Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid...
Leiti 2307 otsust1 2 3 .. 58
Kaupleja Ettevõte mustas nimekirjas Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
SmartLynx Airlines Estonia OÜ ei 19.06.2019 28-1/18-009202-022 SmartLynx Airlines Estonia OÜ ja Kohver ja Kott OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-009202.pdf
Märksõnad: reisijaveoleping, pagasi kahjustamine, pagasi utiliseerimine, kahju hüvitamine, pagasi väärtus
Tarbija kohver oli saanud lennul kahjustusi, kohver esitati kauplejale-2 defekti hindamiseks ning see jäi kaupleja 2 kätte. Mõlemad kauplejad kinnitavad, et tarbija kohver on utiliseeritud õiguspäraselt. Komisjon leidis, et Kauplejate poolt antud informatsioon on vastuoluline ja tarbijat ei teavitatud, et kohvrile järgi tulemata jättes kohver utiliseeritakse. Komisjon, lähtudes põhimõttest, et igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud ning omandit ei tohi omaniku nõusolekuta võõrandada, leidis, et kohvri tarbijale tagastamata jätmine ja selle väidetav utiliseerimine oli õigusvastane. Tarbija nõue kohvri maksumuse hüvitamiseks tuleneb tarbija ja kaupleja 1 vahel sõlmitud reisijateveolepingust, kus Kaupleja 1 on jätnud täitmata kohustuse tagastada kohver tarbijale. Kaupleja 1 „Reisijate ja pagasi veo tingimuste“ p 13.9 kohaselt arvutatakse pagasi kaotsimineku kompensatsioon pagasi väärtust ja vanust arvesse võttes. Vähem, kui 1 aasta vanuse pagasi väärtuse kaotus on sama punkti kohaselt 5%. Tarbija nõue kuulub rahuldamisele, milles kohvri maksmusest on maha arvestatud 5%.
OÜ Forward Mööbel ei 19.06.2019 28-1/19-002365-008 OÜ Forward Mööbel: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002365.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, köögimööbli valmistamine ja paigaldamine, oluline lepingu rikkumine, ettemaks
Kaupleja ei valmistanud köögimööblit kokkulepitud tähtajaks ega teinud seda ka täiendava tähtaja jooksul. Kaupleja ei vastanud tarbija pöördumistele ega andnud teada, millal lepingulised kohustused täidab. Tarbija taganes lepingust ja tal on õigus ettemaksu summa tagasi nõuda.
VÕS § 189 lg 1
RUG Mööbel OÜ jah 19.06.2019 28-1/19-001568-012 RUG Mööbel OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001568.pdf
Märksõnad: vaip, jaekaebandus, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija ostis vaiba, mis hakkas kohesel kasutamisel hulgaliselt kiude eraldama. Komisjon leidis, et kaupleja ei teatanud tarbijale ostueelselt, et selle vaiba kiud on lahti ning nad eralduvad hõlpsasti. Sellest teadasaamine oli tarbijal oluline, kuna sellel vaibal pidi mängima tarbija beebi. Kuna tarbija vaibal kiud eeladuvad hõlpsasti, siis on kaupleja rikkunud lepingut oluliselt. Kaupleja oma seiukohta komisjonile ei esitanud ja komisjon rahuldas tarbija nõude tarbija esitatud tõendite alusel.
VÕS § 217 lg 1, lg 2 p 1, § 116 lg 1, § 218 lg 2, § 186 lg 1. TKS § 60 lg 1.
Osaühing Diivaniparadiis ei 18.06.2019 28-1/19-001818-014 OÜ Diivaniparadiis: ostetud asja asendamine või ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001818.pdf
Märksõnad: diivan, jaekaubandus, asendamine või ostuhinna tagastamine.
Sisu: Tarbija ostis kaupleja Narvas asuvast kauplusest diivanvoodi hinnaga 599 eurot. Kolme kuu möödudes ilmnesid diivanil puudused: katteriie muutus topiliseks ja istumise osa täitematerjal vajus ära. Kaupleja vaidleb nõudele vastu ja põhjendab, et diivani kanga topilisus on tekitatud Tarbija poolt. Fotodelt on näha, et kanga topid on teist värvi, kui on kangas, mis tähendab, et toodet pole piisavalt tihti hooldatud tolmuimejaga. Topid tulevad muudelt pindadelt, nagu näiteks tekid, pleedid, kattemadrats jms. Kangatootja sertifikaat tõendab, et kangas on kvaliteetne ja vastab nõuetele. Tarbija on esitanud mitu spetsialisti arvamust, milledes on tuvastatud mitmed konkreetse diivani puudused. Vastupidiselt ei suutnud kaupleja tõendada, et tarbija on ise diivani ära rikkunud, samuti ei kinnita kaupleja esitatud sertifikaat konkreetse diivani katteriide vastavust kvaliteedile. Asja olemusest lähtudes võis tarbija kui ostja mõistlikult eeldada, ei ostetud asjal on seda liiki asjadele tavaliselt omane teatud kvaliteet, mida praegusel juhul aga ei olnud. Komisjon leidis, et Tarbija nõue kuulub rahuldamisele.
VÕS § 208 lg 1, 4, § 217 lg 1 lg 2 p 1, § 217 lg 2 p 6, § 218 lg 2, § 101 lg 1 p 1, 4, § 116 lg 1, § 223 lg 1, § 189 lg 1.
Mööblimeister Grupp OÜ ei 17.06.2019 28-1/18-005704-009 Mööblimeister Grupp OÜ: lepingu täitmine, hinna alandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-005704.pdf
Märksõnad: lepingu täitmine, hinna alandamine
Tarbija on tellinud kauplejalt köögimööbli, mida käidi paigaldamas 9-10 korda. Pärast mööbli paigaldamist selgus, et mööbel ei vasta tellitule ning esinevad erinevad puudused. Tarbija pakkus kauplejale sõlmida kompromiss 200.00 euro ulatuses, kaupleja oli nõus aga tagastama 54.00 eurot. Komisjon leidis, et hinna alandamine 200.00 euro võrra on proportsionaalne ja põhjendatud, kuna klappukse tõstukite puudumine on muutnud köögikappide kasutusomadused tarbija jaoks ebamugavaks.
