Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid...
Leiti 2420 otsust1 2 3 .. 61
Kaupleja Ettevõte mustas nimekirjas Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
V.P.W GROUP OÜ jah 13.09.2019 30-1/19-001743-005 V.P.W GROUP OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-001743.pdf
Otsus nr 30-1-19-001743 parandus.pdf
Märksõnad: müügileping, kättetoimetamata kaup
Avalduse kohaselt ostis Tarbija 09.10.2018 Kauplejalt LED valgusti. Kaupleja reklaamis oma tooteid Facebookis. 29.11.2019 kontakteerub Tarbija kauplejaga, uurimaks millal tellimus kohale toimetatakse. Samal päeval saadetud vastuses väidab kaupleja, et arvutisüsteemi tõrke tõttu on saadetiste väljastamine viibinud ning Tarbija pakk väljastatakse samal päeval. 07.12.2019 küsib Tarbija uuesti saadetise tarnetähtaega. Kaupleja vastas tekstisõnumiga, edastades mobiiltelefoni numbri, kuid Tarbijal ei olnud võimalik selle vahendusel Kauplejaga kontakti saada. Pärast detsembrikuus sotsiaalmeedia vahendusel kontakti saamist lubas kaupleja edastada Tarbijale tooted uuesti. Jaanuaris 2019 küsis kaupleja tarbijalt uuesti viimase postiaadressi. 04.01.2019 küsis kaupleja Tarbijalt pangakonto andmeid et toote eest raha tagastada. 05.01.2019 saatis kaupleja tarbijale tekstisõnumi, et kui viimane saadetud pakki vastu ei võta, siis nõuab kaupleja tarbijalt saadetise edastamine kulude tasumist topeltsummas. 04.02.2019 teavitas kaupleja, et saadetis on talle tagasi jõudnud, tarbija ei aktsepteerinud seda. 07.02.2019 palus tarbija raha tagastada, kuna talle ei ole toodet tarnitud. Kaupleja ei ole seni kaupa tarninud ega ka raha tagastanud. Komisjon tuvastas asja materjalide alusel, et tarbijal esineb senise lepingulise praktika alusel mõistlik põhjus eeldada, et kaupleja ei täida oma kohustusi ka edaspidi. Komisjon leidis eelnevast lähtudes, et tarbijal on õigus lepingust taganeda kaupleja poolse olulise lepingurikkumise tõttu.
MR Liider OÜ ei 13.09.2019 28-1/19-004479-014 MR Liider OÜ: lepingust taganemine ja ostusumma tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004479.pdf
Märksõnad: müügileping, korduv remont
Tarbija avalduse kohaselt ostis ta Kauplejale kuuluva portaali vahendusel nutitelefoni Samsung. Tarbija on tõendanud, et ostetud telefonil ilmnes mitmeid puudusi, telefon on olnud korduvalt paranduses ning tehnilise kontrolliaktist saab järeldada, et telefoni parandada ei õnnestu. Komisjoni hinnangul võib tuvastatud asjaoludest järeldada, et antud juhul oli tegemist olulise lepingurikkumisega VÕS § 223 lg 1 tähenduses, millest tulenevalt oli tarbijal õigus lepingust taganeda. Seda hinnangut ei kummuta kaupleja väide, et ostusumma tagastatakse, kui puudus veel kord ilmneb. Parandatavaks asjaks oli telefon, mida tarbija enda väidete kohaselt kasutas muuhulgas ka tööülesannete täitmisel. Telefoni tehniliste rikete tõttu on tarbija pidanud juba piisavalt ebamugavusi taluma ning komisjon nõustub tarbijaga, et ta ei pea enam ootama, millal telefonil samad või uued puudused ilmnevad. remondis.
Osaühing KAMILL PLUSS ei 13.09.2019 28-1/19-005114-013 OÜ Kamill Pluss: lepingust taganemine ja ostusumma koos laenuintressidega tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005114.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, müügileping, mobiiltelefon
Tarbija pöördus ostetud telefoni puudustega kaupleja pool vähem kui kaks kuud selle ostmisest, mistõttu tuli kauplejal tõendada tema vastutust välistavaid asjaolusid. Kaupleja oli telefoni kolmel korral sama veakirjeldusega tagasi võtnud ja kahel korral teeninduskeskusesse parandusse saatnud. Sellest saab järeldada, et telefoni puudused ei olnud tingitud seadme kasutustingimuste rikkumisest või muust tarbijast tulenevast asjaolust ning tuleb eeldada tootmisviga.
VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1
Servisa ICT OÜ ei 12.09.2019 28-1/19-003269-018 Servisa ICT OÜ: telefoni asendamine/parandamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003269.pdf
Märksõnad: IP67, telefon, iPhone, lepingutingimustele mittevastavus
Tarbija soetas telefoni iPhone 8 64GB. Telefonile oli omistatud kaitseklass IP67. Paarinädalase kasutamise järel asetas tarbija telefoni märjale pinnale ning mõne minuti pärast hakkas pilt virvendama ja seade lakkas töötamast. Tarbija viis telefoni garantiiremonti. Kaupleja vastas, et telefoni sees on vedelik, mis viitab IP67 standardi rikkumisele. Kaupleja pakkus telefoni tasulist vahetust, millega tarbija ei nõustu. Tarbija tugineb telefoni parandamise/asendamise nõude esitamisel asjaolule, et kuigi tegemist pidi olema veekindla telefoniga, lakkas see töötamast märjale pinnale asetamisel. Komisjoni hinnangul ei ole eluliselt usutav, et selline kahjustus tekkis siseruumides telefoni märja pinna peale asetamisel. Telefoni sees vee olemasolu näitab komisjoni hinnangul, et seade on puutunud kokku suurema hulga veega kui tarbija väidab. Avaldus jääb rahuldamata, kuna esitatud selgituste ja tõendite põhjal ei ole alust kauplejale lepingurikkumist ette heita.
