Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid

Kõik otsused...
Leiti 114 otsust1 2 3
Kaupleja Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
MR Liider OÜ 19.08.2019 28-1/19-004658-010 MR Liider OÜ (www.turuliider.ee): külmiku asendamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004658.pdf
Märksõnad: kauba asendamine
Tarbija tellis e-poest www.turuliider.ee LG külmiku. Külmikuga koju jõudes avastas tarbija, et küljeseinas on 15 auku/lohku. Kaupleja väidetel nende lattu jõudes tuli külmik püstises asendis alusel peal ning oli terve.
Komisjoni hinnangul on jäänud kaupleja väited paljasõnaliseks ning usaldusväärsete tõenditega tõendamata. Kaupleja väidetel laos kontrolliti külmiku korrasolekut, kuid ühtegi tõendit selle kohta esitatud ei ole.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 223 lg 1
Osaühing Arlende 15.08.2019 28-1/19-004660-014 OÜ Arlende: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004660.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, rehvivahetus
Tarbija käis kaupleja juures rehvivahetuses. Tarbija sõiduki kõikidel velgedel on terves ulatuses ringi kujuliselt, mõne millimeetri kaugusel rehvi servast kahjustused. Vigastuste iseloom viitab sellele, et kahjustused on tekkinud velje pöörlemise ajal vastu kõva eset. Vigastuste iseloom ei vasta komisjoni hinnangul tee äärekividesse sõidule vastavate vigastustega. Möller Auto keretööde meistri arvamuse kohaselt on velgede vigastused tekitatud rehvivahetustööde käigus, rehvi velje peale paneku lõppfaasis. Rehvimontaažipingi maaletooja Megastar AS vastas tarbija poolt saadetud fotole, et pildi järgi oli tegemist lohaka tööga, mille tagajärjeks olid velgede vigastused. Kaupleja paljasõnalised väited ning istungil esitatud video ei tõenda, et kahjustused ei saanud velgedele tekkida rehvide velgedele peale paneku faasis. Komisjon leidis, et sõiduki velgede kahjustamine leidis aset ajal kui töö juhusliku hävinemise ja kahjustamise riisikot kandis kaupleja.
G.Store Old Town OÜ 26.07.2019 28-1/19-004000-015 G.Store Old Town OÜ: lepingust taganemine ja ostuhinna tagastamine, kahju ning ekspertiisikulu hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004000.pdf
Märksõnad: müügileping, ekspertiis, riideesemete kulum
Tarbija ostis sinist värvi sulejope. Tarbija avalduse kohaselt kandis ta jopet mõned korrad, kui avastas, et jope eritab kaenlaaluses piirkonnas tugevat sinist värvi, mis määris ära kaks särki. Nora Kasemaa Ekspertiisibüroo OÜ ekspert möönas, et kangas ei ole vastupidav higitoimele kaenlaaluste piirkonnas materjali destruktsiooni tõttu, mis tekkis kanga kahjustumise tagajärjel higieritise toimemõjul. Tootmis ja tehnoloogia defekte ei tuvastatud. Tallinna Tehnikakõrgkooli Rõiva ja tekstiili instituudi eksperthinnanguga tuvastati, et antud defektid särkidel on põhjustatud sulejope voodrikanga ebapiisavast värvipüsivusest higile. Antud sulejope voodri puhul võib väita, et tegemist on kanga ebakvaliteetse värvimisprotsessiga. Komisjon on seisukohal, et käesolevas asjas on tegemist Kauplejapoolse lepingutingimuste olulise rikkumisega VÕS § 223 lg 1 mõttes, kuivõrd Kaupleja ei pakkunud sulejope asendamist. Tarbijale tuleb tagastada sulejope ostuhind. Komisjon on seisukohal, et särkide väärtuse hüvitamise nõude näol on tegemist kahjuhüvitise nõudega. Kahju suuruse kindlaksmääramisel tuleb arvestada riidesemete puhul nende kulumit. Komisjon on seisukohal, et kuivõrd puuduvad tõendid särkide väärtuse kohta kahju tekitamise aja seisuga, siis tuleb lugeda kulumiks triiksärgi osas 20 % ning T-särgi puhul 50 %.
Ventidue OÜ 25.07.2019 28-1/19-002935-016 Ventidue OÜ: ostuhinna ja saatekulu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002935.pdf
Märksõnad: trenažöör, e-kaubandus, ostuhinna ja saatekulu tagastamine.
Sisu: Tarbija ostis portaali osta.ee vahendusel jooksulindi. Toote kättesaamisel selgus, et trenažööri osasid ei ole võimalik omavahel kokku panna. Kaupleja ei suutnud toodet asendada mõistliku aja jooksul ning sellega on Kaupleja lepingut rikkunud. Kaupleja kohustuste hulka kuulub kõrgendatud hoolsuse ilmutamine, selleks, et sobimatu detail saaks asendatud. Komisjon leiab, et tarbija ostuhinna tagastamise ja transpordikulu hüvitamise nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.
VÕS § 3 p 1, § 208, § 6 ja 7, § 223, § 188, § 189 lg 1, § 191 lg 2, § 1028, § 1033 lg 3.
