Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid...
Leiti 2149 otsust1 2 3 .. 54
Kaupleja Ettevõte mustas nimekirjas Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
Leto OÜ ei 11.02.2019 28-1/18-008914-013 Leto OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-008914.pdf
Märksõnad: Metalluks, kahju hüvitamine
Kaupleja hilines ukse paigaldamisega ja kui uks lõpuks paigaldati, siis avanes uks vales suunas, puudusid uksepiidad, prügi oli korteris, siseviimistlus oli tegemata ja makrofleks eemaldamata. Peale tarbija poolt ühenduse võtmist paigaldas kaupleja tarbija teadmata uksepiidad, kuid need olid kollast värvi. Tarbija soovis uksepiitade asendamist ja välisviimistlust. Kaupleja sõnul ei lepitud tarbijaga lepingus kokku siseviimistluse teostamist ja hilinemise eest tehti tarbijale 100 allahindlust. kaupleja tarbija nõudega nõus ei olnud. Komisjon leidis, et tarbija nõue kuulub osaliselt rahuldamisele. Tähtaja hilinemise on pooled lahendanud kokkuleppe teel ja kaupleja tegi selles osas tarbijale allahindlust. Mis puutub siseviimistlusse, siis ei ole usutav, et kaupleja poolt pakutud paigalduse hind võiks sisaldada ka veel siseviimistlust. Küll aga on kollased uksepiidad ilmne lepingutingimustele mittevastavus, sest lepingus on valge uks ja kauplejal on kohustus asendada piidad valgete vastu võis siis alternatiivselt hüvitada tarbijale piitade ja nende vahetuse maksumus.
JVG OÜ jah 11.02.2019 28-1/18-010249-009 JVG OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010249.pdf
Märksõnad: seljakott, BONDplus kauplus Punane tn 16 Tallinnas, JVG OÜ, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija ostis uue seljakoti, mille sang rebenes. Kaupleja ei vasta kirjadele ega ole kotti parandanud. Komisjon otsustas, et Tarbija nõue tuleb rahuldada ning kohustada Kauplejat hüvitama Tarbijale seljakoti eest makstud 38 eurot.
VÕS § 208 lg 4, § 217, § 218 lg 2, § 223.
OÜ TEZ Tour ei 11.02.2019 28-1/18-009649-012 OÜ Tez Tour: Kahju hüvitamine/hinna alandamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-009649.pdf
Märksõnad: pakettreisi, majutuse kvaliteet
Komisjon on seisukohal, et kuivõrd tõendatud ei ole, asendusmajutus oli poolte kokkulepitust halvema kvaliteediga, siis puudub tarbijal õigus nõuda reisitasu alandamist. Komisjoni hinnangul reisi kvaliteet ei langenud asjaolu tõttu, et tarbija perel tuli paaril korral ette võtta pooletunnine jalutuskäik rannast söögikohta.
VÕS § 866
Osaühing GUDMAN ei 08.02.2019 28-1/18-009746-019 OSAÜHING GUDMAN: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-009746.pdf
Märksõnad: õmblusteenus, osaühing Gudman, kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija lasi Kauplejal teha enda õmmeldud mantlile nööpaugud. Tehtud töö ei vastanud lepingutingimustele ning nööbid ei mahtunud aukudest läbi. Tarbija nõuab tekitatud kahju hüvitamist 500 euro ulatuses. Komisjon leidis, et kuna Tarbija ei lase Kauplejal tehtud tööd parandada, siis puudub alus kahju hüvitamiseks.
VÕS § 635 lg 1, § 641 lg 1, § 642 lg 2, § 101 lg 1 p 3, § 132 lg 3.
SomeronX OÜ ei 07.02.2019 28-1/18-009237-017 SomeronX OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-009237.pdf
Märksõnad: müügilepin, mobiiltelefon, puudusega kaup, lepingust taganemine
Tarbija ostetud mobiiltelefonil ilmnes puudus, telefon parandati, kuid viga ilmnes pärast kahte parandamist uuesti ning tarbija soovis lepingust taganeda. Kaupleja ei nõustunud lepingust taganemisega, kuna parandamise käigus oli muudetud telefoni IMEI koodi ning kaupleja vahetas ka ärinime, mis tekitas segadust. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda, kuna kauba parandamine on ebaõnnestunud. Kauplejal on kohustus tarbijale tagastada kauba eest tasutud summa.
VÕS § 217 lg 2, § 218, § 223, § 116 lg 1, § 189 lg 1
IM Partners OÜ jah 07.02.2019 28-1/18-011862-013 Osaühing IM Partners: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011862.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine ja tasutu tagasinõue
Tarbija ostis kauplejalt Apple kella, millel mõne aja pärast tuli ekraan lahti ning aku paisus. Tarbija leiab, et kella paranduseks kulunud 7 nädalat on ebamõistlikult pikk aeg ning sellest tulenevalt soovib lepingust taganeda. Kaupleja ei ole esitanud ühtegi vastuväidet, et kella puudused kuuluvad kõrvaldamisele nii müügilepingu kui garantii alusel. Komisjoni hinnangul on kaupleja poolt müüdud kell tavakäibes harilik ning kuna kaupleja on antud toote müüja ning valmistaja esindaja ei ole 7 nädalat mõistlik aeg sellise kella asendamiseks.
