komisjon on seisukohal, et käesolevas asjas on tegemist Kauplejapoolse lepingutingimuste olulise rikkumisega VÕS § 223 lg 1 mõttes, kuivõrd Kaupleja ei pakkunud sulejope asendamist. Tarbijale tuleb tagastada sulejope ostuhind. Komisjon on seisukohal, et särkide väärtuse hüvitamise nõude näol on tegemist kahjuhüvitise nõudega. Kahju suuruse kindlaksmääramisel tuleb arvestada riidesemete puhul nende kulumit. Komisjon on seisukohal, et kuivõrd puuduvad tõendid särkide väärtuse kohta kahju tekitamise aja seisuga, siis tuleb lugeda kulumiks triiksärgi osas 20 % ning T-särgi puhul 50 %.
TALWEST GRUPP OÜ ei 26.07.2019 28-1/19-001838-016 TALWEST GRUPP OÜ: lepingust taganemine ja ostuhinna tagastamine ning ekspertiisitasu hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001838.pdf
Märksõnad: jalatsid, puuduse kõrvaldamata jätmine, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija ostetud jalatsitel ilmnes puudus, mida kaupleja ei nõustunud kõrvaldama, kuna jalats on märgunud ning seda on töödeldud (venitatud). Tarbija tellitud spetsialisti hinnangul on tegemist tootmisdefektiga. Komisjoni hinnangul on jalatsi tootmisdefekt tuvastatud ja tõendatud ning tarbijal on õigus lepingust taganeda. Kaupleja peab tarbijale tagastama jalatsite ostusumma ja hüvitama ekspertiisikulu.
Ventidue OÜ jah 25.07.2019 28-1/19-002935-016 Ventidue OÜ: ostuhinna ja saatekulu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002935.pdf
Märksõnad: trenažöör, e-kaubandus, ostuhinna ja saatekulu tagastamine.
Sisu: Tarbija ostis portaali osta.ee vahendusel jooksulindi. Toote kättesaamisel selgus, et trenažööri osasid ei ole võimalik omavahel kokku panna. Kaupleja ei suutnud toodet asendada mõistliku aja jooksul ning sellega on Kaupleja lepingut rikkunud. Kaupleja kohustuste hulka kuulub kõrgendatud hoolsuse ilmutamine, selleks, et sobimatu detail saaks asendatud. Komisjon leiab, et tarbija ostuhinna tagastamise ja transpordikulu hüvitamise nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.
VÕS § 3 p 1, § 208, § 6 ja 7, § 223, § 188, § 189 lg 1, § 191 lg 2, § 1028, § 1033 lg 3.
Novads OÜ ei 24.07.2019 30-1/19-002718-005 Novads OÜ: ostuhinna ja saatekulu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-002718.pdf
Märksõnad: müügileping, asja mittevastavus
Pooled sõlmisid sidekanali vahendusel lepingu, millega kaupleja võttis enesele kohustuse müüja ja anda tarbijale üle käekell „Health Watch” ja tarbija võttis enesele kohustuse maksta kauplejale ostuhind 89.00 USA dollarit. Tarbija on ostuhinna tasunud. Tarbijale anti käekell „Smart Bracelet”. Tarbija väidab, et saadetud toode ei vasta tellitule. Tarbija teatas kauplejale asja mittevastavusest ja lepingust taganemisest ning nõudis ostuhinna tagastamist. Kaupleja selgitas, et tarbijale saadeti tellitust uuem mudel. Kaupleja on seisukohal, et tarbijal on õigus kauba tagastamisel saada tagasi ostuhind. Kauba tagastamise kulu peab jääma tarbija kanda. Komisjon leidis, et Kaupleja ei ole õigustatud omal algatusel saatma tarbijale soovitust erinevat mudelit, ka mitte siis, kui saadetud mudeli omadused on kaupleja arvates tellitust paremad. Komisjon asub seisukohale, et kaupleja saatis tarbijale sellise kauba, milles pooled kokku ei leppinud. Kaupleja ei ole toote asendamist pakkunud. Tegemist on lepingu olulise rikkumisega, millest tekkis tarbijal lepingust taganemise õigus (VÕS § 226 lg1). Komisjon leiab, et kauplejal lasub kohustus tagastada tarbijale ostuhind; tarbija on õigustatud kauplejalt saadu tagastama kaupleja kulul.
