Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid...
Leiti 2629 otsust1 2 3 .. 66
Kaupleja Ettevõte mustas nimekirjas Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
Osaühing Eesti Optik ei 24.01.2020 28-1/19-009378-010 Osaühing Eesti Optik: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-009378.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, prillid, kahju hüvitamine, kriimustumine
Avaldaja väitel tekivad prllidele kriimud. Kaupleja hinnangul on kahjustused põhjustatud kasutajapoolsest ettevaatamatusest, kõige tõenäolisemalt kasutusjuhendist mittekinnipidamisest. Komisjon sedastas, et prilliklaasi iseeneslik kriimustumine ei ole eluliselt usutav. Nõude aluse ehk prillide puuduse tarbijale üleandmise hetkel peab tõendama avaldaja.
OÜ K&N ei 21.01.2020 28-1/19-008573-021 OÜ K&N: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008573.pdf
Märksõnad: riietus, e-kaubandus, lepingust taganemine, tõendamiskulu hüvitamine.
Sisu: Tarbija tellis e-poest kleidi. Kleiti selga proovides libises lukk lahti ja jooksis alla välja. Kaupleja väitis, et kleit oli määrdunud ja lukk oli lõhutud. Pooled esitasid ka spetsialisti arvamused. Komisjon vaatles kleiti ja koosmõjus Kaupleja esitatud spetsialisti arvamusega leidis, et Tarbija nõue tuleb jätta rahuldamata, põhjusel, et kleit on määrdunud ja esinevad tõmbluku rebenemise jäljed ja tõmblukk on olulisest lühem võrdlustoote omast.
VÕS §§ 208 lg 1, 4, 217 lg 1, lg 2 p 6, 218 lg 2, 220 lg 1, 222 lg 1, 223 lg 1, lg 2, 116 lg 1.
Osaühing Fliis Trade ei 21.01.2020 28-1/19-010100-009 OÜFliis Trade: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-010100.pdf
Märksõnad: lapsevanker, lepingust taganemine
Sisu: Peale neljakuulist kasutamist hakkas lapsevanker ulguvat häält tegema ja tarbija õlitas vankrit, kuid see ei aidanud. Tarbija võttis kauplejaga ühendust, kes samuti soovitas vankrit õlitada, kuid natuke hiljem sai tarbija vankri siiski kauplejale remondiks üle anda. Esimene kaupleja poolt teostatud õlitamine ei aidanud, samuti ka teise remont koos ühe ratta asendamisega. Kaupleja pakkus uut remonti, kuid tarbija soovis juba lepingust taganeda. Komisjon asus seisukohale, et vaidluses on tõendatud, et tarbija on pöördunud kaupleja poole korduvalt samalaadse probleemiga, kuid puudust ei ole suudetud kõrvaldada. Seega on tekitatud tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi, is on müügilepingust taganemise aluseks.
VÕS § 217 lg 1, lg 2 p 6, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 223 lg 1, lg 2
AKTSIASELTS NEXILIS ei 20.01.2020 28-1/19-008462-010 AKTSIASELTS NEXILIS: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008462.pdf
Märksõnad: müügileping, lepingust taganemine
Sisu: Käesolevas asjas on tõendatud, et Tarbija on pöördunud Kaupleja poole seoses veesoojendusboileri lekkega aasta jooksul teistkordselt. Esimesel korral see asendati kuid ka asendatud seadmel tekkis samasugune probleem, s.o vee leke. Kaupleja müüs tarbijale seadme ja pidi Tarbijale andma vastava teabe, et kui joogivee kvaliteet ei vasta boileri ekspluatatsioonitingimustele, s.o vesi sisaldab kloriide ja sulfiide enam ,kui on see lubatud vaidlusaluse boileri kasutamiseks, siis tuleb kasutada lisavarustusena Jäspi Aktiivanoodi. Kaupleja jättis lepingueelsetes läbirääkimistes sellekohase info andmata, mistõttu komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue lepingust taganemiseks on põhjendatud.
NORDIC DIGITAL AS ei 19.01.2020 28-1/19-008072-015 NORDIC DIGITAL AS: seadme parandamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008072.pdf
Märksõnad: survepesur, mehaanilised vigastused, tasuline remont, käsitlustasu, transporditasu
Poolte vahel tekkis õiguslik vaidlus asjaolu osas, kas vaidlusalune survepesur vastab lepingutingimustele ning kas esinenud puudused on tekkinud tarbijapoolsest ebaperemehelikust kasutamisest. Kaupleja saatis seadme hooldusesse välismaale, kus sellel tuvastati füüsilised vigastused ning et seda on ebaperemehelikult hoitud, mistõttu on võimalik vaid tasuline remont. Tarbija oli seisukohal, et tegemist on tootmisveaga. Komisjon on seisukohal, et Kaupleja keeldumine seadme tasuta remondist või selle asendamisest on põhjendatud. Kaupleja, saates seadme välismaale, Tarbijat sellest eelnevalt ei teavitanud, millest tulenevalt olid temapoolsed nõuded transporditasu ja utiliseerimistasu maksmiseks põhjendamatud.
VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 222 lg 1
Aiatäht OÜ ei 17.01.2020 28-1/19-006873-017 Aiatäht OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006873.pdf
Märksõnad: müügileping, lepingust taganemine, komisjoni müük
Tarbija soetas puiduhakkuri ja seda kasutama hakates märkas, et puiduhakkur jätab märja puidu liiga suureks. Tarbija soovis lepingust taganeda. Komisjon selgitab, et Tarbija pole esitanud komisjonile tõendeid, mis kinnitaksid, et kaupleja on müügilepingut rikkunud, kuna müüdud asi ei vasta lepingutingimustele või kaupleja oleks tarbijale müünud asja, mis erineb oluliselt näidisest kirjeldusest või mudelist, mis annaks ostjale õiguse lepingust taganeda või kasutada muid õigusi, mis tulenevad asja lepingutingimustele mittevastavusest.