VÕS § 101 lg 1 p 5, VÕS § 112 lg 1, VÕS § 189 lg 1 ja § 191 lg 1, VÕS § 222 lg 1
AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal ei 17.06.2019 28-1/19-001544-018 AAS "BTA Baltic Insurance Company" Eesti filiaal: kindlustushüvitise nõue Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001544.pdf
Märksõnad: kindlustusleping, kindlustusjuhtum, kindlustushüvitise nõue, omavastutus
Kahjukäsitlus ei ole suunatud poolte lepingusuhte muutmisele ja kahjukäsitleja ei ole isik, keda kindlustusandja kasutab lepingute sõlmimisel ja muutmisel.
TsMS § 230 lg 1, VÕS § 448 lg 2
Optimera Estonia AS ei 17.06.2019 28-1/19-002030-016 Optimera Estonia AS: ostuhinna tagastamine (lepingust taganemine) Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002030.pdf
Märksõnad: veeautomaat, kaubandus, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija ostis veeautomaadi, mis töötas vaid ühe õhtu. Kaupleja väitel ei olnud toote installatsioon tehtud õigesti ja vee vaba pealevool ei olnud tagatud. Tarbija on elukutselt insener ja tegelenud aastakümneid tehnikavaldkonna probleemidega. Tarbija kui spetsialisti hinnangu kohaselt võis seadme „kuivalt töötamise“ ja rikke tekkimise põhjustada seadme enese defekt (tootmisviga). Seadme müüja ei ole tõendanud üheselt mõistetavat põhjust, millest võiks järeldada, et seadme riknemise eest müüja ei vastuta. Tõendamiskoormus alla 6 kuu vanuse asja puhul on kauplejal. Eeltoodust tulenevalt leidis komisjon, et esineb oluline lepingu rikkumine ning kauplejal tuleb tarbijale raha tagasi maksta.
VÕS § 208 lg 1, 4; § 217 lg 1 ja lg 2 p 1,6; § 218 lg 2; § 101 lg 1 p 4; § 116 lg 1; § 223 lg 1; § 189 lg 1.
Beautyspa Baltic OÜ ei 17.06.2019 28-1/19-001992-012 BeautySpa Baltic OÜ: lepingu täitmine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001992.pdf
Märksõnad: kinkekaart, iluteenindus, lepingu täitmine.
Sisu: Tarbijale kingiti talle kaks kinkekaarti, millel polnud märgitud kehtivusaega (kinkekaardid kingiti tarbijale ilma ümbriseta ja kehtivusaeg oli märgitud ümbrisel). Tarbija ei saanud kasutada kinkekaarte kuna need olid aegunud. Kinkekaartide kehtivus oli 4 kuud ja vastav informatsioon oli toodud kinkekaartide ümbrisel. Tarbija nõuab kauplejalt kinkekaartide kasutamise võimaldamist. Tarbija märgib, et kinkekaartide tavapärane kehtivusaeg on 6-12 kuud ning leiab, et kaupleja on rikkunud kinkekaardi aegumistähtaja teatavakstegemise kohustust ning kasutab ebaausat ja eksitavat kauplemisvõtet. Komisjon märgib, et kinkekaart antakse välja vastavalt kinkekaardi andja tingimustele ning seaduses ei ole sätestatud, millise tähtaja võib kaupleja kinkekaardi kasutamiseks määrata ning kas kaart müüakse koos ümbrisega või ilma. Praegusel juhul määras kaupleja kinkekaardi kehtivuseks 4 kuud ning pole tarbija ega komisjoni otsustada, kas see tähtaeg on piisav või mitte. Kui kinkekaardi ostjale on kehtivusaeg teatavaks tehtud, on ostu-müügi lepingu pooled sellega kokku leppinud, et kaardi alusel saab kauplejalt kohustuse täitmist nõuda kuni vastava tähtajani. Komisjon vaatles kinkekaardi ümbrisest tehtud fotot ning tuvastas, et kaardi kasutamise tingimused ja aegumistähtaeg on sellel märgitud. Komisjon leidis, et Kaupleja on kõik seadusest tulenevad nõuded kinkekaardi müügil täitnud ning tarbija avaldus tuleb jätta rahuldamata.
TKS § 4 lg-st 1 ja 2, § 14 lg 1, 2, § 16. VÕS § 15 lg 9
ATF Arvutisalong Grupp OÜ ei 15.06.2019 28-1/19-002835-012 ATF Arvutisalong Grupp OÜ (atf.ee): lepingust taganemine ja ostusumma tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002835.pdf
Märksõnad: Müügileping, mõistlik aeg, oluline lepingu rikkumine
Kaupleja saatis pesumasina remonti ega ole ka pärast pesumasina remondist tagasisaamist väitnud, ega tõendanud, et andis müügilepingu täitmiseks tarbijale üle puudusteta kauba ja tarbija on ise pesumasinat kahjustanud. Asja parandamine võttis aega üle pooleteise kuu. Kaupleja on märkinud, et asja parandamine viibis põhjusel, et tootja hoolduskeskus asub välismaal ja kauba transportimine võtab rohkem aega kui remont ise. Komisjon märgib, ligi kahekuuline remondiaeg ei ole mõistlik. Seejuures Kaupleja ei ole täpsustanud, millal täpselt pesumasinat transporditi ja mida Kaupleja tegi selleks, et remondiaega vähendada. Vaatamata tarbija järelepärimistele ei vastanud Kaupleja piisavalt selgelt remondiaja kestusele ja põhjustele. Seega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi, millist olukorda saab käsitleda VÕS § 223 lg 3 lepingu olulise rikkumisena, mis annab tarbijale õiguse lepingust taganeda ja ostusumma tagastamist nõuda. Tarbija tagastab Kauplejale pesumasina.
