Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid...
Leiti 2567 otsust1 2 3 .. 65
Kaupleja Ettevõte mustas nimekirjas Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
1A.EE OÜ ei 12.12.2019 28-1/19-006512-018 1A.EE OÜ (1a.ee): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006512.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, väärtuse vähenemine
Tarbija ostis Kaupleja e-kauplusest 1a.ee muruniiduki. Tarbija teatas Kauplejale, et muruniidukil ilmnes puudus: esimesel kasutuskorral lakkas niiduk töötamast. Tarbija esitas lepingust taganemise avalduse, kasutades 14-päevast taganemisõigust, ning tagastas niiduki Kauplejale. Kaupleja keeldus raha tagastamast, kuna toodet oli kasutatud ja puudus originaalpakend. Kaupleja selgitas, et garantiihoolduses tuvastati muruniitja rikke põhjus ning see kõrvaldati ja seade tagastatakse Tarbijale. Kaupleja nõustus tagastama toote eest tasutud summast 127,80 eurot, sest kauba väärtus on vähenenud. Tarbija sellega ei nõustunud ja soovis jätkuvalt saada ostuhinda tagasi. Tarbija nõustus väärtuse vähenemisega 42 euro võrra ning nõudis ülejäänud summa tagastamist. Komisjon leidis, et on õigustatud Kaupleja väide, et Tarbija on nende toimingute käigus toote väärtust vähendanud. Samas ei nõustu komisjon Kaupleja käsitlusega, nagu oleksid kõik tema poolt loetletud kulutused samastatavad toote väärtuse vähendamisega. Komisjoni hinnangul on põhjendatud lugeda asja kasutamisest tuleneva väärtuse vähenemise suuruseks 75,80 eurot, s.o ca 20% kauba maksumusest.
Worldnet intercontinental UÜ ei 12.12.2019 28-1/19-004191-016 Worldnet intercontinental UÜ: hinna alandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004191.pdf
Märksõnad: hinna alandamine, lepingutingimustele mittevastavus
Tarbija ostis Kauplejalt kasutatud õhksoojuspumba. Kasutamise käigus ilmnes tootel puudus – seade värises seinal. Kaupleja esindaja käis kohapeal seadet üle vaatamas ning nõustus puuduse kõrvaldamisega, mida aga ei ole senini teinud. Arvestades, et seadme lepingutingimustele vastavusse viimiseks tuleb Tarbijal teha kulutusi, on komisjoni arvates õiglaseks hinna alandamise summaks 200 eurot.
Aktsiaselts Ottender & Valgmäe ei 12.12.2019 28-1/19-008220-013 AS Ottender & Valgmäe: asja asendamine või parandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008220.pdf
Märksõnad: teler, asja asendamine või parandamine
Tarbija tellis e-poest teleri, mis tarniti kulleri vahendusel. Teleri pakend oli terve, kuid kui tarbija teleri pakendist välja võttis, siis oli ekraanil füüsiline kahjustus ja puudus ka kaitsekile. Tarbija pöördus kaupleja poole, kes vastas, et telereid tarnitakse originaalpakendis ja neid eelnevalt ei avata. Tarbija andis allkirja kauba kättesaamise kohta. Kaupleja nägemuse kohaselt sai ekraani vigastus tekkida teleri pakendist välja võtmisel või paigalduse ettevalmistuste käigus. Komisjon otsustas, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele, sest uute telerite ostmise puhul ei saa eeldada, et tavapäraseks kvaliteediks on mõrade olemasolu ekraanil. Tarbija on teleri ekraani mõrade olemasolu tõendanud fotodega. Hetkel oli puuduse tõendamise koormis kauplejal, kuid kaupleja ei ole esitanud ühtegi tõendit tarbija süü kohta. Kauplejal tuleb teler, kas parandada või siis asendada.
VÕS § 217 lg 2 p 6, § 218 lg 2, § 222 lg 1
MATKaSPORT OÜ ei 11.12.2019 28-1/19-006444-014 MATKaSPORT OÜ: toote asendamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006444.pdf
Märksõnad: müügileping, spordiprillid lepingutingimustele mittevastavus, asendamise nõue
Sisu: Tarbija ostis Kauplejalt spordiprillid kirjeldusega "impact resistant". Prillidele tekkisid kukkumisel kriimustused. Kaupleja ei nõustunud toodet asendama, kuna prillid ei olnud kriimustuse vaid kergematele löökidele vastupidavad. Komisjoni hinnangul ei ole Kaupleja andnud toote kohta eksitavat informatsiooni ning kaup vastab lepingutingimustele, mistõttu ei ole Kaupleja müügilepingut rikkunud.
VÕS § 222, § 217
1A.EE OÜ ei 11.12.2019 28-1/19-008166-010 1A.EE OÜ (1a.ee): summa tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008166.pdf
Märksõnad: puudustega kaup, lepingust taganemine, e-kaubandus
Tarbija ostis kaupleja e-kauplusest 1a.ee koos teiste kaupadega gaasipliidi. Kuna tarbija soovis pliidi paigaldada kööki, mille remont oli pooleli, ei avanud ta pliidi pakendit enne 2 kuu möödumist. Samal päeval tuvastas tarbija pliidil puuduse. Kaupleja tellis kulleri, et toimetada kaup ekspertiisi teostamiseks hooldusesse. Kaupleja ei nõustunud tarbijale kogu gaasipliidi eest tasutud ostuhinda tagastama. Tarbija on seisukohal, et ta on kauplejaga sõlmitud lepingust taganenud ning nõuab kauplejalt lepingu alusel gaasipliidi eest tasutud summa tagastamist. Kaupleja on seisukohal, et tootel esineb mehaaniline vigastus, mille eest kaupleja ei vastuta. Asjaolu, et ostetud asjal esineb puudus ei ole üksi piisav selleks, et tarbijal tekiks õigus lepingust taganeda (VÕS § 116 lg 1). Tarbijal lasub kohustus tõendada, et kaupleja kohustuse rikkumine on oluline. Käesolevas asjas ei ole tarbija esitanud tõendeid, mis võimaldaksid komisjonil tuvastada, et kaupleja kohustuse rikkumine puudustega kauba üleandmise näol kujutaks endast olulist lepingu rikkumist.
