Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid

Kõik otsused...
Leiti 141 otsust1 2 3 4
Kaupleja Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
Liuglev Uks OÜ 17.12.2019 28-1/19-007735-013 Liuglev Uks OÜ: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007735.pdf
Märksõnad: garderoobikapp, teenus, lepingu täitmine.
Sisu: Tarbija soovis garderoobi kappi, mille sahtlite tagumine ruum oleks kõik ära kasutatud. Kaupleja tegi lühemad sahtlid, väites, et tegemist on standardmõõtudega. Kuna tarbijal oli sahtlite suuruse osas oluline huvi ja kaupleja oli siis sellest teadlik, siis leidis komisjon, et kaupleja kohustub töö parandama nii, et kaupleja asendab lühemad sahtlid pikematega.
VÕS §§ 208 lg 1, 2 ja 4, 217 lg 1, 2 p 1, 218 lg 2, 101 lg 1 p 1, 222 lg 1 ja lg 4.
Namia OÜ 17.12.2019 28-1/19-005084-016 Namia OÜ: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005084.pdf
Märksõnad: mööbli valmistamine ja paigaldamine, lepingutingimustele mittevastavus
Tarbija tellis kauplejalt köögimööbli koos paigaldusega. Tarbija tõendas mööblil puuduste olemasolu: nõudepesuriiuli pundumine ja valamukapi pundumine. Komisjon asus seisukohale, et neist esimene on tingitud mööbli ebaõigest kasutamisest ja teine valamus valest paigaldamisest. Kaupleja ei ole taganud valamu serva ja kapi vahelist veekindlust.
VÕS § 217 lg 1 ja 2 p1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 222 lg 1
1A.EE OÜ 16.12.2019 28-1/19-007775-016 1A.EE OÜ (e-kauplus 1a.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, kauba puudused, ebamõistlikult pikk parandamise aeg, lepingust taganemine.
Sisu: tarbija tellis e-kauplusest 1a.ee muusikakeskuse, millel ilmnesid kahe kuu jooksul puudused. Tarbija esitas kauplejale pretensiooni ning andis kauba parandamiseks. Kaks ja pool kuud hiljem teatas tarbija, et kauba parandamine on võtnud ebamõistlikult kaua aega ja seejärel teatas kaupleja, et tootel on mehaanilised vigastused ning tarbija ei saa lepingust seetõttu taganeda. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda, kuna kauplejal kulus vea tuvastamiseks ebamõistlikult pikk aeg.
VÕS § 223 lg 2, § 116 lg 1, § 189 lg 1
Ventidue OÜ 16.12.2019 28-1/19-007342-008 Ventidue OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007342.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija on esitanud kauplejale lepingust taganemise avalduse, kuna kaupleja loobus tellitud söögitoolide müügilepingu tingimustega vastavusse viimisest. Komisjon tuvastas kaupleja poolt müügilepingu tingimuse olulise rikkumise - tarbija ei saa ostetud söögitooli kasutada ja kaupleja ei ole kõrvaldanud puudust.
VÕS § 217 lg 1 ja lg 2 p 6, VÕS § 101, VÕS § 116, VÕS § 223 lg 2
Furni Company OÜ 16.12.2019 28-1/19-009036-013 Furni Company OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-009036.pdf
Märksõnad: Töövõtuleping, veoleping, puuduste kõrvaldamisega seotud kulud
Tarbija tellis kauplejalt diivanikanga vahetamise teenuse. Diivanit transportis Kaupleja juurde ja tagasi tarbijale kaupleja tellitud transpordiettevõtja. Diivani kättesaamisel ilmnes, et diivan oli transpordil pakendamata. Tarbija diivanil olid kahte liiki defektid, millised tulenevad: 1) katteriide vahetamisel tehtud hooletust ja lohakast tööst; 2) diivani kattematerjali määrdumisest veo ajal. Pooled ei vaidle, et kaupleja kattematerjali asendamise töö ei vastanud eeldatavale kvaliteedile. Kauplejal lasus kohustus teha nõuetele vastav töö, kaupleja vastutab tarbija ees selle töö mittevastavuse eest. Kaupleja oli nõus täitma lepingu parandades ja tehes töö ümber. Sellel eesmärgil vedas kaupleja oma kulul tarbija diivani enda juurde. Kuid seejärel asus kaupleja esitama tarbijale täiendavaid tingimusi nõudes töö ümbertegemisega seotud kulude jagamist tarbija, kaupleja ja vedaja vahel. Kaupleja keeldus töö parandamisest juhul, kui parandamisega seotud kulud jääksid vaid tema kanda. Komisjon leidis, et kauplejal lasus kohustus kõrvaldada diivanil nii ebaõnnestunud tööst kui veo ajaks pakkimata jätmisest tulenevad puudused.