VÕS § 155, VÕS § 223 lg 2, VÕS § 116, VÕS § 188 lg 1
RLRN OÜ ei 07.02.2019 28-1/18-010553-018 RLRN OÜ: lepingust taganemine ja tasu tagasinõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010553.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, RLRN OÜ, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija tellis rõduklaaside paigalduse, mis ebaõnnestus, kuna klaasid ei jäänud loodis, vesi jooksis läbi. Kaupleja käis tehtud tööd parandamas, mis samuti ebaõnnestus, sest vead esinesid edasi. Tarbija esitas avalduse lepingust taganemiseks. Kaupleja ameti kirjadele ei ole reageerinud. Komisjon leidis, et tegemist on lepingu olulise rikkumisega ning Kaupleja peab Tarbijale raha tagastama.
VÕS § 116, § 641 lg 1 p 1, 5, § 642 lg 2 1 prim, § 655 lg-d 1-2, § 188 lg 1, § 189.
Telia Eesti AS ei 06.02.2019 28-1/18-010792-011 Telia Eesti AS: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010792.pdf
Märksõnad: mobiiltelefon, müügileping, tarkvaraline viga
Olukorras, kus kaupleja väidab, et puuduste ei esine, kuid kaupleja tegi siiski seadmele tarkvarauuendused, tuleb tarbija tõendeid puuduste kohta eelistada.
VÕS § 217 lg 2 punktid 1 ja 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1, TsMS § 230, TsMS § 232
Citywide Building Group OÜ ei 05.02.2019 28-1/18-011045-010 Citywide Building Group OÜ: esitatud nõude alusetuse tuvastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 28-1-18-011045.pdf
Märksõnad: esitatud nõude alusetuse tuvastamine
Tarbija sõlmis kauplejaga töövõtulepingu puidust aia ehitamiseks. Peale ehitustööde lõppu hakkas aed kaarduma ning väravaid ei olnud võimalik enam sulgeda, mõni kuu hiljem kukkusid aiast lauad välja. Tarbija oli nõus tasuma aia parandustöödeks nõutava summa, kuid keeldus tasuma parandustööde eest küsitavat uut lisaarvet. Kaupleja leiab, et tegemist ei ole aia parandustöödega, vaid tarbija poolt hooldamata ja rikutud aia parandusega, mis kuulub tasustamisele. Komisjoni hinnangul ei ole kaupleja esitanud tõendit selle kohta, et aia puudused olid tekitatud tarbija poolt. Asjaolu, et tarbija ühe arve täiendava töö eest tasus ei muuda kaupleja tõendamiskoormust ega kohusta tarbijat kauplejale puudustega töö parandamise eest tasuma.
VÕS § 641 lg 1 p 1 ja p 5, VÕS § 642 lg 2´
Atlant Varuosad OÜ ei 04.02.2019 28-1/18-010187-007 Atlant Varuosad OÜ: lepingust taganemise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010187.pdf
Märksõnad: müügileping, sidevahendi abil sõlmitud müügileping
Tarbijal oli õigus lepingust taganeda ning nõuda ostusumma tagastamist.
OÜ TEZ Tour ei 31.01.2019 28-1/18-009986-009 OÜ Tez Tour: hinna alandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-009986.pdf
Märksõnad: pakettreis, majutuse kvaliteet
Komisjon möönab, et nõuded hotelli kvaliteedi osas on riigiti erinevad ning Kreeka 5 tärni hotell ei pruugi
vastata Euroopa keskmise 5 tärni hotelli nõuetele, kuid leiab, et ka tagasihoidliku kvaliteediga hotell
ja selle territoorium peaks olema koristatud ja puhas ning pakutav toit peab vastama hotellis kõik
hinnas tingimustele ega tohi põhjustada seedehäireid. Arvestades tarbija poolt esile toodud
puudusi on komisjon seisukohal, et pakettreis ei vastanud tegelikkuses reisikorraldaja poolt
lubatule, sest tarbija majutati hotelli, millise tingimused ja kvaliteet ei vastanud kokkulepitule.
Kaupleja ei ole suutnud tõendada majutusteenuse lepingutingimustele vastavust.
Tarbijale küll pakuti lisatasu eest lepingukohast majutust teises hotellis, kuid arvestades lisatasu suurust (tarbija väitel 800 eurot) jaomal kulul transfeeri, ei saa tarbijale ette heita ümbermajutamisest keeldumist. Kuivõrd tarbija pidi
kogu oma puhkuse veetma kokkulepitust madalama kvaliteediga hotellis ja tegema ka lisakulutusi
väljaspool hotelli söömisele, on hinna alandamise nõue põhjendatud ja tuleb rahuldada. Komisjoni
hinnangul on kaupleja rikkunud lepingut määral, mis annab tarbijale õiguse alandada reisitasu 50% ulatuses.