Novads OÜ 24.07.2019 30-1/19-002718-005 Novads OÜ: ostuhinna ja saatekulu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-002718.pdf
Märksõnad: müügileping, asja mittevastavus
Pooled sõlmisid sidekanali vahendusel lepingu, millega kaupleja võttis enesele kohustuse müüja ja anda tarbijale üle käekell „Health Watch” ja tarbija võttis enesele kohustuse maksta kauplejale ostuhind 89.00 USA dollarit. Tarbija on ostuhinna tasunud. Tarbijale anti käekell „Smart Bracelet”. Tarbija väidab, et saadetud toode ei vasta tellitule. Tarbija teatas kauplejale asja mittevastavusest ja lepingust taganemisest ning nõudis ostuhinna tagastamist. Kaupleja selgitas, et tarbijale saadeti tellitust uuem mudel. Kaupleja on seisukohal, et tarbijal on õigus kauba tagastamisel saada tagasi ostuhind. Kauba tagastamise kulu peab jääma tarbija kanda. Komisjon leidis, et Kaupleja ei ole õigustatud omal algatusel saatma tarbijale soovitust erinevat mudelit, ka mitte siis, kui saadetud mudeli omadused on kaupleja arvates tellitust paremad. Komisjon asub seisukohale, et kaupleja saatis tarbijale sellise kauba, milles pooled kokku ei leppinud. Kaupleja ei ole toote asendamist pakkunud. Tegemist on lepingu olulise rikkumisega, millest tekkis tarbijal lepingust taganemise õigus (VÕS § 226 lg1). Komisjon leiab, et kauplejal lasub kohustus tagastada tarbijale ostuhind; tarbija on õigustatud kauplejalt saadu tagastama kaupleja kulul.
OÜ Edishop 24.07.2019 28-1/19-002228-011 OÜ Edishop: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002228.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup, müügileping
Pooled sõlmisid sidekanali kaudu kokkuleppe, millega kaupleja võttis enesele kohustuse anda tarbijale üle vahvlimasin. Tarbija on kaupleja arve kaupleja poolt näidatud isiku maksekontole tasunud. Kokkulepitud tähtajaks ei ole kaupleja kaupa üle andnud. Tarbija taganes lepingust ja nõudis ostuhinna tagastamist. Vaatamata lubadusele kaupleja ostuhinda tagastanud ei ole. Müüja poolel toimunud lepingu rikkumine ei ole mingil moel seotud ostja käitumisega. Arvestades vaidluses esile toodut hindab komisjon kaupleja rikkumise oluliseks. Tarbija on lepingust taganenud õiguspäraselt. Komisjon leiab, et tarbija ostuhinna tagastamise nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.
Marina Klinovitskaja 08.07.2019 28-1/19-002637-014 FIE Marina Klinovitskaja: Lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav otsus 28-1-19-002637.pdf
Märksõnad: Lepingu täitmise nõue, töövõtuleping
Tarbija tellis kauplejalt õmblustöö tegemise ning tasus töö eest ettemaksuna. Kaupleja teatas tarbijale, et tööd on valmis, kuid venitas üleandmisega ning lõpuks andis osa asju kätte ja osa jättis üle andmata. Tarbija esitas lepingust tuleneva kohustuse täitmise nõude, nõudes tehtud töö ning järele jäänud materjalide välja andmist. Komisjon leidis, et tarbija nõue on põhjendatud.
VÕS § 100, VÕS § 101 lg 1 p 1, VÕS § 108 lg 2, VÕS § 635 lg 1, VÕS § 635 lg 4, VÕS § 636 lg 1, VÕS § 636 lg 5
Ventidue OÜ 05.07.2019 28-1/19-003074-009 Ventidue OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-003074.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, vale toode, kuller
Tarbija ostis sidevahendi abil veebilehe www.osta.ee kaudu kauplejalt valamu, ta tasus valamu ja transpordi eest. Valamu kättesaamisel selgus, et valamu erines veebilehel avaldatud valamu kirjeldusest. Tarbija esitas kauplejale lepingust taganemise avalduse. Kaupleja tunnistas, et tarbijale on saadetud juhuslikult vale toode ja lubas saata õige. Kuid kaupleja teatas, et väljastas tarbijale siiski tellitud õige valamu, kuid veebilehel oli toote kohta avaldatud kirjeldus ebaõige. Kaupleja tegi tarbijale ettepaneku jätta see valamu endale lubades alandada hinda poole võrra. Kaupleja teatas, et kui tarbija soovib lepingust taganeda, saadab kulleri valamule järele. Tarbija teatas, et jääb lepingut taganemise juurde ning palus selgitada, kuidas kulleri poolt valamu äraviimine toimub. Kaupleja ei vastanud sellele kirjale. Komisjon leidis, et antud juhul lasuvad kohustused kaupleja poolele – kaupleja peab tarbijale tagastama lepingu alusel saadud tasud 92 eurot ning kaupleja peab oma kulul korraldama tarbija juurest valamu äraviimise leppides tarbijaga äraviimise ajas eelnevalt kokku.
Ainula OÜ 05.07.2019 28-1/19-003637-009 Ainula OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-003637.pdf
Märksõnad: laste treeningud, kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija maksis treeningute eest ette, kuid kaupleja lõpetas treeningute andmise enne kokkulepitud tähtaega. Kaupleja rikkus ette teatamata lepingust tulenevat kohustust viia trennid läbi kuni lepingus näidatud tähtajani. Komisjon rahuldas tarbija kahju hüvitamise nõude.
VÕS § 619, § 620, § 76, § 196 lg 1, 4, § 189 lg 1.