H&H Shop OÜ ei 11.12.2019 28-1/19-008395-014 H&H Shop OÜ (starfucks.ee): summa tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008395.pdf
Märksõnad: kinkekaart
Tarbija ostis kaupleja e-kaupluse starfucks.ee kinkekaardi hinnaga 50 eurot. Vastavalt lepingu tingimustele oli kinkekaardile märgitud sooduskood, mis võimaldas kaardi aktiveerida, kehtiv 6 kuu jooksul. Tarbija ei saanud kinkekaarti selle aja jooksul kasutada, kuna veebikauplus oli suletud. Tarbija pöördus kaupleja poole sooviga saada infot, kuidas kinkekaarti kasutada. Tarbija oma päringule vastust ei saanud ning samuti ei tagastanud kaupleja tarbijale tasutud summat. Kaupleja on vastusena komisjoni sekretariaadi järelepärimisele teada andnud, et on valmis tarbijale tagastama lepingu alusel tasutud 50 eurot. Komisjon leiab, et tarbija nõue raha tagastamiseks kuulub rahuldamisele.
LED Star OÜ jah 11.12.2019 28-1/19-009045-010 LED Star OÜ (ledkaup.ee): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-009045.pdf
Märksõnad: kätte toimetamata kaup, e-kaubandus
Tarbija ostis kaupleja e-kauplusest ledkaup.ee kolm toodet ning tasus nende eest. Tarbija on kauplejalt korduvalt e-kirja teel uurinud, millal kaupleja oma lepingulised kohustused täidab, kuid ei ole oma päringutele vastust saanud. Kaupleja ei ole tarbijale kaupa üle andnud ega tagastanud ka makstud raha. Komisjon leiab, et tarbija nõue lepingu alusel tasutud ostuhinna tagastamiseks kuulub rahuldamisele ning mittevaralise kahju hüvitamise nõue tuleb jätta rahuldamata.
LED Star OÜ jah 11.12.2019 28-1/19-008241-009 LED Star OÜ (ledkaup.ee): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008241.pdf
Märksõnad: kätte toimetamata kaup, e-kaubandus
Tarbija ostis kaupleja e-kauplusest ledkaup.ee kauba ning tasus selle eest. Tarbija on kauplejale esitanud korduvalt järelepärimisi, milles uuris, millal ta kauba kätte saab. Kaupleja järelepärimistele vastanud ei ole. Tarbija edastas kauplejale lepingust taganemise avalduse, milles andis kauplejale kohustuse täitmiseks täiendava tähtaja ning nõudis kauba eest tasutud ostuhinna tagastamist, kui kaupleja oma kohustust ei täida. Kaupleja ei ole tarbija nõuet rahuldanud. Komisjon leiab, et tarbija nõue lepingu alusel tasutud ostuhinna tagastamiseks kuulub rahuldamisele.
LED Star OÜ jah 11.12.2019 28-1/19-008579-010 LED Star OÜ (ledkaup.ee): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008579.pdf
Märksõnad: kätte toimetamata kaup, e-kaubandus
Tarbija ostis kaupleja e-kauplusest ledkaup.ee kauba ning tasus selle eest. Tarbija on kauplejale esitanud korduvalt järelepärimisi, milles uuris, millal ta kauba kätte saab. Tarbija edastas kauplejale lepingust taganemise avalduse, milles nõudis ka kauba eest tasutud ostuhinna tagastamist. Kaupleja ei ole tarbija nõuet rahuldanud. Komisjon leiab, et tarbija nõue lepingu alusel tasutud ostuhinna tagastamiseks kuulub rahuldamisele.
LED Star OÜ jah 11.12.2019 28-1/19-008207-009 LED Star OÜ (ledkaup.ee): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008207.pdf
Märksõnad: kätte toimetamata kaup, e-kaubandus
Tarbija ostis kaupleja e-kauplusest ledkaup.ee kauba ning tasus selle eest eurot. Tarbija saatis kauplejale järelepärimise, milles uuris, millal ta kauba kätte saab. Kaupleja andis teada, et kauba saabumist võib oodata järgmisel esmaspäeval. Tarbija on kauplejale korduvalt ka pärast seda kuupäeva järelepärimisi saatnud, kuid kaupleja ei ole siiani tarbijale ostetud kaupa üle andnud. Tarbija on avaldanud soovi ostuhind kauplejalt tagasi saada Tarbijavaidluste komisjonile esitatud avalduses, mis on ka kauplejale edastatud. Komisjon leiab, et tarbija nõue lepingu alusel tasutud ostuhinna tagastamiseks kuulub rahuldamisele.
TARP Service OÜ ei 11.12.2019 28-1/19-006708-015 TARP Service OÜ: lepingu täitmine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006708.pdf
Märksõnad: liugustega kapp, teenus, lepingut täitmine.
Sisu: Tarbija tellis liugustega kapi ja leidis, et kapi uksed ei sulgu korralikult, tekib vahe ukse ja kapi vahel. Komisjon leidis, et mitte ühestki tõendist (sh spetsialisti arvamusest, mille kohaselt tarbija kapi puhul ilmnenud vahed on praktikas normaalne olukord) ei selgu kapi uste mittevastavus lepingutingimustele. Samuti ei ole tarbija Kauplejat mittevastavusest õigeaegselt teavitanud. Komisjon jättis tarbija nõude rahuldamata.
VÕS § 220 lg 1 ja 2.