Kidy Tour OÜ ei 31.01.2019 28-1/18-009639-011 Kidy Tour OÜ: hinna alandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-009639.pdf
Märksõnad: pakettreis, hinna alandamine, majutusteenus
Tarbija majutati tuppa, mis ei vastanud reisikorraldaja poolt lubatule, millega seoses tarbija pidi 10-päevasest puhkusest peaaegu kolm puhkusepäeva veetma lepingutingimustele mittevastavas toas. Kaupleja leidis, et hinna alandamisel tuleb lähtuda majutuse maksumusest. Komisjoni hinnangul ei ole kaupleja seisukoht kooskõlas seadusega - lepingu rikkumise korral on tarbijal õigus alandada reisitasu.
VÕS § 112 lg 3, VÕS § 877 lg 1, VÕS § 877 lg 2
Optimus Mööbel OÜ ei 31.01.2019 28-1/18-009970-010 Optimus Mööbel OÜ: ostuhinna alandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-009970.pdf
Märksõnad: kapp, asja asendamine, ostuhinna alandamine
Tarbija avalduse kohaselt tellis ta valgete klaasustega kapi, kuid kapi kättesaamisel selgus, et kapp on valgest laminaadist ustega. Algselt lubati kapiuksed asendada, kuid seda ei tehtud. Kaupleja selgituste kohaselt ei ole selliseid uksi üldse võimalik tootjalt tellida ja tellimus on täidetud vastavalt lepingule. Komisjon asus seisukohale, et tarbijal on õigus saada hinnaalandust, kuid mitte uste asendamist, sest vaatamata sellele, et tarbijale oli pakendi avamisel kohe selge, et tegemist ei ole õigete ustega, monteeris ta need ette ja asus kappi kasutama. Tarbija-kaupleja vahel sõlmitud lepingul on märge "eritellimus", kuid ei ole selge, milles see seisneb ja kaupleja ei ole seda samuti selgitanud. Samuti ei ole kaupleja esitanud tõendeid, et tarbija poolt esitatud hinna alandamise nõue on põhjendamatu.
VÕS § 217 lg 1, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 112 lg 1
Parter Solutions Group OÜ ei 30.01.2019 28-1/18-010803-016 PARTER SOLUTIONS GROUP OÜ www.hulgimuuk.ee: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010803.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, lepingust taganemine
Tarbija tellis e-kauplusest www.hulgimuuk.ee kanakuudi ja küsis Kauplejalt, kas toode sobib talvisel ajal kasutamiseks, kaupleja kinnitas toote sobivust. Kauba kättesaamisel selgus, et toode ei sobi kanade talvitumiseks ning Tarbija soovis müügilepingust taganeda 14-päeva jooksul ning tagastas kauba. Kaupleja ei nõustunud Tarbijale raha tagastamisega. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda ning Kauplejal on kohustus Tarbijale tagastada kauba eest tasutud rahasumma ja hüvitama kauba tagastamise postikulud.
VÕS § 56`lg 1, § 56 lg 1
If P&C Insurance AS ei 28.01.2019 28-1/18-008948-014 If P&C Insurance AS: kindlustushüvitis Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-008948.pdf
Märksõnad: kindlustuskaitse, kindlustushüvitis, kodukindlustus, kindlustusjuhtum
Pooltevahelist suhet reguleeris kodukindlustuse leping. Kindlustuskaitse ulatuse määras leping ja selle tingimused. Vaidlus tõusetus selle üle, kuidas riski "leke torustikust" mõistet sisustada.
VÕS § 422
ABARGEN OÜ ei 28.01.2019 28-1/18-007197-014 ABARGEN OÜ: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-007197.pdf
Märksõnad: müügileping, lepingutingimustele mittevastavus, parandamata jätmine, mõistlik tähtaeg, lepingust taganemine
Tarbija tellis kauplejalt jalatsite kapi seest punast, väljast pruuni värvi. Kapi kättesaamisel selgus, et kapp on punast värvi nii väljast kui seest. Kaupleja lubas toote parandada, kuid hiljem leidis, et tarbija vaatas toote joonise enne valmistamist üle ning oli väljast punase värvusega nõus ning kaupleja parandust ei teinud. Komisjoni hinnangul ei vastanud valmistatud kapp kokkulepitud tingimustele ning tarbijal on õigus lepingust taganeda.
VÕS § 111, § 189, 218 lg 2, VÕS § 223
OÜ Fashoff ei 28.01.2019 28-1/18-008959-010 OÜ Fashoff (kauplus Premium fashion outlet) : ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-008959.pdf
Märksõnad: müügileping, puudustega kaup, asendamine, parandamine, lepingust taganemine, lepingu rikkumine
Tarbija ostetud tootel ilmnes puudus, tarbija esitas kauplejale pretensiooni ja soovis kauba asendamist uuega. 21 päeva hiljem teatas kaupleja, et toode on parandatud, tarbija parandamisega ei nõustunud, kuna teda sellest ei teavitatud. Komisjoni hinnangul oli tarbijal õigus nõuda kauba asendamist ning kuna kaupleja toodet ei asendanud, rikkus ta lepingut ning tarbijal on õigus lepingust taganeda. Komisjoni otsuse kohaselt tuleb kauplejal tagastada tarbijale kauba ostusumma.