Studyrush OÜ ei 10.09.2019 28-1/19-004158-011 Studyrush OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004158.pdf
Märksõnad: pulmakutsete valmistamine, teenus, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija tellis pulmakutsed kuldse tooniga. Kättesaamisel ei vastanud toon tellitule, ääred ei olnud sirged ja liim oli laiali. Kaupleja tagastas tellimuse summa osaliselt, Tarbija pöördus TVK poole, et nõuda tagasi kogu kutsete eest tasutud summa. Kaupleja väidab, et tarbija ei avanud kättesaamisel kõiki kutseid ja kutsete värv võis erineda ekraanil ja käes hoides. Komisjon leidis, et arvutis ja reaalsuses võibki värvitoon erineda, siiski oli tarbija värvitooniga nõus kooskõlastades selle. Komisjon olulist lepingurikkumist ei tuvastanud. Kaupleja on nõus, et mõnel kutsel oli näha vahajälg ning ääred ei olnud korrektsed. Komisjoni hinnangul tuleb tarbijale veel tagastada 90 eurot, ülejäänud tasu ulatuses jääb nõue rahuldamata.
VÕS § 635 lg 1, § 641 lg 2 p 5, § 647, § 189 lg 1, § 655 lg 1.
Hobby Hall Group OÜ ei 10.09.2019 28-1/19-004673-013 Hobby Hall Group OÜ: lepingu täitmine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004673.pdf
Märksõnad: müügileping, puudusega kaup, kauba parandamise nõue
Tarbija ostetud kohvimasina töös ilmnesid tõrked. Kaupleja hinnangul tekkis kauba puudus mehaaniliste vigastuste tõttu, mistõttu keeldus Kaupleja kauba parandamisest. Komisjoni hinnangul ei ole Tarbija tõendanud, et enne kauba Kauplejale saatmist kohvimasinal mehaanilisi vigastusi ei olnud. Komisjon jättis Tarbija nõude tasuta parandamiseks rahuldamata.
VÕS § 218 lg 2, § 208 lg 1, § 217 lg 1
ALL KAUBANDUSE OÜ jah 10.09.2019 28-1/19-004918-009 All Kaubanduse OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004918.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija tellis kaupleja e-poest www.starcom.ee külmkapi tihendi. Kauba kättesaamisel selgus, et tihend on deformeerunud ning tarbija esitas müügilepingust taganemisavalduse. Kaupleja keeldus taganemise tunnustamisest teatades, et tihendi pakendis oleva infolehe kohaselt on uksetihendi logistika käigus deformeerumine lubatav. Komisjon leidis, et antud tõendite kohaselt rikkus kaupleja tarbija ostueelset teavitamise kohustust, mille tõttu on tarbija nõue põhjendatud ning kuulub rahuldamisele.
VÕS § 56 lg 1, VÕS õ 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1, TKS § 4 lg 2
OÜ MK Trade Baltic ei 10.09.2019 28-1/19-005139-009 OÜ MK Trade Baltic: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-005139.pdf
Märksõnad: müügileping, sidevahendi teel sõlmitud leping, 14 päevane taganemisõigus
Komisjon leidis, et Tarbija nõue ei kuulu rahuldamisele, kuna puuduvad tõendid, et väline pakend oli kahjustunud. Tarbija ei avanud ise pakendit, vaid pakendi avasid 19-dal päeval kolmandad isikud ning tuvastasid, et seade pakendi sees oli kahjustusega. Komisjon selgitab, et tarbija oli kaotanud 14-päevase lepingust taganemiseõiguse ning olulise lepingu tingimuste rikkumise kohta puuduvad tõendid. Tarbija saab kasutada pakendi avanud isikuid tunnistajatena ja pöörduda kohtusse.
Osaühing Hawaii Express ei 09.09.2019 28-1/19-004685-012 OÜ Hawaii Express: lepingust taganemine ja kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004685.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija ei olnud ostetud jalgratta kvaliteediga rahul kuna jalgrattal purunes kahel korral tagumine rehv ning kaupleja paigaldas paranduse käigus ebaõiged rehvid. Kaupleja selgitab, et kasutamiskõlblikkuse tagamiseks paigaldas ta ajutiselt nii esi- kui ka tagarattale uued kitsama mõõduga välisrehvid, et need hiljem vahetada õiges mõõdus rehvide vastu. Komisjoni hinnangul ei esinenud olulist lepingutingimuste rikkumist. Kaupleja kõrvaldas lepingutingimustest kõrvalekalde, pärast õigete rehvide paigaldamist vastab jalgratas lepingutingimustele ning antud juhul puudub müügilepingust taganemiseks alus.
VÕS § 208 lg 1, VÕS § 217 lg 1, VÕS § 116 lg 1
AIG Europe Limited ei 05.09.2019 28-1/19-005029-015 AIG Europe Limited: kindlustushüvitise tasumise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005029.pdf
Märksõnad: reisikindlustus, reisi ärajäämine, kindlustustingimused, alla 2-aastane laps
Tarbija broneeris reisi kahele täiskasvanule, kes mõlemad plaanisid reisile kaasa võtta alla 2-aastased lapsed. Kuna reisikaaslase laps haigestus mõni päev enne reisi, tekkis reisikaaslasel reisitõrge, mis omakorda tekitas reisitõrke tarbijal. Kaupleja keeldus kindlustushüvitist tasumast põhjendusel, et reisikaaslase laps ei ole kindlustustingimuste kohaselt lähisugulane. Komisjon asus seisukohale, et alla 2-aastaseid lapse ei saa käsitleda kui iseseisvaid reisikaaslasi ja seega oli reis siisi broneeritud kahele täiskasvaule. Komisjoni hinnangul ei ole mõistlikkuse põhimõttega kooskõlas tõlgendada kindlustustingimusi selliselt, et lapsevanem peab minema koos alla 2-aastase lapsega ikkagi reisile, kui ainsal täiskasvanud reisikaaslasel on tekkinud kindlustustingimuste kohaselt reisitõrge.