OÜ Vannituba.ee ei 09.12.2019 28-1/19-007777-013 OÜ Vannituba.ee: lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007777.pdf
Märksõnad: duššinurk, kauba lepingutingimustele mittevastavus, lepingust taganemine
Sisu: Tarbija ostetud duššinurk ei sobinud mõõtudelt ning tarbija hinnangul ei vastanud toode pakendile märgitud mõõtudele. Kaupleja ei nõustunud lepingust taganemisega, kuna tarbijat oli teavitatud toote välismõõtudest, mida tarbija ekslikult pidas sisemõõduks. Komisjoni hinnangul ei ole tarbijal alust lepingust taganeda, kuna toote mittevastavus lepingutingimustele ei ole tõendatud. Tarbija ei ole suheldes kauplejaga ega hilisemas vaidluses märkinud, kas võttis duššinurga välis- või sisemõõdud.
VÕS § 217 lg 2 p 1 ja p 6
Osaühing KODUSUS ei 09.12.2019 28-1/19-007210-024 OÜ Kodusus: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007210.pdf
Märksõnad: ettemaksu tagastamine, krediidileping, kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija tellis mööblit, tegi ettemaksu, Tarbija taotles Kaupleja juures Kaupleja abiga järelmaksu. Kaupleja ei tegutsenud krediidivahendajana. Tarbijale keelduti krediiti andmast, Tarbija soovis lepingust taganeda ja ettemaksu tagasi. Komisjon otsustas, et Tarbija nõue tuleb jätta rahuldamata, kuna Kauplejapoolselt lepingurikkumist ei ole toimunud. Kaupleja võib ettemaksu jätta endale, kuid ei saa kohustada Tarbijat ülejäänud tooteid laost välja ostma.
VÕS §§ 8 lg 2, 76 lg 1 ja 2, 77 lg 1, 116, 156, 157 lg 1, 6 lg 1.
Mööblimeister Grupp OÜ jah 05.12.2019 28-1/19-007354-012 Mööblimeister Grupp OÜ: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 28-1-19-007354.pdf
Märksõnad: lepingu täitmine
Peale köögimööbli paigaldust selgus, et kaupleja ei olnud kahe töötasapinna vahelist vuuki korrektselt teostanud. Tarbija sõnul oleks kaupleja pidanud töötasapinna liitekoha teostama nähtamatu liitekohana, mida kasutatud kunstkivi materjal võimaldab. Kaupleja arvates on tegemist minimaalse vuugiga, mis on teostatud nõuetekohaselt.
Komisjonile esitatud fotolt nähtub, et tasapinna liitekoht on teostatud ebakvaliteetselt ning sellest tulenevalt tuleb antud töö uuesti teha.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 220 lg 1
ReefSolutions OÜ jah 05.12.2019 28-1/19-005683-012 Osaühing ReefSolutions: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005683.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, tellitud kaup tarbijale tarnimata, lepingust taganemine
Sisu: Tarbija tellis Kaupleja e-kauplusest iamreefer.com kauba, mida Kaupleja Tarbijale üle ei andnud ka pikendatud tähtaja jooksul. Tarbija soovis lepingust taganeda, kuid Kaupleja Tarbijale raha ei tagastanud. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda ning Kaupleja peab Tarbijale raha tagastama.
VÕS § 101 lg 1, § 116 lg 1
ALV MILTRADE OÜ jah 05.12.2019 28-1/19-007317-008 ALV MILTRADE OÜ: puuduste kõrvaldamine ja hüvitis Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007317.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, puudusega toode, puuduse kõrvaldamise ja hinna alandamise nõue
Sisu: Tarbija tellis Kaupleja e-poest hansamoobel.ee kapi, mille kättesaamisel selgus, et tootel puuduvad mööbli kokkupanekuks vajalikud kinnitusvahendid. Kaupleja lubas puuduolevad detailid Tarbijale saata, kuid ei teinud seda. Komisjoni hinnangul on Kaupleja kohustatud andma Tarbijale üle kapi kinnitamiseks vajalikud detailid ning alandama kauba hinda.
VÕS § 112, § 101 lg 1
Moller Auto Pärnu OÜ ei 05.12.2019 28-1/19-007400-012 Moller Auto Pärnu OÜ: lepingu täitmine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007400.pdf
Märksõnad: Lepingu täitmine, vea tuvastamine, müügileping, kasutatud sõiduk, õlikulu, garantii, tarbija tõendamiskohustus
Tarbija ostis juunis 2017 sõiduauto. Juunis 2019 teatas tarbija kauplejale, et auto on hakanud järsult ja märkimisväärselt mootoriõli tarbima, kohati tarbib auto õli üle 0,5 l 1000 km peale, mis viitab probleemidele mootoris. Tarbija soovis, et kaupleja teostaks õlikulu mõõtmise ja vea ilmnemisel kõrvaldaks selle. Kaupleja ei keeldunud sõiduki diagnostikast või defekteerimisest, kuid leidis, et need tööd ei kuulu tegemisele garantii alusel. Reaalse vea puudumise tõttu puudub objektiivne näidustus vastavate tööde tegemiseks. Komisjon jättis tarbija nõude rahuldamata põhjendusel, et hiljem kui kuus kuud peale müügilepingu sõlmimist puuduse esinemise tõestamine ei ole kaupleja seadusest tulenev kohustus.
VÕS § 155, VÕS § 217 lg 1, VÕS § 217 lg 2, VÕS § 218 lg 2
MARSAL Int. OÜ ei 05.12.2019 28-1/19-007052-019 Marsal Int. OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007052.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, parandamine või ostusumma tagastamine
Autol avaldus pea koheselt käigukasti viga, mille kohta kaupleja vastas, et auto arvestab sõitja sõidustiiliga. Kauplejaga kokkuleppele mittejõudmisel pöördus tarbija teise ettevõtte poole, kes tuvastas käigukasti juhtploki vea. Kaupleja tarbija nõudega nõus ei olnud ja viitas sellele, et tarbija kontrollis enne ostu autot koos oma spetsialistiga. Auto vastab lepingutingimustele ja kirjeldusele. Komisjon otsustas tarbija nõude rahuldada. Müügilepingu kohaselt võis tarbija eeldada, et auto on sõidukorras. Kaupleja püüdis kahel korral auto käigukasti parandada, kuid ebaõnnestunult, mistõttu puudust ei kõrvaldatud. Tegemist on olulise lepingurikkumisega ning kauplejal tuleb hüvitada ka auto defekteerimise arve ja tagastada ostusumma.