VÕS § 189, § 217 lg 1, 218 lg 2, § 222 lg 1, § 223,
LAFORTE OÜ ei 28.01.2019 28-1/18-009920-010 LAFORTE OÜ: puitmaterjalid.ee, ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-009920.pdf
Märksõnad: Ostuhinna tagastamine, ettemaks
Kaupleja väide, et tootja ei ole suutnud tellimusttäita ning kauplejal ei ole raha ettemaksu tagastamiseks, ei ole vastutusest vabanemise aluseks.
VÕS § 116 lg 2 p 1
Papek Trade OÜ ei 24.01.2019 28-1/18-007631-009 Papek Trade OÜ: kahju hüvitamise/lepingust taganemise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-007631.pdf
Märksõnad:kasutatud auto, kahju hüvitamine, lepingust taganemine
Autol ilmnes kasutuse käigus erinevaid vigu ja tarbija tegi umbes 2000 € eest kulutusi, kuid sellel alusel tarbija kauplejale lepingust taganemise avaldust koheselt ei esitanud, küll aga ilmnes hiljem, et autol on olulisel määral keritud hodomeetri näitu. Sellest tulenevalt esitas tarbija ka oma nõude. Kaupleja jättis omapoolsed selgitused andmata. Komisjon asus seisukohale, et teiste puuduste osas oleks tarbija pidanud kauplejat hiljemalt kahe kuu jooksul puudusest teavitama, kuid tarbija ei teinud seda ja seetõttu puudub õiguslik alus nõuda auto remondiks kulutatud summade hüvitamist. Kaupleja ei ole esitnud tõendeid, et asi vastas müügimomendil lepingutingimustele, samuti seda, et kaupleja oleks avaldanud lepingu sõlmimisel tarbijale auto hodomeetri tegeliku näidu. Hodomeetri näitu on muudetud olulisel määral ja tegemist on olulise lepingurikkumisega, mistõttu on tarbija lepingust taganemine õigustatud.
TKS § 9 lg 1, VÕS § 217 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 220 lg 1 ja lg 3, VÕS § 116 lg 2 p 1, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 111
EstEhitusEkspert Grupp OÜ ei 24.01.2019 28-1/18-008453-011 OÜ EstEhitusEkspert Grupp: ukse asendamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-008453.pdf
Märksõnad:siseuksed, asja asendamine
Tarbija tellis kauplejalt kolm siseust, millest üks uks erines värvitooni poolest. Tarbija sõnul oli spoonide värvierinevus väga suur, kuid kaupleja hinnangul on mõningane erinevus spoonide puhul normaalne. Komisjoni hinnangul ei ole kaupleja tõendanud, et vaidlusaluse ukse pinna materjali erinevad toonid on normaalsus. Komisjoni arvates oleks kaupleja pidanud esitama erapooletu eriteadmistega isiku arvamuse ning tootjatehase kiri ei tõenda ukse kvaliteetsust. Kauplejal tuleks uks asendada uue vastu.
VÕS § 217 lg 1 ja lg 2 p 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 101 lg 1 p 1
LMT Retail & Logistics SIA Eesti Filiaal ei 23.01.2019 28-1/18-009370-013 LMT Retail & Logistics SIA Eesti filiaal: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-009370.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Tarbija viis mobiiltelefoni kaupleja juurde tasulisse remonti purunenud ekraani tõttu. Tarbija väidete kohaselt sai hoolduskeskusega lepitud kokku, et kui telefonile on vaja teha tarkvara uuendus, siis antakse sellest eelnevalt teada. Telefonile järgi minnes selgus, et algseaded on taastatud ning kõik telefonis olevad andmed on kadunud. Kaupleja on seisukohal, et tarbija poolt üle antud seadmes tarbija fotode ja muu olulise info olemasolu on tõendamata ning tarbijat oli korrektselt teavitatud andmete kadumise ohust remondi käigus. Komisjon on seisukohal, et tarbijat hoiatati, et seadmesse ja mälukaarti jäänud andmed võivad kustuda selliselt, et andmeid ei saa taastada. Tarbijal oli võimalus kasutada andmete salvestamise teenust teeninduskeskuses, kuid tarbija ei soovinud tasulist teenust kasutada. Komisjoni hinnangul võttis tarbija ise teadliku riski, et telefonis olevad andmed võivad remondi käigus kustuda ning sellest tulenevalt ei ole kaupleja lepingutingimusi rikkunud.
