Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid...
Leiti 2452 otsust1 2 3 .. 62
Kaupleja Ettevõte mustas nimekirjas Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
Sweet Spot Music Festival OÜ ei 18.10.2019 30-1/18-008243-004 Sweet Spot Music Festival OÜ: teenuse hinna alandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-18-008243.pdf
Märksõnad: mittekohane täitmine, festival
Lätis resideeruv tarbija soetas Sweet Spot Festivali ühepäevased piletid, eesmärgiga minna kuulama (27.07.2018) kollektiivi nimega London Grammar. Antud Kollektiiv pidi esinema ajavahemikus 21.45-23.00. Piletite soetamise hetkel oli antud kollektiivi esinemise kohta reklaam väljas festivali kuulutusel ning ka festivalile viitaval veebileheküljel. Kontserdialale saabudes ca kell 16.30, ning ka festivalialale sisenedes ei olnud tarbijat informeeritud, et antud päeva peaesineja London Grammar'i kontsert on tühistatud. Tarbija sisenes festivaliavale ning sai käepaela. Alles siis märkas tarbija välireklaamil esinejate nimekirja ning asjaolu, et London Grammar ei olnud esinejate nimekirjas. Tarbija oli pettunud, sest tema eesmärgiks oli just antud kollektiivi kuulata. Selleks oli tarbija teinud ka kulutusi majutusele ning transpordile. Tarbija pöörduks Kaupleja poole kirjaliku nõudega, paludes selgitada miks ei teavitatud tarbijaid peaesineja ära jäämisest ning paludes piletiraha tagastamist. Kaupleja ei vastanud tarbija pöördumisele. Komisjon leidis, et antud asjas ilmneb, et muusikaline kollektiiv London Grammar asendati teise välismaise bändiga. Seega kontsert kestis väljapakutud mahus, mis tõendab, et Kaupleja võttis omapoolseid meetmeid tekkinud probleemi lahendamiseks. Komisjon leidis, et Tarbija võttis festivalist osa, kuid ei saanud soovitud muusikalist kollektiivi esinemist kuulata, loeb Kaupleja poolt mittekohase täitmise väärtuseks 30% tasutud pileti hinnast.
OK Incure OÜ ei 17.10.2019 28-1/19-006553-014 OK Incure OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006553.pdf
Märksõnad: kasutatud sõiduk, enampakkumise teel sõlmitud müügileping, ostuhinna alandamine
Tarbija ostis kaupleja korraldatud enampakkumiselt auto, kuid sai sellega sõita vaid mõned kilomeetrid. Tehnilise seisundi kontrollis tuvastati autol hulganisti vigu. Tarbija nõudis kauplejalt remondikulu osalist kompenseerimist. Kaupleja oli seisukohal, et tarbijal puudub ostuhinna alandamise nõue, kuna sõiduk on ostetud enampakkumiselt. Kaupleja andis enampakkumisele eelnevalt kõigile võimaluse sõidukiga
tutvuda; tarbija seda õigust ei kasutanud. Enampakkumisel sõlmitud lepingust ei saa taganeda ega alandada ostuhinda. Komisjon rõhutas, et enampakkumise korraldamine ei tohi olla motiveeritud müüja vastutusest vabanemisest. Kauba müümine enampakkumise korraldamisega ei piira ega lõpeta tarbijale kuuluvat lepingu täitmise nõuet. Tarbijal on õigus nõuda kauplejalt mittevastava asja parandamist. Komisjon asus seisukohale, et tarbija ei ole teatanud kauplejale asja mittevastavusest ega ole andnud kauplejale asja parandamise võimalust. Tehingus mitteosaleva isiku nõue ei ole hinnatav tarbija nõudena.
VÕS § 112, VÕS § 208, VÕS § 217, VÕS § 222, VÕS § 224 p 3
ITEK ELEKTROONIKA OÜ ei 15.10.2019 28-1/19-006669-012 ITEK ELEKTROONIKA OÜ: lepingust taganemine, ostusumma tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006669.pdf
Märksõnad: Müügileping, tolmuimeja, oluline rikkumine, lepingust taganemine
Tarbija ostis (vars)tolmuimeja. Seadmel avaldus üks ja sama viga (ratas tuli alt ära) esimese kuue kuu jooksul kahel korral, esimesel kasutamisel peale tolmuimeja Tarbijale üleandmist ja seejärel natuke rohkem kui nelja kuu möödumisel. Esimesel korral parandas Kaupleja tolmuimeja vea koheselt, aga teisel korral mitte. Kaupleja ei parandanud tolmuimejat kohe ega reageerinud ka Tarbija saadetud e-kirjadele.
Tarbija taganes lepingust, kuid kaupleja parandas seadme omal initsiatiivi. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja on müügilepingut oluliselt rikkunud.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1
Roheline Muna OÜ ei 15.10.2019 28-1/19-004489-014 Roheline Muna OÜ: lepingust taganemine, ostusumma tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004489.pdf
Märksõnad: tolmuimeja, jaekaubandus, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija ostis robottolmuimeja, mõne kuu möödudes hakkas see undama. Teisel korral lakkas tolmuimeja töötamast. Kaupleja hinnangul oli põhjuseks hooldamata jätmine. Kolmandal korral pöördus Tarbija Kaupleja poole samal põhjusel, et tolmuimeja ei tööta. Kaupleja tuvastas, et tegemist on sama veaga, mis eelmisel korral ehk masin on hooldamata. Komisjon on seisukohal, et kuigi ei ole alust arvata, et kõlar oleks olnud katki juba müügilepingu sõlmimisel siis parandas Kaupleja kõlari rikke kokkuleppel Tarbijaga ning Tarbijale see sobis, sest Tarbija võttis parandatud tolmuimeja Kauplejalt vastu ja pretensioone remondi kohta ei esitanud. Teisel korral tuli Kaupleja Tarbijale vastu ja leppis tolmuimeja kordategemisega Kaupleja kulul. Kolmandaks korraks oli müügilepingu sõlmimisest möödas rohkem kui kuus
kuud ja on Tarbijal kohustus tõestada, et tolmuimeja ei vastanud
müügilepingu tingimustele juba lepingu sõlmimise ajal. Tarbija ei ole sellekohaseid tõendeid esitanud, kuigi tolmuimeja on Tarbija valduses.Kuigi Kauplejal tõendamiskoormus puudub siis on Kaupleja poolt asja materjalide hulka lisatud fotodega usutavalt tõendatud, et tolmuimeja rike on põhjustatud ebapiisavast hooldamisest ja ei saa kahtlust olla selles, et see põhjus tuleneb Tarbijast, mitte Kauplejast. Komisjon jättis Tarbija nõude rahuldamata.