VÕS § 422, VÕS § 488 lg 1
Osaühing Brodal Holding ei 05.09.2019 28-1/19-002467-014 OÜ Brodal Holding: puuduste kõrvaldamine garantiikorras Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002467.pdf
Märksõnad: korteriomandi ost, välitrepp
Kinnisasja välitrepp lagunes ja komisjon lähtud eksperdi arvamusest, mille kohaselt Kaupleja oli kasutanud välistrepi ehitamisel ebasobiva betooniklassiga betooni, mis ei pea vastu oludes, kus trepile langevad soolapritsmed ja jalanõudega edasikantavad soolaosakesed. Kaupleja kohustub välistrepi puudused kõrvaldama või hüvitama Tarbijale trepi parandamisega seonduvad kulud.
osaühing Vikslin jah 02.09.2019 28-1/19-003598-021 OÜ Vikslin: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003598.pdf
Märksõnad:uksed, lepingust taganemine
Tarbija tellis kauplejalt kaks siseust, kuid tarnitud uksed ei vastanud mõõtudele ja uksed on kitsamad ja kõrgemad, kui tarbija soovis. Kaupleja pakkus uste lühemaks tegemist, kuid laiemaks uksi teha ei saa. Menetluse käigus nõustus tarbija ühe ukse endae jätma, kuid teise eest soovis raha tagasi. Kaupleja selgituste kohaselt nemad erimõõtudega uksi ei müü ja vastav teave on ka kodulehel olemas ja seda selgitati tarbijale ka telefoni teel. Arvel märgitud mõõdud on kaupleja sõnul hoopis ava mõõdud ja märgitud lihtsalt teadmiseks. Mõõtmis- ja paigaldamisteenusest tarbija loobus. Kaupleja oli valmis ühe vaidlusaluse ukse eest raha tagastama, kui ta saab ukse oma salongis müüdud.
Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele. Uste mõõtudes lepiti kokku ja kaupleja väide, et tegemist on muude mõõtudega, ei ole eluliselt usutav. Kauplejal ettevõtjana peab teadma, et uksed on alati kindlas mõõdus ja mõõt on müügilepingu oluline tingimus. Vales mõõdus uste tarnimine on oluline lepingurikkumine ja kaupleja peab tagastama tarbijale vaidlusaluse ukse raha.
VÕS § 217 lg 1, VÕS § 116 lg 2 p 1, VÕS § 189 lg 1
Automaatkäigukast OÜ ei 02.09.2019 28-1/19-003648-016 Automaatkäigukast OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003648.pdf
Märksõnad: autoremont, kahju hüvitamine
Tarbija tellis käigukasti remondi kauplejalt, käies enne seda margiesinduses diagnostikas. Õigeaegselt tarbija autot kätte ei saanud ja hiljem auto kättesaamisel teavitati, et teostamata on käigukasti adaptsioon ning soovitati vähe sõita. Auto vahetas käike halvasti ja pöörete suuurenemisel käigukast ei toiminud. Tarbija lasi auto üle vaadata kolmandas ettevõttes, sest eelnevalt anti ka kahetist infot hüdraulikaploki tööde kohta. Neutraalses ettevõttes tuvastati, et käigukasti hüdraulikaplokist on eemaldatud detail ja hiljem katkisena tagasi pandud. Lisaks selgus ühes ettevõttes, et kaupleja ei ole osasid detaile autole üldse paigaldanud ega töid teostanud, kuid on neid kajastanud arvel. Kui kaupleja viitas puudustele, siis pakuti uusi tasulisi töid. Kaupleja ei teostanud nõuetekohaselt töid kahe kuu jooksul, kuid kolmas ettevõte remontis auto kahe päevaga. Puudus ka kokkulepe sidurikomplekti vahetuseks ja vanade osade utiliseerimiseks. Kaupleja tarbija poolt viidatud diagnostikaviga ei tuvastanud, mistõttu polnud ta sellest teadlik ning viga ei avaldunud ka sõidu ajal. Kaupleja teostas tööd, kui ei rakendunud adaptsioon ja tarbija suunati selles osas esindusse. Kaupleja sõnul ei pöördunud tarbija peale rikke tekkimist tagasi, vaid algatas vaidluse. Sidurikomplekt on autole paigaldatud ja vanade varuosade säilitamise kokkulepet ei olnud. Tarbija ei ole esitanud ka dokumneti, et käigukast oleks avatud.