VÕS § 635 lg 4, VÕS 642 lg 2
Buywell OÜ ei 18.01.2019 28-1/18-009969-008 Buywell OÜ: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 28-1-18-009969.pdf
Märksõnad: ostuhinna tagastamine
Tarbija ostis kauplejalt mobiiltelefoni kaitseklaasi koos paigaldusega. Tarbija pöördus mitmeid kordi tagasi kaupleja poole, kuna kaitseklaasiga tekkisid probleemid. Kaupleja ei näe mõjuvat põhjust tarbijale raha tagastada ning pakub kompromissina valida kauplusest mõni teine toode antud summa väärtuses. Komisjon leiab, et tegemist on kauplejapoolse lepingutingimuste olulise rikkumisega VÕS § 223 lg 2 mõttes. Esitatud materjalidest ilmneb, et tarbija pöördus korduvalt kaupleja poole seoses mobiiltelefoni kaitseklaasi defektsusega. Kaupleja üritas korduvalt kaitseklaasi kinnitada, kuid see ei õnnestunud.
VÕS § 217 lg 1 p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 220 lg 1, VÕS § 223 lg 2
Telia Eesti AS ei 17.01.2019 28-1/18-009036-013 Telia Eesti AS: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-009036.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, erinevad vead, iPhone.
Komisjonile esitatud dokumentaalsete tõendite kohaselt ostis tarbija 18.11.2016 kaupleja esindusest mobiiltelefoni iPhone 7 Plus 256 GB. Tarbija viis telefoni esimest korda remonti 13.06.2018. Klaar OÜ arvamuse kohaselt olid antud seadmel kuulari avad mustusest ummistunud ning aku kulunud. Seade asendati. 18.09.2018 tuvastas Klaar OÜ riistvaralise rikke ning müüja vastutuse korras seade parandati mooduli vahetuse näol. Kaupleja selgitas, et käesoleval juhul ei ole asja parandamine ebaõnnestunud. Esimesel korral oli tegu seadme kõlari probleemiga. Teisel korral oli kuuldavuse ja seadme kokkujooksmise probleem. Kuna tarbija ise andis teada, et ta sai kasutada, väidetava halva kuuldavuse tõttu kõlarit, siis järelikult kõlari remont oli õnnestunud. Erinevate vigade korral seatakse võlaõiguse kohaselt eesmärgiks asja parandamine. Eeltoodust tulenevalt on komisjon seisukohal, et tarbijal puudub lepingust tagamiseks alus.
Julianus Inkasso OÜ ei 17.01.2019 28-1/18-007736-011 Julianus Inkasso OÜ: aegumine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-007736.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Tarbija ja Elion Ettevõtted AS (Telia Eesti AS) vahel oli sõlmitud kliendileping kodupakett teenuse alusel internetiteenuse osutamiseks. Tarbijal tekkis väidetav võlgnevus Elion Ettevõtted AS ees 2008 novembrist kuni 2009 aprillini. Tarbija väite kohaselt ei ole talle 10 aasta jooksul arveid esitatud ning ta arvas, et kõik on tasutud. 2018 aastal loovutas Telia Eesti AS nõude kauplejale, millele esitas tarbija aegumise vastuväite. Komisjon selgitab, et kuna kaupleja esitas tarbijale viimase arve 02.05.2009, algas aegumistähtaja kulg 01.01.2010 ning nõue aegus 31.12.2012 kell 24:00. Komisjoni hinnangul on pärast põhjendatud aegumise vastväite saamist hea usu põhimõttega vastuolus nõude võlausaldaja poolt sissenõudmise jätkamine.
TsÜS § 142 lg 1, TsÜS § 146 lg 1, TsÜS § 147
Hobby Hall Oy Eesti filiaal ei 09.01.2019 28-1/18-009574-013 Hobby Hall Oy Eesti filiaal: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-009574.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, mehaaniline purunemine
Tarbija ostetud käekell purunes. Tarbija väitel kell lõhkes käe peal. Tarbija leidis, et kella aku on paisunud. Kaupleja edastas toote ekspertiisi, kus tuvastati, et kella ekraan oli tõenäoliselt purunenud füüsilise vigastuse tulemusena. Komisjon jättis tarbija nõude kell asendada või raha tagastada rahuldamata, kuivõrd tarbija ei ole esitanud tõendeid, mis seaksid kaupleja tellitud diagnostika tulemused kahtluse alla.
VÕS § 214 lg 2, VÕS § 217, VÕS § 218 lg 2
BALTI ÄRI Osaühing ei 31.12.2018 6-1/18-009148-014 OÜ Balti Äri: lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-009148.pdf
Märksõnad: jalatsid, OÜ Balti Äri, Ülemiste keskuse kauplus ELIGO, lepingu täitmise nõue.
Sisu: Tarbija ostis jalatsid Vagabond, millel ilmnesid välised defektid, jalatite talla ülemised ääred tulid liimist lahti ja vasaku jala õmblused on lahti. Kaupleja väitel on kahjustused tekkinud lohaka ekspluatatsiooni tõttu. Kaupleja ei ole ekspertiisi toestanud. Kaupleja väitel on jalatseid pestud pesumasinas. Istungil osalenud eksperdi ütluste kohaselt pesemise jälgi ei ole. Õmbluste lahtitulek on tootmisvea tõttu. Komisjon rahuldas tarbija nõude. Kaupleja nõustus istungil jalatsid omal kulul parandama.
VÕS § 208 lg 1, lg 4; 76 lg 1; 217 lg 1 ja lg 2 p 1; 218 lg 2; 100; 101; 222 lg 1, lg 4; TKS 40 lg 1-3; 57; 58.