VÕS §§ 208 lg 4, 218 lg 2, 223 lg 1, 116 lg 1.
RUG Mööbel OÜ jah 14.10.2019 28-1/19-005183-012 RUG Mööbel OÜ: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-005183.pdf
Märksõnad: köögilaud, jaekaubandus, lepingu täitmine ja taganemise nõue.
Sisu: Tarbija ostis köögilaua, mille kokkupanemisel tuli ühe kinnituspoldi keermeosa lauaplaadi seest välja. Tarbija kinnitusel oli ta polte keerates väga ettevaatlik ja pingutas neid ükshaaval järk-järgult ega keeranud neid üle. Kaupleja leidis, et tegemist on kasutamisel tekkinud defektiga, kuna tarbija keeras üle. Komisjon tuvastas vaidluse läbivaatamisel, et asjas puuduvad tarbija nõude põhjendatuse kontrollimiseks piisavalt tõendid. Tarbijalt paluti lisatõendamist. Tarbija ei esitanud juurde mingeid tõendeid. Kaupleja saatis 27.08.2019.a tarbijale kirja, milles pakkus köögilaua parandamist. Seega pakkus kaupleja tarbijale asja menetluse ajal parandamise võimalust. Kuna kaupleja hinnangul on antud juhul köögilaua parandamine võimalik, kuulub tarbija lepingu täitmise nõue rahuldamisele. Tarbija peab tegema kauplejale parandamise võimalikuks.
VÕS §§ 208 lg 1, 217 lg 1, 222 lg 1, 116 lg 1
Proplast Group OÜ ei 14.10.2019 28-1/19-004804-015 Proplast Group OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-004804.pdf
Märksõnad: EPS soojustusplaadid, kaubandus, osaline lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija tellis kauplejalt soojustusplaadid EPS. Tarbija käis kaupleja juures kohapeal küsimas, kas kaupleja saab müüa vaid sirgeid plaate, et tal on kogemus varasemast kõverate plaatidega. Kaupleja näitas tarbijale plaadi näidist ja kinnitas, et ostetavad plaadid
vastavad kvaliteedi osas näidisele. Tarbijale sobis näidisplaadi kvaliteet. Tarbija tuvastas plaatide kättesaamisel, et osa plaate olid siiski kõverad, kõveruse suurus oli 4-6 mm. Kaupleja ei vaielnud tarbija tuvastusele vastu ega lükanud seda ümber. Kaupleja ei vaielnud tarbija tuvastusele vastu ega lükanud seda ümber. Seega oli kaupleja nõus, et esines lepingutingimuse rikkumine. Lisaks kehtib kauplejale VÕS § 226 lg 1 ja lg-s 2 ettenähtud vastutus: kui kaupleja müüb tarbijale asjad näidise järgi, siis võib ostja näidisest kõrvalekalde korral lepingust taganeda. Antud juhul kaupleja kinnitas, et tagab plaatidel näidisel olnud kvaliteedi. Komisjon rahuldas tarbija nõude.
VÕS §§ 222 lg 1, 223 lg 1, 226 lg 2, 189 lg 1.
Kaljula 2022 OÜ ei 14.10.2019 28-1/19-006280-014 Kaljula 2022 OÜ: kohustuse täitmisele sundimine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006280.pdf
Märksõnad: Töövõtuleping, haljastus, muru
Tarbija sõlmis kauplejaga notariaalse korteriomandi võlaõigusliku müügilepingu,millega tarbija ostis korteriomandi. Müügilepingu kohaselt ostuhind sisaldab muu hulgas kokkulepitud haljastustöid. Antud juhul
oli muruplatsi pealiskihina pandud ja muruseemnetega üle külvatud muld täis klaasi, naelu, kive ja muud ehitusprahti. Tarbija nõudis puuduste kõrvaldamist kaupleja poolt või puuduste kõrvaldamise hüvitamist vastavalt teise haljastusfirma hinnapakkumisele. Kaupleja hinnangul tehtud pinnasetööd vastavad lepingutingimustele. Komisjoni hinnangul ei vasta krundile paigutatud muld vähemalt keskmise kvaliteediga mullale, mida tarbija võis mõistlikult eeldada. Seega ei ole kaupleja täitnud töövõtu lepingut nõuetekohaselt.
VÕS § 76 lg 1, VÕS § 100, VÕS § 101, VÕS § 116, VÕS § 635
Novads OÜ jah 14.10.2019 30-1/18-010375-006 Novads OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-18-010375.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, defektne toode
Belgias residueeruv tarbija soetas koos kaaslasega Kauplejalt viis õhujahutit (air cooler) pakkumise raames "osta kolm saad kaks toodet tasuta". Tarbijale edastati vaid üks toode, mis oli defektne. Toote saadetise pakil lubatud kirjed viitasid Hiinast postitatud tootele. Tarbija oli kohustatud tasuma lisaks tollimaksu 126,75 USD suuruses summas. Komisjon rahuldab avalduse täies mahus.