VÕS § 635, VÕS § 641, VÕS § 646, VÕS § 647, VÕS § 778 lg 1
Worldnet intercontinental UÜ 12.12.2019 28-1/19-004191-016 Worldnet intercontinental UÜ: hinna alandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004191.pdf
Märksõnad: hinna alandamine, lepingutingimustele mittevastavus
Tarbija ostis Kauplejalt kasutatud õhksoojuspumba. Kasutamise käigus ilmnes tootel puudus – seade värises seinal. Kaupleja esindaja käis kohapeal seadet üle vaatamas ning nõustus puuduse kõrvaldamisega, mida aga ei ole senini teinud. Arvestades, et seadme lepingutingimustele vastavusse viimiseks tuleb Tarbijal teha kulutusi, on komisjoni arvates õiglaseks hinna alandamise summaks 200 eurot.
LED Star OÜ 11.12.2019 28-1/19-009045-010 LED Star OÜ (ledkaup.ee): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-009045.pdf
Märksõnad: kätte toimetamata kaup, e-kaubandus
Tarbija ostis kaupleja e-kauplusest ledkaup.ee kolm toodet ning tasus nende eest. Tarbija on kauplejalt korduvalt e-kirja teel uurinud, millal kaupleja oma lepingulised kohustused täidab, kuid ei ole oma päringutele vastust saanud. Kaupleja ei ole tarbijale kaupa üle andnud ega tagastanud ka makstud raha. Komisjon leiab, et tarbija nõue lepingu alusel tasutud ostuhinna tagastamiseks kuulub rahuldamisele ning mittevaralise kahju hüvitamise nõue tuleb jätta rahuldamata.
LED Star OÜ 11.12.2019 28-1/19-008241-009 LED Star OÜ (ledkaup.ee): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008241.pdf
Märksõnad: kätte toimetamata kaup, e-kaubandus
Tarbija ostis kaupleja e-kauplusest ledkaup.ee kauba ning tasus selle eest. Tarbija on kauplejale esitanud korduvalt järelepärimisi, milles uuris, millal ta kauba kätte saab. Kaupleja järelepärimistele vastanud ei ole. Tarbija edastas kauplejale lepingust taganemise avalduse, milles andis kauplejale kohustuse täitmiseks täiendava tähtaja ning nõudis kauba eest tasutud ostuhinna tagastamist, kui kaupleja oma kohustust ei täida. Kaupleja ei ole tarbija nõuet rahuldanud. Komisjon leiab, et tarbija nõue lepingu alusel tasutud ostuhinna tagastamiseks kuulub rahuldamisele.
LED Star OÜ 11.12.2019 28-1/19-008579-010 LED Star OÜ (ledkaup.ee): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008579.pdf
Märksõnad: kätte toimetamata kaup, e-kaubandus
Tarbija ostis kaupleja e-kauplusest ledkaup.ee kauba ning tasus selle eest. Tarbija on kauplejale esitanud korduvalt järelepärimisi, milles uuris, millal ta kauba kätte saab. Tarbija edastas kauplejale lepingust taganemise avalduse, milles nõudis ka kauba eest tasutud ostuhinna tagastamist. Kaupleja ei ole tarbija nõuet rahuldanud. Komisjon leiab, et tarbija nõue lepingu alusel tasutud ostuhinna tagastamiseks kuulub rahuldamisele.
LED Star OÜ 11.12.2019 28-1/19-008207-009 LED Star OÜ (ledkaup.ee): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008207.pdf
Märksõnad: kätte toimetamata kaup, e-kaubandus
Tarbija ostis kaupleja e-kauplusest ledkaup.ee kauba ning tasus selle eest eurot. Tarbija saatis kauplejale järelepärimise, milles uuris, millal ta kauba kätte saab. Kaupleja andis teada, et kauba saabumist võib oodata järgmisel esmaspäeval. Tarbija on kauplejale korduvalt ka pärast seda kuupäeva järelepärimisi saatnud, kuid kaupleja ei ole siiani tarbijale ostetud kaupa üle andnud. Tarbija on avaldanud soovi ostuhind kauplejalt tagasi saada Tarbijavaidluste komisjonile esitatud avalduses, mis on ka kauplejale edastatud. Komisjon leiab, et tarbija nõue lepingu alusel tasutud ostuhinna tagastamiseks kuulub rahuldamisele.