ALL KAUBANDUSE OÜ 04.07.2019 28-1/19-004539-014 All Kaubanduse OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004539.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, ebaõnnestunud parandus
Tarbija ostis kaupleja kauplusest telefoni Nokia 8 hinnaga 439 eurot. Mais 2018 pöördus Tarbija MTTC Eesti OÜ poole, kuna telefonil ilmnesid puudused, mikrofon ragises ja helistajat ei olnud kuulda. 14.06.2018 MTTC väljastas seadme mahakandmise akti ning kaupleja asendas telefoni uuega. Veebruaris 2019 ilmnes telefonil samasugune viga teist korda ning tarbija pöördus 26.02.2019 uuesti MTTC poole. Telefon parandati. Aprillis 2019 ilmnes telefonil uuesti sama viga. 10.05.2019 väljastas MTTC seadme mahakandmise otsuse, kuna telefoni puudust ei olnud võimalik parandada. Telefon jäi hoolduskeskusesse. Tarbija pöördus kaupleja poole sooviga lepingust taganeda. Kaupleja ei nõustunud tarbijale raha tagastama ning soovis seadme asendada. 16.05.2019 küsis tarbija, kas telefoni võiks asendada teise mudeliga, kui tarbija tasuks vajadusel hinnavahe. Kaupleja ei vastanud ja tarbija külastas kauplust, kuid vastust ei saanud. 30.05.2019 teatas kaupleja, et nõustub tarbijale asendama puudusega kauba teise mudeli vastu, kui tarbija tasub hinnavahe. Tarbija soovis siiski lepingust taganeda. Kaupleja keeldus raha tagastamisest. Tarbija hinnangul on tal õigus lepingust taganeda. Seadme asendamine ei ole otstarbekas, kuna telefonil on kolm korda ilmnenud sama puudus. Komisjoni hinnangul on käesoleval juhul asja parandamine ebaõnnestunud. MTTC Eesti OÜ on tuvastanud telefonil sama vea kolmel korral, kusjuures kahel korral on telefon maha kantud ja asendatud uuega, kuid endiselt on sama viga kordunud.
OÜ LUX 01.07.2019 28-1/19-003482-014 OÜ LUX: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003482.pdf
Märksõnad:Kasutatud auto, lepingust taganemine
Peale ostu selgus, et auto läbisõit on oluliselt suurem ja tarbija tuvastas ka hulgaliselt vigu )mootori ketipinguti väljas, esimene vedru katki, turbiin vahetada, cooleri lõdvik katki jne). Tarbija soovis lepingust taganeda või siis remondikulude hüvitamist. Kaupleja selgitas, et hodomeetri näitu nad ei kontrollinud ja tarbijale võimaldati proovisõitu ja auto kontrolli, mistõttu nemad puuduste eest ei vastuta. Komisjoni seisukoht on, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele. Tarbija ja kaupleja vahel puudus kokkulepe autol olevate tehniliste vigade kohta, mistõttu on kaupleja vastutav nende eest, sest vead avaldusid 5 päeva jooksul. Läbisõidu olulist erinevust komisjon lepingurikkumiseks ei pidanud, sest puudus tõend, et läbisõit oleks olnud üheks müügilepingu tingimuseks. Kaupleja keeldus puudusi kõrvaldamist, mistõttu on tegemist olulise lepingurikkumisega. Kauplejal tuleb tagastada auto ostusumma ja arvele võtmine.
VÕS § 217 lg 2 p 1, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 237 lg 1
Nombe Kabujogera OÜ 21.06.2019 28-1/19-003825-010 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003825.pdf
Märksõnad: suurem kodutehnika, ostuhinna tagastamine
Tarbija tellis kauplejalt erinevat kodutehnikat, kuid kaupleja jättis tellimuse täitmata ja ettemaksu tagastamata. Tarbija taganes lepingust, kuid kaupleja raha tagastamise lubadust ei täitnud. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja jättis oma põhikohustuse täitmata ja asja üle andmata nig tegemist on olulise lepingurikkumisega. Tarbijal on õigus nõuda ka viivitusintressi ja seda alates rahalise kohustusega viivitusse langemisest.
VÕS § 208, VÕS § 209, VÕS § 209 lg 6, VÕS § 82, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 101 lg 1 p 6, VÕS § 113
Nombe Kabujogera OÜ 21.06.2019 28-1/19-003522-009 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003522.pdf
Märksõnad: suurem kodutehnika, ostuhinna tagastamine
Tarbija tellis kauplejalt erinevat kodutehnikat, kuid kaupleja jättis tellimuse täitmata ja ettemaksu tagastamata. Tarbija taganes lepingust, kuid kaupleja raha tagastamise lubadust ei täitnud. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja jättis oma põhikohustuse täitmata ja asja üle andmata nig tegemist on olulise lepingurikkumisega. Tarbijal on õigus nõuda ka viivitusintressi ja seda alates rahalise kohustusega viivitusse langemisest.
VÕS § 208, VÕS § 209, VÕS § 209 lg 6, VÕS § 82, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 101 lg 1 p 6, VÕS § 113
Nombe Kabujogera OÜ 21.06.2019 28-1/19-002413-010 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002413.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup
Tarbija tellis kaupleja e-poest kodutehnikat. Tarbija arve tasus tarbijale kinkekaardi väljaja, OÜ Vega Residents. Kokkulepitud tähtajaks kaupleja kaupa üle ei andnud. Tarbija nõuab kauplejalt ettemaksu tagastamist. Komisjon leiab, et tarbija ostuhinna tagastamise nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele. Tarbijal on õigus viivitusintressile.
Nombe Kabujogera OÜ 21.06.2019 28-1/19-002993-011 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002993.pdf
Märksõnad: suurem kodutehnika, ostuhinna tagastamine
Tarbija tellis kauplejalt erinevat kodutehnikat, kuid kaupleja jättis tellimuse täitmata ja ettemaksu tagastamata. Tarbija taganes lepingust, kuid kaupleja raha tagastamise lubadust ei täitnud. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja jättis oma põhikohustuse täitmata ja asja üle andmata nig tegemist on olulise lepingurikkumisega. Tarbijal on õigus nõuda ka viivitusintressi ja seda alates rahalise kohustusega viivitusse langemisest.