Tsikiita Ilustuudio OÜ ei 24.07.2019 28-1/19-003122-013 Tsikiita Ilustuudio OÜ: kahju hüvitamine; ostuhinna tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003122.pdf
Märksõnad: tervisekahjustus, müügileping, "parim enne"
Pooled sõlmisid lepingu, millega kaupleja võttis enesele kohustuse teha tarbijale protseduur „Brasilia bikini depilatsioon” ja tarbija kohustus maksma kaupleja hinnakirjas ettenähtud teenustasu. Tarbija väidab, et teenust osutades tekitas kaupleja temale tervisekahjustuse, mis tõi kaasa erinevate kulutuste tegemise vajaduse. Samal päeval sõlmisid pooled müügilepingu, millega kaupleja võttis enesele kohustuse anda tarbijale üle kosmeetikatoode Vestige näomask ja tarbija kohustus tasuma selle eest kokkulepitud ostuhinna. Tarbija väidab, et kodus pakendit avades selgus, et toote säilivusaeg on möödunud. Tarbijakaitseseaduse (TKS) § 55 lg 2 järgi võib komisjon tarbijavaidluse menetluse lõpetada, kui esinevad seaduse §-s 47 lg 1 ja 3 nimetatud alused. TKS § 47 lg 1 p 3 ja § 40 lg 5 järgi ei lahenda komisjon vaidlust, mille puhul kahjunõue tuleneb tervisekahjustusest. Tarbija heidab kauplejale ette depilatsiooniteenuse osutamisega tervisekahjustuse tekitamist ja soovib sellega seotud kulutuste hüvitamist. Eelmärgitud sätete järgi ei kuulu sellekohane vaidlus tarbijavaidluste komisjoni pädevusse ja selles osast tuleb menetlus lõpetada. Tarbija on saatnud komisjonile foto kosmeetikatootest, millele on säilivustähtaja kohta kantud kaks märgistust. Liivakellakujutis koos kuupäevaga viitab minimaalsele säilimistähtajale, mille sisu vastab tähendusele „parim enne”. Sellest märgistusest ei saa järeldada, et tähtaja möödumisega kaasneks toote kõlbmatus. Komisjon selgitab, et sõltuvalt toote omadustest võib sellele kanda ka täiendavaid märgistusi. Kõnealusel juhul on kosmeetikatootele täiendavalt kantud avatud kreemipurgi sümbol, mille vahetus läheduses on ohutu kasutamise periood kuudes (6), mille järel on märgistusena täht „M”. Toote märgistusest saab järeldada, et tootel on küll möödunud minimaalne säilimistähtaeg, kuid toode sobib kasutamiseks 6 kuu kestel arvates avamisest. Sellisel viisil märgistatud toode on avamisest alates 6 kuu kestel kasutamisel ohutu ja seda võib kasutada, ilma et see tekitaks tarbijale mingit kahju. Müügiese peab vastama kokkulepitud tingimustele. Ostes lõpumüügist allahindlusega toote, võis tarbija mõistlikult eeldada, et asja omadused võivad tavapärasest mõnevõrra erineda. Komisjoni hinnangul on toode realiseerimiseks lubatav, rakendatud allahindlus kompenseerib „parim enne” tähtaja möödumise. Komisjon leiab, et lepingu rikkumine kaupleja poolt on tõendamata, tarbija ostuhinna tagastamise nõue ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata.
OÜ Edishop jah 24.07.2019 28-1/19-002228-011 OÜ Edishop: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002228.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup, müügileping
Pooled sõlmisid sidekanali kaudu kokkuleppe, millega kaupleja võttis enesele kohustuse anda tarbijale üle vahvlimasin. Tarbija on kaupleja arve kaupleja poolt näidatud isiku maksekontole tasunud. Kokkulepitud tähtajaks ei ole kaupleja kaupa üle andnud. Tarbija taganes lepingust ja nõudis ostuhinna tagastamist. Vaatamata lubadusele kaupleja ostuhinda tagastanud ei ole. Müüja poolel toimunud lepingu rikkumine ei ole mingil moel seotud ostja käitumisega. Arvestades vaidluses esile toodut hindab komisjon kaupleja rikkumise oluliseks. Tarbija on lepingust taganenud õiguspäraselt. Komisjon leiab, et tarbija ostuhinna tagastamise nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.
Untwerp OÜ ei 24.07.2019 28-1/19-002676-016 OÜ Untwerp: teenustasu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002676.pdf
Märksõnad: lepingu täitmine, ehitusluba, töövõtuleping
Pooled sõlmisid lepingu, millega kaupleja võttis enesele kohustuse koostada projektdokumentatsioon (arhitektuurne osa, raudbetoonkonstruktsioonid, metallkonstruktsioonid) ja hankida vajalikud kooskõlastused saamaks ehitusluba Maardus elamu ehitamiseks. Kaupleja komplekteeris dokumendid ja esitas tarbijale allkirjastamiseks viiel korral. Tarbija selgituste kohaselt ei olnud dokumentatsioon nõuetekohane, millest tingituna Maardu Linnavalitsus keeldus ehitusloa andmisest. Tarbija nõuab kauplejalt ettemaksu tagastamist ja ehitusloa menetlemiseks tehtud kulu hüvitamist. Kaupleja selgituste kohaselt pikenes lepingu tähtaeg tarbijast tingitud põhjusel. Lepingu järgi oli geoaluse koostamine tarbija kohustuseks. Just geoalusel esinevad puudused olid ehitusloa väljaandmisest keeldumise põhjuseks. Kokkulepitud tähtajaks kaupleja tööd valmis ei teinud. Poolte seletuste järgi nõustus tarbija korduvalt kaupleja sooviga tähtaega pikendada ja tööd parandada. Kaupleja on koostanud viis versiooni projektdokumentatsioonist. Siiski on kaupleja korduvad katsed tööd parandada ebaõnnestunud; tööl kokkulepitud tulemust ei ole. Maardu Linnavalitsus kaupleja esitatud dokumentatsiooni alusel ehitusluba ei väljastanud. Komisjon ei saa nõustuda kaupleja väitega selles, et töö puudus oli tarbija vastutusalas, so geoaluses. Eluliselt ei ole usutav, et kaupleja kasutas kõigis versioonides sama, puudustega dokumenti. Kaupleja etteheite kummutab ka asjaolu, et tarbija on peale lepingust taganemist tellinud töö teiselt kauplejalt, kes on lisanud projektdokumentatsiooni sama geoaluse ning saanud Maardu Linnavalitsusest ehitusloa. Töövõtja pidi spetsialistina oskama komplekteerida dokumentatsiooni viisil, mis on nõutav ehitusloa taotlemise menetluses. Töö parandamine ebaõnnestus korduvalt; nõuetekohane töö ei ole mõistliku aja kestel valminud. Hinnates lepingu sisu ja lepingu täitmisega seonduvaid asjaolusid kogumis leiab komisjon, et kaupleja pidi ette nägema, et tarbijal tekivad ehitusloa taotlemisel erinevad menetluskulud, sh riigilõivu tasumise kohustus. Kuna ehitusluba jäi kaupleja töös puuduste tõttu välja andmata, on tehtud kulutus hinnatav kahjuna. Komisjon leiab, et tarbija nõue lepingu täitmiseks üleantu tagastamises ja kahju hüvitamises on põhjendatud ja tuleb rahuldada.