Tarbijal oli komisjoni hinnangul piisavalt aega enne müügilepingu sõlmimist puiduhakkuri ja tema tööomadustega tutvumiseks, mistõttu pole materiaalsed eeldused lepingust taganemiseks täidetud ning lepingust taganemiseks puudub alus. Võttes puiduhakkuri komisjonimüüki ei ole kaupleja komisjoni hinnangul nõustunud lepingust taganemisega, vaid on püüdnud vastutuleku korras tarbijal aidata ebavajalikku seadet võõrandada.
Direct Shop OÜ ei 14.01.2020 28-1/19-008441-013 Direct Shop OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008441.pdf
Märksõnad: istikud, e-kaubandus, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija tellis Linnalehes ilmunud kuulutuse peale istikud, mis kohale jõudes olid kuivanud. Tarbija saatis 14-päevase tagastamisõiguse raames istikud tagasi. Kaupleja ei vasta tarbijale ega ametile. Komisjon leidis, et tarbija jäi ilma asjast, mida ta õigustatult lootis ning seega tarbija nõue rahuldati.
VÕS §§ 52 lg 1, 2, 56 lg 1, 1 prim 1, 56 prim 1 lg 1, 116 lg 1, lg 2 p 1, 189 lg 1.
OSAÜHING ZAUBERMANN ei 14.01.2020 28-1/19-007958-014 OÜ Zaubermann: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007958.pdf
Märksõnad: keemiline puhastus, teenus, kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija kleit rikuti keemilises puhastuses, Kaupleja pakkus osalist hüvitamist. Tarbija ei olnud summaga nõus. Fotodelt on näha keemilise puhastuse järgseid kahjustusi. Komisjon leidis, et Kaupleja on töövõtu lepingut oluliselt rikkunud ning rahuldas Tarbija nõude.
VÕS §§ 635 lg 1, 4, 101, 101 lg 1 p 3, 641 lg 2 p 1, 5, 647 lg 1, 189 lg 2 p 3, lg 1; TKS § 46 lg 3 p 3, lg 4.
RG CAPITAL OÜ jah 13.01.2020 28-1/19-009923-006 RG Capital OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-009923.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Sisu: Tarbija tellis e-poe kaudu www.carcardin.com sõiduautole tagauste kardinate komplekti. Kaupleja saatis tarbijale aga esiustele mõeldud kardinad. Tarbija saatis komplekti tagasi, kuid ei ole siiani ebaõnnestunud tellimuse eest raha tagasi saanud. Komisjon otsustas tarbija avalduse rahuldada, kuna lepingust taganemise korral võib lepingu pool nõuda tema poolt lepingu alusel üleantu tagastamist.
VÕS § 52 lg 1, VÕS § 56 la 1, VÕS õ 189 lg 1
Tartu Linnatransport ei 13.01.2020 28-1/19-009602-010 Tartu Linnatransport: hilinemistasu tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-009602.pdf
Märksõnad: hilinemistasu tagastamine
Sisu: Tarbija unustas renditud ratta tööpäevaks seisma ning tagastas selle alles tööpäeva lõpus. Tartu Linnatransport võttis selle eest Tarbija krediitkaardilt maha hilinemistasu 80.00 eurot. Tarbija ei nõustu määratud hilinemistasuga ning leiab, et teenuse tasuta kasutamise perioodi jooksul on antud tasu liiast. Kaupleja sõnul ei ole hilinemistasu 80 eurot oma olemuselt leppetrahv, vaid tegemist ongi tasuga juhuks, kui isik kasutab ühte jalgratast rohkem kui 5 tundi. Tasu on kõrge eelkõige seetõttu, et motiveerida kasutajaid parkima jalgrattaid dokkidesse. Komisjon leiab, et tarbija etteheited kauplejale ei ole põhjendatud. Igakordse kasutuslepingu sõlmimiseks on vajalik kasutajakonto olemasolu. Konto loomise käigus kinnitab tarbija, et on tüüptingimustega tutvunud ning nende sisust teadlik.
VÕS § 54, VÕS § 334
Aktsiaselts Eesti Post ei 13.01.2020 28-1/19-008390-012 AS Eesti Post: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008390.pdf
Märksõnad: postiteenus, kahju hüvitamine
Sisu: Tarbija poolt Rootsi saadetud teleril oli sihtkohas kahjustus. Komisjon leidis, et Tarbija täitis pakendamisel enamuse juhendis sätestatust, kuid jättis teleri pakkimisel kasutamata täitematerjali, mistõttu sai võimalikuks teleri kahjustumine. Komisjonile pole esitatud asjakohaseid tõendeid, et teler oleks saanud kahjustada kaupleja poolse lepingu rikkumise tõttu. Samuti pole komisjonile esitatud usaldusväärseid tõendeid, et tarbija pakendas teleri vastavalt kaupleja töötaja ebaõigetele näpunäidetele. Seega sai komisjoni hinnangul teler kahjustada tarbijast tulenevate asjaolude tõttu. VÕS § 101 lg 3 kohaselt ei või võlausaldaja tugineda kohustuste rikkumisele võlgniku poolt ega kasutada sellest tulenevalt õiguskaitsevahendeid niivõrd, kuivõrd selle rikkumise põhjustas tema enda tegu või temast tulenev asjaolu või sündmus, mille toimumise riisikot ta kannab.