SmartLynx Airlines Estonia OÜ ei 14.06.2019 28-1/19-001901-015 SmartLynx Airlines Estonia OÜ: lennuhüvitis Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001901.pdf
Märksõnad: lennuhüvitis, lennu hilinemine, erakorralised asjaolud, halvad ilmastikutingimused
Lennu pikaajalise hilinemise korral on lennuettevõtja vabastatud hüvitise maksmise kohustusest juhul, kui tühistamise põhjustasid erakorralised asjaolud, mida ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks tarvitusele võetud kõik vajalikud meetmed.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 162/2004
SHOPPA OÜ ei 14.06.2019 28-1/19-001981-013 SHOPPA OÜ (shoppa.ee): lepingust taganemine ja ostusumma tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001981.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, kõrvaklapid, lepingust taganemine
Tarbija soovis e-kauplusest ostetud kõrvaklappide müügilepingust taganeda pärast 14-päevast taganemistähtaega. Kaupleja nõustus kauba tagasi võtma, kuid kättesaamisel selgus, et toode on kahjustatud ning nõustus tagastama 50% ostusummast. Tarbija soovis kogu ostusumma tagastamist. Komisjoni hinnangul oli tarbijal võimalus tootega tutvuda 14 päeva, mille jooksul tarbija taganemissoovi ei avaldanud. Tarbijal puudub seadusest tulenev alus lepingust taganemiseks. Kauplejal on õugus alandada kahjustatud kauba hinda antud juhul 50%.
VÕS § 56 lg 1, § 208 lg 1,
OÜ Edishop ei 14.06.2019 28-1/19-001314-012 OÜ Edishop: lepingust taganemine ja ostusumma tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001314.pdf
Märksõnad: vahvlimasin, e-kaubandus, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija ostis läbi osta.ee keskkonna Kauplejalt vahvlimasina. Tarneaeg oli 22 päeva, kuid lubatud ajaks kaupa ei saabunud. Kauplejal polnud vastuväiteid tarbija nõudele ning lubas raha tagastada. Kuna Kaupleja ei rahuldanud tarbija nõuet vaatamata mitmekordsetele lubadustele, leidis komisjon, et kaupleja on lepingut rikkunud ning tarbija nõue tuleb rahuldada.
VÕS § 208 lg 4, § 76 lg 1, 3, § 82 lg 2, § 101 lg 1 p 4, § 116 lg 1, 116 lg 2 p 5, § 189 lg 1.
Aktsiaselts Nordic Aviation Group ei 11.06.2019 28-1/19-002338-012 AS Nordic Aviation Group: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Eriarvamus nr 28-1-19-002338.pdf
Otsus nr 28-1-19-002338.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, lennupiletid, eelreserveerimine, istekohad, reisijate ja pagasiveo üldtingimused, eriarvamus
Tarbija kasutas lennupiletite broneerimisel istekohtade eelreserveerimise teenust, soovide istekohta varuväljapääsu juures. Lennuki vahetuse tõttu opereeris lendu väiksem lennuk, istekohtade read olid nihkes ja tarbija valitud koht ei osutunud olevaks varuväljapääsu juures. Tarbija soovis eelreserveerimise tasu tagastamist. Komisjoni hinnangul kaupleja ei ole tarbijaga sõlmitud lepingut rikkunud. Komisjon tuvastas, et istekohta saab valida mitme kriteeriumi alusel. Tarbija valis istekoha numbri, kuid ei teinud valikut varuväljapääsu juures paiknemise kriteeriumi alusel.
Otsusele on lisatud komisjoni liikme eriarvamus, mille kohaselt on tarbija astunud lepingulisse suhtesse kauplejaga PLL LOT Polish Airlines, mitte Nordic Aviation Group AS-iga.
VÕS § 100, VÕS § 101 lg 1
Novatours OÜ ei 11.06.2019 28-1/19-002357-012 Novatours OÜ: mittevaralise kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002357.pdf
Märksõnad: Mittevaralise kahju hüvitamine, pakettreisileping, pagasi hilinemine, kasutult kulunud puhkus
Tarbija ostis kauplejalt pakettreisi. Sihtkohta saabudes selgus, et tarbija pagas puudus. Tarbija sai pagasi kätte nelja päeva pärast. Tarbija avaldas, et pagasis olnud ravimite ja isiklike asjade puudumise tõttu tundis ta end halvasti. Pakettreisilepingu puhul on reisijal õigus nõuda mittevaralise kahju hüvitamist. Mittevaralise kahju nõue tekib vaid siis, kui kohustuse rikkumine on nii oluline, et reisija kulutab puhkuse aega kasutult. Komisjon tuvastas, et tarbijal oli võimalus sisustada oma puhkuseaega ka ajal, mis pagas ei olnud saabunud, mistõttu puudub aluse nõude rahuldamiseks.