Black Dog Jooga OÜ ei 24.07.2019 28-1/19-003520-010 Black Dog Jooga OÜ: teenustasu osaline tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003520.pdf
Märksõnad: lepingu ennetähtaegne lõpetamine, koolitus
Pooled sõlmisid lepingu, millega kaupleja võttis enesele kohustuse osutada 26.01.2019-13.10.2019 Black Dog Jooga koolitajatele koolitusteenust. Tasus sisaldub koolitusmaterjal ning õpetus. Tarbija võttis koolitusest osa kuni 23.03.2019, teatades seejärel kauplejale koolitusest loobumisest ja palus tagastada ettemaksuna tasutud koolitustasu. Tarbija lepingu rikkumist kauplejale ette heitnud ei ole. Kaupleja ei pea tasu tagastamise nõuet põhjendatuks. Lepingu sõlmimisel on tarbijale selgitatud, et kursuse broneerimistasu ei kuulu tagastamisele ka juhul, kui osaleja koolitusest loobub. Sellest ületavas osas ei ole tasu tagastamine õiglane, kuna kaupleja on teinud ja peab tulevikus tegema koolituse korraldamisega seotud kulutusi sõltumata osalejate arvust. Komisjon leiab, et tarbija nõue on põhjendatud osaliselt. Pooled vaidlevad selles, kas kaupleja pakkus koolitust kümnes või kaheksas moodulis. Komisjoni arvates ei oma moodulite arv vaidluse lahendamisel määravat tähendust. Pakkumuses avaldanud õppe maksumuse infost võib järeldada, et tasu arvestamine ei ole seotud moodulitega ega grupi suurusega. Komisjoni arvates on tarbija esile toodud lepingu ülesütlemise põhjendus piisavalt kaalukas, et pidada lepingu ülesütlemist õiguspäraseks. Reeglina ei ole käsundisaajal lepingu erakorralisel lõppemisel õigust kogu tasule; tasunõue jääb sellises olukorras käsundisaajale üksnes mõistlikus ja õiglases ulatuses. Komisjon peab põhjendatuks kaupleja selgitusi selles, et tarbija on saanud koolitusest kasu, so nii läbitud kursuse kui ka koolitusmaterjalide näol. Komisjon nõustub kauplejaga ka selles, et osa kursuse läbiviimiseks vajalikest kulutustest tehakse juba kursuse ettevalmistamise käigus ning kõik kulutused ei ole tagasi pööratavad ka juhul, kui kogu grupp kursuse mingil põhjusel katkestab. Komisjon arvestab muu hulgas ka asjaolu, et tegemist oli koolitajate koolitusega. Kursusel osalejatelt oli nõutav varasem vähemalt aastane praktika, millest saab järeldada, et tarbijal oli kogemus ja võimalus kursuse sobivuse osas teha kaalutletud valik. Komisjon leiab, et tarbija teenustasu tagastamise nõue on põhjendatud ja tuleb rahuldada osaliselt, so 1/2 ulatuses kursuse maksumusest.
OÜ TEZ Tour ei 23.07.2019 28-1/19-003977-011 OÜ TEZ Tour: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003977.pdf
Märksõnad: pakettreis, broneeringu muutmine
Tarbija ja Kaupleja (Reisikorraldaja) sõlmisid pakettreisilepingu reisiks Korfule. Kaupleja kohustus osutama reisiteenust kahele täiskasvanule ja kahele lapsele. Tarbija pöördus kirjalikult Kaupleja poole lepingu muutmiseks. Tarbija sooviks oli muuta ühe täiskasvanud reisija nimi ja tühistada broneering kahe alaealise reisija osas. Tarbijale esitati arve, mille Tarbija on tasunud, kuid ta ei ole summa arvestusega nõus. Tarbija leiab, et tema õigusi on lepingu muutmisel rikutud ning Kaupleja soovib põhjendamatult suurt tasu. Tarbija soovib enammakstud summa tagastamist. Kaupleja keeldub vastuses Tarbija nõude rahuldamisest ning leiab, et reisitasu suurus on arvutatud õigesti. Komisjon leidis, et reisija nime muutmisel broneeringus on õiguslikult tegu VÕS § 873 lg 1 tähenduses reisija lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmisega teisele isikule. VÕS § 873 lg 3 kohaselt lepingu üleandmisega seonduvad kulud ei tohi olla põhjendamatud ega suuremad kui pakettreisilepingu üleandmise tõttu reisikorraldaja poolt tegelikult kantud kulud. Reisikorraldaja teavitab üleandjat lepingu üleandmisega seonduvatest tegelikest kuludest ja esitab pakettreisilepingu üleandmisest tulenevate lisatasude, lõivude või muude kulude kohta tõendid. Komisjon leidis, eelnimetatud eritingimus kaldub kõrvale VÕS pakettreisilepingu peatüki § 873 lg 3 sätestatust reisija kahjuks, kuna annab Kauplejale võimaluse küsida Tarbijalt muudatuse tegemise hetkel süsteemis olevat hinda. Kaupleja süsteemis oleva hinna kujunemine ei ole Tarbija jaoks läbinähtav ega selgelt seotud reisikorraldaja poolt tegelikult kantud kuludega. Seetõttu on nimetatud eritingimus tühine. Tühise eritingimuse korral tuleb vaidluse lahendamisel lähtuda VÕS pakettreisilepingu regulatsioonist.