Mobile Trade OÜ ei 31.12.2018 6-2/18-009996-008 Mobile Trade OÜ: lepingust taganemise nõue Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-2-18-009996.pdf
Märksõnad: mobiiltelefon, Mobile Trade OÜ, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija ostis Kauplejalt kasutatud NOKIA BL-5C aku maksumusega 15 eurot. Nimetatud aku töötas 2 päeva, seejärel lakkas toimimast. Kaupleja hinnangul ei ole Tarbija nõue põhjendatud, kuna aku asemel esineb viga telefonis. Kaupleja pakkus lahendust, et teeb Tarbija telefoni laadimispesa korda ja siis töötaks ka aku. Komisjon tuvastas Tarbija avalduse alusel, et akut sai kasutada kaks päeva. Seega täitis aku oma funktsiooni kuni tühjenemiseni. Tarbija ei ole esitanud komisjonile tõendeid, millest nähtuks aku lepingutingimustele mittevastavus. Kuivõrd Tarbija ei ilmunud istungile, puudus komisjonil võimalus kohapeal kontrollida, kas telefoni laadimispesa võimaldab akut laadida või mitte.
VÕS § 208 lg 1, lg 4, 217 lg 1 ja lg 2 p 1, 218 lg 2; TKS § 9 lg 1, 40 lg 1-3; 57; 58
Osaühing Renix ei 20.12.2018 6-1/18-005839-012 OÜ Renix, kauplus Fashion Outlet: lepingust taganemise nõue Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-005839.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija ostis kauplusest Fashion Outlet käekoti, millel peale mõningast kandmist kõik 4 nurka ära kulusid ning värv maha tuli. Tarbija leiab, et tegemist ei ole mehaanilise defektiga, vaid tootjapoolse disainiveaga. Kaupleja on tellinud ekspertiisi, mille käigus leiti, et antud defekt on tekkinud välise mehaanilise toimemõju tagajärjel ning kuulub loomulike ekspluatatsioonide defektide liiki. Komisjon asus asja materjalidega tutvumise ja poolte ärakuulamise järel seisukohale, et esitatud tõendid ja eksperdi poolt istungil antud hinnangut arvestades ei ole tõendatud käekoti tootmisvea esinemine.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 76 lg 1, VÕS § 217 lg 1 ja lg 2 p 1
Reset Eesti OÜ ei 20.12.2018 6-1/18-008404-017 Reset Eesti OÜ: www.reset.ee, lepingust taganemine ja ostusumma tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008404.pdf
Märksõnad: müügileping, e-kaubandus, kodumasinad, vigastatud kaup
E-kauplusest ostetud pesumasin-kuivatil avastas tarbija pärast kauba kättesaamist kahjustuse ja tarbija soovis kauba asendamist, millest kaupleja keeldus. Seejärel soovis tarbija lepingust taganeda. Komisjon jättis tarbija nõude rahuldamata, kuna puuduvad tõendid selle kohta kus kaubale vigastus tekkis.
VÕS 214 lg 2
Balti Puurkaev OÜ jah 20.12.2018 6-1/18-007898-011 Balti Puurkaev OÜ: kohustuse täitmisest keeldumine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007898.pdf
Märksõnad: puurkaev, nõudeõiguse puudumise tuvastamine
Tarbija ei saanud mingil hetkel peale tööde teostamist puurkaevust enam vett kätte, kuigi oli tellinud spetsiaalse süvendamise probleemi vältimiseks. Kaupleja saatis töölised objektile ja teostati ka tööd, milles eest esitati hiljem arve. Tarbija arvates oli arve põhjendamatu, sest tegemist oleks pidanud garantiilise tööga ja temaga oleks pidanud tasulises töös kokku leppima. Kaupleja arvates on tarbija vett kasutanud maksimumkoguses, mis tekitaski probleemi ja teostatud töö ei olnud sellest tulenevalt garantiiline. Komisjon asus seisukohale, et töö ei vastanud lepingutingimustele, sest tarbija ei saanud kaevust vett, lisaks on garantiitingimustes punkt, mille kohaselt kohustus kaupleja kõik garantiiajal ilmnevad mittevastavused kõrvaldama. Komisjoni hinnangul ei ole alust tarbijalt raha nõuda.
VÕS § 635 lg 1, VÕS § 641 lg 1, VÕS § 650 lg 1, VÕS § 101 lg 1 p 1
Balti Soojus Inspektor Osaühing ei 20.12.2018 6-1/18-006575-012 Balti Soojus Inspektor OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006575.pdf
Märksõnad:ehitusekspertiis, ettemaksu tagastamine
Tarbija soovis lõppjärgus ridaelamuboksile teostada ehitusekspertiisi, kuid hinnangu andmine jäi viivitusse ning hiljem kaupleja keeldus, mille peale nõudis tarbija ettemaksu tagastamist. Kaupleja vajas enda sõnul akti koostamiseks muudatusprojekti, kuid tarbija esitas selle alles 1,5 aastat hiljem, kuid osaliselt on muud akti koostamiseks vajalikud dokumendid endiselt esitamata. Komisjon asus seisukohale, et nende asjaolude põhjal ei ole võimalik järeldada, et kaupleja oleks lepingut rikkunud ja tarbijal oleks õigus lepingust taganeda ning ettemaksu tagasi nõuda. Tarbija on jätnud omapoolsed kohustused täitmata ja ei ole esitanud vajalikku dokumentatsiooni. Tarbija nõue jäeti rahuldamata.