VÕS § 217 lg 1, lg 2 p 1, § 223 lg 1.
Osaühing KODUSUS ei 05.12.2019 28-1/19-007196-011 OÜ Kodusus: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007196.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, müügileping, ettemaks, käsiraha
Tarbija sõlmis kauplejaga müügilepingu, tasudes kauplejale kaardiga osaliselt ettemaksu. Ülejäänud summa pidi tarbija tasuma pangalaenuga, mille saamiseks vormistas tarbija pangalaenutaotluse. Selgus, et tarbija pangast laenu ei saa, mistõttu soovis tarbija müügilepingust taganeda. Kaupleja taganemisega ei nõustunud. Tarbija soovis ettemaksu tagastamist. Komisjon leidis, et asjaolu, et pank tarbijale laenu ei väljastanud, ei ole õigustav põhjus lepingust taganemiseks.
VÕS § 8 lg 2, VÕS § 76 lg-d 1 ja 2, VÕS § 77 lg 1, VÕS § 116
RUG Mööbel OÜ jah 05.12.2019 28-1/19-008426-009 RUG Mööbel OÜ: lepingust lepingust Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008426.pdf
Märksõnad: mööbel, müügileping, lepingust taganemine.
Sisu: Kaupleja jättis kauba tarnimata, kaupleja ameti järelpärimistele ei vasta, komisjon rahuldas tarbija nõude.
TKS § 48 lg 6; VÕS §§ 208, 76 lg 1, 100, 116, 189 lg 1, 101 lg 1 p 4.
RG CAPITAL OÜ ei 04.12.2019 28-1/19-007855-006 RG Capital OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007855.pdf
Märksõnad: müügileping, kätte toimetamata kaup
Tarbija tellis Kaupleja e-poe kaudu www.carcardin.com sõiduautole Peugeot 3008 esiuste kardinate komplekti. Tarbija esitas Kauplejale lepingust taganemisavalduse, põhjusel et tellitud kaupa ei ole kohale tarnitud ning puudub igasugune info võimaliku tarne kohta. Komisjon leiab, et avaldus tuleb rahuldada.
Your Fashion OÜ jah 04.12.2019 28-1/19-008788-006 Your Fashion OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008788.pdf
Märksõnad: müügileping
Leping tarbija ja kaupleja vahel sõlmiti 06.04.2019 sidevahendi vahendusel. Kuna kaup ei vastanud lepingutingimustele tagastas tarbija saapad 22.04.2019 kauplejale. Kaupleja tarbijale raha tagastanud ei ole.
Hauapiirded OÜ ei 04.12.2019 28-1/19-007243-017 Hauapiirded OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007243.pdf
Märksõnad: hauapiire, lepingust taganemine
Tarbija avalduse kohaselt ei ole tööd teostatud tema soovide ja kokkulepete järgi ning on ebakvaliteetsed. Tarbija sõnul oli hauaplats jäetud täitmata ja kõrgemale tõstmata ning asus kõrvalplatsist madalamal, tee ja piirde vahele oli jäetud kraav, piirde külg oli toestamata, madalal hauaplatsil puudus ka läveosal mõte. Tarbija soovis lepingust taganeda ja hauapiirde lammutamist, kuid kaupleja keeldus. Tarbija tellis ekspertiisi, mille kohaselt ei sobitu hauapiire ümbritsevate hauaplatside asetuse ja keskkonnaga, madal hauapiire ja kraav ei täida piirde otstarbelist eesmärki. Muudatuste teostamisel ei ole lähtutud heast ehitustavast ja esitatud ei ole ehitustehnilist informatsiooni, lisaks andis ekspert soovituse rajada uus hauapiire. Kaupleja selgituste kohaselt kohtuti alguses tööde teostamise kohas ja tarbijale selgitati, et hauapiire tuleb naaberpiirdest madalam, lisaks kooskõlastati tarbijaga ka piirde materjal jne. kaupleja leidis, et tööd on teostatud kvaliteetselt ja vastavalt kokkuleppele ning ettemaks tagastamisele ei kuulu. Komisjon otsustas, et menetlus tuleb lõpetada. Ei ole selge, millistel tingimustel tarbija ja kaupleja täpselt kokku leppisid ja fotodelt ei ole võimalik üheselt tuvastada, et kaupleja oleks lepingutingimusi rikkunud. Sellel kalmistul on tavapärane, et hauapiirded on erineva suuruse, kõrguse ja kujuga, samuti ei kinnita ebakvaliteetset tööd tarbija poolt tellitud ekspertiis. Ekspertiisi kohaselt on hauapiire valmistatud sellises mõõdus nagu tarbija tegelikult algselt soovis. Tarbijal on tasumata teine pool tellimuse maksumusest. Poolte arvamused on vastukäivad ja esitatud tõendite alusel ei ole võimalik üheselt tuvastada, milles pooled kokku leppisid, mistõttu ei ole võimalik teha õiglast otsust.
VÕS § 100, § 635 lg 1, § 76 lg 1 ja 2, § 77 lg 1, § 641 lg 2 p 1, TKS § 47 lg 3 p 2, p 3
Osaühing M Joonis ei 04.12.2019 28-1/19-005364-015 OÜ M Joonis: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005364.pdf
Märksõnad: töövõtuleping
Vastavalt tarbija ja kaupleja vahel sõlmitud töövõtu lepingule kohustus kaupleja koostama korteri rekonstrueerimisprojekti. Lepingu kohaselt pidi töö valmima 10.04.2019. Tarbija tasus kauplejale ettemaksuna 150 eurot. Kaupleja väite kohaselt teostas kaupleja korteri ümbermõõtmise ning koostas joonise ning selgitas, et korteri sissepääsuuks peab olema tuletõkkeuks. 19.05.2019 saatis tarbija kauplejale e-kirja, milles andis teada, et soovis lepingust taganeda, kuna kaupleja sõnul lasus tarbijal kohustus osta tuletõkkeuks ei30. Komisjoni hinnangul on lepingust taganemine põhjendatud. Oma kutsetegevuses tegutsev kaupleja pidi teadma tööks vajaminevaid seaduse norme. Selle asemel, et selgitada, milliseid dokumente tarbija korteri rekonstrueerimiseks vajab, on kaupleja teinud tarbijaga lepingu kallima rekonstrueerimisprojekti koostamiseks ning nõudnud tarbijalt tuletõkkeukse paigutamist ning ümberehituseks teiste korteriomanike nõusolekut.