AS Eesti Gaas ei 23.07.2019 28-1/19-002629-012 AS Eesti Gaas: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002629.pdf
Märksõnad:
Tarbija on kaupleja klient ja tellis kauplejalt oma gaasiseadme hooldusteenuse, kuna katlast tilkus vesi. Asjaolude kohaselt osutas kaupleja tarbijale teenust kahel alusel: vastavalt kaupleja Tingimustele eelneval kokkuleppel gaasiseadme hooldusteenust hinnaga 65 eurot ning tarbija juures kohapeal tehtud kokkuleppel parandustöid samuti hinnaga 65 eurot. Pooled ei vaidle gaasiseadme hooldusteenuse üle. Poolte vahel tekkis vaidlus parandustööde osas. Kaupleja selgitustel oli parandustöö tasunõude aluseks see, et tarbija kiitis pärast töö tegemist koostatud aktile alla kirjutamisega kaupleja tehtud tööd heaks. Tarbija sõnul ei teavitanud kaupleja enne parandustöö algust selle sisust ega hinnast, ei selgitanud akti kantavate andmete tähendust, parandustöö ebaõnnestus, kuna veeleke jätkus ka pärast parandamist. Asjaoludest nähtub, et kaupleja rahuldas tarbija nõude ning tühistas parandustööde tasu summas 65 eurot. Pooled lahendasid vaidluse enne komisjoni poole pöördumist ära. Tarbijal puudus komisjoni pöördumise ajal kaupleja vastu nõue.
OÜ Ecolines Estonia ei 22.07.2019 28-1/19-000653-011 OÜ Ecolines Estonia: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000653.pdf
Märksõnad: bussireis, lisateenused
Tarbija ja Kaupleja sõlmisid reisijaveolepingu, millega Kaupleja kohustus vedama Tarbijat koos kaaslasega bussiga suunal Tallinn- St.Peterburg ning tagasi suunal St.Peterburg - Tallinn. Tarbija tasus sõidupiletite eest kokku 98,80 eurot. Lepingu kohaselt olid Tarbija ja tema kaaslase istekohtadeks mõlemal suunal istekohad 39 ja 40. Reisi päeval tuli Tarbija bussi ja avastas, et mugavustega istumiskohad, mida ta on ostnud sama hinnaga kui teised reisijad (kõikidel piletitel on üks ja sama hind) on ilma arvutita ja bussi istumisplaan ei vasta ostmisel näidatud plaanile. Kohad olid täpselt trepi kõrval ja WC oli trepi all, kus teised reisijad kogu aeg käisid. Arvuti kasutamise võimalus oli Tarbija jaoks prioriteediks piletite ostmisel. Kaupleja tunnistab, et lubatud lisateenused bussis Tarbija istekohal puudusid. Kaupleja juhib tähelepanu lepingutingimustele, mille kohaselt ei pea ta tagama igale reisijale lisateenuseid. Komisjon leidis, et Kauplejal ei olnud lepingu järgi kohustust lisateenuseid Tarbijale osutada. Komisjonile esitatud materjalidest ei nähtu, et pooled oleks individuaalse integreeritud multimeediaekraani võimaldamise kohustuses eraldi kokku leppinud ning sellise lisateenuse puudumisel reisijal esinevates õiguskaitsevahendites. Lepingutingimuste punkti kohaselt on individuaalse integreeritud multimeediaekraani puhul tegu tasuta lisateenusega, seega ei ole sellel teenusel rahalist maksumust. Tarbijal oli reeglite punktist tulenevalt kohustus ise enne piletiostu välja selgitada informatsioon bussis osutatavatest teenustest. Eeltoodust lähtuvalt puudub Tarbijal õiguslik alus soovitud lisateenuse kasutusvõimaluse puudumisel Kaupleja vastu rahalise nõude esitamiseks.
SmartLynx Airlines Estonia OÜ jah 15.07.2019 28-1/19-003783-019 Komisjoni otsus avaldamiseks Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 28-1-19-003783.pdf
Märksõnad: lennuhüvitis, lennu hilinemine, erakorralised asjaolud, vahemaandumine, lennujaama/meeskonna puhke- ja teenistusaja piirangud. Lennu pikaajalise hilinemise korral on lennuettevõtja kohustatud maksma hüvitist. Hüvitise maksmise kohustusest vabanemiseks peab lennuettevõtja tõendama erakorraliste asjaolude esinemise, seoses nende asjaolude ja lennu hilinemise vahel, samuti seda, et ta on tarvitusele võtnud kõik meetmed hilinemise vältimiseks. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 162/2004.
Marina Klinovitskaja jah 08.07.2019 28-1/19-002637-014 FIE Marina Klinovitskaja: Lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav otsus 28-1-19-002637.pdf
Märksõnad: Lepingu täitmise nõue, töövõtuleping
Tarbija tellis kauplejalt õmblustöö tegemise ning tasus töö eest ettemaksuna. Kaupleja teatas tarbijale, et tööd on valmis, kuid venitas üleandmisega ning lõpuks andis osa asju kätte ja osa jättis üle andmata. Tarbija esitas lepingust tuleneva kohustuse täitmise nõude, nõudes tehtud töö ning järele jäänud materjalide välja andmist. Komisjon leidis, et tarbija nõue on põhjendatud.
VÕS § 100, VÕS § 101 lg 1 p 1, VÕS § 108 lg 2, VÕS § 635 lg 1, VÕS § 635 lg 4, VÕS § 636 lg 1, VÕS § 636 lg 5
Elisa Eesti AS ei 08.07.2019 28-1/19-001622-024 Elisa Eesti AS: lepingu alusel tasutud summa tagastamise nõue Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001622.pdf
Märksõnad:mobiiltelefon, lepingust taganemine ja ostusumma tagastamine
Tarbija ostis kaks ühesugust telefoni ja mõlemal ilmnesid samad vead (ekraan muutus tumedaks, telefon "jooksis kokku", kuumenes üle, aku kestvus vähene)ning tarbija viis telefoni kaupleja kätte remonti, kes ühe parandas ja teise kohta teavitati tarbijat hiljem, et telefonil on mehaaniline kahjustus (raamil mõra sisselülitamisnupu juures). tarbija avalduse kohaselt telefoni remonti andmisel mõra puudus ja seda ei ole fikseerinud ka klienditeenindaja telefoni vastu võttes. Tarbija sõnade kohaselt oli tal ka nutikindlustuse leping, kuid seda võimalust talle samuti ei pakutud. Kaupleja tuvastas mõra alles hoolduskeskuses,kuid oli seisukohal, et kahjustus oli juba varem, sest mõra koht oli ka mustust täis.Kahjustada on saanud telefoni aku ja ekraanimoodul. Kindlustuse olemasolule kaupleja viitas, kuid tarbija vajalikku avaldust ei esitanud. Komisjoni seisukoht oli, et tarbija avaldus tuleb jätta rahuldamata. Tarbijal lasub puuduse tõendamise kohustus, kuid tarbija seda teinud ei ole.