VÕS § 631 lg 1, VÕS § 635 lg 4, VÕS § 76 lg 1, VÕS § 82 lg 2, VÕS § 116 lg 1
Lindaliini aktsiaselts jah 20.12.2018 6-1/18-009100-010 Lindaliini AS: Reisitasu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-009100.pdf
Märksõnad: Reisitasu, seeriapiletid, kasutamata piletid, mere-reisijaveoleping
Tarbija on ostnud seeriapileteid reisimiseks marsruudil Tallinn-Helsingi ja Helsingi-Tallinn. Seeriapiletite kehtivuse ajal ei osutanud kaupleja tarbijale teenust täies ulatuses ja tarbijal on osa piletitest kasutamata. Tarbija soovis piletite kasutamata osa hüvitamist. Kaupleja väidetel on tema majandustegevus peatunud ja rahalise sissetuleku puudumisel pole hetkel võimalik seeriapileti raha tagastada. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja on lepingulist kohustust rikkunud ja tal tuleb tagastada tarbijale kasutamata jäänud teenuse osas reisitasu.
VÕS § 116, VÕS § 824 lg-d 1, 3 ja 4, KMSS § 59 lg 1
ArcticCat Kliima OÜ jah 20.12.2018 6-1/18-009030-014 ArcticCat Kliima OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-009030.pdf
Märksõnad: müügileping, kütteseadmed ja paigaldamine, täitmise tähtaeg, lepingust taganemine
Komisjon asus seisukohale, et kütteseadme tarnimise ja paigaldamise puhul ei saa mõistlikuks pidada ühte kuud ületavat tähtaega. Kaupleja ei ole lepingu eset kokkulepitud ega mõistliku tähtaja jooksul tarbijale üle andnud ega küttesüsteemi paigaldanud. ASjaolu, et tarbija pärast raha tagastamise nõude esitamist andis kauplejale veel ühe võimaluse lepinguliste kohustuste täitmiseks, ei ole komisjoni hinnangul käsitletav taganemise avaldusest loobumisena ega olemasoleva lepingu muutmisena. Pealegi ei ole Kaupleja ka sel korral lubatud tähtajaks tarbijale seadmeid üle andnud ega paigaldanud. Komisjon leiab, et tabija taganemine lepingust on põhjendatud kauplejapoolse olulise lepingu rikkumise tõttu.
Novatours OÜ ei 20.12.2018 6-1/18-007974-014 Novatours OÜ: hinna alandamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007974.pdf
Märksõnad: reisileping, pakettreis, majutuse kvaliteet, hinna alandamine
Vaidlusküsimuseks on asjaolu, kas Kaupleja teavitas Tarbijat seaduses ja lepingus sätestatud korras reisitingimustest, sealhulgas hotelli kvaliteedist, kas esinesid reisikorralduses puudused ning kas Tarbija teavitas Kauplejat reisiteenuse puudustest.
Asjaolu, et Tarbija ootused hotelli kvaliteedi ja toidu valiku osas olid kõrgendatud, kui tegelik pakkumine hotellis, siis see ei ole iseenesest veel lepingu rikkumine, kui reisikorraldaja oli Tarbijat kõikidest tingimustest teavitanud.
VÕS § 866 lg 1; VÕS § 867 lg 1
Luminor Bank AS ei 19.12.2018 6-1/18-005124-009 Luminor Bank AS: intressimarginaali tagasiviimine 0,6%-le ning A vabastamine laenulepingu kohustustest, laenujäägi vähendamine enammakstud summa ulatuses Tarbija kasuks Avaldatav Eriarvamus nr 6-1-18-005124.pdf
Otsus nr 6-1-18-005124.pdf
Märksõnad: intressimarginaali muutmine, ühe laenusaaja vabastamine laenulepingu kohustustest, laenujäägi vähendamine enammakstud summa ulatuses, eriarvamus
Pooltel on vaidlus selle üle, missugune on laenulepingu intressimarginaal ja kas pank oli õigustatud seda suurendama. Samuti on vaidlus selle üle, kas pank peab kohustustest vabastama ühe laenusaaja. Tarbija ja pank esitavad vastuolulisi seisukohti seoses sellega, kas intress ja laenusaajate tulu laekumine panka on seotud. Pank ei ole esitanud väidet, et on sellega seoses muutnud laenuintressi ning väidab, et intressi muutes on tuginenud lepingule. Tarbija nõuab, et laenulepingu kohustustest vabastatakse A. Tarbija põhjendab seda sellega, et laenujääk on piisavalt väike. Komisjon leiab, et pank ei olnud õigustatud muutma intressimarginaali. Pangale enammakstud summa tuleb lugeda laenu põhivõla tagasimakseks. Puudub alus nõuda, et pank nõustuks, et A ei ole lepingupool. Üks komisjoni liige jäi eriarvamusele, leides et pank võib muuta intressimarginaali.