VÕS § 866, VÕS § 877
Elisa Teleteenused AS ei 10.06.2019 28-1/19-001303-013 Elisa Teleteenused AS: tüüptingimuste tühisuse tuvastamise nõue Tarbija kahjuks Avaldatav Eriarvamus 28-1-19-001303.pdf
Otsus nr 28-1-19-001303.pdf
Märksõnad: tüüptingimuste tühisuse tuvastamine
Tarbija nõuab, et kaupleja vahel sõlmitud lepingutes tunnistatakse tarbijat ebamõistlikult kahjustavaks ja seega tühiseks tüüptingimused, milles on sätestatud tarbija kohustus tasuda leppetrahvi, viivst ja teenuse piiramise tasu. Leppetrahvi suuruse ebamõistlikkuse hindamisel tuleb seda võrrelda lepingu sõlmimise ajal ettenähtava kahjuga. Komisjon leiab, et tarbija lepingurikkumisel põhineva kauplejapoolse lepingu ülesütlemise tagajärjena leppetrahvi konkreetset suurust ettenägev tüüptingimus ei ole tarbijat ebamõistlikult kahjustav. Lisaks soovib tarbija lepingu tüüptingimustes sisalduva viivisekokkuleppe tühisuse tuvastamist. Komisjon toob välja, et vastav viivisekokkulepe on sätestatud kaupleja poolt kasutatavates Telekommunikatsiooniteenuste Üldtingimuste punktis 10.1, mille kohaselt võib kumbki lepingupool nõuda teiselt poolelt rahalise maksega viivitamise korral viivist tähtaegselt laekumata summalt 0,05% kalendripäevas. Riigikohtu praktika kohaselt on alla kolmekordse erinevusega viivisemäära puhul tegemist kohase proportsiooniga viivisemääraga seadusjärgse viivisemäära suhtes, täites oma eesmärgi ja mitte kahjustades tarbijat ebamõistlikult. Käesolevas asjas ei ületa tüüptingimustes kokku lepitud viivisemäär seadusjärgset viivisemäära enam kui kolmekordselt.
VÕS § 42 lg 3 p 5, VÕS § 162 lg 1, VÕS § 113 lg 1 ja lg 8
AS SEB Pank ei 05.06.2019 28-1/19-001437-018 AS SEB Pank: lepingu täitmise kohustuse esinemise või selle puudumise tuvastamise nõue Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001437.pdf
Märksõnad: laenulepingu muutmine, aegumine
Tarbijad sõlmisid 26.08.2002 kauplejaga laenulepingu, mille kohaselt kohustusid tagastama lepingu alusel saadud laenu laenutähtpäevaks 17.08.2032. Lepiti kokku, et laenu tagastamine toimub laenu ja intressi võrdsete osade kaupa tasumisega annuiteetmaksetena iga kuu 17.päeval, alates 17.09.2002. 06.10.2003 sõlmisid laenajad Kauplejaga lisakokkuleppe, millega loeti laenutähtpäevaks 17.08.2017. Lepingu teisi tingimusi ei muudetud. 2018 aasta juuni alguses avastas tarbija, et kuigi kokkulepitud laenutähtpäev 17.08.2017 on möödunud, jätkab kaupleja arvelduskonto debiteerimist annuiteetmaksetena. Tarbija palub tunnustada Tarbijate õigust aegumise tõttu keelduda Kauplejale nende lepingu järgi tasumisele kuuluvate osamaksete tasumise kohustuse täitmisest, milliste täitmise tähtpäev saabus enne aastat 2014. Komisjon leidis, et kuna kokku oli lepitud, et laen tuleb tagasi maksta 17.08.2017 tekkis kauplejal õigus alates sellest päevast debiteerida tarbija kontolt kogu summa, mis tarbijal tuli selle päeva seisuga vastavalt laenulepingule tasuda. Selle kohustuse täitmist võib kaupleja nõuda kolmeaastase aegumistähtaja jooksul alates 17.08.2017 ja nõude ei olnud debiteerimiste päeval aegunud. Tarbija on esitanud väite, et pärast seda, kui ta esitas aegumise vastuväite pidi pank tagastama kõik laenu tagasimaksed, mis olid tehtud varem, kui 2014. Aegumine ei lõpeta kohustust vaid tulenevalt TsÜS § 142 lg 1 on aegumine „Õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist (nõue) aegub seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest.“. Aegumise vastuväide ei ole eeltoodud põhjusel tagasiulatuva mõjuga. Enne 2014 toimusid laenu tagasimaksed kehtiva lepingu alusel ning need ei ole käsitatavad kaupleja poolse alusetu saamisena. Kui pooled leppisid kokku, et kogu laen tagastatakse 17.08.2017 ja samas ei muutnud kokkulepet igakuiste maksete suuruse osas, siis leppisid pooled kokku, et igakuised tagasimaksed jäävad samaks ja laenu tagastamise lõpptähtajal tuleb tasuda tehtud igakuistele tagasimaksetele täiendav summa.
Komisjon jättis avalduse rahuldamata.
Luminor Bank AS ei 04.06.2019 28-1/19-001290-011 Luminor Bank AS: intressimarginaali taastamine 0,7%-le ja enammakstud summa tagastamine tasaarvestades laenu tagasimaksu kohustusega Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001290.pdf
Märksõnad: Intressimarginaali taastamine ja enammakstud summa tagastamine tasaarvestades laenu tagasimaksu kohustusega
Tarbija vaidlustab laenuintressi muutmist seoses sellega, et kaaslaenutaotleja palk ei laekunud panka. Tulenevalt laenulepingust on laenusaaja põhikohustused laenu tagasimaksmine ja laenuintressi tasumise kohustus. Kui ühe poole lepingulised kohustused muutuvad pärast lepingu sõlmimist oluliselt peaks sellele korrespondeerima vastav muudatus ka teise poole õigustes ja kohustustes. Arvestades, et eluasemekrediidilepingu sõlmimisel on laenuleping reeglina tagatud hüpoteegiga viisil, mis tagab laenu tagasisaamise pandieseme müügi kaudu ja lisaks sellele tagatakse laenu tagasisaamine kindlustuslepingu ja laenusaaja sissetulekuga ning sageli ka kaaslaenutaotleja või käendaja võetava kohustusega on nõue, et laenusaaja ka enda palga laenuandja juures hoiustab mitte eelkõige üks laenu tagatistest kui laenuandja poolt täiendava teenuse kaasmüük.