ReefSolutions OÜ 05.12.2019 28-1/19-005683-012 Osaühing ReefSolutions: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005683.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, tellitud kaup tarbijale tarnimata, lepingust taganemine
Sisu: Tarbija tellis Kaupleja e-kauplusest iamreefer.com kauba, mida Kaupleja Tarbijale üle ei andnud ka pikendatud tähtaja jooksul. Tarbija soovis lepingust taganeda, kuid Kaupleja Tarbijale raha ei tagastanud. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda ning Kaupleja peab Tarbijale raha tagastama.
VÕS § 101 lg 1, § 116 lg 1
ALV MILTRADE OÜ 05.12.2019 28-1/19-007317-008 ALV MILTRADE OÜ: puuduste kõrvaldamine ja hüvitis Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007317.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, puudusega toode, puuduse kõrvaldamise ja hinna alandamise nõue
Sisu: Tarbija tellis Kaupleja e-poest hansamoobel.ee kapi, mille kättesaamisel selgus, et tootel puuduvad mööbli kokkupanekuks vajalikud kinnitusvahendid. Kaupleja lubas puuduolevad detailid Tarbijale saata, kuid ei teinud seda. Komisjoni hinnangul on Kaupleja kohustatud andma Tarbijale üle kapi kinnitamiseks vajalikud detailid ning alandama kauba hinda.
VÕS § 112, § 101 lg 1
MARSAL Int. OÜ 05.12.2019 28-1/19-007052-019 Marsal Int. OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007052.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, parandamine või ostusumma tagastamine
Autol avaldus pea koheselt käigukasti viga, mille kohta kaupleja vastas, et auto arvestab sõitja sõidustiiliga. Kauplejaga kokkuleppele mittejõudmisel pöördus tarbija teise ettevõtte poole, kes tuvastas käigukasti juhtploki vea. Kaupleja tarbija nõudega nõus ei olnud ja viitas sellele, et tarbija kontrollis enne ostu autot koos oma spetsialistiga. Auto vastab lepingutingimustele ja kirjeldusele. Komisjon otsustas tarbija nõude rahuldada. Müügilepingu kohaselt võis tarbija eeldada, et auto on sõidukorras. Kaupleja püüdis kahel korral auto käigukasti parandada, kuid ebaõnnestunult, mistõttu puudust ei kõrvaldatud. Tegemist on olulise lepingurikkumisega ning kauplejal tuleb hüvitada ka auto defekteerimise arve ja tagastada ostusumma.
VÕS § 217 lg 1, lg 2 p 1, § 223 lg 1.
RG CAPITAL OÜ 04.12.2019 28-1/19-007855-006 RG Capital OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007855.pdf
Märksõnad: müügileping, kätte toimetamata kaup
Tarbija tellis Kaupleja e-poe kaudu www.carcardin.com sõiduautole Peugeot 3008 esiuste kardinate komplekti. Tarbija esitas Kauplejale lepingust taganemisavalduse, põhjusel et tellitud kaupa ei ole kohale tarnitud ning puudub igasugune info võimaliku tarne kohta. Komisjon leiab, et avaldus tuleb rahuldada.
Your Fashion OÜ 04.12.2019 28-1/19-008788-006 Your Fashion OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008788.pdf
Märksõnad: müügileping
Leping tarbija ja kaupleja vahel sõlmiti 06.04.2019 sidevahendi vahendusel. Kuna kaup ei vastanud lepingutingimustele tagastas tarbija saapad 22.04.2019 kauplejale. Kaupleja tarbijale raha tagastanud ei ole.
Fit Mode OÜ 04.12.2019 28-1/19-008613-008 Fit Mode OÜ (www.fitmode.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008613.pdf
Märksõnad: müügileping, lepingust taganemine
Tarbija tellis www.fitmode.ee e-poe kaudu kaupa. Tarbija ütleb, et märkis tellimusel ekslikult oma telefoninumbri valesti, kuid Itella esinduse sõnul ei ole tema nimele pakki tulnud. Samuti ei ole Kaupleja saatnud ka e-mailile kinnitust, et pakk on välja saadetud. Tarbija nõudeks on tellitud kauba kättesaamine või ostusumma tagastamine. Kaupleja on vastanud, et asja uurides selgus, et klient on tellimusel esitanud vale telefoninumbri ja meile on pakk saadetud tagasi vale aadressi peale (Pärnu mnt 105), mis oli meie eelmine müügikoht. Kahjuks on mingi põhjusel läinud kliendi kirjad rämpsposti. Komisjon leidis, et avaldus tuleb rahuldada.