VÕS § 218 lg 1, lg 2
Elisa Eesti AS ei 05.07.2019 28-1/19-004188-011 Elisa Eesti AS: lepingu muutmata jätmine Tarbija kahjuks Avaldatav Eriarvamus nr 28-1-19-004188.pdf
Otsus nr 28-1-19-004188.pdf
Märksõnad: mobiilsideteenus, teenuspaketi tingimuste muudatus, lisateenus, roaming, tellimata teenus, eriarvamus, tarbijat ebamõistlikult kahjustav tüüptingimus
Kaupleja saatis tarbijale teate nutipaketi uuendamisest, mis võimaldab kasutada mobiilset internetti välismaal, kuid millega kaasneb kuutasu suurenemine 2,99 euro võrra.Tarbija ei soovinud kasutada oma õigust leping kuu aja jooksul üles öelda. Tarbija leidis, et ühepoolne lepingutingimuste muutmine on seadusega vastuolus ning soovis tellimata teenuse eest lisatasu rakendamisest loobumist.
Komisjon leidis, et kaupleja on teenuse kasutamise üldtingimustega teavitanud tarbijat õigusest ühepoolselt lepingu tingimusi muuta ning teenuse kasutajate kaitseks, kes ei soovi lepingu muusatustega kaasaminna, on loodud võimalus leping ilma leppetrahvita üles öelda. Otsusele on lisatud komisjoni liikme eriarvamus. Eriarvamuse kohaselt on tähtajalise lepingu puhul mõlema lepingu poole ootuseks, et lepingut täidetakse muutmata kujul kuni tähtaja lõppemiseni ning antud juhul on õiguste ja kohustuste tasakaalu rikutud tarbija kahjuks.
ESS § 99 lg 2, VÕS § 42 lg 3 p 14
Ysse OÜ ei 05.07.2019 28-1/19-001729-016 Ysse OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001729.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Tarbija sõnul on kaupleja valmistanud talle puudustega ukse. Tarbija on leidnud, et kaupleja on teinud omavoliliselt uksekomplekti kitsamaks, lisaks ei sobi Doorman lukuvastus komplektis oleva lukuga kokku. Ajutine lukuvastus on kaupleja poolt lõigatud ja nõrgendatud, mis ei vasta aga ASSA kui tootja turvastandarditele. Kaupleja sõnul on kliendile mitmes eri dokumendis edastatud valmistatava välisukse mõõdud, lukuraami vastusraua on aga tarbija omaalgatuslikult nurklihvijaga ümber töödeldud. Komisjoni hinnangul ukselukk küll praegu toimib, kuid lukuvastuse lõikamisega kaotas ukselukk osaliselt oma turvalisust. Komisjoni hinnagul tuleb seetõttu kauplejalt välja mõista kahjuhüvitis, mille suuruse määramisel kasutab komisjon diskretsiooniõigust ning leiab, et mõistlikuks kahju hüvitiseks on 100 eurot.
VÕS § 635 lg 1 ja lg 4, VÕS § 101 lg 1 p 3, VÕS § 641 lg 2 p 1
Telia Eesti AS ei 05.07.2019 28-1/19-002673-015 Telia Eesti AS: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 28-1-19-002673.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Tarbijale on esitatud veebruarikuu eest arve, millel kajastus nagu oleks tarbija mobiiltelefonilt saadetud 24.02.2019 ajavahemikus 15:24-15:27 kokku 90 MMS sõnumit, summas 27.00 eurot. Kõikide sõnumite saajaks oli mobiiltelefoni number 372 XXX XXXXX, sihtvõrk Diil. Kaupleja selgitab, et numbri kasutaja mobiiltelefon on kauplejast sõltumatu seade ning ei ole kaupleja poolt kontrollitav ega juhitav. SMS sõnumite MMS-sõnumiteks konverteerimine ei tulene mitte operaatori võrgu eripäradest, vaid telefoni seadetes määratud kasutatavast tähestikust ning sõnumi pikkusest ehk kliendi enda seade konventeerib SMS-d MMS-deks. Kaupleja lisab, et antud juhul ei ole võimalik tuvastada, kuidas sõnumite saatmine aset leidis, kuid kontrollimise käigus spetsialistid viga ei tuvastanud. Komisjoni hinnangul on tegemist pööratud tõendamiskoormisega. Tarbija esitas omaltpoolt kõik tõendid, millest nähtub, et antud telefonist vaidlusaluseid MMS-e ei saadetud, seevastu kaupleja vastuväited on jäänud üksnes paljasõnalisteks.
Ventidue OÜ jah 05.07.2019 28-1/19-003074-009 Ventidue OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-003074.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, vale toode, kuller
Tarbija ostis sidevahendi abil veebilehe www.osta.ee kaudu kauplejalt valamu, ta tasus valamu ja transpordi eest. Valamu kättesaamisel selgus, et valamu erines veebilehel avaldatud valamu kirjeldusest. Tarbija esitas kauplejale lepingust taganemise avalduse. Kaupleja tunnistas, et tarbijale on saadetud juhuslikult vale toode ja lubas saata õige. Kuid kaupleja teatas, et väljastas tarbijale siiski tellitud õige valamu, kuid veebilehel oli toote kohta avaldatud kirjeldus ebaõige. Kaupleja tegi tarbijale ettepaneku jätta see valamu endale lubades alandada hinda poole võrra. Kaupleja teatas, et kui tarbija soovib lepingust taganeda, saadab kulleri valamule järele. Tarbija teatas, et jääb lepingut taganemise juurde ning palus selgitada, kuidas kulleri poolt valamu äraviimine toimub. Kaupleja ei vastanud sellele kirjale. Komisjon leidis, et antud juhul lasuvad kohustused kaupleja poolele – kaupleja peab tarbijale tagastama lepingu alusel saadud tasud 92 eurot ning kaupleja peab oma kulul korraldama tarbija juurest valamu äraviimise leppides tarbijaga äraviimise ajas eelnevalt kokku.