VÕS § 208, VÕS § 209, VÕS § 209 lg 6, VÕS § 82, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 101 lg 1 p 6, VÕS § 113
Nombe Kabujogera OÜ 21.06.2019 28-1/19-002759-013 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): kahju hüvitamine ja viivise tasumine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002759.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup
Tarbija tellis kaupleja e-poest kodutehnikat. Kokkulepitud tähtajaks kaupleja kaupa üle ei andnud. Tarbija on saanud kätte külmiku (299.00 eurot). Kaupleja tagastas tarbijalt saadud ettemaksust 600.00 eurot. Tarbija nõuab kauplejalt seni tagastamata jäänud osa. Komisjon leiab, et tarbija ostuhinna tagastamise nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele. Tarbijal on õigus viivitusintressile.
Nombe Kabujogera OÜ 21.06.2019 28-1/19-002899-010 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002899.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup
Tarbija tellis kaupleja e-poest kodutehnikat. Kokkulepitud tähtajaks kaupleja kaupa üle ei andnud. Tarbija teatas kauplejale, et soovib raha tagastamist. Kaupleja koostas tarbijale kreeditarve. Tarbija nõuab kauplejalt ettemaksu tagastamist. Komisjon leiab, et tarbija ostuhinna tagastamise nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele. Tarbijal on õigus viivitusintressile.
Nombe Kabujogera OÜ 21.06.2019 28-1/19-001943-021 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001943.pdf
Märksõnad: suurem kodutehnika, ostuhinna tagastamine
Tarbija tellis kauplejalt erinevat kodutehnikat, kuid kaupleja jättis tellimuse täitmata ja ettemaksu tagastamata. Tarbija taganes lepingust, kuid kaupleja raha tagastamise lubadust ei täitnud. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja jättis oma põhikohustuse täitmata ja asja üle andmata nig tegemist on olulise lepingurikkumisega. Tarbijal on õigus nõuda ka viivitusintressi ja seda alates rahalise kohustusega viivitusse langemisest. Tarbija muud nõuded, nagu moraalne kahju ja kommunaalteenuste arved, ei ole lepingulised ja komisjoni pädevuses ei ole neid välja mõista.
VÕS § 208, VÕS § 209, VÕS § 209 lg 6, VÕS § 82, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 101 lg 1 p 6, VÕS § 113
V.P.W GROUP OÜ 21.06.2019 30-1/19-000740-018 V.P.W Group OÜ: teenustasu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-000740.pdf
Märksõnad: müügieseme sobimatus, kauba purunemine
Kaupleja võttis enesele kohustuse valmistada tarbija juhiste järgi ja anda tarbijale üle VOLVO peegel rgb ja LED peegel. Kaupleja valitud kuller viis valmistatud esemed tarbija elukohta. Kauba vastuvõtmisel selgus, et LED peegel on purunenud. Tarbija võttis VOLVOI peegli vastu ja tagastas purunenud LED peegli kauplejale. Tarbija nõuab kauplejalt kogu tasu tagastamist. Kaupleja on nõus tagastama LED peegli maksumuse; VOLVO peegli tasu tagasinõudmiseks kaupleja arvates tarbijal õigus puudub. Komisjoni hinnangul on tarbija nõue LED peegli maksumuse hüvitamises põhjendatud ja tuleb rahuldada. Komisjon leiab, et tarbijal puudub õigus keelduda VOLVO peegli vastuvõtmisest. Kaupleja ei vastuta müügieseme sobimatuse eest. Tarbija nõue VOLVO peegli maksumuse hüvitamises ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata.
OÜ MORANDE SHOES 21.06.2019 28-1/19-003481-010 OÜ MORANDE SHOES: lepingust taganemine ja raha tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003481.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, müügileping, jalatsid, parandus
Tarbija tagastas ostetud saapad kahel korral. Kaupleja teostas mõlemal korral paranduse. Tarbija hinnangul oli parandus ebakvaliteetne ning ta soovis raha tagastamist. Kaupleja tunnistas, et jalatsid ei kõlba kandmiseks, kuid keeldus raha tagastamast ning pakkus võimalust need asendada. Komisjon leidis, et tarbija nõue on põhjendatud.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 223
Osaühing Elektius 21.06.2019 28-1/19-002726-013 Osaühing Elektius: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002726.pdf
Märksõnad: nahkkindad, jaekaubandus, ostuhinna tagastamine.
Sisu: Tarbija ostis nahkkindad, mis 1-kuulise kandmise järel hõõrdusid tugevasti. Kaupleja väitis, et tegemist on ekspluatatsiooni iseloomuga defektiga. Komisjonile kaupleja vastuseid ei andnud, kuigi tõendamiskoormis lasub kauplejal. Komisjonis vaatles kindaid ka ekspert, kes leidis, et kinnastelt tuleb nähtavalt nahakiht maha kuiva hõõrdumise tagajärjel ja, et tegemist on tootmisdefektiga. Komisjon rahuldas tarbija nõude.
VÕS § 2018 lg 1, 4; § 217 lg 2 p 6; § 218 lg 2; § 220 lg 1; § 222 lg 1; § 223 lg 1; § 189 lg 1; § 189 lg 1.
OÜ MORANDE SHOES 21.06.2019 28-1/19-001042-025 OÜ MORANDE SHOES: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001042.pdf
Märksõnad: jalatsid, jaekaubandus, ostuhinna tagastamine.