Komisjoni seisukoht oli, et tarbija nõue tuleb rahuldada. Kaupleja tagastas tarbijale puudustega auto ja esinduses tuvastati jälle sama viga, mis enne kaupleja poole pöördumist. Kaupleja ei asunud viga kõrvaldama, vaid esitas uute tööde kalkulatsiooni. Komisjoni hinnangul ei ole ka usutav, et auto remonti toomisel tarbija ei teavitanud eelnevalt leitud veast ja kaupleja diagnostika seda ei tuvastanud. Kaupleja ei ole esitanud diagnostika dokumente. Kaupleja poolt jäi töö eesmärk saavutamata ja kaupleja on töövõtulepingut oluliselt rikkunud, lisaks kajastati arvel töid, mida reaalselt ei teostatud.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 641 lg 2 p 1, VÕS § 642 lg 1, VÕS § 647 lg 1, VÕS § 115 lg 1
Tripity OÜ ei 29.08.2019 28-1/19-005066-012 Tripity OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005066.pdf
Märksõnad:Kasutatud auto, lepingust taganemine
Müügikuulutuse oli kirjas, et auto on heas korras aga preale ostu selgus, et auto vibreerib sõidu ajal ja auto põhi on ohtlikult roostes, mistõttu on auto liiklusohtlik ja veermikus on mõraseid detaile. Kokkuleppele ei jõutud ja tarbija nõudeks oli lepingust taganemine ja lisakulutuste hüvitamine. Kaupleja jättis omapoolsed selgitused andmata.
Komisjon asus seisukohale, et tarbija avaldus tuleb rahuldada. Antud juhtumi puhul ei ole tegemist tavapärasest kasutamisest tingitud kulumisega ja auto ise on liiklusohtlik ning kaupleja pidi olema puudustest teadlik. Kaupleja peab tagastama tarbijale ostusumma ja autole tehtud vajalikud kulutused.
VÕS § 217 lg 2 p 6, p 1, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 191 lg 2
Deutsche Autos OÜ ei 29.08.2019 28-1/19-002907-022 Deutsche Auto OÜ: kohustuse täitmisele sundimine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002907.pdf
Märksõnad:kasutatud auto, puuduste kõrvaldamine
Järgmisel päeval peale ostu ilmnesid autol varjatud vead (õhkpadja rike, mootori ebaühtlane töö, lagisev heli mootoriruumist). Kaupleja oli valmis puudusi kõrvaldama,kuid ei tunnistanud pihustite rikkeid. Enne ostu teostas tarbija margiesinduses auto kontrolli ja siis pihustite rikkeid ei tuvastatud, kuid 5 päeva peale ostu on erinevaid vigu. Auto anti tarbijale üle soojaks sõidetud mootoriga, siis ei olnud võimalik mootori viga tuvastada, samuti oli kompressor õhkpadja täis pumbanud. Mootorist kostev lagisev heli on autol käesoleva hetkeni olemas, kuid pihustite rikke tõendamine on keeruline ja ka kulukas ning see eeldaks pihusitte demonteerimist. Kaupleja oli valmis pakkuma õhkpadja lekke ja kütusefiltri soojenduselemendi vea kõrvaldamist, kuid leidis, et pihustite rikked ei ole tõendatud ja neid tuleks eelnevalt stendis kontrollida.Komisjon asus seisukohale, et tarbija avaldus kuulub osaliselt rahuldamisele ja õhkpadja lekke ja kütusefiltri soojenduselemendi vea puhul on tegemist varjatud puudustega. Pihustite osas nõustus komisjon kauplejaga, et tegemist on kuluvdetailidega ja tarbija ei saa eeldada nende vahetamist uute vastu. Kaupleja peab tegema enda kulul korda nii parema tagumise õhkpadja, kui ka filtri soojuselemendi.
VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 222 lg 1 ja lg 5, VÕS § 101 lg 1 p 1
osaühing Metrolux ei 28.08.2019 28-1/19-005091-015 OÜ Metrolux: lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005091.pdf
Märksõnad: Lepingust taanemine, kahju hüvitamine, ettemaksu tagastamine, saamata kaup
Tarbija tellis 17.06.2018 kauplejalt 10 veevoolikut, millest kätte sai 4. Tellimusest puuduoleva osa saatmine viibis aasta otsa. Tarbija soovis puuduvate voolikute saatmist või kahju hüvitamist mujalt ostmiseks. Kaupleja hüvitas menetluse käigus tarbijale saamata jäänud voolikute eest raha.
TKS § 55 lg 1 p 1
Amserv Auto Aktsiaselts ei 28.08.2019 28-1/19-005321-011 Amserv Auto AS: hinna alandamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005321.pdf
Märksõnad:kasutatud auto, hinna alandamine
Tarbija viis auto Soome ja soovis seda edasi müüa, kuid väidetavalt ei teavitatud teda sellest, et autoga on olnud avarii. Tarbija soovis sisuliselt 1/3 väärtuses auto hinnast kahju hüvitamist. Kaupleja sõnul oli auto avariilisus neile teada ja tarbijale ka seda telefoni teel öeldi, lisaks on kõik liikluskahjusi puudutav teave avalikult leitav. Tarbija eet midagi varjatud ei ole ja kaupleja ei näe enda seost tarbija poolt tollimaksude tasumisega. Komisjon asus seisukohale, et tarbija avaldus tuleb jätta rahuldamata, sest tarbijal oli võimalik enne ostu autoga tutvuda ja liiklusõnnetustes osalemise ajalugu on avalik. Auto avariikahju on olnud väikene, mis viitab kergetele vigastustele ja kaupleja on ise teostanud vastavalt tehase nõuetele taastusremondi. Komisjoni hinnangul ei vähene auto väärtus sellise väikese liiklusõnnetuse tagajärjel, kui tagajärjed on nõuetekohaselt kõrvaldatud.
VÕS § 217 ja lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 1
OÜ Polentera ei 28.08.2019 28-1/19-004140-010 OÜ Polentera: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-004140.pdf
Märksõnad: boileri vahetamine, teenus, lepingu täitmine.