SHOPPA OÜ ei 04.12.2019 28-1/19-007578-008 SHOPPA OÜ: transpordikulu ja seonduva viivise hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007578.pdf
Märksõnad: müügileping, tarneaeg
Tarbija tellis e-poest kõlari, millele hinnale lisandus transport 5.90 €. Peale eeldatava tarneaja möödumist, saadab Tarbija Kauplejale e-kirja sooviga saada infot, millal tellitud kaup kohale jõuab. Kaupleja vastab, et kuller saab järgmisel päeval kauba võtta ning see tarnitakse hiljemalt esmaspäeval.
Tarbija annab teada, et tarneaeg ei ole talle sobiv, kuna esitas tellimuse lähtudes pakutud tarneajast. Tarbija soovis kõlarit kasutada järgneval nädalavahetusel. Tarbija märgib, et ei oleks tellinud, kui oleks teadnud, et kauba tarneaeg on pikem kui lubatud. Tarbija palus kauplejat pakkuda välja alternatiivne viis transpordiks. Kaupleja selgitab, et kuna kaup oli tarnijale väljastatud enne kui ta otsustas tellimusest loobuda, siis tasaarveldati raha tagastamisel transporditasu 5.90 eurot. Tellimuse tegemisel on Tarbijale kuvatud tarne eeldatav tähtaeg, mis võib kõikuda mõne päeva ulatuses. Komisjon leiab, et Kaupleja rikkus oma lepingulist kohustus selle täitmisega viivitamisega, mistõttu ei olnud tal õigust tasaarveldada tasutud transpordikulu toote tagastamiseks tehtava kuluga ja Tarbija nõue kuulub rahuldamisele.
Osaühing A-Osa ei 04.12.2019 28-1/19-007123-013 OÜ A-osa: enammakstud summa tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007123.pdf
Märksõnad: autoremont, tasu osaline tagastamine
Tarbija tellis kauplejalt auto käigukasti tööd ning tarbija avalduse kohaselt tehti autole tarbetuid töid, mis olid ka osaliselt eelnevalt kooskõlastamata. Käigukasti montaaž-demontaaž oli arvel kajastatud kahel korral, lisatud oli õlirõhuanduri vahetus. Tarbija pöördus automargi esinduse poole, kes tuvastas probleemi ilma käigukasti demonteerimata, mida kaupleja teha ei suutnud. Kaupleja ei vastanud ka tarbija kirjalikele pöördumistele. Peale käigukasti asendamist toimib auto normaalselt. Kaupleja vastuse kohaselt tuvastasid nad, et autol teine käik libiseb ja nad pakkusid käigukasti defekteerimiseks eemaldada. Kaupleja kinnitusel ei saa lähtuda telefonikõnes välja öeldud summast ja eeldada, et kõik tööd tehakse selle raha eest. Otseseid defekte kaupleja ei tuvastanud käigukasti demontaaži käigus ja peale esindusega suhtlemist teostati teistkordne käigukasti paigaldus. Kaupleja keeldus tarbija nõuet rahuldamast. Komisjon otsustas tarbija nõude rahuldada. Komisjoni hinnangul konsulteeris kaupleja esindusega alles peale esmaste tööde teostamist, mistõttu esmaselt teostatud tööd ei vastanud lepingutingimustele. Komisjon asus seisukohale, et kauplejal puudub alus nõuda tarbijalt kahekordse käigukasti paigalduse maksumust ning tarbija nõue on põhjendatud.
VÕS § 641 lg 1, lg 4
osaühing KaguServ ei 04.12.2019 28-1/19-007740-014 OÜ KaguServ: lepingust taganemine ja kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007740.pdf
Märksõnad: autoremont, lepingust taganemine ja kahju hüvitamine.
Tarbija viis auto kauplejale diagnostika tegemiseks, sest roolivõimust lekkis õli. Peale tööde teostamist tuvastas tarbija, et leke jätkub ja tarbija viis auto tagasi ning kaupleja teostas pumba taastamise, kuigi tarbija sai aru, et roolivõimupump asendatakse. Vaatamata tehtud töödele viga jäi alles ning tarbija soovis kauplejalt auto korda tegemist ja kulude hüvitamist, kuid kaupleja keeldus. Auto margiesinduses tuvastati, et tegemist on roolivõimu toru sisemise defektiga, mille tuvastamine väga keeruline. Kaupleja selgitas, et tarbija pöördus esmalt, kuna süsteemi oli valatud vale õli. Kaupleja üritas puudust kõrvaldada ja ei saanud ette näha, et roolivõimusüsteemil on selline viga, mida ka esindus esimesel korral ei leidnud. Leke jätkus mitte kaupleja ebakvaliteetse töö, vaid varjatud puuduse tagajärjel ning töö vastas lepingutingimustele. Komisjon otsustas jätta tarbija nõude rahuldamata. Tarbija poolt tellitud puhastus valest õlist ja tihendi vahetus teostati kvaliteetselt. Puuduvad tõendid, et kaupleja oleks põhjustanud autole roolisüsteemi vea ning pigem on usutav, et vea algpõhjus on eelnevalt vale õli lisamine või oli viga juba varem. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja ei ole lepingut rikkunud.