CarLuxRent OÜ ei 14.10.2019 30-1/19-006531-005 CarLuxRent OÜ: deposiidi tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-006531.pdf
Märksõnad: autorent, deposiit
Tarbija tasus kauplejale sõiduki üüri üheks päevaks summas 80 eurot ning lisaks leppisid pooled kokku, et avaldaja tasub üürileandjale deposiiti summa 350 eurot. Tarbija tagastas sõiduki kauplejale. Kaupleja ei ole senini deposiiti tarbija arvele tagastanud. Kaupleja ei ole teavitanud sõiduki tagastamisel üürnikku üüritud asja puudustest, mille eest üürnik vastutaks. Komisjon rahuldab avalduse täies mahus ning mõistab kauplejalt tarbija kasuks välja tarbija poolt tasutud deposiidi summas 350 eurot.
OÜ Forward Mööbel jah 14.10.2019 28-1/19-006395-009 OÜ Forward Mööbel: lepingust taganemine, ettemaksu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006395.pdf
Märksõnad: Töövõtuleping, lepingust taganemine, ettemaksu tagastamine
Kaupleja ei täitnud lepingut kokkulepitud tähtajaks. Tarbija taganes lepingust ja soovis ettemaksu tagastamist. Komisjoni hinnangul on kaupleja oma lepingulisi kohustusi oluliselt rikkunud.
VÕS 76 lg 1, VÕS § 100, VÕS § 101, VÕS § 116, VÕS § 635
Kaubamaja AS ei 11.10.2019 28-1/19-006668-010 Kaubamaja AS: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-006668.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, tõendamiskoormis
Tarbija kasutas ostetud kingi kaks kuud ning märkas ühe kinga lagunemise tunnuseid. Tarbija tagastas jalatsid kauplejale. Kaupleja ekspertiis tuvastas, et defektid olid tekkinud kasutamise käigus, millise tagajärgede eest kaupleja ei vastuta. Tarbija soovis lepingust taganeda ja ostusumma tagastamist. Komisjon selgitas, et esimese kuue kuu jooksul ilmnenud defektide osas lasub tõendamiskoormus müüjal, kuna müüja suhtes kehtib eeldus, et mittevastavus oli olemas asja ostjale üleandmise ajal. Antud juhul ilmnesid defektid enne kuue kuu möödumist, kaupleja täitis oma tõendamiskoormuse ja esitas ekspertiisiakti. Kui tarbija ei nõustu kaupleja esitatud tõendiga, lasub tarbijal kohustus esitada oma vastav tõend. Tarbija ei ole oma väite tõenduseks tõendeid esitanud, mistõttu komisjoni l puudub alus kaupleja esitatud eksperdi järelduses kahelda.
VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2
adidas Baltics SIA Eesti filiaal ei 11.10.2019 28-1/19-006719-009 adidas Baltics SIA Eesti filiaal: lepingu täitmine või taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-006719.pdf
Märksõnad: jalanõud, tootmisdefekt
Tarbija ostis kauplejalt meeste tekstiilpealsega jalatsid. Paarikuulise kandmise tagajärjel tekkis vasaku jalatsi siseküljele tekstiilist pealsesse auk. Kaupleja keeldus tarbija nõude rahuldamisest põhjusel, et jalatsitel ei ilmnenud tootmisdefekti, kahjustuse põhjustas mehhaaniline vigastus, mis tekkis jalatsi kandmise eripärast ja ebapiisavast hooldusest. Komisjon vaatled koos eksperdiga jalatseid. Eksperdi kinnitusel on jalatsid vähe kantud, need ei ole hooldamata, vaatlemisel ei nähtu hooletut suhtumist jalatsitesse. Kergel mehaanilisel kuivhõõrdumisel tekib piiling, mis soodustab materjali hargnemist ja rebenemist. Tavapärasel kandmisel selline defekt ei ilmne. Komisjon järeldas, et tegemist on tootmisdefektiga.
OÜ ORTMARK ei 10.10.2019 28-1/19-004814-012 OÜ ORTMARK: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-004814.pdf
Märksõnad: Müügileping, jalatsid, lepingust taganemine
Ebaõige oli kaupleja väide,et Tarbija nõustus jalatsid tagasi võtma ja kandis neid. Tarbija tegi peale jalatsite parandamist järgmisel päeval kirjaliku pretensiooni ning viitas sellele, et jalatsite parandus on ebaõnnestunud. Ka komisjon leidis jalatsite visuaalsel ülevaatamisel, et parandus ei olnud õnnestunud ning Tarbija nõue lepingust taganemiseks tuleb rahuldada.
Natali Nikitina ei 08.10.2019 28-1/19-005006-012 Natali Nikitina FIE: teenustasu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005006.pdf
Otsus nr 28-1-19-005006 ebatäpsuse parandamine.pdf
Märksõnad: kinkekaart, raha tagastamine.
Sisu: Tarbija ei saanud kinkekaarti realiseerida. Kinkekaardil märgitud salong asukohaga Tallinna mnt 41, Narvas on suletud. Kaupleja avaldusele vastanud ei ole. Komisjon leidis, et tarbija nõue teenustasu tagastamises on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.
VÕS §§ 3 p 1, 635, 76. 116 lg 1, 189.