Sisu: Tarbija soovis boilerit vahetada, leppis kokku tunnihinna. Kauplejaga aga saatis kaks töömeest ja korrutas tunnihinna kahega. Kahe töömehe tulekut ja tunnihinna sellest tulenevalt kahega korrutamist Kaupleja Tarbijale ei teavitanud. Poolte kokkulepe oli tunnitasu ühekordne määr ning seega on Tarbija osaline raha tagasinõue õigustatud.
VÕS § 635, § 76.
Dlb Trading OÜ ei 28.08.2019 28-1/19-005517-015 DLB Trading OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005517.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, elektripardel, 14 päeva lepingust taganemise õigus
Tarbija tellis e-kauplusest elektripardli, proovis selle töötamist, puhastas toote ning tagastas Kauplejale sooviga kasutada 14-päevast lepingust taganemise õigust. Kaupleja eii nõustunud toodet tagasi võtma, kuna kaupa oli kasutatud ning toode kuulub hügieenilistel põhjustel mitte tagastatavate toodet hulka, kui toote pakend on avatud. Komisjoni hinnangul on Kauplejal õigus keelduda toote tagasi võtmisest.
VÕS § 56`2 lg 4, § 53 lg 4
LAFORTE OÜ jah 27.08.2019 28-1/19-005461-011 Laforte OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005461.pdf
Märksõnad: Müügileping, lepingust taganemine, täitmata kohustus, ettemaks
Tarbija tellis kauplejalt suvemaja ja tasus ettemaksu. Kaupleja pidi andma kauba ostjale üle 60 päeva jooksul peale ettemaksu saamist. Tarbija ei ole seniajani tellitud maja kätte saanud.
VÕS § 76, VÕS § 100, VÕS § 101, VÕS § 116
Kady Trade OÜ ei 27.08.2019 28-1/19-004051-020 Kady Trade OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004051.pdf
Märksõnad: juuksepikendused, teenus, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija lasi paigaldada juuksepikendused, milledest ca 23 salku paari nädala jooksul peast ära tulid. Juuksed pulstusid ja tekitasid peas valu. Komisjon leidis, et tarbija nõue tuleb jätta rahuldamata, kuna tarbija ei andnud kauplejale võimalust töö parandamiseks. Tarbija läks kolmanda isiku juurde, kus kõrvaldati kauplejale etteheidetav puudus. Sellise tegevusega võttis tarbija kauplejalt võimaluse kontrollida pretensioonis etteheidetavate puuduste esinemist ning välistas võimaluse viia töö lepingutingimustega vastavusse.
VÕS § 635 lg 1, 4, § 101 lg 1 p 4, § 112, § 116 lg 1, § 114, § 646 lg 1, 5, § 23 lg 2.
RAGN-SELLS AS ei 27.08.2019 28-1/19-003921-020 RAGN-SELLS AS: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003921.pdf
Märksõnad: Lepingu täitmine, jäätmete kogumise ja veoteenus, tühisõidu arve, krundi piir
Tarbija ja kaupleja vahel on sõlmitud jäätmekäitlusleping. Kaupleja jättis 07.02.2019 konteineri tühjendamata. Tarbija vaidlustas kaupleja esitatud tühisõidu arve. Kaupleja leidis, et tarbija ei täitnud lepingutingimusi - kõnealusel kuupäeval autojuht teenust ei osutanud, sest tarbija konteiner asus lume sees ja selle esine oli puhastamata. Komisjon asus seisukohale, et tarbija poolne lepingust tuleneva kohustuse rikkumine ei ole tõendatud, kauplejal puudus alus keelduda oma kohustuse täitmisest ja seega puudus alus esitada tarbijale tühisõidu eest arve.
Audru Vallavolikogu 02.06.2011 määrusega nr 18 kehtestatud Jäätmehoolduseeskiri
2A element OÜ ei 27.08.2019 28-1/19-003885-021 2A element OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003885.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, eritellimus, voodi , müügileping, täitmise tähtaeg
Tarbija tellis 04.03.2019 kauplejalt eritellimusena lastevoodi. Voodi üleandmise aeg oli lepingu trükitud teksti kohaselt 12 nädalat, kuid lepingule kantud käsikirjalise paranduse kohaselt oli tähtaeg 10.04.2019. Kaupleja rikkus oluliselt lepingus kokkulepitud voodi üleandmise tähtaega ning tarbija kaotas seetõttu huvi selle voodi omandamiseks. Kaupleja tagastas ettemaksu vaid osaliselt. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja on ekslikult tõlgendanud poolte kokkuleppeid ja asunud tähtaja osas ebaõigele järeldusele, kaupleja on kohustatud tagastama tarbijale kogu voodi hinna.
VÕS § 76 lg 1, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 217 lg 1
Goldstar Eesti OÜ ei 24.08.2019 28-1/19-004180-012 Goldstar Eesti OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-004180.pdf
Märksõnad: müük väljaspool äriruume, aurupuhastaja, lepingust taganemine
Tarbijale pakuti telefoni teel võimalust kodus vaiba puhastamiseks, tarbija nõustus sellega ning kokkulepitud päeval tulid tema koju kaks kaupleja esindajat, kes soovisid talle müüa aurupuhastajat. Tarbija sõlmis kauplejaga müügilepingu ning järelmaksulepingu kauba eest tasumiseks. Tarbijale ei selgitatud, et tal on 14-päevane taganemisõigus, mistõttu hilines Tarbija taganemisõiguse kasutamisel. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda, kuna laenulepingu sõlmimisel oli kaupleja tegevus vastuolus hea usu põhimõttega ning müügilepingu tingimused olid tarbijale esitatud liiga väikese kirja suurusega. Tarbijale ei olnud üheselt arusaadav taganemisõigus.