Sisu: Tarbija ostis VIP kauplusest talvesaapad. Ühe saapa õmblus tuli lahti. Kaupleja tegi paranduse, aga tarbija ei olnud rahul, sest remont oli tehtud ebakvaliteetselt. Kaupleja ei nõustu tarbija väidetega ning talle on arusaamatu, kes on antud asjas ekspert hindamaks parandustöö kvaliteeti. Kuidas saab Tarbija, kes ei ole spetsialist antud valdkonnas, kvaliteeti hinnata ning kuidas kaitsta müüjaid negatiivsete emotsioonidega tarbijate eest.Tarbija väidetel sai ta saapad kätte 15.03.2019, pani need 18.03.2019 jalga ning avastas, et õmblus läks lahti. Kaupleja väidetel on parandus teostatud kvaliteetselt. Komisjoni ekspert leides, et parandus on ebaõnnestunud, seetõttu, et niidi ots on kinni sõlmimata. Õige on, et Tarbija peab müüjatega käituma korrektselt, kuid see ei võta Kauplejalt kohustust täita tarbijalemüügilepingust tulenevaid kohustusi. Komisjon rahuldas tarbija nõude.
VÕS § 208 lg 1 ja 4; § 217 lg 1, lg 2 p 6; § 218 lg 2; § 220 lg 1; § 223 lg 1, 2; § 189 lg 1.
Firstwheel Nordic OÜ 21.06.2019 28-1/19-002199-008 Firstwheel Nordic OÜ: lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002199.pdf
Märksõnad: tasakaaluliikur, lepingust taganemine, kahju hüvitamine
Tarbija viis tasakaaluliikuri kaupleja kätte remonti ja tasus koheselt ka aku ja diagnostika eest, kuid kaupleja remonti ei teostanud ning tasakaaluliikurit ega akut tarbijale ei tagastanud. Tarbija esitas kahjunõude kauplejale, kuid kaupleja jättis ka menetluse käigus selgitused andmata. Komisjon leidis, et tarbija nõue tuleb rahuldada ja paranduseks kulunud aeg on ebamõistlik ja käsitletav olulise lepingurikkumisena.
VÕS § 635 lg 1, VÕS § 647 lg 1 ja lg 3, VÕS § 127 lg 1 ja lg 3, lg 4.
Legal Collect Inkasso OÜ 21.06.2019 28-1/19-001392-014 Legal Collect Inkasso OÜ: leppetrahvi tühistamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001392.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, leppetrahvi tühistamine
Tarbija ostis oksjonilt auto, kuid tehingut vormistama saadeti tarbija jaoks tundamtu isik, kellel puudusid dokumendid, et auto oleks kaupleja nimel. Lisaks ei vastanud auto oksjoni kirjeldusele (armatuurlaual põlesid rikketuled),mistõttu esitas tarbija lepingust taganemise avalduse. Kaupleja omakorda esitas tarbijale leppetrahvi nõude, sest tarbija jättis müügilepingu sõlmimata. Kaupleja jättis menetluse käigus selgitused andmata. Komisjon leidis, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele ja leppetrahvi nõue on tühine. Kirjelduse järgi müügi puhul eeldatakse, et näidis või kirjeldus on asja lepingutingimustele vastavuse ainus kriteerium ning sellest kõrvalekalle annab ostjale õiguse lepingust taganeda. Kaupleja jättis lisaks informeerimata, et müüjaks on kolmas isik ja ka omapoolsed vastuväited esitamata. Komisjon tuvastas, et auto erines kirjeldusest. samuti ei keeldunud tarbija lepingu sõlmimisest, küll aga ei tõendanud kaupleja auto omanikuks olekut.
VÕS § 217 lg 2 p 1, VÕS § 226 lg 1
Optimus Mööbel OÜ 20.06.2019 28-1/19-002453-012 OÜ Optimus Mööbel: ostuhinna tagastamine (lepingust taganemine) ja täiendavate kulutuste hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002453.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, müügileping, mööbel, täiendavate kulutuste hüvitamine
Tarbija ostis kauplejalt köögimööbli ning veidi enam kui kolme kuu pärast esitas pretensiooni kapiustele tekkinud defektide kohta. Kaupleja hinnangul on defektid tekkinud toote ebaõigest kasutamisest ning ta pakkus tarbijale võimalust vahetada kapiuksed tasu eest. Komisjon asus seisukohale, et komisjonil ei ole võimalik lähtuda üksnes kaupleja kinnitusest, et tarbija ei ole järginud toote kasutusjuhendit. Tarbija nõude täiendavate kulutuste hüvitamiseks jättis komisjon rahuldamata põhjendusel, et väidetavalt sularahas tehtud maksete tasumist ja põhjendatust ei ole võimalik kontrollida.