VÕS § 635 lg 1, § 641 lg 2 p 2, § 116 lg 1
Sky Auto OÜ ei 04.12.2019 28-1/19-005227-028 Sky Auto OÜ: lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005227.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, lepingust taganemine, kahju hüvitamine
Peale ostu selgus, et autol on eemaldatud DPF-filter, lisaks töötas mootor tühikäigul kolinaga. Kolmandas ettevõttes autot kontrollides tuvastati lisaks turbo vilistamine, kollektori rike, auto tossamine, tarkvara muudetud jne. Tarbija esitas kauplejale müügilepingust taganemise, kuid kaupleja vastas eitavalt. Kaupleja pakkus tarbijale hiljem menetluse käigus 400 eurot, millest tarbija keeldus. Kaupleja kinnitusel pidi tarbija DPF-filtri eemaldamisest teadlik olema ja seda tehti suuliselt. Kasutatud sõiduk ei peagi vastama uue sõiduki tingimustele ja sõidukil oli kehtiv ülevaatus ning saasted vastasid normidele. Tarbija tõendid ei tõenda, et tema poolt väidetut ning auto vastab lepingutingimustele. Komisjon otsustas tarbija nõude osaliselt rahuldada. Avalduse dokumentidele tuginedes puudus kokkulepe auto tahmafiltri eemaldamise kohta, mistõttu on tegemist lepingutingimustele mittevastavusega, mille eest kaupleja vastutab. Tegemist on olulise lepingurikkumisega ning kasutatud auto müük ei tähenda, et kaupleja vabaneb automaatselt vastutusest. Tahmafilter on auto oluline komponent, mistõttu peab kaupleja tarbijale tagastama auto eest ostusumma.
PP Rent OÜ ei 04.12.2019 28-1/19-007618-010 PP Rent OÜ: ostusumma tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007618.pdf
Märksõnad: müügileping
Tarbija tellis Kaupleja e-poest www.ohkvedrustus.ee oma sõidukile tagumise õhkpadja. Tarbija selgitab, et tellitud toode purunes juba 4 päeva pärast, muutus kasutuskõlbmatuks ning Tarbija oli sunnitud sõidukiga teelt ära saamiseks purunenud õhkpadja sõidukilt eemaldama. Tarbija teavitas Kauplejat tekkinud probleemist, saates foto purunenud õhkpadjast, viidates tootja veale. Kaupleja selgitab, et Euroopas asuv tootja esindaja ei suutnud Tarbija omaalgatusliku purunenud õhkpadja modifitseerimise tõttu tuvastada, kas purunemine oli toimunud vale paigalduse tõttu või oli tegemist tootja defektiga. Seetõttu saadeti toode edasi Hiina, kus ei ole tänaseni positiivset otsust tulnud. Komisjon on seisukohal, et oma majandus-ja kutsetegevuses tegutsev Kaupleja on ületanud mõistliku aja kui ei ole suutnud nelja kuu jooksul anda vastust Tarbija nõudele. Komisjon otsustas, et Tarbija nõue tuleb rahuldada ja kohustada Kauplejat tagastama Tarbijale õhkpadja ostusumma.
AS Kesko Senukai Estonia ei 03.12.2019 28-1/19-006987-011 AS Kesko Senukai Estonia (www.k-rauta.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006987.pdf
Märksõnad: aiatelk, lepingust taganemine
Telk kogus vihmaga vett ja kate läks lohku ning hakkas vett läbi laskma. Kaupleja soovitas telgi lahti võtta ja uuesti kokku panna, kuid see ei aidanud. Edasi soovitas kaupleja tarbijal telki pesta, kuid sellega tarbija ei riskinud. Tarbija soovis telgi tagastada, mille peale kaupleja vastas, et telk on saanud väliseid, ilmast tingitud kahjustusi. Tarbija sellega ei nõustunud, sest mingeid äärmuslikke ilmastikutingimusi ei ole olnud. Kaupleja tõi oma vastuses ka välja võimaliku paigaldustehnoloogia rikkumise ning soovitas jätkuvalt telki pesta. Komisjon asus seisukohale, et tarbija avaldus on põhjendatud ja tuleb rahuldada. Kaupleja ei ole oma tõendamiskohustust täitnud ja oma väidete kinnituseks ei ole esitanud ka ühtegi tõendit. Tegemist on tootega, mis mõeldud kasutamiseks välistingimustes, mistõttu ei tohiks ta hakata lühiajalise kasutamise tagajärjel vett läbi laskma. Pigem viitab see tootmisdefektile. Tegemist on olulise müügilepingu rikkumisega ja kaupleja peab tagastama ostusumma.
VÕS § 217 lg 1, lg 2 p 1, p 6, § 218 lg 2, § 101 lg 1 p 4, § 116 lg 1, § 223 lg 1, § 189 lg 1
OÜ Anigara ei 02.12.2019 28-1/19-007736-009 Anigara OÜ: lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007736.pdf
Märksõnad: Metalluks, lepingu täitmine
Tarbija avalduse kohaselt võttis kaupleja koostööpartner juba algselt ukse mõõdud valesti ja see tähendas, et uue ukselengi jaoks oli ukse ava liiga suur. Ukselengi ja ava vahel oleva vahe (2,5-3,5 cm) täitis kaupleja montaaživahuga, mille tulemuseks oli helipidavuse puudumine. Tellimus täideti 2 kuu asemel 5 kuuga. Ukse sisemise paneeli materjal ja värv ei vasta tellitule, samuti ei ole ka lukud õiged. Kaupleja lubas puudused kõrvaldada, kuid ei teinud seda ja avalduse menetluse käigus ka ei vastanud. Komisjoni otsus oli, et tarbija nõue kuulub osaliselt rahuldamisele ja sisemise paneeli materjal ja lukud ei vasta tellimusele ning kaupleja on nende puuduste eest vastutav. Ukse uue montaaži nõue ei ole piisavalt põhistatud. Kauplejal tuleb uks, kas parandada või asendada.