Sky Auto OÜ 04.12.2019 28-1/19-005227-028 Sky Auto OÜ: lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005227.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, lepingust taganemine, kahju hüvitamine
Peale ostu selgus, et autol on eemaldatud DPF-filter, lisaks töötas mootor tühikäigul kolinaga. Kolmandas ettevõttes autot kontrollides tuvastati lisaks turbo vilistamine, kollektori rike, auto tossamine, tarkvara muudetud jne. Tarbija esitas kauplejale müügilepingust taganemise, kuid kaupleja vastas eitavalt. Kaupleja pakkus tarbijale hiljem menetluse käigus 400 eurot, millest tarbija keeldus. Kaupleja kinnitusel pidi tarbija DPF-filtri eemaldamisest teadlik olema ja seda tehti suuliselt. Kasutatud sõiduk ei peagi vastama uue sõiduki tingimustele ja sõidukil oli kehtiv ülevaatus ning saasted vastasid normidele. Tarbija tõendid ei tõenda, et tema poolt väidetut ning auto vastab lepingutingimustele. Komisjon otsustas tarbija nõude osaliselt rahuldada. Avalduse dokumentidele tuginedes puudus kokkulepe auto tahmafiltri eemaldamise kohta, mistõttu on tegemist lepingutingimustele mittevastavusega, mille eest kaupleja vastutab. Tegemist on olulise lepingurikkumisega ning kasutatud auto müük ei tähenda, et kaupleja vabaneb automaatselt vastutusest. Tahmafilter on auto oluline komponent, mistõttu peab kaupleja tarbijale tagastama auto eest ostusumma.
OÜ Anigara 02.12.2019 28-1/19-007736-009 Anigara OÜ: lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007736.pdf
Märksõnad: Metalluks, lepingu täitmine
Tarbija avalduse kohaselt võttis kaupleja koostööpartner juba algselt ukse mõõdud valesti ja see tähendas, et uue ukselengi jaoks oli ukse ava liiga suur. Ukselengi ja ava vahel oleva vahe (2,5-3,5 cm) täitis kaupleja montaaživahuga, mille tulemuseks oli helipidavuse puudumine. Tellimus täideti 2 kuu asemel 5 kuuga. Ukse sisemise paneeli materjal ja värv ei vasta tellitule, samuti ei ole ka lukud õiged. Kaupleja lubas puudused kõrvaldada, kuid ei teinud seda ja avalduse menetluse käigus ka ei vastanud. Komisjoni otsus oli, et tarbija nõue kuulub osaliselt rahuldamisele ja sisemise paneeli materjal ja lukud ei vasta tellimusele ning kaupleja on nende puuduste eest vastutav. Ukse uue montaaži nõue ei ole piisavalt põhistatud. Kauplejal tuleb uks, kas parandada või asendada.
VÕS § 217 lg 1 ja lg 2 p 1, TKS § 9 lg 1, VÕS § 222 lg 1
ITEK ELEKTROONIKA OÜ 29.11.2019 30-1/19-002756-013 Itek Elektroonika OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-002756.pdf
Märksõnad: müügileping
Tarbija ostis kaupleja e-poest integreeritava mikrolaineahju, tasudes toote ning transpordi eest. Toote transport oli korraldatud kaupleja poolt. Tarbija sai toote Soomes postkontorist kätte. Toode oli pakendatud vaid vahtplasti, mis oli omakorda kaetud kilega. Toote pakendit avades avastas tarbija, et mikrolaineahju vasak tagumine nurk on saanud tugevalt kahjustada. Tarbija usub, et toode võis saada kahjustada transpordi ajal. Komisjon leidis, et kuna toode ei olnud pakendatud turvaliselt, võib eeldada selle kahjustumist enne tarbijale üleandmist transpordi ajal. Kaupleja ei esitanud tõendeid, mille alusel oleks võimalik tuvastada toote kahjustumine pärast toote üleandmist tarbijale. Komisjon leiab, et kaupleja kohustuseks on saata tarbijale uus kahjustamata toode, esialgselt saadetud kahjustatud toode asenduseks.
IM Partners OÜ 28.11.2019 28-1/19-006839-012 IM Partners OÜ: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006839.pdf
Märksõnad: varjatud puudus, lepingust taganemine, telefoni kuuldavus
Tarbija väidab, et peale mõnetist telefoni kasutamist hakkasid esinema probleemid kuuldavusega. Kuulari puhastus kestvat tulemust ei andnud. Tarbija tellis diagnostika, mille tulemuste järgi on seadme ekraanimoodulil ja emaplaadil riistvaraline rike. Kaupleja on seisukohal, et tarbija nõue ei ole põhjendatud. Komisjoni hinnangul ei ole eluliselt usutav, et seadmel diagnoositud rikked tekkisid telefoni tavakasutuse ja/või määrdumise tagajärjel. Seega on tegemist varjatud puudustega, millised esinesid juba toote üleandmise ajal. Kaupleja on müügilepingust tekkinud kohustusi oluliselt rikkunud ja tarbija oli õigustatud tehingust taganema.