Eesti Veterinaaria Kliinikum OÜ ei 04.10.2019 28-1/19-002146-025 Eesti Veterinaaria Kliinikum OÜ: teenustasu osaline tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002146.pdf
Märksõnad: veterinaarteenus, lemmikloom, ravikulude arve, tasaarvestus
Tarbija oli seisukohal, et kaupleja esitas teenusele mittevastavaid arveid ning nõudis tasu protseduuride eest, mida tegelikult ei olnud tarvis või mida tegelikult ei osutatud. Komisjon leidis, et patsiendi ravi kohta arve koostamine ilma omanikku vajalikest protseduuridest ja teenuse hinnast eelnevalt teavitamata, samuti kliiniku dokumentatsioonis arve kajastamata jätmine ei ole kooskõlas veterinaararstilt nõutava dokumenteerimiskohustusega ja arsti kutse-eetikaga. Komisjoni hinnangul on tabija vastuväited arvele piisavalt kaalukad, et hinnata sellel arvel põhinev tasaarvestus lubamatuks. Komisjon leidis, et tarbija nõue teenustasu osalises tagastamises on põhjendatud.
VÕS § 197, VÕS § 200 lg 4, VetKS § 23
AS Kesko Senukai Estonia ei 04.10.2019 28-1/19-004655-021 AS Kesko Senukai Estonia: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004655.pdf
Märksõnad: vuugisegu, müügileping, kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija ostis koos töövõtjaga poest vale vuugisegu ning mis kuivas liiga tumedaks. Töövõtja puhastas vuugid ning täitis need kauplejalt saadud uue vuugiseguga. Kaupleja maksis tarbijale ebameeldiva ostukogemuse hüvitamiseks 500.00 eurot ja andis teise vuugisegu. Tarbija nõuab kauplejalt täiendavalt kahju hüvitamist. Komisjon leiab, et tarbijale üleantud vuugisegu vastas kokkulepitud tingimustele. Tarbija ei ole esile toonud ega tõendanud, et kaupleja oleks andnud üle vuugisegu sellises toonis, mida tarbija ei valinud. Lisaks tooni numbrile oli samal real ka värvi kirjeldus (sinakashall), mida ostja pidi tavalise tähelepanelikkuse juures märkama. Tooni kirjeldusest sinakashall) pidi tarbija, eelkõige aga tarbijat ostuotsuse tegemisel konsulteerinud töövõtja, aru saama, et toonile jääb ka peale kuivamist sinakas varjund. Komisjon peab vajalikuks juhtida tarbija tähelepanu töövõtja hoolsuskohustusele. Komisjon asub seisukohale, et müüja ei ole müügilepingut rikkunud. Tarbija nõue lepingu rikkumisega põhjustatud kahju hüvitamises ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata.
VÕS §§ 3 p 1, 217, 217 lg 2 p 6, 128, § 635 ja 641
lg 3.
Luminor Bank AS ei 02.10.2019 28-1/19-005059-024 Luminor Bank AS: lepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005059.pdf
Märksõnad: Laenuleping, tarbijakrediidileping, lepingu ülesütlemine, tahteavalduse edastamine, tähtsaadetis, kättetoimetamine
Lepingu rikkumisega seotud tahteavaldus tuleb anda kätte selliselt, et saajal oleks võimalik sellega oma õiguse teostamiseks ja kaitsmiseks ning kohustuse täitmiseks õigel ajal tutvuda. Adressaadi äraolek elukohast, samuti postiasutuse kutsel postkontorisse minemata jätmine ei ole iseenesest hinnatavad saadetise vastuvõtmisest keeldumisena. Mistahes õigusliku sisuga tahteavaldus ei saa muutuda kehtivaks tagasiulatuvalt. Lepingu ülesütlemise tagajärg, s o kõigi maksete sissenõutavaks muutumine ei saa saabuda ülesütlemise teate koostamisega samaaegselt.
VÕS § 416, TsÜS § 68, TsÜS § 69, TsÜS § 70, TsÜS § 78, PoS § 4
HPM Disain OÜ ei 30.09.2019 28-1/19-004512-008 HPM Disain OÜ: tehtud töö parandamine või kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004512.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, vannitoamööbel, pundumine, töö kvaliteet
Asjale lisatud materjalidest on selgelt näha, et vannitoa tasapinnal, kus on pundumine toimunud, puuduvad välised vigastused. On eluliselt usutav, et pundumine on toimunud tasapinna all Kaupleja poolt tehtud tööde (aukude puurimine jmt) tagajärjel, mille järel on jäänud korrektne niiskustõke paigaldamata, mis viib edasiste kahjustusteni.Kaupleja tegutseb oma kutse-ja majandustegevuses ning peab teadma, et vannituppa paigaldatava mööbli puhul tuleb igasugune ava töödelda silikooniga, et niiskus materjali sisse ei pääseks. Lähtudes eeltoodust otsustas komisjon rahuldada Tarbija avalduse ja kohustada Kauplejat vahetama vannitoa tasapinna uue vastu.
AIG Europe Limited ei 30.09.2019 28-1/19-004268-014 AIG Europe Limited: kindlustushüvitise tasumise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004268.pdf
Märksõnad: reisikindlustus, reisi katkemine, enneaegne naasmine
Tarbijal reisis matkareisile Boliiviasse, kus ta haigestus külmetushaigusesse, millee lisandus kõrgushaigus.Tulenevalt kõrgushaigusest oli tarbija sunnitud planeeritust varem tagasi lendama. Tarbija soovis kauplejalt kahju hüvitamist algse reisipaketi maksumuse ja lennupiletite ümberbroneerimistasu maksumuse ulatuses. Kaupleja keelud hüvitise maksmisest põhjendusel, et Boliivia meditsiiniasutuse arstitõendil ei ole märgitud, et enneaegne tagasipöördumine reisilt on vältimatu. Tarbija oli enne tagasi lendamise otsustamist ühenduses kaupleja infonumbril vastanud kaupleja töötajaga ja tarbijale ei öeldud, mis täpselt peab tõendil kirjas olema. Komisjon leidis, et tarbija käitumine oli igati õiguspärane - ta pöördus arsti poole abi saamiseks ja võttis selle kohta tõendi, lisaks helistas kaupleja infonumbrile ja käitus vastavalt juhistele ehk liikus allapoole, mis asjaolusid arvestades tähendaski äralendu ehk reisi katkestamist. Kuivõrd tarbija kasutas 19-päevasest reisist ära 7 päeva, on tarbija õigustatud saama hüvitist kasutamata 12 päeva eest, samuti lennupiletite ümberbroneerimistasu hüvitamist.