GoParking OÜ ei 13.01.2020 28-1/19-007935-016 GoParking OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007935.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, parkimisala
Tarbija parkis sõiduki ekslikult AS Ühisteenused parkimisalale. Komisjoni hinnangul oleks tarbija pidanud vajalikku hoolsust üles näidates aru saama, et ta ei parkinud sõidukit GoParking parkimismajja.
VÕS § 158 lg 1, VÕS § 271
OSAÜHING PLUSMERK ei 10.01.2020 28-1/19-009419-011 OSAÜHING PLUSMERK: ostuhinna tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-009419.pdf
Märksõnad: ostuhinna tagastamine
Sisu: Tarbija ostis oksjonikeskkonnast www.weby.ee MacBook Pro sülearvuti. Tarbija sõnul ei võta arvuti pilti ette ei laadija ega ka ilma laadijata. Tarbija väidab, et oksjonil oli arvutil pilt ees, seadme kättesaamisel enam pilti ette ei tule. Kaupleja selgitab, et kuulutuse juurde lisatud piltidel on selgelt näha, et arvuti ei käivitu korralikult ja ei suuda tarkvara ülesse laadida. Kuulutuse juurde oli lisatud ka informatsioon: "kasutatud vigastustega MacBook Pro sülearvuti, laadija olemas, vigastused teadmata. Antud oksjonivooru nimi oli "Vigastusega Kaubad". Komisjon tuvastas, et pooltevahelise lepingu tingimuseks oli, et ostjale antakse üle puudustega asi ja avaldatud ka see, et asjal on puudused, mis ei ole veel teada. Sama sätestavad ka oksjoni läbiviimise korda sätestanud tingimused, mis on pooltevahelise lepingu osaks.
VÕS § 217 lg 2 p 1
Mobipunkt OÜ ei 10.01.2020 28-1/19-008122-019 Mobipunkt OÜ: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008122.pdf
Märksõnad: lepingutingimustele mittevastavus, sülearvuti
Sisu: Tarbija ostis Kauplejalt 4a vana sülearvuti Apple MacBook. Tarbija viis arvuti Klaar OÜ-sse, et teostada klaviatuuri tasuta vahetus. Diagnostikas avastati ka muid vigu. Komisjon leidis, et analoogne arvuti ei vaja sellisel määral remonti, kui tarbijale üleantud arvuti. Arvutil vahetatud detailide vahetamist ei ole põhjustanud selle kasutamine, tarbijale üleantud arvuti oli puudustega ja need puudused ilmnesid 2 aasta jooksul pärast asja üleandmist tarbijale. Arvutit parandati 2 korda, kuid see ei õnnestunud. Parandamised põhjustasid tarbijale arvestatavaid ebamugavusi.
AB “Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal ei 10.01.2020 28-1/19-008330-008 AB “Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal: kindlustushüvitis Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008330.pdf
Märksõnad: kindlustusleping, kodukindlustus
Sisu: Kaupleja selgitas, et paikvaatluse kohaselt on põranda võimaliku niiskuskahjustuse põhjustanud koduloom, kuna põrand lõhnas uriini järele ja vannitoas kuivasid koera hügieenilinad. Kaupleja viitas ka sellele, et varasema kindlustusjuhtumi tagajärjel oli põrand juba kahjustunud, mille eest sai Tarbija hüvitist aga Tarbija jättis põranda vahetamata. Komisjon leiab, et tarbija väitel lillevaasi ümberminek ja sellest väljavoolanud vee poolt laminaatpõranda veekahjustuse tekkimine on antud kindlustuslepingu tingimuste (koguriskikindlustus) kohaselt kindlustusjuhtum. Kaupleja poolt esitatu, et kahjustuse tekitas koduloom, ei ole tõendatud. Esitatud tõendeid uurides selgub, et varasem põranda kahjustus ei ole samas kohas. Lillevaasi ümberminek ja sellega seoses laminaadi kahjustumine on esitatud väidete ja tõendite alusel võimalik. Seadus sätestab, et kahjukindlustuse eesmärk on tekkinud kahju hüvitamine ja kahju hüvitamise eesmärki piiritleb VÕS § 127 - see on endise olukorra taastamine. Kui kahjustatud põranda seisukord oli halb enne kahjustust, siis see ei tähenda, et seda ei pea taastama. Põranda taastamiseks tuleb kasutada sel juhul odavamaid lahendusi, kindlustusandja saab vähendada põranda taastamiseks kuluvat summat, mida ta ka antud juhul on teinud. Komisjon nõustus kindlustusandja poolt välja pakutud summaga põranda taastamise maksumuse osas ja rahuldas Tarbija nõude osaliselt.
EFEKTOPTIKA OÜ ei 10.01.2020 28-1/19-007926-011 EFEKTOPTIKA OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007926.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Sisu: Tarbija tellis optilised polariseeritud päikeseprillid. Kui prille päikeseprillidena kasutada, siis prilli klaaside sisemine klaas tekitab peegeldust ehk läiget, peamiselt just siis kui päike külje pealt paistab. Tarbija sõnul sellist valguse läiget tekkida ei tohiks, lisaks tuleb mingil määral päikeseprille kandes silmi kissitada. Sisulist vastuväidet prilli puuduse kohta ei ole kaupleja esitanud. Komisjoni seisukoha järgi oleks kaupleja pidanud sellist asja ette nägema, seda kontrollima ja läike korral tarbijat selle eest hoiatama.