VÕS § 101 lg 2, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1
osaühing Vikslin 20.06.2019 28-1/19-003934-017 OÜ Vikslin: lepingu täitmine, lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003934.pdf
Märksõnad: köögimööbel, lepingutingimustele vastavus
Tarbija tellis kauplejalt köögimööbli Olja. Tarbija tellis mööbli tema antud mõõtude järgi. Mööbli kokkupanekul selgus, et mööbli mõõdud ei vasta tellitule. Alumised köögikapid ei olnud tellitud sügavusega 60 cm. Pakendil ei olnud mööbli mõõte märgitud ning vale mõõt selgus alles kokkupanemisel. Tarbija pöördus kaupleja logistiku poole, kes selgitas, et tegemist ei olnud eritellimusega, vaid kataloogi alusel tellitud mööbliga kataloogis olevate mõõtudega. Tarbija esitas kirjaliku pretensiooni kauplejale, milles selgitas, et mööbel telliti alumiste kappide sügavusega 60 cm, tegelikult oli 45 cm. Tarbija soovis vale mõõduga kappide asendamist õigete mõõtudega kappidega. Kaupleja tarbija pretensiooni ei rahuldanud. Tarbija selgitas kauplejale, et ta ei tellinud mööblit kataloogi järgi ning soovib lepingust taganeda. Kaupleja selgitas, et kuskil ei ole märgitud, et tegemist oli eritellimusega ja kaupleja üldse eritellimusi vastu ei võta, vaid töötab kataloogi alusel. Kaupleja märkis, et tehniliselt ei ole võimalik teha kappe tarbija nõutud sügavusega 600 mm, sest töötasapinna sügavus on 600 mm. Seda on tarbijale ka kaupleja esinduses selgitatud, samuti telefoni teel. Siis oli tarbija nõustunud 550 mm sügavuste kappidega. Kirjas tarbijale kinnitab kaupleja, et tarbija tellis standardsed kapid. Kuskil ei ole märgitud alumiste kappide sügavust. Samas pakkus kaupleja tarbijale võimalust tellida tehasest spetsiaalselt sügavamad kappide korpused, furnituur, fassaadid jäävas samad. Selleks tehtud kulutused jagaksid pooled pooleks. Komisjon asus seisukohale, et kauplejale oli tellimuse vastuvõtmise järel teda tarbija soov saada sügavamaid kappe ning kauplejale teada olevalt oli see 550 mm, mitte 600mm. Kui kaupleja oleks andnud tarbijale üle kapid sügavusega 550 mm, oleks üleantu vastanud tellitule. Seega kapid ei vastanud lepingutingimustele. Enne taganemisavalduse esitamist ei olnud kauplejal mõistlikku ajalist võimalust kappide vastavusse viimiseks lepingutingimustega. Kauplejal on õigus asja lepingutingimustele mittevastavuse korral asi parandada või asendada. Kappidele uute, sügavamate korpuste valmistamine on võimalik. Komisjon jõudis veendumusele, et tarbija avaldus kuulub rahuldamisele kappidel leitud puuduste kõrvaldamisega.
LED Star OÜ 20.06.2019 28-1/19-002524-014 LED Star OÜ (ledkaup.ee): lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002524.pdf
Märksõnad: kättetoimetamata kaup
Tarbija ostis kaupleja e-kauplusest ledkaup.ee kaks toodet: (LED T8 armatuur, toide ühelt poolt 2 lambile - 1266 mm IP65 ja LED T8 18W) ning tasus kauplejale kaupade eest 72.60 eurot. Peale tellimuse sooritamist sai tarbija koheselt kinnituse, et tellimus on kaupleja poolt vastu võetud ja sellega tegeletakse. Kodulehel on märgitud toodete tarneajaks 2-4 päeva. Kui oli nädal möödunud, proovis tarbija saada ühendust e-mailitsi ja ledkaup.ee kodulehel oleval telefoninumbril. E-mailidele tuleb automaatvastus ja ei midagi muud. Telefon kutsub, aga keegi sellele ei vasta. Tarbija nõudeks on tellitud kauba üleandmine. Komisjon tuvastas tarbija esitatud andmete alusel, et kaupleja oli jätnud tähtajaks kauba tarnimata. Komisjon leidis, et tarbijal õigus nõuda kauplejalt tellitud kaupade tarnimist.

Otsuse tegemisel lähtus tarbijavaidluste komisjon tarbijakaitseseaduse §-dest 40 lg 1-3; 57; 58.
Saunapoint OÜ 20.06.2019 28-1/19-001960-012 Saunapoint OÜ (saunapoint.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001960.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup
Tarbija ostis kaupleja e-kauplusest saunapoint.ee kauba (tugipost lavale) ning tasus selle eest 63.50 eurot, kuid ei ole kaupa siiani kätte saanud. Telefoni teel teatas kaupleja, et kaupa ei ole võimalik saata, kuna seda enam ei toodeta. Tarbija esitas kauplejale lepingust taganemise soovi, kuid kaupleja sellele ei vastanud. Komisjon leidis, et Kaupleja peab tarbijale tagastama lepingu täitmisel tasutud summa 63.50 eurot.

Otsuse tegemisel lähtus tarbijavaidluste komisjon tarbijakaitseseaduse §-dest 40 lg 1-3; 57; 58.
Osaühing Neolund 20.06.2019 28-1/19-001767-013 Neolund OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001767.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, ukse mõõdud, transpordikulu
Tarbija tellis e-posti teel Kauplejalt metallist välisukse hinnaga 275 eurot. Kauba kättesaamise osas ei saanud Tarbija enne kauba valmimist teavet, et tootele peab järele minema lattu ning salongist, mis asus Tarbija kodule lähedal, kaupa kätte ei saa. Tarbija tellis lisatasu eest (40.98 eurot) kauba transpordi. Ukse kätte saades selgus, et uks on valede mõõtudega ning valelt poolt avatav. Tarbija tellis paremalt poolt avatava ukse lengi mõõtudega 95x205 (ukseava mõõt 97x207), kuid Kaupleja andis üle vasakult poolt avatava ukse mõõtuega 104x210. Ust ei olnud võimalik paigaldada. Kaupleja nõustus ukse tagasi võtma tingimusel, et Tarbija tasub kauba transpordikulu 41 eurot. Tarbija ei nõustunud ning soovis lepingust taganeda ilma täiendavaid tasusid maksmata. Komisjon leidis, et Kauplejal on kohustus tagastada Tarbijale lepingust taganemisel kõik lepingu alusel saadud tasud, seal hulgas tarbija kantud transpordikulud, kokku summas 315,98 eurot. Komisjonil ei olnud võimalik asjas esitatud materjalide alusel täpsemalt kontrollida, kas ukse mõõdud vastasid kokkulepitud tingimustele või mitte.