VÕS § 422, VÕS § 488
V.P.W GROUP OÜ jah 30.09.2019 30-1/19-002716-006 V.P.W GROUP OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-002716.pdf
Märksõnad: lepingust tgaanemine, kättetoimetamata kaup
Tarbija tellis kaupleja veebileheküljel asuvast müügikeskkonnast toote „Volvo lightbox“, tasudes toote eest koos transpordiga. Tarbija ei ole seniajani toodet kätte saanud. Tarbija esitas kauplejale lepingust taganemise avalduse koos raha tagastamise nõudega. Kaupleja lubas seepeale tarbijale raha tagastada. Kaupleja on esitanud tarbijale ka väidetava maksekorralduse, millest nähtub nagu oleks kaupleja tagastanud tarbijale raha, kuid pole seda tarbija väidete kohaselt siiski teinud. Komisjon leidis, et tarbijal on õigus lepingust taganeda kaupleja poolse olulise lepingurikkumise tõttu.
Scandinavian Spirit OÜ ei 30.09.2019 30-1/19-006250-004 Scandinavian Spirit OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-006250.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup
Avalduse kohaselt tellis Tarbija kaupleja veebileheküljelt www.alcoshop.fi alkohoolseid jooke ning tasus tellimuse eest. Lisaks eelnevale tasus tarbija toodete transpordi eest ettevõttele Giacobbe OÜ (tellimus number #1523, veebilehekülg www.WeSend.fi). Transporti teostav ettevõte oli kaupleja poolt tarbijale viidatud, kuid transporti eraldi organiseeriv ettevõte. Tarbija soovib tasutud summade tagastamist, sest kaupleja ei ole tellitud tooteid tarbijale kokkulepitud ajaks toimetanud. Samuti ei vasta kaupleja enam ühelegi tarbija poolsele kontaktipüüdele. Komisjon leidis, et tarbijal on õigus lepingust taganeda kaupleja poolse olulise lepingurikkumise tõttu.
Scandinavian Spirit OÜ ei 30.09.2019 30-1/19-006314-004 Scandinavian Spirit OÜ (www.alcoshop.fi): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-006314.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup
Avalduse kohaselt tellis Tarbija kaupleja veebileheküljelt www.alcoshop.fi alkohoolseid jooke, tasudes tellimuse eest samal päeval. Samal päeval tellis ning maksis tarbija toodete saatmise eest 39 eurot (tellimus nr #1516, veebileheküljelt wesend.fi; Giacobbe OÜ). Toodete saatmise viisi valib kaupleja. Kaupleja on arvel viidanud Kaupleja on arvel viidanud, et toodete eest maksatakse eraldi, suunates tarbija konkreetsele veebileheküljele www.wesend.fi. Tarbija soovib tasutud summade tagastamist, sest kaupleja ei ole tellitud tooteid tarbijale kokkulepitud ajaks toimetanud. Samuti ei vasta kaupleja enam ühelegi tarbija poolsele kontaktipüüdele. Komisjon leidis, et tarbijal on õigus lepingust taganeda kaupleja poolse olulise lepingurikkumise tõttu.
Novads OÜ jah 30.09.2019 30-1/19-003061-005 Novads OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-003061.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, kauplejapoolne lepingurikkumine
Avalduse kohaselt tellis Tarbija kaupleja veebileheküljelt sotsiaalmeediast leitud reklaami alusel drooni X-pro. Tarbijale tarniti vale toode, mille tehnilise parameetrid on tellitud tootest tunduvalt erinevad. Tarbija väidab, et kaupleja on oma veebileheküljelt esialgse pakkumise eemaldanud. Komisjon leidis eelnevast lähtudes, et tarbijal on õigus lepingust taganeda kaupleja poolse olulise lepingurikkumise tõttu.
Amelia Sposa Group OÜ ei 30.09.2019 30-1/19-001937-004 Komisjoni otsus avaldamiseks Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-001937.pdf
Märksõnad: tollimaks, kahju hüvitamine
Tarbija tellis veebilehekülg https://ameliasposa.it vaheldusel endale pulmakleidi. Tarbija sai kleidi kätte, kuid tarbija üllatuseks saadeti talle kleit Hongkongist. Tarbija oli kleidi kättesaamiseks kohustatud tasuma tollimaksu. Enne tollimaksu tasumist kontakteerus tarbija Kauplejaga ning teavitas viimast tekkinud olukorrast. Kaupleja lubas tarbijale tollimaksuga seotud kulutused hüvitada, kuid ei ole seda hoolimata mitmetest e-kirjadest ning kõnedest teinud. Komisjon leidis, et tarbijaõiguse direktiivi 2011/83 EU artiklist 6 (1) e tulenevalt on kaupleja kohustatud enne tarbija sidumist kauglepinguga teavitama tarbijat muuhulgas kauba või teenuse koguhinnast koos maksudega. Kui neid kulusid ei ole põhjendatult võimalik eelnevalt arvutada, siis on kaupleja kohutatud jagama tarbijale teavet selle kohta, et tarbijalt võidakse selliseid täiendavad kulusid nõuda. Komisjon leidis, et tarbijal tekkis otsene varaline kahju tollimaksu ulatuses, mille Kaupleja peab Tarbijale hüvitama.