VÕS § 116, VÕS § 189
BW Grupp Invest OÜ ei 10.01.2020 28-1/19-008882-009 BW Grupp Invest OÜ (carworld.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008882.pdf
Märksõnad: kõlar, e-kaubandus, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija tellis carworld.ee nimelisest veebipoest kõlarid. Tarbija ei ole kaupa saanud. Kaupleja ametile ei vasta. Komisjon rahuldas tarbija nõude.
VÕS §§ 208 lg 1, 4, 52 lg 1 ja 2, 53 lg 2, 76 lg 1 ja 3, 209 lg 6, 100, 101, 116 lg 1, 116 lg 2 p 1, 116 lg 2 p 4, 189 lg 1, 111. TKS § 40 lg 1-3, 57, 58.
ALL KAUBANDUSE OÜ ei 09.01.2020 28-1/19-007361-014 ALL KAUBANDUSE OÜ: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007361.pdf
Märksõnad: lepingutingimustele mittevastavus, kaitseklaas
Sisu: Tarbija ostis telefonile kaitseklaasi. Uuele, karbist teenindaja poolt võetud telefonile paigaldati kaitseklaas, mis eemaldus iseenesest telefonilt paar päeva hiljem. Telefonil ja kaitseklaasil puuduvad mehhaanilised vigastused. Vaidlusaluse eseme puudus on ebapiisav liimiriba, mis peaks kaitseklaasi telefoni klaasi küljes hoidma. Komisjon leiab, et telefoni kate ei vasta müügilepingu tingimustele, kui see kolm päeva pärast paigaldamist telefoni küljest lahti tuleb, sest tegemist ei ole kattega, mis on mõeldud ära võtmiseks ja tagasi paigaldamiseks.
Telia Eesti AS ei 09.01.2020 28-1/19-008574-009 Telia Eesti AS: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008574.pdf
Märksõnad: müügileping, lepingust taganemine
Tarbija soetas nutitelefoni, mille autos kasutamisel tekkisid probleemid GPS-i ja interneti toimimisega. Korduv remont ei parandanud viga. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja seisukoht on õigusliku aluseta, kui kaupleja tunnistab taganemisõiguse alusena üksnes telefoni riistvaralist viga ja kaupleja hinnangul on tarbija taganemisõigus põhjendatud üksnes siis, kui samal seisukohal on hoolduskeskus. Komisjon selgitab, et asja puudus on ka tarkvarast põhjustatud viga ja toimehäire ning seda ka juhul, kui selle põhjust ei suudeta tuvastada. Hooldekeskuse saab olla üksnes asjatundja arvamuse esitaja, mitte õigusliku seisukoha võtja. Tarbijaga vaieldes kaupleja selgitus, et tarbija ei saa taganemisõigust kasutada, sest hooldekeskus ei nõustu sellega, on tarbijat eksitav ning ebakohane.
1A.EE OÜ jah 09.01.2020 28-1/19-008316-017 1A.EE OÜ (1a.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008316.pdf
Märksõnad: müügileping, lepingutingimustele mittevastavus, paranduse tähtaeg, lepingust taganemine
Sisu: E-kauplusest www.1a.ee tellitud telefonil ilmnes puudus, mille parandamine võttis Tarbija hinnangul ebamõistlikult kaua aega. Tarbija esitas lepingust taganemise avalduse. Kaupleja parandas telefoni ning soovis seda Tarbijale tagastada. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda, kuna telefoni parandamiseks kulunud 66 päeva ei ole mõistlik aeg ja sellega tekitati Tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi.
VÕS § 223, § 116, § 189
Osaühing Ideal ei 03.01.2020 30-1/19-007008-018 OÜ Ideal: hüvitisena maksekontolt debiteeritud summa osaline tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-007008.pdf
Märksõnad: autorent
Tarbija rentis auto Kaupleja esindusest Tallinna lennujaamas. Sõiduki tagastamisel kauplejale avastati auto esistangel väikesed kriimustused. Komisjon märgib, et hilisemalt saadetud e-kiri ei tõenda puudustest viivitamatut teatamist. Kaupleja selgitustest on aru saada, et sõidukil esinenud puudused fikseeriti mitte sõiduki tagastamise kohas (VÕS § 334 lg 6), vaid kohas kuhu kaupleja oli selle peale tagastamist viinud. Seega ei saa välistada vigastuste (kriimude) hilisemat tekkimist. Komisjon ei nõustu kaupleja selgitustega selles, et tagastatud sõiduki ülevaatamine oli lubatav hilisema ülevaatuse käigus. Kaupleja ei ole esitanud mingeid tõendeid, millest saaks järeldada, et sõiduki ülevaatamine üürniku juuresolekul olnuks üürnikust tingitud põhjustel võimatu; samuti ei ole kaupleja tõendanud, et sõiduki kohene ülevaatus olnuks võimatu erakordselt halva ilma või sõiduki tugeva määrdumise tõttu. Komisjon asub seisukohale, et kaupleja ei ole üüritud asja tagastamisel üle vaadanud ega väidetavatest kahjustustest üürnikule viivitamatult teatanud.