VÕS § 7, § 48 lg 1, § 49 lg 1, § 189 lg 1
OÜ Randes Trade ei 24.08.2019 28-1/19-004338-012 OÜ Randes Trade: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-004338.pdf
Märksõnad: lepingu täitmine
Tarbija sõlmis kauplejaga töövõtulepingu külgkardinate keemiliseks puhastamiseks. Tarbija sõnul teatas ta tellimuse esitamisel, et kardinaid ei või pesumasinas pesta ja lubatud on vaid kuivpuhastus. Kardinate kättesaamisel selgus, et üks osa kardinate materjalist oli kokku tõmmanud ning esialgsest 20 cm võrra lühemad. Kaupleja poolt tellitud ekspertiis tuvastas, et kokkutõmbumise põhjustas see, et üks osa kangast ei olnud kokkutõmbumise vältimiseks kuumniiskelt eeltöödeldud. Lisaks viis kaupleja läbi eksperimendi, mille käigus töötles samasugust kanga proovi tükki 30 kraadise vesipesuga, mille tulemusena kangas mõõdus 51,5 cm tõmbus kokku mõõduks 49,5 cm. Komisjon leidis, et kaupleja vastuväited on põhjendatud ning sellest tulenevalt tarbija lepingu täitmise nõue ei ole tõendatud ega kuulu rahuldamisele.
VÕS § 635, VÕS § 641, VÕS § 646 lg 1, VÕS § 647 lg 1
osaühing Metrolux ei 24.08.2019 28-1/19-004895-006 OÜ Metrolux: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-004895.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija ostis kaupleja e-poest www.mlx.ee erinevat kaupa, mida kaupleja kohale ei tarninud. Komisjon tuvastas kaupleja poolt müügilepingu tingimuse olulise rikkumise. Antud juhul on tarbija oma kohustuse täitnud ning asjade hinna ettemaksuna täies ulatuses tasunud, kuid kaupleja ei ole asunud asja üle andma.
VÕS § 208 lg 1, VÕS § 116 lg 1
D.R. sanitaartehnika OÜ ei 24.08.2019 28-1/19-004731-013 D.R. sanitaartehnika OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-004731.pdf
Märksõnad: müügileping, lepingust taganemine
Tarbija ostis Kaupleja kauplusest malmvanni. Enne kauba vastuvõtmist avaldas Tarbija soovi lepingust taganemiseks, kuna selgus, et kaup ei sobi mõõtudelt. Kaupleja nõustus lepingust taganemisega ning lubas raha tagastada, kuid ei teinud seda. Komisjoni hinnangul on lepingust taganemine kokkuleppel võimalik ning Kaupleja peab Tarbijale tagastama kauba eest tasutud rahasumma.
Sergei Haritonov ei 23.08.2019 28-1/19-004316-009 FIE Sergei Haritonov: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004316.pdf
Märksõnad: ostuhinna tagastamine
Tarbija ostis kauplejalt jalatsid, millel esmakordsel kandmisel ilmnes paremal kingatallal lõhe. Tarbija soovis esitada samal päeval kauplejale kirjaliku pretensiooni, mida vastu ei võetud, kuid kingad võeti vastu ning lubati need üle vaadata. Kaupleja on andnud teada, et tegemist ei ole tootmisdefektiga, kuid andis tarbijale 30 eurot.
Tarbija esitas 10.08.2019 avalduse menetluse lõpetamiseks seoses poolte kokkuleppe saavutamisega.
TKS § 55 lg 1 p 1
osaühing Vikslin jah 23.08.2019 28-1/19-003846-014 Vikslin OÜ: ettemaksu tagstamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003846.pdf
Märksõnad: turvauks, lepingust taganemine
Pooled sõlmisid lepingu, millega kaupleja võttis enesele kohustuse müüa tarbijale turvauks ja paigaldada see tarbija näidatud asukohas. Tarbija on tasunud kauplejale ettemaksu. Kaupleja kokkulepitud tööd tarbijale üle andnud ei ole. Tarbija andis e-kirjaga kauplejale täiendava tähtaja. E-kirjadega teatas tarbija tehingust taganemisest ja nõudis ettemaksu tagastamist. Kaupleja selgitas, et töö on üleandmata põhjusel, et tarbijast ei ole võimalik aru saada, kas ta võtab ukse vastu või mitte. Komisjon leiab, et kaupleja on lepingust tulenevaid kohustusi oluliselt rikkunud. Komisjon peab vajalikuks juhtida kaupleja tähelepanu ka sellele, et oma õiguste ja kohustuste realiseerimisel tuleb toimida heas usus ning hoiduda teise poole huvide kahjustamisest (TsÜS §138). Tarbijavaidluse 6-1/18-008136 tugines kaupleja asjaolule, et ei saa ettemaksu tagastada põhjusel, et on juba asunud tarbija tellitud ust valmistama; tarbijale mõeldud toodet ei saa teistele ostjatele müüa. 22.märtsi 2019 e-kirjas on kaupleja tarbijale teatanud, et ei ole veel pannud tarbija tellimust töösse. Seega on kaupleja andnud tarbijale ja ka tarbijavaidlust lahendanud komisjonile eksitavaid selgitusi.
AllForCars OÜ ei 22.08.2019 28-1/19-005679-008 AllForCars OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005679.pdf
Märksõnad: e-kauplus, kauba üleandmata jätmine, lepingust taganemine
Sisu: Tarbija tellis e-kauplusest oilshop.ee kauba ning tasus selle eest, kuid Kaupleja kaupa üle ei andnud ning raha ei tagastanud. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda ning Kaupleja peab Tarbijale tagastama kogu kauba eest tasutud rahasumma.