Bristo Vara OÜ ei 30.09.2019 28-1/19-006351-012 Bristo Vara OÜ (mugavik.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006351.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, lepingust taganemine, väärtuse vähenemine
Tarbija tellis e-kauplusest mugavik.ee kaks paari jalanõusid. Tarbija soovis lepingust taganeda kasutades 14-päevast taganemisõigust. Kaupleja ei nõustunud jalatsite tagasivõtmisega, kuna jalatsitel olid kasutamisjäljed ja need olid määrdunud. Komisjon vaatles jalatseid istungil ning leidis, et ühel jalatsipaaril kandmisjäljed puuduvad, kuid teise paari väärtus on vähenenud. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ning kauplejal on õigus nõuda ühe jalatsipaari väärtuse vähenemise hüvitamist.
VÕS § 56 lg 1, § 56`2 lg 4
OÜ Forward Mööbel jah 30.09.2019 28-1/19-005300-009 Forward Mööbel OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005300.pdf
Märksõnad: köögimööbli tellimine, teenus, lepingust taganemine.
Sisu: Kaupleja ei ole tähtaegselt tellimust täitnud. Kaupleja ei reageeri ega täida oma kohustust. Komisjon rahuldas tarbija nõude.
TKS §§ 48 lg 6, 40 lg 1-3, 57, 58; VÕS §§ 208, 76 llg 1 ja 3, 100, 101, 116 lg 1, 2 p 1 ja 4,
ATF Arvutisalong Grupp OÜ ei 30.09.2019 28-1/19-003055-016 ATF Arvutisalong Grupp OÜ: puudusega asja asendamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003055.pdf
Märksõnad: teler, asja asendamine
Tarbija tellis e-poest teleri, mis kulleriga kohale toodi ja järgmisel päeval tegi tarbija karbi lahti ning lülitas teleri sisse. Tarbija paigaldas teleri seinale koos ekraanil oleva kilega ja siis ekraani defekti näha ei olnud, kuid sisse lülitamisel küll. Tarbija andis defektist kauplejale teada, kes lubas toote asendada või raha tagastada. tarbija viis teleri ise tagasi ja talle väljastati kreeditarve. Hiljem kaupleja muutis oma otsust ja keeldus telerit asendamast ja leidis, et tegemist on tarbija poolt tekitatud mehaanilise vigastusega. Teleri pakend oli terve.Defekti kinnitab ka tootja ekspertiis ja defekt on tekkinud sõrmega vajutamisel. Kaupleja kinnitusel nemad enne saatmist teleri karpi ei ava. Komisjoni seisukoht oli, et kaupleja paljasõnaline kinnitus ei ole piisav järeldamaks, et tarbijale anti üle kvaliteetne kaup. Kaupleja on ka rikkunud esialgset lubadust toode asendada ja tegemist on kaupleja riskiga. Kaupleja ei ole tõendanud, et kaup oli puudusteta. Kauplejal on kohustus teler asendada.
VÕS § 52 , VÕS § 217 lg 1 ja lg 2 p 1 ja p 6, VÕS § 218 lg 2
1A.EE OÜ ei 27.09.2019 28-1/19-004269-019 1A.EE OÜ: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004269.pdf
Märksõnad: ostuhinna tagastamine
Tarbija tellis kaupleja e-poest www.1a.ee LG teleri. Kodulehel oleva reklaami kohaselt lubati ilusat pilti iga nurga alt vaadates, mis aga tegelikkusele ei vastanud. Tarbija sõnul on ilus pilt vaid teleri keskosa lähedusest otse vaadates (90-kraadise nurga alt), kui aga minna veidi kõrvale, siis pilt muutub ning kaovad värvid ja kontrastsus. Kaupleja selgituste kohaselt on hooldusettevõte teleri üle vaadanud ning puudusi ei tuvastanud. Komisjoni hinnangul on tegemist kõrvalekaldega toote reklaamis toodud kirjeldusest. Kuna müügileping on sõlmitud sidevahendi abil, siis sai tarbija oma ostuotsuse tegemisel tugineda üksnes talle antud informatsioonile.
VÕS § 217 lg 1 ja lg 2 p 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS õ 223 lg 2
Commerce trading OÜ ei 27.09.2019 28-1/19-005153-011 Commerce trading OÜ: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005153.pdf
Märksõnad: ostuhinna tagastamine
Ostetud voodil murdus nädal pärast selle kättesaamist ära üks jalg. Hiljem voodi raam ning keskel olev metallist jalg. Kaupleja asendas küll defektsed osad uutega, kuid ka asendatud metalljalal ilmnes sama probleem. Tarbija tegi avalduse lepingust taganemiseks, kuid kaupleja oli nõus rahuldama pretensiooni vaid voodi raami osas. Komisjoni hinnangul ilmneb antud asjaoludest, et ca 4 kuust, kui ostetud ese oli tarbija valduses, ei olnud seda suures osas ajast võimalik otstarbekohaselt kasutada, põhjustades sellega tarbijale ebamugavusi. Tuginedes neile asjaoludele oli tarbijal õigus lepingust taganeda.
VÕS § 217 lg 1 ja lg 2 p 1, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 223 lg 1
TALWEST GRUPP OÜ ei 26.09.2019 28-1/19-005796-011 Talwest Grupp OÜ (kauplus Salamander): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005796.pdf
Märksõnad: müügileping, jalatsid, puudusega kaup, parandamisest keeldumine, lepingust taganemine
Sisu: Tarbija ostis kauplusest Salamander kingad. Esimesel kandmisel andsid kingad tugevalt värvi ning määrisid jalad mustaks. Tarbija pöördus koheselt kauplusesse, kuid kaupleja ei nõustunud tarbija pretensiooni lahendama. Menetluse käigus kaupleja kirjadele ei vastanud. Komisjoni hinnangul on vaidlusalused kingad puudusega ning kaupleja peab tarbijale raha tagastama ning kingad tagasi võtma.