Tartu Linnatransport ei 03.01.2020 28-1/19-007163-015 Tartu Linnatransport: hilinemistasu tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007163.pdf
Märksõnad: Tartu rattaringlus, rendileping, jalgratas, leppetrahv, lepingutingimused
Sisu: Tarbija sõlmis Kauplejaga sidevahendi abil ratta rentimiseks lepingu Tartu rattaringlusteenuse kasutamiseks. Tarbija valis teenuste pakettidest päevapileti ning arvas, et võib ratast kasutada terve päeva vältel (24h) ja tagastas Kauplejale ratta rohkem kui 5 tunni pärast. Kaupleja debiteeris Tarbija maksekontolt hilinemistasu 80 eurot, kuna kasutamistingimuste kohaselt tuleb ratas tagastada hiljemalt 5 tundi pärast lepingu sõlmimist. Komisjoni hinnangul pidi Tarbija teenuse saamiseks kasutajakonto loomisel teenuse kasutamistingimustega tutvuma ning nendest teadlik olema. Ratta lubatud kasutuskorra pikkus on kuni 5 tundi ning kuna Tarbija tagastas rattta pärast 5h möödumist, on viivitustasu võtmine põhjendatud ning Tarbija nõue tuleb jätta rahuldamata.
VÕS § 271, § 35, § 52, § 54, § 334
Klick Eesti AS ei 03.01.2020 28-1/19-007819-015 Klick Eesti AS: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007819.pdf
Märksõnad: müügileping, teler, puudustega kaup, asendamise ebaõnnestumine, lepingust taganemine
Sisu: Tarbija ostis kauplusest Klick teleri, millel ilmnes kasutamise käigus puudus, teler parandati, kuid puudus ilmnes uuesti ning teist korda parandus ei õnnestunud. Kaupleja pakkus Tarbijale võimalust osta kauplusest uus, kallima hinnaga teler tasudes üksnes telerite hinnavahe. Tarbija nõustus ning ostis selliselt uue teleri. Ka uue teleri töös ilmnesid puudused ning Tarbija soovis lepingust taganeda. Kaupleja sellega ei nõustunud ning võttis teleri remonti. Tarbija hinnangul on talle tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi ning ta soovib lepingust taganeda, kuna ei saanud ostetud telerit kasutada mitme kuu vältel ja on korduvalt pidanud kandma transpordikulusid. Kaupleja hinnangul on teise teleri ostul sõlmitud uus leping ning Kauplejal on õigus esimene puudus parandada. Komisjoni hinnangul oleks Kaupleja pidanud hea usu põhimõttest lähtuvalt Kaupleja arvestama Tarbijale varasemalt tekitatud ebamugavustega ning tegema märkimisväärselt suuremaid pingutusi teise teleri parandamisel. Töölehe kohaselt prognoositi parandusaja pikkuseks 39 päeva, mis ei olnud selles olukorras mõistlik aeg. Komisjon leiab, et Kaupleja on müügilepingut oluliselt rikkunud ning Tarbijal on õigus lepingust taganeda.
VÕS § 6, § 217 lg 2 p 6, § 218 lg 2, § 223, § 113, § 188, § 189
Infostar OÜ ei 02.01.2020 30-1/19-006797-004 Infostar OÜ (hintaapua.fi): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-006797.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija jõudis Facebook suhtluskeskkonnas kaupleja veebileheküljele hintaapua.fi ning sisestas seal oma sõiduki andmed teadmata, et seob end tasulise teenusega. Tarbijale väljastati kaupleja poolt auto eeldatava maksumuse hinnang. Pärast kauplejalt arve laekumist kontakteerus tarbija koheselt kauplejaga, paludes arve tühistamist. Kaupleja ei ole tarbija taotlusele vastanud. Tarbija väidab, et veebilehekülg hintaapua.fi muudab oma sisu ning ajal, kui tarbija veebileheküljel esitatud vormi täitis, ei olnud hinna kohta infot veebileheküljel kuvatud. Kuna tarbija taganemisõigusest loobumine ei ole korrektselt vormistatud, leiab komisjon, et tarbijal on õigus lepingust taganeda. Lepingust taganemisel puudub kauplejal alus tarbijale teenuse eest arve esitamiseks.
Reset Eesti OÜ ei 02.01.2020 28-1/19-008674-013 Reset Eesti OÜ (reset.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008674.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, voodi, puudusega kaup, lepingust taganemine
Sisu: tarbija tellits e-kauplusest www.reset.ee pesusahtliga voodi. Kauba kättesaamisel selgus, et kauba pakend oli kahjustatud ning voodi pesusahtel oli vigastatud. Tarbija esitas müüjale pretensiooni ning kaupleja palus puudusega sahtli tagastada asendamiseks. Kaupleja ei saatnud poole aasta jooksul tarbijale puudusteta sahtlit, mistõttu soovis tarbija lepingust taganeda. Komisjoni hinnangul kuulub tarbija nõue rahuldamisele, kuna kaupleja ei ole parandanud ega asendanud puudusega osa mõistliku aja jooksul.