Ainula OÜ jah 05.07.2019 28-1/19-003637-009 Ainula OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-003637.pdf
Märksõnad: laste treeningud, kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija maksis treeningute eest ette, kuid kaupleja lõpetas treeningute andmise enne kokkulepitud tähtaega. Kaupleja rikkus ette teatamata lepingust tulenevat kohustust viia trennid läbi kuni lepingus näidatud tähtajani. Komisjon rahuldas tarbija kahju hüvitamise nõude.
VÕS § 619, § 620, § 76, § 196 lg 1, 4, § 189 lg 1.
Aktsiaselts Antista ei 04.07.2019 28-1/19-003656-012 AS Antista: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003656.pdf
Märksõnad: Müügileping, lepingust taganemise nõue, juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, sülearvuti
Pärast asja tarbijale kui ostjale üleandmist eeldatakse, et tekkinud kahjustuse eest vastutab tarbija.
VÕS § 214 lg 2, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2
ALL KAUBANDUSE OÜ jah 04.07.2019 28-1/19-004539-014 All Kaubanduse OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004539.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, ebaõnnestunud parandus
Tarbija ostis kaupleja kauplusest telefoni Nokia 8 hinnaga 439 eurot. Mais 2018 pöördus Tarbija MTTC Eesti OÜ poole, kuna telefonil ilmnesid puudused, mikrofon ragises ja helistajat ei olnud kuulda. 14.06.2018 MTTC väljastas seadme mahakandmise akti ning kaupleja asendas telefoni uuega. Veebruaris 2019 ilmnes telefonil samasugune viga teist korda ning tarbija pöördus 26.02.2019 uuesti MTTC poole. Telefon parandati. Aprillis 2019 ilmnes telefonil uuesti sama viga. 10.05.2019 väljastas MTTC seadme mahakandmise otsuse, kuna telefoni puudust ei olnud võimalik parandada. Telefon jäi hoolduskeskusesse. Tarbija pöördus kaupleja poole sooviga lepingust taganeda. Kaupleja ei nõustunud tarbijale raha tagastama ning soovis seadme asendada. 16.05.2019 küsis tarbija, kas telefoni võiks asendada teise mudeliga, kui tarbija tasuks vajadusel hinnavahe. Kaupleja ei vastanud ja tarbija külastas kauplust, kuid vastust ei saanud. 30.05.2019 teatas kaupleja, et nõustub tarbijale asendama puudusega kauba teise mudeli vastu, kui tarbija tasub hinnavahe. Tarbija soovis siiski lepingust taganeda. Kaupleja keeldus raha tagastamisest. Tarbija hinnangul on tal õigus lepingust taganeda. Seadme asendamine ei ole otstarbekas, kuna telefonil on kolm korda ilmnenud sama puudus. Komisjoni hinnangul on käesoleval juhul asja parandamine ebaõnnestunud. MTTC Eesti OÜ on tuvastanud telefonil sama vea kolmel korral, kusjuures kahel korral on telefon maha kantud ja asendatud uuega, kuid endiselt on sama viga kordunud.
Ascar Auto AS ei 03.07.2019 28-1/19-002924-014 Ascar Auto AS: auto remont Tarbija kahjuks Avaldatav Komisjoni otsuse 28-1-19-002924 parandus.pdf
Otsus nr 28-1-19-002924.pdf
Märksõnad:kasutatud auto, parandus või lepingust taganemine
Autol tekkisid peale 3-4 kuud kasutamist käigukasti probleemid ja hooldus asja ei parandanud. Kaupleja suunas tarbija ettevõttesse, kus müügieelselt oli käigukasti remonditud. Tarbijale selgitati, et käigukastis asendati sidur ja kauplejale mainiti, et tulevikus võib asendamist vajada mehhatroonikaplokk. Tarbija pidas seda info varjamiseks ja varjatud veaks, mistõttu soovis tarbija kauplejalt käigukasti remonti või siis auto tagasiostmist. Kaupleja oli auto käigukast enne müüki korras ja seda kinnitas ka remonti teostanud ettevõte. Kaupleja seisukoht oli, et käigukasti rikke põhjuseks on loomulik kulumine, mille eest kaupleja ei vastuta. Kaupleja pakkus kokkuleppene, et teostab tööd ja tarbija maksab varuosade eest, kuid tarbija ei nõustunud. Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue tuleb jätta rahuldamata. Kuna tegemist on kuluosaga, siis võis käigukast kuluda kasutamise käigus remonti nõudva tasemeni Kaupleja on müües kirjeldanud, mis töid käigukasti juures teostati, mistõttu ei ole alust väita, et kaupleja on puudust varjanud. Kaupleja poolt eelnevalt tarbijale tehtud pakkumist peab komisjon mõistlikuks.