VÕS § 76 lg 1 ja lg 3, § 82 lg 3, § 101, § 116 lg 1 ja lg 2
LAFORTE OÜ jah 22.08.2019 28-1/19-005515-011 Laforte OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005515.pdf
Märksõnad: aiamaja, lepingust taganemine
Tarbija tellis kauplejalt aiamaja, kuid kaupleja jättis selle tarnimata vaatamata korduvatele lubadustele. Tarbija nõudeks oli ettemaksu tagastamine. Komisjoni seisukoht oli, et tarbija nõue tuleb rahuldada, sest kaupleja on jätnud omapoolse kohustuse täitmata ja on alust eeldada, et ta ei täida oma kohustusi ka edaspidi.
VÕS § 52 lg 1, lg 2, VÕS § 116 lg 1, lg 2 p 1 ja p 4
OÜ Leva Loppan ei 22.08.2019 28-1/19-003871-011 Leva Loppan OÜ: tehingust taganemine ja raha tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003871.pdf
Märksõnad: tehingust taganemine
Tarbija ostis bitcoine, misjärel väljastas automaat talle tšeki. Hiljem selgus, et tšekil olevad andmed (rahakoti aadress) ei võimalda soetatud krüptorahale ligipääsu. Kaupleja on selgitanud, et virtuaalrahale ligipääsuks on lisaks vaja veel teist tšekki, millele on kantud rahakoti võtme kood. Kahe dokumendi väljatrüki ajalise vahega (2-3 minutit) ei osanud tarbija arvestada. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja on tehingu sõlmimisel ja täitmisel rikkunud oma kohustusi ulatuses, mille tagajärjel on tarbija kaotanud võimaluse oma vara kasutada ja käsutada.
TKS § 3 p 2, § 4 lg 2, VÕS § 3 p 1, VÕS § 116 lg 1 ja lg 2 p 1, VÕS § 189
Ergo Korp ei 21.08.2019 28-1/19-003974-017 Ergo Korp: ettemaksu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003974.pdf
Märksõnad: Ettemaksu tagastamine, töövõtuleping, käsiraha, tasu osaline ettemaks
Pooled sõlmisid 26.-27.02.2019 töövõtulepingu, millega kaupleja võttis enesele kohustuse pakkuda tarbijale ja tema külalistele 27.07.2019 muusikalist meelelahutust. Tarbija tasus 06.03.2019 ettemaksu. 05.04.2019 ütles tarbija lepingu üles ja soovis ettemaksu tagastamist. Kaupleja leidis, et ettemaks ei kuulu tagastamisele. Komisjon asus seisukohale, et poolte kokkuleppes ei sisaldu tingimust selles, et ettemaksuna üleantud summa on käsiraha, mis ei kuulu lepingu täitmata jäämise korral tagastamisele. Kaupleja pidi mõistlikult kaalutledes ära tundma, et tarbijal on õigustatud huvi teada saada, kas ja millistel alustel kuulub ettemaks tagastamisele. Komisjoni hinnangul ei seadnud lepingu ülesütlemine rohkem kui kolm kuud enne teenuse osutamiseks kokkulepitud kuupäeva kauplejat olukorda, kus tal puudus võimalus oma tööjõudu teistsugusel viisil kasutada.
VÕS § 141, VÕS § 156 lg 1, VÕS § 157 lg 1, VÕS § 635, VÕS § 655 lg 1
Osaühing Jõgeva Veevärk ei 21.08.2019 28-1/19-005256-026 Jõgeva Veevärk OÜ/ Kuremaa ENVEKO AS: tasaarvestus vee 45 m3 maksumuse ulatuses Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005256.pdf
Märksõnad: ühisveevärk, veevarustus, tasaarvestus
Tarbija leidis, et on tasunud veeteenuse eest rohkem kui on tegelikult tarbinud ning soovis kauplejalt tasaarvestuse tegemist. Komisjon asus seisukohale, et tarbija väited enamtarbimisest ja ettemaksust ei ole tõendatud.
VÕS § 3 p 1, ÜVKS § 15
AS Viimsi Vesi ei 21.08.2019 28-1/19-004253-011 AS Viimsi Vesi: kohustuse täitmisest keeldumise õiguse tuvastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004253.pdf
Märksõnad: teenuse leping, ühisveevärgi- ja reovee ärajuhtimisleping, arvesti näit
Pooltel on vaidlus selles, kas tarbija veemõõdusõlmes veemõõtjate vahetuse käigus fikseeriti demonteeritud mõõtja näit õigesti või mitte. Tarbija ja Kaupleja leppisid kokku selles, millal toimub veearvesti vahetus ning tarbijal oli võimalik olla kohal või volitada ennast esindama teist isikut. Seega võis teine pool arvestada, et akti allkirjastanud isik, sõltumata sellest, et ta oli alaealine, oli volitatud akti allkirjastama. Samuti näitas uus veemõõtja, et Taribja tegelik veetarbimine iga kuu kohta oli varasemalt näidatust suurem.
