Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid

Kõik otsused...
Leiti 128 otsust1 2 3 4
Kaupleja Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
Ventidue OÜ 25.07.2019 28-1/19-002935-016 Ventidue OÜ: ostuhinna ja saatekulu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002935.pdf
Märksõnad: trenažöör, e-kaubandus, ostuhinna ja saatekulu tagastamine.
Sisu: Tarbija ostis portaali osta.ee vahendusel jooksulindi. Toote kättesaamisel selgus, et trenažööri osasid ei ole võimalik omavahel kokku panna. Kaupleja ei suutnud toodet asendada mõistliku aja jooksul ning sellega on Kaupleja lepingut rikkunud. Kaupleja kohustuste hulka kuulub kõrgendatud hoolsuse ilmutamine, selleks, et sobimatu detail saaks asendatud. Komisjon leiab, et tarbija ostuhinna tagastamise ja transpordikulu hüvitamise nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.
VÕS § 3 p 1, § 208, § 6 ja 7, § 223, § 188, § 189 lg 1, § 191 lg 2, § 1028, § 1033 lg 3.
Novads OÜ 24.07.2019 30-1/19-002718-005 Novads OÜ: ostuhinna ja saatekulu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-002718.pdf
Märksõnad: müügileping, asja mittevastavus
Pooled sõlmisid sidekanali vahendusel lepingu, millega kaupleja võttis enesele kohustuse müüja ja anda tarbijale üle käekell „Health Watch” ja tarbija võttis enesele kohustuse maksta kauplejale ostuhind 89.00 USA dollarit. Tarbija on ostuhinna tasunud. Tarbijale anti käekell „Smart Bracelet”. Tarbija väidab, et saadetud toode ei vasta tellitule. Tarbija teatas kauplejale asja mittevastavusest ja lepingust taganemisest ning nõudis ostuhinna tagastamist. Kaupleja selgitas, et tarbijale saadeti tellitust uuem mudel. Kaupleja on seisukohal, et tarbijal on õigus kauba tagastamisel saada tagasi ostuhind. Kauba tagastamise kulu peab jääma tarbija kanda. Komisjon leidis, et Kaupleja ei ole õigustatud omal algatusel saatma tarbijale soovitust erinevat mudelit, ka mitte siis, kui saadetud mudeli omadused on kaupleja arvates tellitust paremad. Komisjon asub seisukohale, et kaupleja saatis tarbijale sellise kauba, milles pooled kokku ei leppinud. Kaupleja ei ole toote asendamist pakkunud. Tegemist on lepingu olulise rikkumisega, millest tekkis tarbijal lepingust taganemise õigus (VÕS § 226 lg1). Komisjon leiab, et kauplejal lasub kohustus tagastada tarbijale ostuhind; tarbija on õigustatud kauplejalt saadu tagastama kaupleja kulul.
OÜ Edishop 24.07.2019 28-1/19-002228-011 OÜ Edishop: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002228.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup, müügileping
Pooled sõlmisid sidekanali kaudu kokkuleppe, millega kaupleja võttis enesele kohustuse anda tarbijale üle vahvlimasin. Tarbija on kaupleja arve kaupleja poolt näidatud isiku maksekontole tasunud. Kokkulepitud tähtajaks ei ole kaupleja kaupa üle andnud. Tarbija taganes lepingust ja nõudis ostuhinna tagastamist. Vaatamata lubadusele kaupleja ostuhinda tagastanud ei ole. Müüja poolel toimunud lepingu rikkumine ei ole mingil moel seotud ostja käitumisega. Arvestades vaidluses esile toodut hindab komisjon kaupleja rikkumise oluliseks. Tarbija on lepingust taganenud õiguspäraselt. Komisjon leiab, et tarbija ostuhinna tagastamise nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.
Marina Klinovitskaja 08.07.2019 28-1/19-002637-014 FIE Marina Klinovitskaja: Lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav otsus 28-1-19-002637.pdf
Märksõnad: Lepingu täitmise nõue, töövõtuleping
Tarbija tellis kauplejalt õmblustöö tegemise ning tasus töö eest ettemaksuna. Kaupleja teatas tarbijale, et tööd on valmis, kuid venitas üleandmisega ning lõpuks andis osa asju kätte ja osa jättis üle andmata. Tarbija esitas lepingust tuleneva kohustuse täitmise nõude, nõudes tehtud töö ning järele jäänud materjalide välja andmist. Komisjon leidis, et tarbija nõue on põhjendatud.