VÕS § 217 lg 2 p 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 116 lg 1
osaühing Inchcape Motors Estonia ei 01.07.2019 28-1/19-002769-011 Osaühing Inchcape Motors Estonia: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002769.pdf
Märksõnad:kasutatud auto, kahju hüvitamine
Peale ostu selgus, et autol puudub osa funktsioone (Automaatpidurdussüsteem, liiklusmärkide tuvasts, elektrooniline seisupidur jne) ja tarbija soovis kauplejalt rahalist kompensatsiooni. Kaupleja pakkus auto tagasiostmist ja ka kahe aasta tasuta hooldusi, kuid tarbija keeldus sellest pakkumisest. Kaupleja oli valmis tasuma ka lepingutasu ja kindlustusmaksed ning lisaks pakuti oma valikust ka teist autot.Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue tuleb jätta rahuldamata. Komisjon pidas kaupleja pakkumist auto tagastamiseks mõistlikuks ja kui vaidlusaluse lisavarustuse puudumine on eluliselt tähtis tarbija jaoks, siis on tal võimalus auto tagastada. Lisaks on ka tarbija üle 10%-ne hinna alandamise nõue komisjoni hinnangul liigselt suur ja ka ühe järelturul samasuguse auto müügihind ei ole piisav hinnavõrdluse tegemiseks.
VÕS § 217 lg 1, VÕS § 6, VÕS § 7 lg 1, VÕS § 224 lg 2
OÜ KESE QUATRE GRUPP ei 01.07.2019 28-1/19-003722-013 OÜ KESE QUATRE GRUPP: kahju hüvitamne Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003722.pdf
Märksõnad:autorehvid, kahju hüvitamine
Tarbija ostis e-poest veljekaitsega rehvid, kuid kaupleja tarnis ilma veljekaitseta rehvid. Tarbija elukaaslane paigaldas need ja pöördus hiljem kaupleja poole nõudega 50%-se hüvituse saamiseks. Kaupleja tunnistas viga, kuid keeldus rehve tagasi võtmast. Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue kuulub osalisele rahuldamisele. Tarbija teavitas kauplejat kauba mittevastavusest, kuid ei soovinud lepingust taganeda, vaid soovis hinna alandamist. Komisjoni seisukoht oli, et tarbijal on õigus nõuda hinna alandamist, kuid on vastutav väärtuse vähenemise eest. Komisjon pidas õiglaseks hinnaalanduseks 25%.
VÕS § 52, VÕS § 56² lg 4, VÕS § 224
aktsiaselts Carring ei 01.07.2019 28-1/19-003205-011 Aktsiaselts Carring: puuduse kõrvaldamine kaupleja poolt Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003205.pdf
Märksõnad:kasutatud auto, puuduse kõrvaldamine
Kuu aega peale auto ostu ilmnes autol klaasipuhastajate töö probleem ja kaupleja proovis probleemi kõrvaldada, kuid tulemuseta. Kaupleja broneeris aja esinduses, kus tuvastati parempoolse kojamehe mootori viga. Kaupleja keeldus tasuta parandamisest. Tarbija arvates oli tegemist tahtlikult varjatud veaga. Kaupleja selgituste kohaselt pöördus tarbija peale ostu tagasi ja osad vead kõrvaldati, lisaks teostati tasuta rehvivahetus. Kaupleja hinnangul oli klaasipuhastajate läbipõlemise põhjuseks vale kasutamise tulemus, mis tekitas klaasipuhastajate mootori ülekoormuse. Komisjoni hinnangul tuleb jätta tarbija nõue rahuldamata. Tarbija pöördus kaupleja poole kuu aega peale ostu ja varjatud puuduse väide ei ole millegagi tarbija poolt tõendatud. Eluliselt on usutav, et rike juhtus kasutamise käigus ja tulenes tarbija tegevusest.
VÕS § 218 lg 2
Swedcar Estonia OÜ ei 01.07.2019 28-1/19-002499-014 Swedcar Estonia OÜ: arve tühistamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002499.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, arve tühistamine
Tarbija leppis kauplejaga kokku, et talle tuuakse Rootsist auto, mille tarbija ise välja valis. Autot kontrolliti kaupleja esindaja poolt ja kinnitati, et auto on probleemideta. Tarbija avastas hiljem, et parema külje ustel on värvierinevus ja lasi värvikihi paksuse üle mõõta ja 5 keredetaili olid üle värvitud. Tarbija loobus ostust ja taganes ka liisingulepingust. Kaupleja esitas tarbijale arve auto transpordi ja muude teenuste eest. Kaupleja selgituste kohaselt ei ole võimalik,et sellise läbisõiduga auto puhul ei oleks autot kordagi värvitud ja see pigem parandab auto hinda turul. Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue tuleb rahuldada. Tegemist oli sidevahendi abil sõlmitud lepinguga, millest tarbijal oli õigus taganeda ja puudus eraldi kokkulepe muude teenuste tellimiseks, vaid kõik teenused sisaldusid hinnapakkumises, mille alusel sõlmiti hiljem ka müügileping. Tarbijat ei ole teavitatud ka asja tagastamisega seonduvatest kuludest. Tarbijal puudub arve tasumise kohustus.
VÕS § 52, VÕS § 56 lg 1, VÕS § 56¹ lg 1, VÕS § 56² lg 3, VÕS § 54 lg 1 p 12, VÕS § 56 lg 2², VÕS § 56² lg 4
OÜ LUX jah 01.07.2019 28-1/19-003482-014 OÜ LUX: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003482.pdf
Märksõnad:Kasutatud auto, lepingust taganemine
Peale ostu selgus, et auto läbisõit on oluliselt suurem ja tarbija tuvastas ka hulgaliselt vigu )mootori ketipinguti väljas, esimene vedru katki, turbiin vahetada, cooleri lõdvik katki jne). Tarbija soovis lepingust taganeda või siis remondikulude hüvitamist. Kaupleja selgitas, et hodomeetri näitu nad ei kontrollinud ja tarbijale võimaldati proovisõitu ja auto kontrolli, mistõttu nemad puuduste eest ei vastuta. Komisjoni seisukoht on, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele. Tarbija ja kaupleja vahel puudus kokkulepe autol olevate tehniliste vigade kohta, mistõttu on kaupleja vastutav nende eest, sest vead avaldusid 5 päeva jooksul. Läbisõidu olulist erinevust komisjon lepingurikkumiseks ei pidanud, sest puudus tõend, et läbisõit oleks olnud üheks müügilepingu tingimuseks. Kaupleja keeldus puudusi kõrvaldamist, mistõttu on tegemist olulise lepingurikkumisega. Kauplejal tuleb tagastada auto ostusumma ja arvele võtmine.