OÜ Forward Mööbel 19.06.2019 28-1/19-002365-008 OÜ Forward Mööbel: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002365.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, köögimööbli valmistamine ja paigaldamine, oluline lepingu rikkumine, ettemaks
Kaupleja ei valmistanud köögimööblit kokkulepitud tähtajaks ega teinud seda ka täiendava tähtaja jooksul. Kaupleja ei vastanud tarbija pöördumistele ega andnud teada, millal lepingulised kohustused täidab. Tarbija taganes lepingust ja tal on õigus ettemaksu summa tagasi nõuda.
VÕS § 189 lg 1
OÜ Edishop 14.06.2019 28-1/19-001314-012 OÜ Edishop: lepingust taganemine ja ostusumma tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001314.pdf
Märksõnad: vahvlimasin, e-kaubandus, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija ostis läbi osta.ee keskkonna Kauplejalt vahvlimasina. Tarneaeg oli 22 päeva, kuid lubatud ajaks kaupa ei saabunud. Kauplejal polnud vastuväiteid tarbija nõudele ning lubas raha tagastada. Kuna Kaupleja ei rahuldanud tarbija nõuet vaatamata mitmekordsetele lubadustele, leidis komisjon, et kaupleja on lepingut rikkunud ning tarbija nõue tuleb rahuldada.
VÕS § 208 lg 4, § 76 lg 1, 3, § 82 lg 2, § 101 lg 1 p 4, § 116 lg 1, 116 lg 2 p 5, § 189 lg 1.
Nõmme Kullassepp OÜ 04.06.2019 28-1/19-000919-020 Nõmme Kullassepp OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000919.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, ehete valmistamine, ebakvaliteetne töö
Sisu: tarbija tellis kauplejalt ühest kuldsõrmusest kahe sõrmuse valmistamise ning ostis ühele sõrmustest lisamiseks kivi. Kaupleja ei valmistanud sõrmuseid kokkulepitud tähtajaks, hiljem kauba kättesaamisel ilmnes, et sõrmused ei olnud kvaliteetsed. Tarbija andis kauplejale võiomaluse töö parandada, kuid ka pärast seda olid sõrmustel puudused. Tarbija andis 2. korda võimaluse kauplejal töö parandada, kuid ka pärast seda ei olnud kvaliteediga rahul. Teise kullassepa hinnangul ei olnud töö samuti kvaliteetne. Komisjoni hinnangul on tarbija nõue põhjendatud, kuna on tõendatud töö puudused ning kaupleja peab tarbijale tagastama tasutud summa ning ka puudusega kivi tagasi võtma ja rahasumma tagastama.
VÕS § 647, § 189
IM Partners OÜ 31.05.2019 28-1/19-002748-011 IM Partners OÜ: asja asendamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002748.pdf
Märksõnad: toote asendamine
Ostetud Apple iPad´l tekkisid probleemid ekraani puutetundlikkusega. Tarbija pöördus kaupleja soovitusel garantiikeskuse poole, kelle hinnangul oli seade füüsiliselt kahjustatud ning seetõttu ei ole võimalik seda enam garantiikorras parandada. Tarbija pöördus ka USA-s ja Austraalias oleva Apple esinduse poole, kus tuvastati, et seadmel on vaid tavapärasest kasutusest tulenevad kulumisjäljed ning füüsilised kahjustused puuduvad. Tootja esindus oli seisukohal, et seade kuuluks garnatii korras ümbervahetamisele, kuid 1-aastane tootjagarantii periood on lõppenud. Kaupleja leiab, et tarbijal puudub alus seadme asendamise nõude esitamiseks, kuna Poola Apple garantiikeskuse hooldustöödest ilmneb, et seadmel on mehaaniline kahjustus, mis on põhjustanud ekraani funktsionaalsuses häireid. Komisjon selgitab, et müüja vastutab tarbijalemüügi puhul asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostajle, antud juhul on tarbija tõendanud kahe erineva Apple esinduse hinnanguga, et antud puudus oli olemas asja üleandmisel.
Osaühing OX Eesti 29.05.2019 28-1/19-001935-018 Osaühing OX Eesti: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001935.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, kauba kvaliteet, lepingust taganemine
Tarbija tellis e-kauplusest www.01.ee mälukaardi, mille kättesaamisel selgus, et kaup ei vasta lepingutingimustele, kuna kaardi mälumaht on lubatust väiksem. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda 14-päevase taganemistähtaja jooksul ning kauplejal tuleb ostusumma tarbijale tagastada.
VÕS § 56 lg 1`1, § 56`1 lg 1
Modernmööbel.ee OÜ 27.05.2019 28-1/19-001883-015 Modernmööbel.ee OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001883.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, mööbel, lepingust taganemine
Tarbija tellis e-kauplusest modernmoobel.ee voodi ning sõlmis selle eest tasumiseks liisinglepingu. Kauplejal tekkisid tarneprobleemid ja makseraskused seoses tootja tehase omaniku surmaga ning kaupa tarbijale üle ei antud. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ning saada tasutud raha tagasi. Kauplejal on kohustus hüvitada ka liisinglepingu sõlmimise ja maksetega seotud kulud.