VÕS § 100, VÕS § 101 lg 1 p 1, VÕS § 108 lg 2, VÕS § 635 lg 1, VÕS § 635 lg 4, VÕS § 636 lg 1, VÕS § 636 lg 5
Ventidue OÜ 05.07.2019 28-1/19-003074-009 Ventidue OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-003074.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, vale toode, kuller
Tarbija ostis sidevahendi abil veebilehe www.osta.ee kaudu kauplejalt valamu, ta tasus valamu ja transpordi eest. Valamu kättesaamisel selgus, et valamu erines veebilehel avaldatud valamu kirjeldusest. Tarbija esitas kauplejale lepingust taganemise avalduse. Kaupleja tunnistas, et tarbijale on saadetud juhuslikult vale toode ja lubas saata õige. Kuid kaupleja teatas, et väljastas tarbijale siiski tellitud õige valamu, kuid veebilehel oli toote kohta avaldatud kirjeldus ebaõige. Kaupleja tegi tarbijale ettepaneku jätta see valamu endale lubades alandada hinda poole võrra. Kaupleja teatas, et kui tarbija soovib lepingust taganeda, saadab kulleri valamule järele. Tarbija teatas, et jääb lepingut taganemise juurde ning palus selgitada, kuidas kulleri poolt valamu äraviimine toimub. Kaupleja ei vastanud sellele kirjale. Komisjon leidis, et antud juhul lasuvad kohustused kaupleja poolele – kaupleja peab tarbijale tagastama lepingu alusel saadud tasud 92 eurot ning kaupleja peab oma kulul korraldama tarbija juurest valamu äraviimise leppides tarbijaga äraviimise ajas eelnevalt kokku.
Ainula OÜ 05.07.2019 28-1/19-003637-009 Ainula OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-003637.pdf
Märksõnad: laste treeningud, kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija maksis treeningute eest ette, kuid kaupleja lõpetas treeningute andmise enne kokkulepitud tähtaega. Kaupleja rikkus ette teatamata lepingust tulenevat kohustust viia trennid läbi kuni lepingus näidatud tähtajani. Komisjon rahuldas tarbija kahju hüvitamise nõude.
VÕS § 619, § 620, § 76, § 196 lg 1, 4, § 189 lg 1.
OÜ LUX 01.07.2019 28-1/19-003482-014 OÜ LUX: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003482.pdf
Märksõnad:Kasutatud auto, lepingust taganemine
Peale ostu selgus, et auto läbisõit on oluliselt suurem ja tarbija tuvastas ka hulgaliselt vigu )mootori ketipinguti väljas, esimene vedru katki, turbiin vahetada, cooleri lõdvik katki jne). Tarbija soovis lepingust taganeda või siis remondikulude hüvitamist. Kaupleja selgitas, et hodomeetri näitu nad ei kontrollinud ja tarbijale võimaldati proovisõitu ja auto kontrolli, mistõttu nemad puuduste eest ei vastuta. Komisjoni seisukoht on, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele. Tarbija ja kaupleja vahel puudus kokkulepe autol olevate tehniliste vigade kohta, mistõttu on kaupleja vastutav nende eest, sest vead avaldusid 5 päeva jooksul. Läbisõidu olulist erinevust komisjon lepingurikkumiseks ei pidanud, sest puudus tõend, et läbisõit oleks olnud üheks müügilepingu tingimuseks. Kaupleja keeldus puudusi kõrvaldamist, mistõttu on tegemist olulise lepingurikkumisega. Kauplejal tuleb tagastada auto ostusumma ja arvele võtmine.
VÕS § 217 lg 2 p 1, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 237 lg 1
Nombe Kabujogera OÜ 21.06.2019 28-1/19-003825-010 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003825.pdf
Märksõnad: suurem kodutehnika, ostuhinna tagastamine
Tarbija tellis kauplejalt erinevat kodutehnikat, kuid kaupleja jättis tellimuse täitmata ja ettemaksu tagastamata. Tarbija taganes lepingust, kuid kaupleja raha tagastamise lubadust ei täitnud. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja jättis oma põhikohustuse täitmata ja asja üle andmata nig tegemist on olulise lepingurikkumisega. Tarbijal on õigus nõuda ka viivitusintressi ja seda alates rahalise kohustusega viivitusse langemisest.
VÕS § 208, VÕS § 209, VÕS § 209 lg 6, VÕS § 82, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 101 lg 1 p 6, VÕS § 113
Nombe Kabujogera OÜ 21.06.2019 28-1/19-003522-009 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003522.pdf
Märksõnad: suurem kodutehnika, ostuhinna tagastamine
Tarbija tellis kauplejalt erinevat kodutehnikat, kuid kaupleja jättis tellimuse täitmata ja ettemaksu tagastamata. Tarbija taganes lepingust, kuid kaupleja raha tagastamise lubadust ei täitnud. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja jättis oma põhikohustuse täitmata ja asja üle andmata nig tegemist on olulise lepingurikkumisega. Tarbijal on õigus nõuda ka viivitusintressi ja seda alates rahalise kohustusega viivitusse langemisest.
VÕS § 208, VÕS § 209, VÕS § 209 lg 6, VÕS § 82, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 101 lg 1 p 6, VÕS § 113
Nombe Kabujogera OÜ 21.06.2019 28-1/19-002413-010 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002413.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup
Tarbija tellis kaupleja e-poest kodutehnikat. Tarbija arve tasus tarbijale kinkekaardi väljaja, OÜ Vega Residents. Kokkulepitud tähtajaks kaupleja kaupa üle ei andnud. Tarbija nõuab kauplejalt ettemaksu tagastamist. Komisjon leiab, et tarbija ostuhinna tagastamise nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele. Tarbijal on õigus viivitusintressile.