VÕS § 217 lg 2 p 1, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 237 lg 1
ABC MOTORS AS ei 01.07.2019 28-1/19-003113-029 ABC Motors AS: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003113.pdf
Märksõnad:kasutatud auto, kahju hüvitamine
Tarbija sõnul kinnitati talle, et auto on kontrollitud, kuid ikka ilmnesid autol vead (roolisüsteemi viga, roolilatt jne) ja kaupleja kõrvaldas puudused. Kuna auto "kolises", siis lasi tarbija autot kontrollida kolmandas ettevõttes, kus tuvastati, et esimene amort on niiske, õõtshoobade puksid osaliselt lahti, amordilaagrid takerduvad, esiamort ja amordipadi vajavad vahetust. Tarbija eeldas, et saab vähemalt aasta sõita ilma autot remontimata. Selliste puudustega ei oleks ta autot ostnud. Valesti komplekteeritud roolilati tõttu jääb vasak esiratas koopasse kinni. Kaupleja ei nõustunud, et autol oleks müügimonmendil puudusi olnud ja tarbija pöördus peale 4-kuulist auto kasutamist esimest korda nende poole. Kaupleja vahetas roolilati, kuid varsti pöördus tarbija uuesti tagasi, kuid kaupleja puudusi ei tuvastanud. Tarbija nõudis paljude varuosade vahetamist uute vastu. Kaupleja hinnangul kasutas tarbija autot veel peale vea avastamist 4 kuu vältel edasi, kuigi oleks pidanud pöörduma koheselt nende poole. Kaupleja hinnangul ei saa tarbija eeldada, et auto muudetakse uueväärseks. Komisjoni seisukoht oli, et tarbija nõue tuleb jätta rahuldamata, sest kaupleja poole pöördumise hetkeks oli tarbija autoga läbinud juba ligi 8000 km ja on loomulik, et mõned vead võisid tekkida.Kuna kaupleja ei ole keeldunud uuesti roolilatti remontimast, kui seal peaks viga olema, siis ei ole tarbijal ka õigust autot ise remontida ja kaupeljalt kulutusi nõuda.
VÕS § 217 lg 2 p 1, p 6, VÕS § 222 lg 5
Mittetulundusühing Urban Style ei 01.07.2019 28-1/19-002465-015 MTÜ Urban Style: teenustasu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002465.pdf
Märksõnad: tantuslaager, teenus, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija ostis lapsele tantsulaagri pileti, laps haigestus ja tarbija soovib kogu tantsulaagri eest tasutud raha tagasi. Tarbija teavitas kauplejat lapse haigestumisest koheselt. Kaupleja nõustus tagastama 50% osalustasust, kui tarbija esitab lapse ootamatut haigestumist kinnitava arstitõendi. Komisjon põhjendab, et pooled peavad lepingu ülesütlemise korral tagastama üksnes lepingu lõpetamisele järgneva aja kohta juba ette üleantu. Komisjoni hinnangul ei ole kaupleja tõendanud, et enne tantsukoolituse teenuse osutamise lepingu sõlmimist teavitati tarbijat sellest, et koolitusest loobumise korral osalustasu üldjuhul ei tagastata ja teatud tingimustel tagastatakse raha vaid osaliselt. Komisjon leiab, et tarbija nõue on põhjendatud ja rahuldab selle.
VÕS § 619 lg 1, § 186, § 195 lg 2, 5, §§ 189-191.
Kliimamarket OÜ ei 01.07.2019 28-1/19-001939-011 Kliimamarket OÜ: lepingust taganemine ja ostusumma tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001939.pdf
Märksõnad: õhksoojuspump, e-kaubandus, lepingust taganemine, ostusumma tagastamine.
Sisu: Tarbija tellis veebilehelt, seal oleva info kohaselt endale sobiva õhksoojuspumba. Soojuspump pidi kütma kuni 70 m2 ning kuni 25 külmakraadi korral ja töötama suhteliselt müravabalt. Tegelikkuses küttis pump vähesete külmakraadidega 55-60 m2 suuruse elamu vaid kuni 13 soojakraadini ning tegi tugevat müra. Tarbija soovis raha tagasi. Kaupleja väitel sobib õhksoojuspump kütmiseks siis kui see pole ainus kütteliik ehk lisakütteseadmena. Ja müra tekitas pump vastavalt võimsusele, millele see töötas. Asjaolu, et kõnealune õhksoojuspump ei sobi 55-60 m2 suuruse elamu põhikütteks, võib komisjoni hinnangul tõene olla, kuid kaupleja kodulehel toodud teabest seda välja ei loe.Asja vastavus lepingutingimustele on tehingu üks olulisemaid elemente, kuna ostja sõlmib lepingu vaid eeldusel, et talle antakse üle varasemalt kokkulepitud ning soovitud omadustele vastav kaup. Komisjon on seisukohal, et kaupleja rikkus tarbija põhiõigusi ning tegemist on olulise lepingurikkumisega, mis annab tarbijale õiguse lepingust taganeda ja ostusumma tagasi nõuda. Komisjon rahuldas tarbija nõude.
VÕS § 208 lg 1, 4, § 635 lg 4, § 217 lg 1, 2 p 1, § 54 lg 1, § 14 1 lg 1 p 2, § 101 lg 1 p 4, § 116 lg 1, 2 p 1, § 189 lg 1; TKS § 3 p 2, § 16 lg 2 p 2.
Leiti 2376 otsust1 2 3 .. 60