Tsüs § 118; 131; 122
Osaühing OX Eesti jah 19.08.2019 28-1/19-003560-016 Osaühing OX Eesti (www.01.ee): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003560.pdf
Märksõnad: müügileping, garantii, aku
Tarbija tellis Duracell aku. Veebilehel kui ka kauba arvel oli märgitud, et tootele kehtib 12-kuuline garantii. 10 kuud hiljem esitas Tarbija Kauplejale pretensiooni, kuna aku mahtuvus vähenes oluliselt kuu aja jooksul ja laadija tuvastas, et aku on vigane. Kaupleja vastas, et aku garantiiks on kuus kuud, tähtaeg on möödunud ning toodet parandusse ei võeta. Tarbija esitas soovi lepingust taganeda. Kaupleja vastuse kohaselt antakse akudele garantii tähtajaga 6 kuud, kuna tehnoloogia ei võimalda garanteerida 2-aastast eluiga. Komisjon leiab, et avaldus tuleb rahuldada. Asja materjalidest ilmneb, et Tarbija teavitas Kauplejat akul olevast puudusest. Kaupleja keeldus pretensiooni rahuldamisest väites, et garantii tähtaeg on läbi. Samas arve/saateleht sisaldab märkust, et aku garantiiaeg on 12 kuud. Seega on Kaupleja põhjendamatult jätnud täitmata VÕS § 222 lg-s 1 sätestatud nõude, s.o ei pakkunud aku parandamist ega asendamist. Komisjon on seisukohal, et käesolevas asjas on tegemist Kauplejapoolse lepingutingimuste olulise rikkumisega VÕS § 223 lg 1 mõttes, kuivõrd Kaupleja Tarbija pretensiooni ei rahuldanud.
ONOFF JAEKAUBANDUSE OÜ ei 19.08.2019 28-1/19-004058-015 ONOFF JAEKAUBANDUSE OÜ (www.onoff.ee): lepingust taganemine ja ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004058.pdf
Märksõnad: müügileping. e-pood, pakendi rikkumine, väärtuse vähenemine
Tarbija tellis blenderi. Tarbija tagastas kauba, kuna blender lõhnas spetsiifiliselt ning selle põhi jättis lauale mustad triibud. Tarbija väidetel pakendit ei õnnestunud tal kauba kättesaamisel korralikult avada, kuna toode oli raske ja ei olnud piisavalt kogemust selliste pakendite avamisel. Kaupleja vastas, et määrdunud pakendis toodet tagasi ei võeta. Plastiku lõhn kaob tootelt veega pesemisel ning kann on klaasist, mistõttu ei ole toode ohtlik. Kaupleja nõustus tagasi maksma 50% toote hinnast. Tarbija väidetel pakendi hind ei saa olla nii kõrge. E-poe koduleheküljel ei olnud toote kohta kogu infot. Tarbija soovib ostuhinda tagasi. Komisjoni istungil oli Tarbija nõus, et ostuhinna tagastamisel võetakse maha 20%. Komisjon nõustub Tarbijaga, et Kaupleja ei ole esitanud ühtegi tõendit, miks on ostueseme väärtuse vähenemise protsendiks nimelt 50%. Nõustuda tuleb aga Kaupleja vastuses toodud väitega, et pakendi rikkumise korral ei saa toodet müüa täie hinnaga, millest tulenevalt on Kaupleja õigustatud nõudma hüvitist asja väärtuse vähenemise ulatuses. Komisjon peab mõistlikuks, et pakendi rikkumise korral tuleb Tarbijale ostuhinna tagastamisel maha arvata 20 %.
MR Liider OÜ ei 19.08.2019 28-1/19-004658-010 MR Liider OÜ (www.turuliider.ee): külmiku asendamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004658.pdf
Märksõnad: kauba asendamine
Tarbija tellis e-poest www.turuliider.ee LG külmiku. Külmikuga koju jõudes avastas tarbija, et küljeseinas on 15 auku/lohku. Kaupleja väidetel nende lattu jõudes tuli külmik püstises asendis alusel peal ning oli terve.
Komisjoni hinnangul on jäänud kaupleja väited paljasõnaliseks ning usaldusväärsete tõenditega tõendamata. Kaupleja väidetel laos kontrolliti külmiku korrasolekut, kuid ühtegi tõendit selle kohta esitatud ei ole.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 223 lg 1
Aktsiaselts Fifaa jah 19.08.2019 28-1/19-004384-010 Aktsiaselts Fifaa (kauplus Sketchers): jalatsite asendamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004384.pdf
Märksõnad: kauba asendamine
Tarbija ostis kauplejalt jalatsid, millel peale lühiajalist kandmist tekkis defekt. Kaupleja on andnud teada, et mõlema jalatsi voodritekstiil on küll kulunud, kuid see on tingitud kõrgendatud hõõrdetoimest. Komisjonil tuvastas ekspert Helgi Roosimäe, et vasak jalats on paremast väiksem, mis selgitab miks nimelt sellel jalatsil on voodriossa tekkinud auk, s.o jalatsi jalgapanek võis sellel jalatsil olla raskendatud.
VÕS õ 208 lg 4, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 220 lg 1, VÕS § 222 lg 1
aktsiaselts Excellent Grupp ei 19.08.2019 28-1/19-005019-014 Aktsiaselts Excellent Grupp: jalatsite asendamine või ostuhinna tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005019.pdf
Märksõnad: Müügileping, jalatsite asendamine, ostuhinna tagastamine, tootmisdefekt
Poolte vahel tekkis õiguslik vaidlus asjaolu osas, kas ostetud jalatsitel esineb tootmisdefekt või mitte. Tarbija ostis valged nahast sandaalid. Pärast paarinädalast kandmist avastas tarbija, et vasakul jalatsil hakkab laiem rihm rebenema. Kaupleja tootmisviga ei tuvastanud. Tarbija väitis vastu,et kaupleja ekspert pööras tähelepanu jalatsi valele poolele.Komisjon asus seisukohale, et kui tarbija ei nõustunud kaupleja esitatud tõenditega, siis oli tema kohustuseks lükata kapulejapoolsed tõendud omapoolsetega ümber, tarbija seda ei ole teinud.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 223 lg 2
Leiti 2420 otsust1 2 3 .. 61