Efrenza OÜ jah 19.12.2018 6-1/18-008319-012 Efrenza OÜ, facebooki lehe "Soodusmüük Perele" kaudu mähkmete tellimine: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008319.pdf
Märksõnad: Efrenza OÜ, facebooki lehe "Soodusmüük Perele" kaudu mähkmete tellimine, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija tellis kaupleja facebooki lehe kaudu 3x Pampers Pants 5 mähkmeid. Tarbija tasus kauba eest, kuid kaupleja tellitud kaupa ei saatnud. Hoolimata tarbija korduvatest järelepärimistest ja kaupleja lubadustest, kaupleja raha ei tagastanud. Tarbija taganes lepingust. Tarbija nõue raha tagastamise osas kuulub rahuldamisele.
TKS § 48 lg 6; VÕS § 116 lg 1, § 116 lg p 4.
OÜ Mprint ei 18.12.2018 6-1/18-007524-009 OÜ Mprint: lepingu ülesütlemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-007524.pdf
Märksõnad: lepingu ülesütlemine
Tarbija ja kaupleja sõlmisid töövõtulepingu tarbijale köögi tagaseinale fotoklaasi valmistamiseks ja paigaldamiseks. Tarbija leiab, et kaupleja poolt osutatud teenus on ebaprofessionaalne ning lisaks on antud valeinfot töötlemise võimalikkusest. Komisjon leidis, et tarbija ei ole selgitanud, millised pidid olema värvitoonid või piltide kujundus, mida kauplejalt nõuti.
VÕS § 655 lg 1, VÕs § 635 lg 1 ja lg 4
Osaühing EUROPARK ESTONIA ei 18.12.2018 6-1/18-008783-011 Europark Estonia OÜ: leppetrahvi tühistamine (alusetuse tuvastamine) Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008783.pdf
Märksõnad: Europark Estonia osaühing, prakimisteenus, leppetrahvi tühistamise nõue.
Sisu: Tarbija parkis korraga kahte autot ühelt mobiilinumbrilt. Kaupleja tegi trahvi, kuna kaupleja kodulehel on kirjas, et saab parkida ainult ühte autot ühelt mobiilinumbrilt. Komisjon leidis, et kaupleja on leppetrahvi õigesti kohaldanud ning tarbijalt pretensiooni saamisel seda asjaolusid arvestades vähendanud. Kuivõrd tarbija on vaidlustanud üksnes leppetrahvi nõude, ei anna komisjon käesolevas vaidluses hinnangut selles, kas tarbijal oli võimalik sideteenuste lepingu sõlmimisele eelnevalt kasutatavate tingimustega eelnevalt tutvuda või mitte. Komisjon nõustub kauplejaga selles, et tegemist ei ole parkimisteenuse osutaja vastutusalaga.
VÕS § 3, § 158 lg 1.
OÜ Grandber Sisustus ei 17.12.2018 6-1/18-007445-014 OÜ Grandber Sisustus: hinna alandamine või paigaldatud mööbli defektide kõrvaldamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-007445.pdf
Märksõnad: hinna alandamine või paigaldatud mööbli defektide kõrvaldamine
Tarbija on kauplejalt tellinud mööbli koos garderoobi valmistamise ja paigaldamisega. Tarbija ei nõustu sellega, kuidas on pliidiplaat paigaldatud muu mööbli suhtes, samuti on puidust töötasapind tarnitud ilma nõuetekohase õlitamiseta, mistõttu antud pinnale on jäänud erinevad veest/vedelikest plekid. Samuti on garderoob disainitud selliselt, et avatud ustega on raske sisule ligi pääseda. Komisjon leidis, et tarbija ei ole tõendanud, et plaat oleks paigaldatud kokkulepitust erinevasse kohta. Samuti ei ole komisjonil poolte väidete alusel võimalik tuvastada, missugustele nõudmistele pidi vastama töötasapind, missugused juhised sellega anti ja mis on plekkide põhjus ja iseloom.
TsMS § 230, VÕS § 116, VÕS § 101
BW Grupp Invest OÜ jah 17.12.2018 6-1/18-007001-010 BW Grupp Invest OÜ (e-kauplus ostumaailm.ee): lepingu täitmine, lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-007001.pdf
Märksõnad: Müügileping, e-kaubandus, lepingu täitmise nõue
Tarbija tellis kaupleja e-kauplusest kauba, mida Kaupleja Tarbijale üle ei andnud ning raha ei tagastanud. Tarbija soovis kauba üleandmist ning kui see ei ole võimalik, siis lepingust taganeda. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda, kuna Kaupleja on lepingut rikkunud ning tarbijale tuleb tagastada kauba eest tasutud rahasumma.
TKS § 48 lg 6, § 116 lg 1, lg 2 p 4.
Leiti 2149 otsust1 2 3 .. 54