VÕS § 217 lg 1 ja lg 2 p 1, TKS § 9 lg 1, VÕS § 222 lg 1
MELLSON GRUPP OÜ ei 29.11.2019 30-1/18-010381-007 Mellson Grupp OÜ: kulude hüvitamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-18-010381.pdf
Märksõnad: töövõtuleping
Tarbija sõlmis kauplejaga lepingu jahi hoiuks Dirhami sadamas. Leping hõlmas ühtlasi jahi hooldustöösid, mis kestsid sügis 2016 – kevad 2017. Pärast jahi pesemist veega ilmnesid jahi kiilul ja põhjal mitmed roosteplekid, ühtlasi tuli kiilult ja jahi põhjalt maha sinna renoveerimistööde käigus pandud värv. Kuna kaupleja polnud tarbija korduvatele päringutele vastanud, lasi tarbija teise ettevõtte juures eemaldada vana värvi, roosteplekid ning paadi kere uuesti üle värvida. Komisjon asus seiskohale, et tarbija võis töövõtjalt mõistlikult eeldada, et hooldustöö tehakse sellise kvaliteediga, et neljakihiliselt ning mürkvärviga värvides püsib värv jahi kerel kauem kui 5 kuud ning jahi kiilul ja põhjal puuduvad pärast korralikku puhastust ja ülevärvimist samal aastal roosteplekid.
ITEK ELEKTROONIKA OÜ ei 29.11.2019 30-1/19-002756-013 Itek Elektroonika OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-002756.pdf
Märksõnad: müügileping
Tarbija ostis kaupleja e-poest integreeritava mikrolaineahju, tasudes toote ning transpordi eest. Toote transport oli korraldatud kaupleja poolt. Tarbija sai toote Soomes postkontorist kätte. Toode oli pakendatud vaid vahtplasti, mis oli omakorda kaetud kilega. Toote pakendit avades avastas tarbija, et mikrolaineahju vasak tagumine nurk on saanud tugevalt kahjustada. Tarbija usub, et toode võis saada kahjustada transpordi ajal. Komisjon leidis, et kuna toode ei olnud pakendatud turvaliselt, võib eeldada selle kahjustumist enne tarbijale üleandmist transpordi ajal. Kaupleja ei esitanud tõendeid, mille alusel oleks võimalik tuvastada toote kahjustumine pärast toote üleandmist tarbijale. Komisjon leiab, et kaupleja kohustuseks on saata tarbijale uus kahjustamata toode, esialgselt saadetud kahjustatud toode asenduseks.
ONOFF JAEKAUBANDUSE OÜ ei 29.11.2019 28-1/19-007077-009 OnOff Jaekaubanduse OÜ (onoff.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007077.pdf
Märksõnad: müügileping, lepingutingimustele mittevastavus
Tarbija ostis e-poe www.onoff.ee kaudu külmiku. Tarbija saatis Kauplejale e-kirja sisuga, et ostis No Frost külmiku, kuid avastas mõni aeg tagasi, et külmik on läinud jäässe. Tehniku külastusejärgselt selgus, et antud külmkapi puhul ei ole tegemist No Frost tehnoloogiaga ning tegemist on täiesti tavalise staatilise sulatusmeetodiga külmkapiga. OnOff kodulehel on kirjas, et antud külmkapi sulatusmeetod on No Frost (Frost Free). Kaupleja vastas, et külmikut on tarbija kasutanud tänaseks 9 kuud. Kasutatud külmikut ei ole võimalik vahetada ega tagasi võtta. Kaupleja tunnistab eksimust, et kodulehel oli kirjas meie teadmata vale info ja antud külmik ei olnud no frost sulatusmeetodil töötav. Komisjon leidis, et külmikul lubatud sulatusrežiimi puudumisel jäi tarbija kahjustatud lepingupoolena olulisel määral ilma sellest, mida ta õigustatult lepingust lootis. Tarbija on avalduses välja toonud, et tooteinfole tuginedes tehti külmiku osas valik, lepiti pika tarneajaga ning jäeti kõrvale palju vähem energiat võtvad Low Frost tehnoloogiaga külmikud. Komisjon leidis eelnevast lähtudes, et tarbijal on õigus lepingust taganeda kaupleja poolse olulise lepingurikkumise tõttu.
Danske Bank A/S Eesti filiaal ei 29.11.2019 28-1/19-005354-016 Danske Bank AS Eesti Filiaal (likvideerimisel): kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005354.pdf
Märksõnad: Tarbija krediidileping, laenuleping, laenulepingu erakorraline ülesütlemine, kahju hüvitamine
Kaupleja ütles Tarbijaga sõlmitud tarbijakrediidilepingu erakorraliselt üles. Komisjon hindas esiteks lepingu erakorralise ülesütlemise õiguspärasust ja teiseks Tarbija kahju hüvitamise nõuet. Kaupleja ei ole esitanud komisjonile mingeid tõendeid, millest saaks järeldada, et elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidileping seoti tarbijale teadvalt ja arusaadavalt arvelduslepinguga ning lepingute sidumisel ei ületatud VÕS §-s 419´3 ettenähtud piiranguid. Arvelduslepingu lõppemine ei too kaasa laenulepingu lõpetamise vajadust. Laenulepingu lõppemise seostamine arvelduslepingu lõppemisega ei ole õiguspärane. Komisjon leidis, et laenulepingu ülesütlemiseks puudus õiguslik alus. Komisjon leidis, et kaupleja ei ole järginud võlasuhte pooltelt oodatavat hea usu põhimõtet, kuna kaupleja poolt kohaldatud meetmed tarbija suhtes on äärmiselt ebaproportsionaalsed, arvestades tarbijale laenulepingu erakorralise ülesütlemisega põhjustatud tagajärge. Kahju hüvitamise osas märgib komisjon, et tulevikus kantav mõistlik kulu võib kuuluda hüvitatava kahju koosseisu üksnes põhjusel, kui on ilmne, et tulevikus selle kulu tegemine on ettenähtavalt vajalik. Kõnealusel juhul nii ei pruugi olla, mistõttu on tarbija nõue kahju hüvitamise osas põhjendatud vaid osaliselt. Tarbija oli kaupleja poolse lepingu rikkumise tõttu sunnitud tegema kulutusi uue laenulepingu sõlmimiseks.