VÕS § 42 lg 1, VÕS § 419
Luminor Bank AS ei 04.06.2019 28-1/19-000990-008 Luminor Bank AS: intressimarginaali taastamine 1,9%-le ja enammakstud summa tagastamine tasaarvestades laenu tagasimaksu kohustusega Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000990.pdf
Märksõnad: intressimarginaali taastamine ja enammakstud summa tagastamine tasaarvestades laenu tagasimaksu kohustusega
Tarbija vaidlustab laenuintressi muutmist sellega, et tarbija palk ei laekunud panka. Tarbija tugineb kaebuses kolmele alusele. Esiteks sellele, et intressi muutmine paneb ta majanduslikult raskesse olukorda. Teiseks sellele, et palga laekumine panka ei olnud lepingust tulenevalt kehtiv nõue, sest tarbija palk ei laekunud lepingu täitmise aja jooksul varem panka ning pank ei vaidlustanud seda. Kolmandaks, et pank ei ole lepingu muutmisest teavitanud.
Komisjoni hinnangul tarbija väide, et laenuintressi muutmine paneb ta majanduslikult raskesse olukorda ei ole alus, mille alusel hinnata, kas kaupleja poolt laenuintressi muutmine oli õiguspärane või mitte. Intressi muutmine on õiguspärane juhul, kui selles on kokku lepitud, vastav kokkulepe on saanud lepingu osaks ja on kooskõlas seadusega. Intressi muutmise õigus teatud tingimuse saabumise korral ei ole õiguskaitsevahend vaid poolte kokkulepe, et selle tingimuse saabumise korral võib käituda teatud viisil.
VÕS § 404´lg 1, VÕS § 42 lg 1, VÕS § 419
Nõmme Kullassepp OÜ ei 04.06.2019 28-1/19-000919-020 Nõmme Kullassepp OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000919.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, ehete valmistamine, ebakvaliteetne töö
Sisu: tarbija tellis kauplejalt ühest kuldsõrmusest kahe sõrmuse valmistamise ning ostis ühele sõrmustest lisamiseks kivi. Kaupleja ei valmistanud sõrmuseid kokkulepitud tähtajaks, hiljem kauba kättesaamisel ilmnes, et sõrmused ei olnud kvaliteetsed. Tarbija andis kauplejale võiomaluse töö parandada, kuid ka pärast seda olid sõrmustel puudused. Tarbija andis 2. korda võimaluse kauplejal töö parandada, kuid ka pärast seda ei olnud kvaliteediga rahul. Teise kullassepa hinnangul ei olnud töö samuti kvaliteetne. Komisjoni hinnangul on tarbija nõue põhjendatud, kuna on tõendatud töö puudused ning kaupleja peab tarbijale tagastama tasutud summa ning ka puudusega kivi tagasi võtma ja rahasumma tagastama.
VÕS § 647, § 189
Helinet Grupp OÜ ei 03.06.2019 28-1/19-001772-024 Helinet Grupp OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001772.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, kontaktläätsed, puudusega kaup, 14.päevane lepingust taganemise õigus, lepingust taganemine
Tarbija tellitud kontaktläätsed olid pakitud kilekotti ning toote pakendil oli kirjas "Not to be sold individually". Tarbija soovis lepingust taganeda, kuid kaupleja sellega ei nõustunud, kuna kaup on kvaliteetne. Komisjoni hinnangul ei ole tarbijal alust lepingust taganemiseks, kuna puuduvad tõendid selle kohta, et kaup oleks puudustega ning 14-päevane taganemisõigus ei kehti, kuna tegemist on tarbija retsepti alusel valmistatud tootega.
VÕS § 218 lg 2, § 56 lg 1, § 53 lg 4 p 2
IM Partners OÜ jah 31.05.2019 28-1/19-002748-011 IM Partners OÜ: asja asendamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002748.pdf
Märksõnad: toote asendamine
Ostetud Apple iPad´l tekkisid probleemid ekraani puutetundlikkusega. Tarbija pöördus kaupleja soovitusel garantiikeskuse poole, kelle hinnangul oli seade füüsiliselt kahjustatud ning seetõttu ei ole võimalik seda enam garantiikorras parandada. Tarbija pöördus ka USA-s ja Austraalias oleva Apple esinduse poole, kus tuvastati, et seadmel on vaid tavapärasest kasutusest tulenevad kulumisjäljed ning füüsilised kahjustused puuduvad. Tootja esindus oli seisukohal, et seade kuuluks garnatii korras ümbervahetamisele, kuid 1-aastane tootjagarantii periood on lõppenud. Kaupleja leiab, et tarbijal puudub alus seadme asendamise nõude esitamiseks, kuna Poola Apple garantiikeskuse hooldustöödest ilmneb, et seadmel on mehaaniline kahjustus, mis on põhjustanud ekraani funktsionaalsuses häireid. Komisjon selgitab, et müüja vastutab tarbijalemüügi puhul asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostajle, antud juhul on tarbija tõendanud kahe erineva Apple esinduse hinnanguga, et antud puudus oli olemas asja üleandmisel.