VÕS § 217 lg 1 ja lg 2, § 218 lg 2, § 223, § 189 lg 1.
PIRVELI OÜ ei 26.09.2019 28-1/19-005189-008 PIRVELI OÜ: piletiraha tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005189.pdf
Märksõnad: kontsert, kontserdi ärajäämine, lepingust taganemine
Tarbija soetas kontserdipileti, kuid kontsert ei toimunud. Tarbija taganes lepingust ja soovis piletiraha tagastamist. Komisjon rahuldas tarbija nõude piletiraha tagastamise osas.
TALWEST GRUPP OÜ ei 25.09.2019 28-1/19-004930-008 Talwest Grupp OÜ: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004930.pdf
Märksõnad: jalatsid, jaekaubandus, ostuhinna tagastamine.
Sisu: Tarbija esitas jalatsite suhtes pretensiooni kauplejale ning kaupleja väitis, et tegemist on mehhaanilise vigastusega ja kaupleja ei vastuta. Tarbija ei ole sellega nõus, kuna kaupleja järeldus on põhjendamata. Kaupleja ametile ei vastanud, komisjon rahuldas tarbija nõude. Komisjoni koos eksperdiga jõudis järeldusele, et jalatsi õhuke pealismaterjal on välisjalatsite jaoks ilmselt ebasobiv.
VÕS §§ 208 lg 1, 4, 217 lg 1 ja lg 2 p 1, 6, 218 lg 2, 116 lg 1, 101 lg 1 p 4, 223 lg 1, 189 lg 1.
V.P.W GROUP OÜ jah 13.09.2019 30-1/19-001743-005 V.P.W GROUP OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-001743.pdf
Otsus nr 30-1-19-001743 parandus.pdf
Märksõnad: müügileping, kättetoimetamata kaup
Avalduse kohaselt ostis Tarbija 09.10.2018 Kauplejalt LED valgusti. Kaupleja reklaamis oma tooteid Facebookis. 29.11.2019 kontakteerub Tarbija kauplejaga, uurimaks millal tellimus kohale toimetatakse. Samal päeval saadetud vastuses väidab kaupleja, et arvutisüsteemi tõrke tõttu on saadetiste väljastamine viibinud ning Tarbija pakk väljastatakse samal päeval. 07.12.2019 küsib Tarbija uuesti saadetise tarnetähtaega. Kaupleja vastas tekstisõnumiga, edastades mobiiltelefoni numbri, kuid Tarbijal ei olnud võimalik selle vahendusel Kauplejaga kontakti saada. Pärast detsembrikuus sotsiaalmeedia vahendusel kontakti saamist lubas kaupleja edastada Tarbijale tooted uuesti. Jaanuaris 2019 küsis kaupleja tarbijalt uuesti viimase postiaadressi. 04.01.2019 küsis kaupleja Tarbijalt pangakonto andmeid et toote eest raha tagastada. 05.01.2019 saatis kaupleja tarbijale tekstisõnumi, et kui viimane saadetud pakki vastu ei võta, siis nõuab kaupleja tarbijalt saadetise edastamine kulude tasumist topeltsummas. 04.02.2019 teavitas kaupleja, et saadetis on talle tagasi jõudnud, tarbija ei aktsepteerinud seda. 07.02.2019 palus tarbija raha tagastada, kuna talle ei ole toodet tarnitud. Kaupleja ei ole seni kaupa tarninud ega ka raha tagastanud. Komisjon tuvastas asja materjalide alusel, et tarbijal esineb senise lepingulise praktika alusel mõistlik põhjus eeldada, et kaupleja ei täida oma kohustusi ka edaspidi. Komisjon leidis eelnevast lähtudes, et tarbijal on õigus lepingust taganeda kaupleja poolse olulise lepingurikkumise tõttu.
MR Liider OÜ ei 13.09.2019 28-1/19-004479-014 MR Liider OÜ: lepingust taganemine ja ostusumma tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004479.pdf
Märksõnad: müügileping, korduv remont
Tarbija avalduse kohaselt ostis ta Kauplejale kuuluva portaali vahendusel nutitelefoni Samsung. Tarbija on tõendanud, et ostetud telefonil ilmnes mitmeid puudusi, telefon on olnud korduvalt paranduses ning tehnilise kontrolliaktist saab järeldada, et telefoni parandada ei õnnestu. Komisjoni hinnangul võib tuvastatud asjaoludest järeldada, et antud juhul oli tegemist olulise lepingurikkumisega VÕS § 223 lg 1 tähenduses, millest tulenevalt oli tarbijal õigus lepingust taganeda. Seda hinnangut ei kummuta kaupleja väide, et ostusumma tagastatakse, kui puudus veel kord ilmneb. Parandatavaks asjaks oli telefon, mida tarbija enda väidete kohaselt kasutas muuhulgas ka tööülesannete täitmisel. Telefoni tehniliste rikete tõttu on tarbija pidanud juba piisavalt ebamugavusi taluma ning komisjon nõustub tarbijaga, et ta ei pea enam ootama, millal telefonil samad või uued puudused ilmnevad. remondis.