OÜ MORANDE SHOES 26.11.2019 28-1/19-006915-011 OÜ MORANDE SHOES: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006915.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, tootmisdefekt, müüja tõendamiskoormus
Jalatsite defektid ilmnesid enne kuu kuu möödumist, mistõttu kaupleja pidi tõendama, et tootmisdefekt puudub. Kaupleja ei ole tarbija väitele jalatsitel ilmnenud defektide osas vastu vaielnud, kuid samas ei ole ka tootmisvea puudumist kinnitavaid tõendeid esitanud. Komisjoni istungil ekspert järeldas, et jalatsite pealismaterjaliks on ebakvaliteetne kunstnahk, vasak king on paremast väiksem ning tegemist on tootmisdefektiga tootega. Komisjon nõustus eksperdi järeldustega ja leidis,et kuna kaupleja keeldus lepingu täitmise nõudest, on tarbija müügilepingust taganemine põhjendatud.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1
Aggrey Numamono OÜ 22.11.2019 28-1/19-007807-010 ALV MILTRADE OÜ (hansamoobel.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007807.pdf
Märksõnad: e-kauplus hansamoobel.ee, kaup üle andmata, lepingust taganemine
Tarbija tellis e-kauplusest hansamoobel.ee kauba, mida üle ei antud ning lepingust taganemisel tarbijale raha ei tagastatud. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ja kaupleja peab tarbijale tagastama kauba eest tasutud rahasumma.
VÕS § 208 lg 4, § 116 lg 1, § 188, § 189
ALV MILTRADE OÜ 22.11.2019 28-1/19-007423-007 ALV MILTRADE OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007423.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija tellis e-poest www.hansamoobel.ee kaupa. Tellitud kaupa ei ole siiani kohale tarnitud, samuti ei ole tagastatud raha. Komisjon leidis, et Tarbijal on õigus lepingust taganeda ja saada tagasi tasutud ostusumma.
VÕS § 52 lg 1 ja lg 2, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 188 lg 1 ja lg 2
BEN Ettevõtmiste OÜ 22.11.2019 28-1/19-006529-008 BEN Ettevõtmiste OÜ (bensport.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006529.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, lepingutingimustele vastavus, lepingust taganemine
Tarbija tellis e-kauplusest http://bensport.ee/est_kettler-netis crosstraineri, mille pedaalide vaheline laius pidi olema kokkuleppe kohaselt 18cm. Kauba kättesaamisel selgus, et pedaalide vaheline laius on 23cm, mistõttu soovis tarbija toote asendamist või puuduse kõrvaldamist. Kuna kaupleja puudust ei kõrvaldanud, taganes tarbija lepingust, kuid kaupleja sellega ei nõustunud. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ning kaupleja peab tarbijale kauba eest tasutud raha tagastama.
VÕS § 208 lg 4, § 76 lg 3, § 56 lg 1.
Mittetulundusühing Stamina Spordiklubi 20.11.2019 28-1/19-006346-008 MTÜ Stamina Spordiklubi: lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006346.pdf
Märksõnad: lepingu täitmise nõue
Tarbija registreerus kaupleja poolt korraldatud Kõva Mehe Jooksule. Tarbija jäi ürituse toimumise päeval lubatud ametlikust särgist ilma, kuna tarbijale sobiv suurus oli juba enne starti otsa saanud. Kaupleja lubas ürituse toimumise aja tarbijale, et saadab ametliku särgi hiljem tagantjärele, kaupleja võttis selleks ka tarbija andmed. Kaupleja jättis oma lubaduse täitmata. Tarbija on korduvalt saatnud kauplejale kirjalikke pöördumisi, kuid kaupleja ei ole vastanud. Tarbija soovib, et kaupleja täidaks oma kohustuse ning annaks temale üle Kõva Mehe Jooksu ametliku särgi, alternatiivselt juhul, kui täitmine on võimatu, tagastada osalustasu. Komisjon leidis, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele. Tarbija soovis alternatiivselt asendada lepingu täitmise nõude lepingust taganemise nõudega. Kuna komisjonile ei ole teada kaupleja poolt kohustuse täimist välistavaid asjaolud, on seega kaupleja poolt lepingu täitmine võimalik ning alternatiivseks nõudeks puudub vajadus.