Aktsiaselts Antista ei 28.11.2019 28-1/19-006973-009 aktsiaselts Antista: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006973.pdf
Märksõnad: müügileping, kahju hüvitamine
Tarbija on avaldanud, et kaitseklaas muutus kasutuks põhjusel, et see oli paigaldatud puudustega telefonile. Kaupleja ei ole esile toonud ega tõendanud, et kaitseklaasil oleks peale soetatud mobiiltelefoni ekraanile paigaldamist veel muu, iseseisvalt kasutamist võimaldav otstarve. Komisjonile ei ole esitatud tõendeid, millest saaks järeldada, et tarbijale müüdud kaitseklaas oleks korduvpaigalduse võimalusega ja et selle saanuks puudustega tootelt edukalt eemaldada. Komisjonile esitatud teabe põhjal leiab komisjon, et kaupleja pidi ette nägema, et olukorras, kus telefon on puudustega ja kuulub asendamisele, tekib tarbijal asendatavale telefonile paigaldatud kaitseklaasi kasutuks muutumisega kahju. Komisjon juhib kaupleja tähelepanu asjaolule, et hooldusteenuse osutaja tüüptingimused ei vabasta kauplejat müügilepingu rikkumisega põhjustatud kahju hüvitamisest. Kuivõrd teenuse osutaja menetluses ei osale, ei hinda komisjon teenuse osutaja poolt kasutatava tüüptingimuse siduvust.
VKM Motors OÜ ei 28.11.2019 28-1/19-007435-012 VKM Motors OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007435.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, töövõtuleping, veateate varjamine
Tarbija sõlmis kauplejaga töövõtulepingu sõidukil EGR klapist tuleneva veateate kustutamiseks ja tarkvara muudatuseks, et EGR-klapist tulenevat veateadet enam ei esineks. Mõne aja pärast mootori märgutuli süttis jälle ja sõidukil avaldusid ka teised vead.
Komisjon leidis, et kaupleja ei ole keeldunud töö parandamisest, vaid on kahel korral peale töö tegemist läbi viinud sõiduki diagnostika ja välja selgitanud, et tarbija esimesel pöördumisel eksisteerinud viga ei ole kordunud.
VÕS § 641 lg 1, VÕS § 646 lg 1, VÕS § 647 lg 1
Osaühing Diivaniparadiis ei 28.11.2019 28-1/19-006817-008 OÜ Diivaniparadiis: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006817.pdf
Märksõnad: müügileping, diivani kvaliteet, lepingu oluline rikkumine, lepingust taganemine
Tarbija selgitusel tegi ta ostuotsuse tootja kodulehel oleva diivani foto järgi. Kataloogi fotol oli diivani esiäär sile ning kangas ei lokkinud. Tarbija diivan asendati diivani erinevate puuduste tõttu kahel korral ja kolmas diivan oli puudustega. Tegemist on suhteliselt kõrge hinnaga kaubaga ja ostu soetamisel ei saanud Tarbija eeldada, et toode ei vasta kataloogi fotole. Kuivõrd toote asendamine oli ebaõnnestunud, siis sellega tekitati tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi, millega loetakse kaupleja lepingut oluliselt rikkunuks. Tarbija tekkis õigus lepingust taganeda ja ostusumma tagasi nõuda. Komisjon rahuldas tarbija nõude.
Mänguarvutid OÜ ei 28.11.2019 28-1/19-007519-020 Mänguarvutid OÜ: lepingust taganemine ja ostuhinna tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007519.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, müügileping, taganemisõigus
Pooled ostis kauplejalt sülearvuti. Pärast toote kättesaamist ja sellega tutvumist tarbija leidis, et see temale ei sobi ja ta taganes lepingust. Tarbija väitel tellis ta toote internetiportaalis. Kaupleja oli seisukohal, et tehing on sõlmitud kaupluses tarbija eritellimuse alusel ja tarbija taganemisõigust ei ole. Komisjoni hinnangul tarbija ei ole tõendanud, et müügileping oleks sõlmitud sidevahendi abil, sidevahendi abil lepingu sõlmimise protsess on vajadusel tõendatav. Lepingu rikkumise põhjendusel on tarbijal lepingust taganemise õigus, mis ei ole piiratud 14 päevase tähtajaga. Komisjon leidis, et tarbija esitatud taganemise avaldus on tühine ega tekita õiguslikku tagajärge.
VÕS § 56 lg 1, VÕS § 52, VÕS § 208
ITkodu OÜ ei 28.11.2019 28-1/19-005023-016 ITkodu OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005023.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, töövõtulepingu ülesütlemine, õiglane hüvitis
Pooled sõlmisid töövõtulepingu, millega kaupleja kohustus tegema diagnostika kõvakettale ja vajadusel ketas remontida. Tarbija väitel kaupleja kokkulepitud tööd ei teinud, kaupleja teatas, et tarbijalt saadu kõvaketas on kadunud ja utiliseeritud. Tarbija nõudis kahju hüvitamist. Kaupleja oli seisukohal, et tarbijalt vastuvõetud kõvaketas oli väga vana ning sellele varuosade leidmine võttis palju aega; tarbija loobus remondist, ei tulnud oma seadmele järgi ning jättis töö eest tasumata. Komisjoni hinnangul pidi kaupleja ette nägema, et tarbijalt vastuvõetud kõvaketta hävimine põhjustab lisaks seadme hävimisest tekkivale otsesele varalisele kahjule ka mittevaralise kahju, seda põhjusel, et töö vastuvõtmisel lepiti kokku lisaks seadme defekteerimisele ka võimalusel sellel olevate andmete taastamine. Komisjon leidis, et kaupleja peab hüvitama tarbijal tekkinud kahju õiglases suuruses.
VÕS § 101 lg 1, VÕS § 127, VÕS § 128, VÕS § 640 lg 2
Leiti 2567 otsust1 2 3 .. 65