VÕS § 208 lg 1, § 52 lg 1 ja lg 2, § 217, § 218 lg 1, § 100, § 116 lg 1, § 223 lg 1, § 189
Aktsiaselts Megastar ei 02.01.2020 28-1/19-009290-014 Megastar AS: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-009290.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Ostetud hüdrotõstuki paigaldamisel selgus, et tõstuki tõstekõrgus ei vasta kaupleja poolt välja reklaamitud tõstekõrgusele ning sellest tulenevalt soovis tarbija lepingust taganeda. Kaupleja on nõus tõstuki tagasi ostma, kuid keeldub paigalduse eest raha tagastama. Komisjoni hinnangul ei ole kaupleja seisukoht õige, mille järgi müüki ja paigaldust tuleb vaadelda eraldiseisvate lepingutena. Tuginedes asja materjalidele oli hüdrotõstuki paigaldus üheks kaupleja müügilepingu järgseks kohustuseks ning lähtudes sellest tuleb tarbija nõue rahuldada.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 189 lg 1
Devote OÜ ei 02.01.2020 28-1/19-008881-008 Devote OÜ (kallose.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008881.pdf
Märksõnad: tarnimata kaup, lepingust taganemine
Tarbija tellis kauplejale kuuluvast veebipoest tooteid. Kaupleja jättis kauba tarnimata. Tarbija avalduse kohaselt oli algselt kaupleja kodulehel kirjas, et tellimusi ei täideta enne septembrikuud, mistõttu tegigi ta tellimuse alles 07.09.2019.a ja sai ka automaatvastuse, et tellimus on vastu võetud, kuid vaatamata sellele ei ole talle kaupa tarnitud ega ka raha tagastatud. Komisjon leidis eelnevast lähtudes, et tarbijal on õiguslik alus lepingust taganeda kaupleja poolse olulise lepingurikkumise tõttu.
Renovate Services OÜ ei 31.12.2019 28-1/19-006796-017 Renovate Services OÜ: tasu osaline tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006796.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, ehitusteenus
Komisjon selgitab, et lepingueelsed dokumendid muutuvad lepingu osaks ja/või neid saab võtta poolte tahteavalduste tõlgendamisel aluseks vaid juhul, kui need ei ole vastuolus hilisemalt sõlmitud kokkuleppega. Esitatud dokumentidest järeldas komisjon, et tellija küll soovis elektritööde tegemist, kuid selles osas kauplejaga kokkulepet ei saavutatud. Puuduvad tõendid ka selles, et pooled oleksid kokku leppinud WC ruumis tagaseina ehitamises. Seega ei ole need tööd või elektrikaablite paigaldamata jätmisest tingitud tööde tegemata jätmine hinnatav kaupleja töö tegemata jätmisena. Muude tarbija poolt esile toodud puuduste (prügi äraviimine, loputuspaagi veeühendus) kohta märgib komisjon, et VÕS § 644 järgi peab tarbija teatama töö lepingutingimustele mittevastavusest töövõtjale kahe kuu jooksul. Kaupleja on 14.augustil 2017 kinnitanud, et koristas objekti ja viis ehitusel tekkinud prügi objektilt ära. Tarbija ei ole tõendanud, et esitatud foto ehitusprügist oleks tehtud 2 kuud pärast Kaupleja poolt tööde lõpetamist objektil. Komisjoni arvates ei ole eluliselt usutav, et tarbija on talunud puudusi kahe aasta jooksul, midagi ette võtmata. Komisjon leidis, et lepingu oluline rikkumine ei ole tõendatud. Tarbijal puudub tasu osaliseks tagasinõudmiseks alus ja nõue tuleb jätta rahuldamata.
Uus Maa Pärnu maaklerteenuste OÜ ei 31.12.2019 28-1/19-007422-012 Uus Maa Pärnu maaklerteenuste OÜ: broneerimistasu tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007422.pdf
Märksõnad: Broneerimisleping, broneerimistasu
Tarbija soovis broneerimistasu tagastamist, nö kahju hüvitamist seoses sellega, et Kaupleja ei andnud kinnisasja müügipakkumises Tarbijale kogu informatsiooni võimaliku paigaldatava küttesüsteemi kohta. Kui Tarbija uuris tegelikke võimalusi, siis selgus, et korterisse ei ole võimalik panna õhksoojuspumpa elektripeakaitsme suuremaks vahetamiseta ning Tarbija loobus kinnisasja ostmisest. Komisjon leidis, et kaupleja ei ole müügipakkumises eksitanud tarbijat küttesüsteemi muutmise võimalusele viitamisega, sest samas ehitises on juba üks õhksoojuspump paigaldatud. Müügikuulutuses osundatud võimalusele viitamine annab ostuhuvilisele põhjuse selgitada, millised on võimaluse realiseerimiseks vajalikud toimingud ja võimalikud kaasnevad kulutused.
OÜ Gaasiekspert ei 31.12.2019 28-1/19-008051-010 OÜ Gaasiekspert: väljakutsetasu ja ostuhinna osaline tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008051.pdf
Märksõnad: müügileping, gaasiküttesüsteem
Poolte vahel oli vaidlus ostjale üleantud kauba kvaliteedis ja paigalduse nõuetekohasuses. Komisjon leidis, et puudused on tuvastatud ja nendest on kauplejale teatatud kahe aasta kestel. Tarbija on seadmetes esinevate puuduste ja kaupleja koostööhuvi puudumise tõttu kaotanud huvi lepingu täitmise jätkamise vastu. Tarbija oli õigustatud tehingust taganema.
VÕS § 188, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 217 lg 5, VÕS § 218
Ljudmilla Limareva ei 31.12.2019 28-1/19-007266-014 FIE Ljudmilla Limareva: lepingu sõlmimisele eelnenud olukorra taastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007266.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, hauakivi, lepingust taganemine, mittevastavus tellija juhistele
Komisjon rõhutas, et töövõtulepingu põhitunnuseks on töö tegemine tellija juhiste põhjal, lepingu eesmärgiks on tellija poolt oodatud tulemuse saavutamine. Tellija on õigustatud oma juhiseid korrigeerima, kauplejal puudub õiguslik võimalus määrata töö omadusi tellija poolt mittesoovitud viisil.