Telia Eesti AS ei 31.05.2019 28-1/19-001478-020 Telia Eesti AS: kohustuse puudumise tuvastamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001478.pdf
Märksõnad:mobiiltelefon, kohustuse puudumise tuvastamise nõue
Tarbija ostis e-poest telefoni ja tagastas seadme 14-päevase tagastusõiguse raames. Tarbija sõnul telefoni puudustele tagastamisel tähelepanu ei juhitud, kuid hiljem saatis kaupleja vastuse, et hooldustöökoda tuvastas telefoni ekraanil kriimud ning vahetamist vajavad nii ekraanimoodul, kui ka tagakorpus, mille maksumus kogusummas oli peaaegu 85 % telefoni maksumusest. Lisaks oli telefonil väidetavalt kriimustustekindel klaas. Tarbija oli nõus tasuma maksimaalselt 50 eurot. Kaupleja seisukoht oli, et kriimustuste tekitamine klaasile on võimalik ja tarbija ei ole tõendanud, et telefoni müügikõlbulikkus on võimalk taastada 50 euro eest. Komisjoni seisukoht oli, et tarbija avaldus kuulub osaliselt rahuldamisele. Kaupleja on esitanud tõendid kriimustuste kohta ja tarbijal lasub selles osas vastutus, kuid lähtuda tuleks keskmisest müügihinnast, et leida palju telefoni väärtus vähenenud on. Kaupleja ei ole tõendanud, millisel määral on kriimustustega telefon vähem väärtuslik, kuid komisjon kahtleb, et kriimustused vähendaksid telefoni hinda 85 % ulatuses. Tõendite puudumise tõttu ei saa komisjon hinnata hüvitise suurust, kuid tarbija peab väärtuse vähenemise hüvitama.
VÕS § 52 lg 1 p 1, TsÜS § 65
Klick Eesti AS ei 31.05.2019 28-1/19-001878-010 Klick Eesti AS: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001878.pdf
Märksõnad: telefon, kaubandus, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija pöördus kaupleja poole kaebusega, et telefoni andmeside ei ole ühtlane. Tarbija avaldas soovi saada tagasi telefoni eest tasutud summa, kui telefoni parandamine ei õnnestu. Kaupleja esitas komisjonile hoolduspartneri poolt telefonile tehtud diagnostika aruande, mille kohaselt telefonil puudusi ei esine. Tarbija väidete kohaselt funktsioneerib ostetud telefoni andmeside puudulikult. Tarbija pole oma väiteid telefoni puuduste kohta tõendanud, vaid need on jäänud paljasõnaliseks, seetõttu jättis komisjon Tarbija nõude rahuldamata.
VÕS § 208 lg 4
Klick Eesti AS ei 29.05.2019 28-1/18-011114-010 Klick Eesti AS: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011114.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija esitas kauplejale pretensiooni, kuna osteud arvuti funktsioneerib puudulikult. Komisjon leidis, et tarbija nõue tuleb jätta rahuldamata, kuna väited arvuti puuduse kohta on jäänud tõendamata ning kaupleja on esitanud hoolduspartneri poolt koostatud aruande, millest nähtub, et ostetud arvutil puudusi ei esine.
VÕS § 208 lg 4
Telia Eesti AS ei 29.05.2019 28-1/19-003112-012 Telia Eesti AS: lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003112.pdf
Märksõnad: Lepingu täitmise nõue, sideteenus, internetiteenuse kuutasu, personaalne pakkumine
Tarbija sai kauplejalt personaalse pakkumise liitumiseks Telia1 paketiga. Pakkumine sisaldas soodustust koduse internetiteenuse kuutasult. Hiljem selgus, et tarbija suhtes rakendati kampaania üldistele tingimustele vastavat soodustust ja mitte lubatud soodustust. Kaupleja tunnistas, et tarbija sai eksitavat infot seoses kuutasu soodustusega. Komisjon leidis, et kauplejal ei ole alust nõuda tarbijalt suuremat internetiteenuse kasutamise tasu.
Osaühing OX Eesti ei 29.05.2019 28-1/19-001935-018 Osaühing OX Eesti: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001935.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, kauba kvaliteet, lepingust taganemine
Tarbija tellis e-kauplusest www.01.ee mälukaardi, mille kättesaamisel selgus, et kaup ei vasta lepingutingimustele, kuna kaardi mälumaht on lubatust väiksem. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda 14-päevase taganemistähtaja jooksul ning kauplejal tuleb ostusumma tarbijale tagastada.
VÕS § 56 lg 1`1, § 56`1 lg 1
SmartLynx Airlines Estonia OÜ ei 28.05.2019 28-1/19-002448-018 SmartLynx Airlines Estonia OÜ: lennuhüvitis Tarbija kasuks Avaldatav Otsus.pdf
Märksõnad: lennuhüvitis, lennu hilinemine, erakorralised asjaolud, halvad ilmastikutingimused
Lennu pikaajalise hilinemise korral on lennuettevõtja vabastatud hüvitise maksmise kohustusest juhul, kui tühistamise põhjustasid erakorralised asjaolud, mida ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks tarvitusele võetud kõik vajalikud meetmed.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 162/2004
SmartLynx Airlines Estonia OÜ ei 28.05.2019 28-1/19-001612-025 SmartLynx Airlines Estonia OÜ: lennuhüvitis Tarbija kasuks Avaldatav Otsus.pdf
Märksõnad: lennuhüvitis, lennu hilinemine, erakorralised asjaolud, halvad ilmastikutingimused
Lennu pikaajalise hilinemise korral on lennuettevõtja vabastatud hüvitise maksmise kohustusest juhul, kui tühistamise põhjustasid erakorralised asjaolud, mida ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks tarvitusele võetud kõik vajalikud meetmed.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 162/2004
SmartLynx Airlines Estonia OÜ ei 28.05.2019 28-1/19-001683-018 SmartLynx Airlines Estonia OÜ: lennuhüvitis Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001683.pdf
Märksõnad: lennuhüvitis, lennu hilinemine, erakorralised asjaolud, halvad ilmastikutingimused Lennu pikaajalise hilinemise korral on lennuettevõtja kohustatud maksma hüvitist. Hüvitise maksmise kohustusest vabanemiseks peab lennuettevõtja tõendama erakorraliste asjaolude esinemise, seoses nende asjaolude ja lennu hilinemise vahel, samuti seda, et ta on tarvitusele võtnud kõik meetmed hilinemise vältimiseks. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 162/2004
SmartLynx Airlines Estonia OÜ ei 28.05.2019 28-1/19-001442-023 SmartLynx Airlines Estonia OÜ: lennuhüvitis Tarbija kasuks Avaldatav Otsus.pdf
Märksõnad: lennuhüvitis, lennu hilinemine, erakorralised asjaolud, halvad ilmastikutingimused
Lennu pikaajalise hilinemise korral on lennuettevõtja vabastatud hüvitise maksmise kohustusest juhul, kui tühistamise põhjustasid erakorralised asjaolud, mida ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks tarvitusele võetud kõik vajalikud meetmed.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 162/2004
SmartLynx Airlines Estonia OÜ ei 28.05.2019 28-1/19-001335-022 SmartLynx Airlines Estonia OÜ: lennuhüvitis Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001335.pdf
Märksõnad: lennuhüvitis, lennu hilinemine, erakorralised asjaolud, halvad ilmastikutingimused
Lennu pikaajalise hilinemise korral on lennuettevõtja kohustatud maksma hüvitist. Hüvitise maksmise kohustusest vabanemiseks peab lennuettevõtja tõendama erakorraliste asjaolude esinemise, seoses nende asjaolude ja lennu hilinemise vahel, samuti seda, et ta on tarvitusele võtnud kõik meetmed hilinemise vältimiseks.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 162/2004
BALTI ÄRI Osaühing ei 28.05.2019 28-1/19-001411-012 BALTI ÄRI Osaühing: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001411.pdf
Märksõnad: jalatsid, jaekaubandus, lepingust taganemine.