AllForCars OÜ 20.11.2019 28-1/19-006441-009 AllForCars OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006441.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, kätte toimetamata kaup
Tarbija ostis kaupleja veebilehel www.oilshop.ee oleva e-poe kaudu mootorratta õli. Tarbija ootas kaks nädalat, kuid kuna kaupa kätte ei saanud, esitas kauplejale müügilepingust taganemise avalduse. Kaupleja vastas tarbijale küsides, kas tarbija on raha juba tagasi saanud, kaupleja teatas, et nad kolivad ning seetõttu on kodulehekülg maas. Kaupleja palus tarbijal e-kirja teel saata tellimuse ning oma pangakonto andmed lubades raha tagasi maksta. Tarbija edastas
kauplejale küsitud andmed, kuid raha tagasi ei saanud. Tarbija pöördus kaupleja poole veel mitmel korral, kuid kaupleja ei vastanud ja ei maksnud raha tagasi. Komisjon tuvastas, et kaupleja rikkus müügilepingu tingimust oluliselt – võttes tarbijalt vastu makstud hinna, jättis kaupleja täitmata müügilepingust tuleneva müüja peamise kohustuse – anda asi ostjale üle. Tarbija nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.
Furni Company OÜ 19.11.2019 28-1/19-007425-013 Furni Company OÜ: lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007425.pdf
Märksõnad:Mööbli valmistamine, lepingust taganemine, kahju hüvitamine
Kaupleja pidi tarbijale valmistama magamistoa garderoobi ja lepiti kokku mööbli valmimise tähtaeg. Tarbija tasus ettemaksu 600 eurot.Kuna lubatud tähtajaks kaupleja tellimust ei täitnud ega teinud seda ka peale lisatähtaega, siis soovis tarbija ettemaksu tagastamist, kuid kaupleja keeldus ja oli seisukohal, et tähtaegu pikendati kokkuleppel. Kaupleja esitas omakorda oma nõude, kuna oli väidetavalt kulutanud rohkem, kui tarbija poolt tehtud ettemaks. Komisjon otsustas, et tarbija nõue tuleb osaliselt rahuldada ja kaupleja peab tagastama ettemaksu. Mööbli valmimise ajaks oli kauplejal valmis ainult projekt ning kaupleja poolt antud lubadused ei olnud vastavuses tema käitumisega. Tarbija taganemise järel palus kaupleja materjalile järgi tulla. Komisjoni hinnangul taganes kaupleja töövõtulepingust, kuid kuna tarbija poolt lepingu rikkumist ei tuvastatud, siis ei olnud taganemisel õiguslikku alust. Kaupleja ei ole ka tõendanud oma tasaarvestuse nõude olemasolu ega ka suurust, lisaks kuuluvad kauplejate nõuded tarbijate vastu lahendamisele maakohtus. Tarbija kütusekulu nõue jäi rahuldamata, sest pooled ei olnud kokku leppinud, et kütusekulu arvestamiseks rakendatakse Vabariigi Valitsuse määrust, millega reguleeritakse isikliku sõiduauto kasutamise kulu. Mittevaralisi kahjusid saab samuti nõuda maakohtus.
VÕS § 635 lg 1, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 82 lg 1, VÕS § 85 lg 1, TKS § 46 lg 1, VÕS § 128 lg 1 ja lg 2, VÕS § 127 lg 6
Sergei Titov 18.11.2019 28-1/19-006410-018 FIE Sergei Titov: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006410.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, töövõtuleping, korteri remonditööd
Tarbija tellis kauplejalt korteri remonditööd. Kaupleja ei pidanud kinni kokkulepitud tähtaegadest, osa töid jäid tegemata ja osa oli tehtud puudustega. Tarbija võttis hinnapakkumised praagi parandamiseks ja tegemata tööde osas, pakkumised olid ca 2000 eurot. Kaupleja oli lubanud tarbijale hüvitada 1100 eurot, kuid ei teinud seda. Komisjon asus seisukohale, et tarbija esitatud puudused on tõendatud. Kaupleja on põhjendanud vaid tähtaegade ületamist, kuid ei ole võtnud seisukohta tarbija esitatud töö puudujääkide osas. Komisjon märkis, et tarbijale tekitatud kahju seisneb töös esinevate puuduste kõrvaldamiseks tehtavate vajalike kulutuste kandmises. Kui kaupleja oleks oma kohustused nõuetekohaselt täitnud, ei oleks tarbijal kahju tekkinud.