VÕS § 115 lg 1, § 189 lg 1, § 111, § 56`1 lg 1
Nombe Kabujogera OÜ 27.05.2019 28-1/19-001813-012 Nombe Kabujogera OÜ (kehtetu nimi Tehnikacity OÜ): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001813.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, kaupa ei anta tellijale üle, lepingust taganemine
Tarbija tellis stas@tehnikacity.ee e-posti aadressi kaudu köögitehnikat ning tasus kauba eest. Kaupleja ei saatnud tarbijale kaupa ega tagsatnud raha. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda, kuna kaupleja on lepingut oluliselt rikkunud. Kaupleja peab tagastama tarbijale kauba ja transpordi eest tasutud rahasumma ning viivised 0,5% päevas kuni võlgnevuse tasumiseni.
VÕS § 56`1 lg 1, § 111, § 113 lg 1, § 189 lg 1
Tigudiivan OÜ 27.05.2019 28-1/19-000933-017 Tigudiivan OÜ: lepingust taganemise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 28-1-19-000933.pdf
Märksõnad: Mööbel, lepingust taganemine.
Tarbija ei olnud rahul lahtikäiva kappvoodi valmistamise ja paigaldamise kvaliteediga. Tarbija tellis internetist leitud foto alusel, kuid tellimuse vormistamisel lepiti kokku mõningastes muudatustes (lisajalad, riiul, seinale plaat jne). Peale paigaldamist leidis tarbija, et karkass on viltu, kruviaugud näha, ebatasasused, sisselõige, ebühtlaselt värvitud jne. Tarbija soovis ostusumma tagastamist, kuid kaupleja vastuse kohaselt sai tarbija asja, mida ta soovis. Lisaks tahtis tarbija voodit osaliselt ise viimistleda, mistõttu jäeti voodi põhi lakkimata ja pahteldamata. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja ei ole esitanud tõendeid, mille kohaselt oleksid pooled peale lepingu sõlmimist lepingut muutnud. Puudub ka täpsete mõõtmetega eskiis/joonis ning kappvoodi detailne kirjeldus. Komisjonil on keeruline öelda, kas kappvoodi vastas kokkulepitule. Kaupleja ei ole peale kaebuse saamist voodit üle vaadanud, ega püüdnud seda parandada, mistõttu on rikkunud töövõtulepingust tulenevat kohustust. Kauplejal on kohustus tarbijale tagastada lepingu alusel saadud summa.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 641 lg 2 p 5, VÕS § 647 lg 1, VÕS § 100, VÕS § 101 lg 1 p 4, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1
AutoDrive OÜ 24.05.2019 28-1/19-001678-014 AutoDrive OÜ: lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001678.pdf
Märksõnad:kasutatud auto, lepingu täitmise nõue
Juba järgmisel päeval peale auto ostu ilmnesid varjatud vead (nukkvõllide ja klapitõukurite ülemäärane kulumine, kütuseleke, kahemassilise hooratta kulumine, läbisõit vale), kuid auto remondi osas kokkuleppele ei jõutud, sest tarbija võetud pakkumiste hind oli kaupleja arvates liiga kõrge. Tarbijat omakorda ei rahuldanud kaupleja pakutud hind ja lisaks oleks pidanud varuosade asendamise eest tasuma tarbija. Komisjon asus seisukohale,et tarbija nõue tuleb rahuldada ja auto puudused leidsid kinnitust kolmandas ettevõttes ning kaupleja ei ole neid vaidlustanud. Kauplejal on kohustus tagada vähemalt keskmise kvaliteediga müügiese ning kaupleja vastutab puuduste eest, mida müüdud autoga võrreldavatel kasutatud autodel ei esine. Kauplejal on kohustus viia auto vastavusse lepingutingimustega ja teostada mootori ja muude osade remonditööd.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 77 lg 1, VÕS § 222 lg 1
Varuosamees OÜ 24.05.2019 28-1/19-000858-015 Varuosamees OÜ: kahju hüvitamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000858.pdf
Märksõnad:Auto varuosa, kahju hüvitamine
Tarbija ostis kauplejalt autole kasutatud mootori ja kinnitas, et mootor on heas seisukorras. Pärast paigaldamist selgus, et mootor on rikkega ja peale pikemat kirjavahetust õnnestus tarbijal mootori raha tagasi saada. Tarbija soovis lepingutingimustele mittevastava mootori paigaldamisega seonduva kulu hüvitamist, kuid kaupleja hinnangul on töö hind liiga kõrge ja kaupleja pakkus alla 50 % tarbija soovitust. Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele, sest auto remondiks tehtud kulutuste hüvitamine on tarbijale tekkinud kahju ning kauplejal tuleb hüvitada mootori paigalduskulu.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 115 lg 1, VÕS § 127 lg 1
Osaühing Elektius 24.05.2019 28-1/19-001739-006 Osaühing Elektius: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001739.pdf
Märksõnad: ostuhinna tagastamine
Ostetud jalanõud läksid lühikese aja jooksul teist korda katki, millest tulenevalt soovis tarbija jalanõud tagastada ja saada raha tagasi. Kaupleja pakkus tarbijale jalanõude asendamist uute vastu või kinkekaarti, millest tarbija loobus. Komisjon on seisukohal, et käesolevas asjas on tegemist kauplejapoolse lepingutingimuste olulise rikkumisega. Jalanõusid oli eelnevalt parandatud, kuid väga lühikese aja jooksul läksid uuesti katki. Kaupleja poolt pakutud jalanõude asendamine tekitab tarbijale asjatuid ebamugavusi ning sellest tulenevalt on ta õigustatud lepingust taganema ja saama tagasi ostusumma.
VÕS § 217 lg 1 ja lg 2 p 6, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 189 lg 1
Leiti 114 otsust1 2 3