Sisu: Poolte vahel tekkis õiguslik vaidlus, kas tegemist on lepingutingimustele mittevastavate jalatsitega või on jalatsitel tekstiilriide lahtitulek tingitud Tarbija poolt tekitatud mehhaanilisest mõjust. Komisjoni ekspert tuvastas, et tegemist on toomisdefektiga. Eksperdi arvamuse kohaselt jalatsite tekstiilriie peaks olema kannakapiga korralikult kinnitatud, mida käesoleval juhul ei ole tehtud. Komisjon rahuldas tarbija nõude.
VÕS § 116 lg 1, § 189 lg 1, § 208 lg 1,4; § 217 lg 1, lg 2 p 6, § 218 lg 2, § 220 lg 1, § 222 lg 1, § 223 lg 1, 2.
Modernmööbel.ee OÜ ei 27.05.2019 28-1/19-001883-015 Modernmööbel.ee OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001883.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, mööbel, lepingust taganemine
Tarbija tellis e-kauplusest modernmoobel.ee voodi ning sõlmis selle eest tasumiseks liisinglepingu. Kauplejal tekkisid tarneprobleemid ja makseraskused seoses tootja tehase omaniku surmaga ning kaupa tarbijale üle ei antud. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ning saada tasutud raha tagasi. Kauplejal on kohustus hüvitada ka liisinglepingu sõlmimise ja maksetega seotud kulud.
VÕS § 115 lg 1, § 189 lg 1, § 111, § 56`1 lg 1
Nombe Kabujogera OÜ ei 27.05.2019 28-1/19-001813-012 Nombe Kabujogera OÜ (kehtetu nimi Tehnikacity OÜ): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001813.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, kaupa ei anta tellijale üle, lepingust taganemine
Tarbija tellis stas@tehnikacity.ee e-posti aadressi kaudu köögitehnikat ning tasus kauba eest. Kaupleja ei saatnud tarbijale kaupa ega tagsatnud raha. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda, kuna kaupleja on lepingut oluliselt rikkunud. Kaupleja peab tagastama tarbijale kauba ja transpordi eest tasutud rahasumma ning viivised 0,5% päevas kuni võlgnevuse tasumiseni.
VÕS § 56`1 lg 1, § 111, § 113 lg 1, § 189 lg 1
Renovate Services OÜ ei 27.05.2019 28-1/19-001783-016 Renovate Services OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001783.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, töövõtuleping, juhusliku hävimise ja kahjustamise riisiko
Korteri remondi käigus tekitasid kaupleja ehitajad kahju tarbija naaberkorterile. Kindlustusandja hüvitas kannatanule kahju ja esitas tarbijale tagasinõude. Tarbija nõudis kahju kompenseerimist kauplejalt. Kuivõrd kaupleja ja tarbija olid sõlminud tööde üleandmise ja vastuvõtmise kohta akti, kus muu hulgas kinnitavad, et loevad lepingus kokkulepitud tööd nõuetekohaselt täidetuks ega oma selles osas mingeid pretensioone, leidis komisjon, et akti sõlmimisega läks juhusliku kahjustamise ja hävinemise riisiko töövõtjalt üle tarbijale.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 640 lg 2
Pesupanda OÜ ei 27.05.2019 28-1/19-002227-011 Pesupanda OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002227.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Tarbija esitas kauplejale pretensiooni, kuna keemilisest puhastusest tulnud sulejopel oli küljes spetsiifiline lõhn. Peale pretensiooni esitamist teostas kaupleja korduspesu, kuid tarbija sõnul haises mantel jätkuvalt kopituse järgi. Kaupleja poolt tellitud ekspertiis tuvastas, et mantlilt eraldus kerget ja mitteolulist lõhna, mis ei ole iseloomulik sünteetilisele pesuvahendile ja kaupleja töökojas kasutatavale pesuainele. Eksperdi hinnagul kaob lõhn kandmisel ja tuulutamisel.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 641 lg 2 p 1 ja lg 3, TKS § 46 lg 3
Tigudiivan OÜ ei 27.05.2019 28-1/19-000933-017 Tigudiivan OÜ: lepingust taganemise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 28-1-19-000933.pdf
Märksõnad: Mööbel, lepingust taganemine.