VÕS § 115 lg 1, VÕS § 127 lg 1, VÕS § 642
OÜ DBG Timber&Stone 18.11.2019 28-1/19-008002-023 OÜ BDG Timber & Stone: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-008002.pdf
Märksõnad: https://ladu6.ee, lepingu täitmine, välisuks, ukse asendamine
Tarbija ostis e-poest ladu6.ee välisukse ning avastas pärast ukse kättesaamist, et uks ei ei vastanud lepingutingimustele. Tarbija soovis, et kaupleja asendaks ukse. Kaupleja nõustus tarbijale tagastama raha, kui tarbija korraldab ukse transpordi ja tagastab ukse heas seisukorras. Komisjon märkis, et tarbija eesmärk oli ukse asendamine lepingutingimustele vastavaga, sellist võimalust kaupleja tarbijale ei pakkunud. Komisjon leidis, et kaupleja ei ole tõendanud, et uks vastas lepingutingimsutele selle tarbijale üleandmise ajal.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 222 lg 4
Santa Salonas OÜ 11.11.2019 28-1/19-006217-012 Santa Salonas OÜ: hinna alandamine ja kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006217.pdf
Märksõnad: pulmakleit, kaubandus, hinna alandamine ja kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija sai tellitud kleidi asemel teistsuguse toote ning tootel oli ka rida puudusi. Kaupleja ei vastanud ameti kirjadele. Komisjon rahuldas tarbija nõuded.
§§ VÕS § 208 lg 1, 4; 217 lg 1 ja lg 2 p 1, 6; 218 lg 2; 222 lg 5.
Beauty Heals OÜ 08.11.2019 30-1/19-003882-005 Beauty Heals OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-003882.pdf
Märksõnad: kättetoimetamata kaup, lepingu rikkumine
Tarbija ostis kaupleja e-poest https://ritualseesti.ee/ kaks parfüümipudelit, tasus toodete ja transpordi eest. Kaupleja võttis raha ja tellimuse vastu, kuid kaupa tarbijale ei saatnud. Tarbija on korduvalt pöördunud kaupleja poole, kuid mingit vastust ei ole saanud. Komisjon tuvastas kaupleja poolt müügilepingu tingimuse olulise rikkumise. Antud juhul on tarbija oma kohustuse täitnud ning asjade hinna ettemaksuna täies ulatuses tasunud, kuid kaupleja ei asunud asja üle andma. Müüdud asja ostjale üle andmata jätmine on oluline müügilepingu rikkumine. Tarbija nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.
Veski Kõrts OÜ 08.11.2019 28-1/19-004858-015 Veski Kõrts OÜ: hinna alandamine ja kahjunõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004858.pdf
Märksõnad: toitlustamine, teenus, hinna alandamine, kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija tellis Kauplejalt sünnipäeva jaoks toitlustamise. Tarbijat ei olnud teavitatud grupimenüü muudatusest. Tarbija sai hiljem teada, et veise asemel pakuti tema külalistele sealiha. Samuti ei pandud osaliselt kaasa järelejäänud toitu. Komisjon leidis, et kaupleja on isik, kes sõlmib lepinguid oma majandustegevuse raames ning on lepingu sõlmimisel esitatavatest nõuetest enam teadlik. Kaupleja aktsepteeris suuliselt esitatud tellimust. Kaupleja ei teatanud tarbijale, et tellimust tuleb esitada vaid kirjalikus vormis ja et alates aprillikuust menüüd muutuvad. Tarbija nõuab hinna alandamist ja kahju hüvitamist. Komisjon analüüsis tõendeid, poolte väiteid ja vastuväiteid ning leidis, et kaupleja vastuväited
ei ole piisavalt põhjendatud. Komisjon rahuldas Tarbija nõude osaliselt.
ALV MILTRADE OÜ 25.10.2019 28-1/19-006801-012 ALV MILTRADE OÜ (e-kauplus hansamoobel.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006801.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, mööbel, tellimus täitmata, raha tagastamata
Sisu: Tarbijale ei ole üle antud e-kauplusest hansamoobel.ee tellitud kaupa ja raha ei tagastatud. Kaupleja ei vastanud Tarbija pöördumistele. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda ja Kaupleja peab Tarbijale rahasumma tagastama.
VÕS § 208 lg 4, § 189
JUSTART OÜ 25.10.2019 28-1/19-005490-008 JUSTART OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005490.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, lepingu oluline rikkumine, lepingust taganemine
Kaupleja jättis lepingulise kohustuse täies ulatuses täitmata. Kauplejal tuleb Tarbijale kogu summa tagastada.