VÕS § 116 lg 1 p 2, VÕS § 635, VÕS § 641, VÕS § 647
Osaühing Astrolux ei 31.12.2019 28-1/19-007712-014 OÜ Astrolux: lepingu täitmiseks üleantu tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007712.pdf
Märksõnad: tootejoonised, müügileping, lepingu täitmiseks üleantu tagastamine.
Sisu: Tarbija tellis elementmaja jaoks tootejoonised. Tarbija sai aru, et nimetatud joonistega saab ta ehitusluba taotleda, kuid selgus, et nendest ei piisa. Kaupleja selgitab, et ei ole pakkunud tarbijale ehitusloa taotlemise teenust ega ehitusloa taotlemiseks vajaliku projektdokumentatsiooni. Komisjon nõustub kauplejaga selles, et kaupleja ei ole tarbijat pakkumuse tegemisel ega ka kodulehel eksitanud. Ühestki komisjonile esitatud tõendist ei saa teha järeldust, et kaupleja oleks pakkunud tarbijale ehitusloa taotlemiseks vajalikku projektdokumentatsiooni kogu mahus. Kaupleja on pakkunud ehitise vaateid (eskiisi) ja tootejooniseid, millised on projekti koostamiseks vajalikud osad. Komisjon jättis Tarbija nõude rahuldamata.
VÕS §§ 3 p 1, 208, 217. EhS § 40, 13 lg 3.
OÜ Sanfiks ei 31.12.2019 28-1/19-008141-018 OÜ Sanfiks: tasunõude osaline vaidlustamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008141.pdf
Märksõnad: radiaatorite vahetus, töövõtuleping, tasunõude osaline vaidlustamine.
Sisu: Radiaatorite vahetuse käigus soovitas teenusepakkuja radiaatoritele regulaatoreid. Tarbija nõustus, kuid arve saamisel, selgus, et tööde hind kallines oluliselt ning sellega Tarbija nõus ei olnud. Kaupleja arvamust ei avaldanud. Komisjon leidis, et Kaupleja on kokkulepitud eelarvet suurendanud ja selles osas on töö kallinemine töövõtja enda riisiko, mida ei saa tellijale üle kanda. Kuna lisatööde osas hinda kokku ei lepitud, on selle tasunõue tavaline tasu või mõistliku tasu ulatuses. Komisjon leidis, et 80% tuleks jätta tarbija kanda ja ülejäänud Kaupleja kanda.
VÕS §§ 3 p 1, 635, 637 lg 1, 639.
aktsiaselts RehPol ei 31.12.2019 28-1/19-006406-013 AS RehPol: hinna alandamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006406.pdf
Märksõnad: akende tellimise leping, lepingule vastavus, hinna alandamine
Sisu: Tarbija sõlmis Kauplejaga akende valmistamiseks lepingu. Mõned nädalad hiljem lepingut muudeti, tarbija allkirjastas lepingu, kuid leidis kauba kättesaamisel, et selliseid muudatusi lepingus akna alusprofiili osas ei soovinud ja ei olnud neist muudetud lepingut allkirjastades teadlik. Komisjoni hinnanagul ei kuulu tarbija nõue rahuldamisele, kuna kaupleja valmistatud kaup vastab kokkulepitud tingimustele ning lepingut allkirjastades peab tarbija hoolega lepinguga tutvuma.
VÕS § 217, § 208, § 3 p 1
OÜ TRINWEST ei 31.12.2019 28-1/19-007118-010 OÜ Trinwest: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007118.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Tarbija tellis kauplejalt sõidukile parkimisandurite paigalduse. Töö vastuvõtmisel Kauplejalt tundus tehtud töö kvaliteetne ja ilus, kuid järgmisel päeval märkas Tarbija et sõiduki tagumine luuk ei sulgu korralikult ja käib vastu stanget, mistõttu kriipis värvi nii stangelt, kui ka luugi äärelt. Tarbija pöördus Kaupleja poole tagasi ja sõiduki stangele teostati pintsli ja musta värviga parandusi, kuid kahjustused olid siiski endiselt näha. Kaupleja tagastas sõiduki Tarbijale ja pakkus Tarbijale ka 150 eurot kompensatsiooni, millega Tarbija ka nõus oli, kuid hiljem vähendas Kaupleja kompensatsiooni 50 euroni ja see Tarbijat enam ei rahuldanud. Kui Tarbija nõuab õigustatult töö parandamist ja Kaupleja ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Tarbija töö ise parandada või lasta seda teha ja nõuda Kauplejalt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist, VÕS § 646 lõike 5 kohaselt.
Estonian Motors OÜ ei 31.12.2019 28-1/19-006657-024 Estonian Motors OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006657.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, müügileping, lepingust taganemine, kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija ostis kasutatud auto, millel kolme nädala möödudes maanteel sõites purunes turbo ja auto muutus sõidukõlbmatuks. Tarbija lasi auto ära parandada. Lisaks esines probleem õlitaseme tõusuga ja leiti, et pihustid on kulunud ja tilguvad. Kaupleja endal süüd ei näinud, kuna ülevaatusel puudusi ei leitud ja kaupleja juba kompenseeris turbo purunemist. Komisjon leidis, et tarbija nõue tuleb rahuldada osaliselt. Komisjon on seisukohal, et Kaupleja viide pihustite loomulikule kulumisele ei ole asja materjalide põhjal eluliselt usutav ja Kaupleja on jätnud omapoolse tõendamiskohustuse täitmata. Kaupleja ei ole selgesõnaliselt keeldunud sõiduki remontimisest siis ei ole Kaupleja lepingut oluliselt rikkunud ja Tarbijal puudub alus lepingust taganemiseks VÕS § 116 lg 1 tähenduses. Tuleb eeldada, et pihustite rike oli olemas sõiduki müügihetkel ja Tarbijal on õigus tulenevalt VÕS § 222 lõikest 1 nõuda Kauplejalt sõiduki viimist vastavusse lepingutingimustega ja seega on Kaupleja kohustatud sõiduki pihustid remontima ehk viima sõiduki vastavusse lepingutingimustega. Kauplejale tuleb anda võimalus sõiduki parandamiseks ning kui Kauplejal parandamisest keeldub või parandamine ebaõnnestub või Kaupleja ei paranda sõidukit mõistliku aja jooksul, tekib Tarbijal õiguslik alus müügilepingust taganemiseks. Lähtudes eeltoodust otsustas komisjon ühehäälselt, et osaliselt rahuldamisele kuulub Tarbija nõude teine alternatiiv – kohustada Kauplejat viima sõiduk sõidukorda (vahetama pihustid). Kaupleja parandamise kohustuse mittetäitmisel tekib Tarbijal õigus lepingust taganemiseks.