Osaühing KAMILL PLUSS ei 13.09.2019 28-1/19-005114-013 OÜ Kamill Pluss: lepingust taganemine ja ostusumma koos laenuintressidega tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005114.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, müügileping, mobiiltelefon
Tarbija pöördus ostetud telefoni puudustega kaupleja pool vähem kui kaks kuud selle ostmisest, mistõttu tuli kauplejal tõendada tema vastutust välistavaid asjaolusid. Kaupleja oli telefoni kolmel korral sama veakirjeldusega tagasi võtnud ja kahel korral teeninduskeskusesse parandusse saatnud. Sellest saab järeldada, et telefoni puudused ei olnud tingitud seadme kasutustingimuste rikkumisest või muust tarbijast tulenevast asjaolust ning tuleb eeldada tootmisviga.
VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1
Servisa ICT OÜ ei 12.09.2019 28-1/19-003269-018 Servisa ICT OÜ: telefoni asendamine/parandamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003269.pdf
Märksõnad: IP67, telefon, iPhone, lepingutingimustele mittevastavus
Tarbija soetas telefoni iPhone 8 64GB. Telefonile oli omistatud kaitseklass IP67. Paarinädalase kasutamise järel asetas tarbija telefoni märjale pinnale ning mõne minuti pärast hakkas pilt virvendama ja seade lakkas töötamast. Tarbija viis telefoni garantiiremonti. Kaupleja vastas, et telefoni sees on vedelik, mis viitab IP67 standardi rikkumisele. Kaupleja pakkus telefoni tasulist vahetust, millega tarbija ei nõustu. Tarbija tugineb telefoni parandamise/asendamise nõude esitamisel asjaolule, et kuigi tegemist pidi olema veekindla telefoniga, lakkas see töötamast märjale pinnale asetamisel. Komisjoni hinnangul ei ole eluliselt usutav, et selline kahjustus tekkis siseruumides telefoni märja pinna peale asetamisel. Telefoni sees vee olemasolu näitab komisjoni hinnangul, et seade on puutunud kokku suurema hulga veega kui tarbija väidab. Avaldus jääb rahuldamata, kuna esitatud selgituste ja tõendite põhjal ei ole alust kauplejale lepingurikkumist ette heita.
Studyrush OÜ ei 10.09.2019 28-1/19-004158-011 Studyrush OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004158.pdf
Märksõnad: pulmakutsete valmistamine, teenus, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija tellis pulmakutsed kuldse tooniga. Kättesaamisel ei vastanud toon tellitule, ääred ei olnud sirged ja liim oli laiali. Kaupleja tagastas tellimuse summa osaliselt, Tarbija pöördus TVK poole, et nõuda tagasi kogu kutsete eest tasutud summa. Kaupleja väidab, et tarbija ei avanud kättesaamisel kõiki kutseid ja kutsete värv võis erineda ekraanil ja käes hoides. Komisjon leidis, et arvutis ja reaalsuses võibki värvitoon erineda, siiski oli tarbija värvitooniga nõus kooskõlastades selle. Komisjon olulist lepingurikkumist ei tuvastanud. Kaupleja on nõus, et mõnel kutsel oli näha vahajälg ning ääred ei olnud korrektsed. Komisjoni hinnangul tuleb tarbijale veel tagastada 90 eurot, ülejäänud tasu ulatuses jääb nõue rahuldamata.
VÕS § 635 lg 1, § 641 lg 2 p 5, § 647, § 189 lg 1, § 655 lg 1.
Hobby Hall Group OÜ ei 10.09.2019 28-1/19-004673-013 Hobby Hall Group OÜ: lepingu täitmine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004673.pdf
Märksõnad: müügileping, puudusega kaup, kauba parandamise nõue
Tarbija ostetud kohvimasina töös ilmnesid tõrked. Kaupleja hinnangul tekkis kauba puudus mehaaniliste vigastuste tõttu, mistõttu keeldus Kaupleja kauba parandamisest. Komisjoni hinnangul ei ole Tarbija tõendanud, et enne kauba Kauplejale saatmist kohvimasinal mehaanilisi vigastusi ei olnud. Komisjon jättis Tarbija nõude tasuta parandamiseks rahuldamata.
VÕS § 218 lg 2, § 208 lg 1, § 217 lg 1
ALL KAUBANDUSE OÜ jah 10.09.2019 28-1/19-004918-009 All Kaubanduse OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004918.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija tellis kaupleja e-poest www.starcom.ee külmkapi tihendi. Kauba kättesaamisel selgus, et tihend on deformeerunud ning tarbija esitas müügilepingust taganemisavalduse. Kaupleja keeldus taganemise tunnustamisest teatades, et tihendi pakendis oleva infolehe kohaselt on uksetihendi logistika käigus deformeerumine lubatav. Komisjon leidis, et antud tõendite kohaselt rikkus kaupleja tarbija ostueelset teavitamise kohustust, mille tõttu on tarbija nõue põhjendatud ning kuulub rahuldamisele.
VÕS § 56 lg 1, VÕS õ 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1, TKS § 4 lg 2
OÜ MK Trade Baltic ei 10.09.2019 28-1/19-005139-009 OÜ MK Trade Baltic: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-005139.pdf
Märksõnad: müügileping, sidevahendi teel sõlmitud leping, 14 päevane taganemisõigus
Komisjon leidis, et Tarbija nõue ei kuulu rahuldamisele, kuna puuduvad tõendid, et väline pakend oli kahjustunud. Tarbija ei avanud ise pakendit, vaid pakendi avasid 19-dal päeval kolmandad isikud ning tuvastasid, et seade pakendi sees oli kahjustusega. Komisjon selgitab, et tarbija oli kaotanud 14-päevase lepingust taganemiseõiguse ning olulise lepingu tingimuste rikkumise kohta puuduvad tõendid. Tarbija saab kasutada pakendi avanud isikuid tunnistajatena ja pöörduda kohtusse.
Leiti 2452 otsust1 2 3 .. 62