ReefSolutions OÜ 24.10.2019 30-1/19-006081-005 Osaühing ReefSolutions: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-006081.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup
Tarbija soetas 09.02.2019 toote "Faina Marin Multifilter 1,5L" ning maksis toote eest 138,01 eurot. Tarbija pöördus korduvalt Kaupleja poole saamaks infot kauba tarneaja kohta, kuid ei saanud selget vastust. 13.05.2019 tegi Tarbija lepingust taganemise avalduse. Kaupleja ei toodet tarninud ega raha tagastanud. Komisjon rahuldas Tarbija avalduse.
ALV MILTRADE OÜ 24.10.2019 28-1/19-006606-012 ALV MILTRADE OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006606.pdf
Märksõnad: diivan, müügileping, raha tagastamine.
Sisu: Tarbija tellis ja maksis diivani eest. Kaupleja ei tarninud diivanit. Tarbija nõuab raha tagasi. Komisjon rahuldas tarbija nõude.
VÕS § 208 lg 4, § 52 lg 1 ja 2, § 76 lg 3, § 100, 101, § 116 lg 1, lg 2 p 4 § 189 lg 1.
ALV MILTRADE OÜ 23.10.2019 28-1/19-006910-009 ALV MILTRADE OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006910.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija tegi Kaupleja e-poest www.hansamoobel.ee 2 tellimust. Tellitud kaup lubati tarnida 2-4 nädala jooksul, kuid seda ei juhtunud, mille tulemusena otsustas Tarbija tellimusest loobuda. Kaupleja annab e-kirja teel teada, et tellimus on tühistatud ning lubab ettemaksu tagastada. Komisjon leidis, et Tarbijal oli õigus lepingust taganeda Kaupleja poolse olulise lepingurikkumise tõttu, mistõttu tuleb ostusumma Tarbijale tagastada.
VÕS § 52 lg 1 ja lg 2, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1
ALV MILTRADE OÜ 23.10.2019 28-1/19-006917-006 ALV MILTRADE OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006917.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija tellis e-poe kaudu www.hansamoobel.ee kaudu lamamistooli. Kaupleja annab teada, et antud toodet laos ei ole ning seda ei ole võimalik ka ettenähtava aja jooksul tarnida ning Tarbijale makstakse raha tagasi. Tulenevalt seadusest on Tarbijal õigus lepingust taganeda ja nõuda tema poolt lepingu alusel üleantu tagastamist.
VÕS § 52 lg 1 ja lg 2, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1
ALV MILTRADE OÜ 23.10.2019 28-1/19-006621-006 ALV MILTRADE OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006621.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija tellis e-poe www.hansamoobel.ee kaudu 4 baaripukki, mille tarneaeg pidi olema 7 tööpäeva. Mitu nädalat hiljem soovis Tarbija tellimusest loobuda ning saada ostusumma tagasi. Komisjon rahuldas tarbija nõude, kuna kauba tarnimata jätmisega rikkus kaupleja poolte vahel sõlmitud lepingut ning sellest tulenevalt on Tarbijal õigus nõuda tema poolt lepingu alusel üleantu tagastamist.
VÕS § 52 lg 1 ja lg 2, VÕS õ 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1
IN-Trade Company OÜ 21.10.2019 28-1/19-004956-013 IN-Trade Company OÜ: raha tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004956.pdf
Märksõnad: müügileping, siseuksed, toote kvaliteet
Kuna Kaupleja ei ole komisjonile menetluse ajal tähtajaks vastanud siis tulenevalt Tarbijakaitseseaduse (TKS) § 48 lõikest 6 võtab komisjon vaidluse lahendamisel aluseks Tarbija avalduse ja olemasoleva teabe.
Tarbijavaidluste lahendamine toimub eesti keeles ning on avaldajale tasuta. Tulenevalt TKS § 45 lõikest 5 kannavad menetluses osalemisega seotud kulud vaidlevad pooled ise, sealhulgas vajaduse korral tõlgikulud.
Kauplejal on hulgaliselt võimalusi valida talle sobiv viis enda õiguste kaitsmiseks eesti keeles, näiteks palgata esindaja, tellida tõlge või kasutada veebipõhist tõlkeprogrammi. Komisjon jättis Kaupleja poolt peale vastamise tähtaega esitatud võõrkeelse vastuse tähelepanuta. Komisjon tugines Tarbija poolt esitatud selgitustele ja tõenditele ning leidis, et Tarbija avaldus tuleb rahuldada osaliselt. Kuivõrd siseuksel esinesid puudused ja Kaupleja keeldus neid parandamast ega selgitanud defekti põhjuseid, siis tekkis Tarbijal õigus taganeda müügilepingust ja nõude siseukse eest ostusumma tagastamist. Kaupleja peab tagasi maksma siseukse summa ja Tarbija tagastama Kauplejale siseukse.
Leiti 141 otsust1 2 3 4