VÕS §§ 208 lg 4, 217, 218, 222, 223, 189 lg 1, 114 lg 1.
OÜ INTERTRADE ei 30.12.2019 28-1/19-007096-015 OÜ Intertrade: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007096.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Tarbija ostis kauplejalt sõiduki. Mõne aja pärast selgus, et sõidukil ei tööta kliimaseade ja Tarbija soovis selle kordategemist, kuid Kaupleja keeldus, sest tegemist ei pidavat olema garantiijuhtumiga. Kuna Kaupleja on selgesõnaliselt keeldunud sõiduki parandamisest ja ei ole Tarbijalt nõudnud isegi sõiduki ettenäitamist, et sõiduki lepingule mittevastavuse põhjus välja selgitada, on komisjon seisukohal, et Tarbijal tekkis VÕS § 222 lõikest 5 tulenev õigus lasta asi ise parandada ning nõuda müüjalt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist. Lisaks märgib komisjon, et Kaupleja kohustus sõidukil avaldanud viga kõrvaldada tuleb ka Kaupleja enda garantiitingimustest. Kaupleja on võtnud kohustuse anda kolmekuuline garantii kõigile Kaupleja poolt müüdud sõidukitele, mille vanus on kuni 7 aastat ja läbisõit vähem kui 200 000 km, alates sõiduki üleandmisest. Tarbijale müüdud sõiduk vastab garantii tingimustele ning Tarbija teavitas Kauplejat avastatud veast vähem kui kolme kuu möödumisel. Komisjon on seisukohal, et Tarbija poolt Kauplejalt nõutav summa on sõidukil avastatud varjatud puuduse (kliimaradiaatori leke) kõrvaldamise mõistlik kulu ja kuulub Tarbijale hüvitamisele.
OÜ SIKSOL ei 30.12.2019 28-1/19-006581-022 OÜ Siksol: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006581.pdf
Märksõnad: müügileping, sõiduk, garantii, lepingust taganemine
Sisu: Tarbija ostis kauplejalt kasutatud sõiduki, millele kaupleja oli lubanud mootori ja käigukasti garantii. Ostupäeval ilmnes, et auto mootor ei tööta korralikult ning kaupleja võttis auto parandustööde tegemiseks enda valdusesse. Sõiduki tagastamisel selgus, et sõiduki mootor töötab siiski ebaühtlaselt ning kaupleja tehtud korduvad parandustööd viga ei kõrvaldanud. Tarbija soovis lepingust taganeda, kuid kaupleja sellega ei nõustunud ning leidis, et sõiduk on korras. Tarbija tõendas sõiduki puuduseid spetsialisti hinnanguga. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ning kauplejal on kohustus tagastada tarbijale ostusumma ning võtta sõiduk vastu.
VÕS § 217 lg 1, § 218 lg 2, § 222 lg 1, § 223 lg 1, § 116, § 189 lg 1, § 114 lg 4
1A.EE OÜ jah 30.12.2019 28-1/19-006957-030 1A.EE OÜ (e-kauplus www.1a.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006957.pdf
Märksõnad: e-kauplus, müügileping, jalgratas, lepingutingimustele mittevastavus, lepingust taganemine
Sisu: tarbija tellis e-kauplusest 1a.ee jalgratta ning avastas samal päeval, et kauba rattad on kõverad. Tarbija tagastas kauba kauplejale arvates, et toode on saanud transpordi käigus vigastada. Kaupleja tagastas jalgratta samasugusena ning leidis, et jalgratas on korras. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda 14-päevast taganemisõigust kasutades ning Tarbija vastutab toote väärtuse vähenemise eest ostusummast 10% ulatuses. Kahju hüvitamise nõude jättis komisjon rahuldamata.
VÕS § 208 lg 1, lg 4, § 56, § 217 lg 1, lg 2, § 101 lg 1, § 56`2 lg 4
Luminor Bank AS ei 30.12.2019 28-1/19-006745-021 Luminor Bank AS: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006745.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, krediitkaardi leping, reisikindlustus, hüvitislimiidid
Asjaolu, et tarbijale esitatud kindlustussertifikaat viitab kaupleja ja kindlustusandja vahel sõlmitud kindlustuslepingu tüüptingimustele, ei muuda tarbija ja kaupleja vahel sõlmitud krediitkaardilepingut, milles kaupleja võttis tarbija ees kohustuse anda tarbijale kogu maailmas kehtiv piiranguteta reisikindlustus.
VÕS § 101
Leiti 2629 otsust1 2 3 .. 66