Tarbija ei olnud rahul lahtikäiva kappvoodi valmistamise ja paigaldamise kvaliteediga. Tarbija tellis internetist leitud foto alusel, kuid tellimuse vormistamisel lepiti kokku mõningastes muudatustes (lisajalad, riiul, seinale plaat jne). Peale paigaldamist leidis tarbija, et karkass on viltu, kruviaugud näha, ebatasasused, sisselõige, ebühtlaselt värvitud jne. Tarbija soovis ostusumma tagastamist, kuid kaupleja vastuse kohaselt sai tarbija asja, mida ta soovis. Lisaks tahtis tarbija voodit osaliselt ise viimistleda, mistõttu jäeti voodi põhi lakkimata ja pahteldamata. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja ei ole esitanud tõendeid, mille kohaselt oleksid pooled peale lepingu sõlmimist lepingut muutnud. Puudub ka täpsete mõõtmetega eskiis/joonis ning kappvoodi detailne kirjeldus. Komisjonil on keeruline öelda, kas kappvoodi vastas kokkulepitule. Kaupleja ei ole peale kaebuse saamist voodit üle vaadanud, ega püüdnud seda parandada, mistõttu on rikkunud töövõtulepingust tulenevat kohustust. Kauplejal on kohustus tarbijale tagastada lepingu alusel saadud summa.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 641 lg 2 p 5, VÕS § 647 lg 1, VÕS § 100, VÕS § 101 lg 1 p 4, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1
OSAÜHING Rahvusvahelise Autoveo Expert ei 26.05.2019 28-1/19-001385-027 OÜ Rahvusvahelise Autoveo Expert: kahju hüvitamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001385.pdf
Märksõnad:autoremont, kahju hüvitamine
Tarbija leppis kauplejaga kokku mootoripatjade vahetamise ja tööd lubati teostada 2 h jooksul, kuid 3,5 h möödudes ei olnud töö veel valmis. Hiljem selgus, et kaupleja oli tellinud valed mootoripadjad ja ka kaupleja diagnostika ja pakkumine EGR-klapi vahetuseks ei vastanud tõele, sest tarbija pöördus automargi esindusse ja seal tuvastati, et vahetamist vajab hoopis termostaat, peale mida ka autol olev probleem kadus. Menetluse ajal esitas kaupleja arve, millest tarbija enda sõnul varem teadlik ei olnud. Tarbija soov oli diagnostikatasu ja taksokulude hüvitamine. Kaupleja tarbija poolt teostatud diagnostikaga ei nõustunud ja asus tarbijalt maksekäsu kiirmenetluse korras raha nõudma. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja peab tarbijale hüvitama diagnostikatasu. Kaupleja ei ole tõendanud, et nende töö vastas lepingutingimustele, samas kui tarbija on esitanud automargi esinduse kinnituse termostaadi rikke kohta. Taksosõidu kulud jättis komisjon rahuldamata.
VÕS § 635 lg 1, TKS § 9 lg 1, VÕS § 641 lg 1 ja lg 2 p 1, VÕS § 642 lg 2, VÕS § 115 lg 1, VÕS § 127 lg 1 ja lg 3
Automaakler Eesti OÜ ei 26.05.2019 28-1/19-002373-011 Automaakler Eesti OÜ: lepingust taganemise nõue Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002373.pdf
Märksõnad:auto hindamisteenus, lepingust taganemine
Tarbija tellis hindamisteenuse nn 100-punkti testi, kuid tarbija ei olnud rahul testi tulemuste kajastamisega, sest kõiki detaile ei olnud eraldi iseloomustatud ja osade lisade olemasolu oli jäetud märkimata. Korrektselt ei kontrollitud kere seisukorda, elsktroonilist hooldusraamatut jne. Lisaks edastati kontrolli tulemused ka müüjale, kes tõstis hinda. Tarbija pöördus auto margiesindusse, kus tuvastati ligi 1500 € väärtuses rikkeid ja tarbija loobus auto ostmisest. Kaupleja oli seisukohal, et teenus sisaldab avastatud vigade fikseerimist, mitte aga iga detaii eraldi kirjeldamist ning kere kontrolliti digitaalse värvipaksuse mõõtjaga. Kaupleja ei saa keelata müüjal hinda tõsta ega viibida ka auto tehnilise ülevaatuse juures ülevaatuspunktis. Tarbija poolt esitatud margiesinduse akt ei tähenda seda, et mainitud varuosad vajaksid kohest vahetamist. Tarbijavaidluste komisjon asus seisukohale, et tegemist ei ole olulise lepingurikkumisega, mis võimaldaks tarbijal lepingust taganeda.
VÕS § 619, VÕS § 101 lg 1 p 4, VÕS § 112, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 114
AutoDrive OÜ ei 24.05.2019 28-1/19-001678-014 AutoDrive OÜ: lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001678.pdf
Märksõnad:kasutatud auto, lepingu täitmise nõue
Juba järgmisel päeval peale auto ostu ilmnesid varjatud vead (nukkvõllide ja klapitõukurite ülemäärane kulumine, kütuseleke, kahemassilise hooratta kulumine, läbisõit vale), kuid auto remondi osas kokkuleppele ei jõutud, sest tarbija võetud pakkumiste hind oli kaupleja arvates liiga kõrge. Tarbijat omakorda ei rahuldanud kaupleja pakutud hind ja lisaks oleks pidanud varuosade asendamise eest tasuma tarbija. Komisjon asus seisukohale,et tarbija nõue tuleb rahuldada ja auto puudused leidsid kinnitust kolmandas ettevõttes ning kaupleja ei ole neid vaidlustanud. Kauplejal on kohustus tagada vähemalt keskmise kvaliteediga müügiese ning kaupleja vastutab puuduste eest, mida müüdud autoga võrreldavatel kasutatud autodel ei esine. Kauplejal on kohustus viia auto vastavusse lepingutingimustega ja teostada mootori ja muude osade remonditööd.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 77 lg 1, VÕS § 222 lg 1
Leiti 2307 otsust1 2 3 .. 58