Nombe Kabujogera OÜ 21.06.2019 28-1/19-002993-011 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002993.pdf
Märksõnad: suurem kodutehnika, ostuhinna tagastamine
Tarbija tellis kauplejalt erinevat kodutehnikat, kuid kaupleja jättis tellimuse täitmata ja ettemaksu tagastamata. Tarbija taganes lepingust, kuid kaupleja raha tagastamise lubadust ei täitnud. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja jättis oma põhikohustuse täitmata ja asja üle andmata nig tegemist on olulise lepingurikkumisega. Tarbijal on õigus nõuda ka viivitusintressi ja seda alates rahalise kohustusega viivitusse langemisest.
VÕS § 208, VÕS § 209, VÕS § 209 lg 6, VÕS § 82, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 101 lg 1 p 6, VÕS § 113
Nombe Kabujogera OÜ 21.06.2019 28-1/19-002759-013 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): kahju hüvitamine ja viivise tasumine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002759.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup
Tarbija tellis kaupleja e-poest kodutehnikat. Kokkulepitud tähtajaks kaupleja kaupa üle ei andnud. Tarbija on saanud kätte külmiku (299.00 eurot). Kaupleja tagastas tarbijalt saadud ettemaksust 600.00 eurot. Tarbija nõuab kauplejalt seni tagastamata jäänud osa. Komisjon leiab, et tarbija ostuhinna tagastamise nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele. Tarbijal on õigus viivitusintressile.
Nombe Kabujogera OÜ 21.06.2019 28-1/19-002899-010 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002899.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup
Tarbija tellis kaupleja e-poest kodutehnikat. Kokkulepitud tähtajaks kaupleja kaupa üle ei andnud. Tarbija teatas kauplejale, et soovib raha tagastamist. Kaupleja koostas tarbijale kreeditarve. Tarbija nõuab kauplejalt ettemaksu tagastamist. Komisjon leiab, et tarbija ostuhinna tagastamise nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele. Tarbijal on õigus viivitusintressile.
Nombe Kabujogera OÜ 21.06.2019 28-1/19-001943-021 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001943.pdf
Märksõnad: suurem kodutehnika, ostuhinna tagastamine
Tarbija tellis kauplejalt erinevat kodutehnikat, kuid kaupleja jättis tellimuse täitmata ja ettemaksu tagastamata. Tarbija taganes lepingust, kuid kaupleja raha tagastamise lubadust ei täitnud. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja jättis oma põhikohustuse täitmata ja asja üle andmata nig tegemist on olulise lepingurikkumisega. Tarbijal on õigus nõuda ka viivitusintressi ja seda alates rahalise kohustusega viivitusse langemisest. Tarbija muud nõuded, nagu moraalne kahju ja kommunaalteenuste arved, ei ole lepingulised ja komisjoni pädevuses ei ole neid välja mõista.
VÕS § 208, VÕS § 209, VÕS § 209 lg 6, VÕS § 82, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 101 lg 1 p 6, VÕS § 113
V.P.W GROUP OÜ 21.06.2019 30-1/19-000740-018 V.P.W Group OÜ: teenustasu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-000740.pdf
Märksõnad: müügieseme sobimatus, kauba purunemine
Kaupleja võttis enesele kohustuse valmistada tarbija juhiste järgi ja anda tarbijale üle VOLVO peegel rgb ja LED peegel. Kaupleja valitud kuller viis valmistatud esemed tarbija elukohta. Kauba vastuvõtmisel selgus, et LED peegel on purunenud. Tarbija võttis VOLVOI peegli vastu ja tagastas purunenud LED peegli kauplejale. Tarbija nõuab kauplejalt kogu tasu tagastamist. Kaupleja on nõus tagastama LED peegli maksumuse; VOLVO peegli tasu tagasinõudmiseks kaupleja arvates tarbijal õigus puudub. Komisjoni hinnangul on tarbija nõue LED peegli maksumuse hüvitamises põhjendatud ja tuleb rahuldada. Komisjon leiab, et tarbijal puudub õigus keelduda VOLVO peegli vastuvõtmisest. Kaupleja ei vastuta müügieseme sobimatuse eest. Tarbija nõue VOLVO peegli maksumuse hüvitamises ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata.
OÜ MORANDE SHOES 21.06.2019 28-1/19-003481-010 OÜ MORANDE SHOES: lepingust taganemine ja raha tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003481.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, müügileping, jalatsid, parandus
Tarbija tagastas ostetud saapad kahel korral. Kaupleja teostas mõlemal korral paranduse. Tarbija hinnangul oli parandus ebakvaliteetne ning ta soovis raha tagastamist. Kaupleja tunnistas, et jalatsid ei kõlba kandmiseks, kuid keeldus raha tagastamast ning pakkus võimalust need asendada. Komisjon leidis, et tarbija nõue on põhjendatud.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 223
Osaühing Elektius 21.06.2019 28-1/19-002726-013 Osaühing Elektius: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002726.pdf
Märksõnad: nahkkindad, jaekaubandus, ostuhinna tagastamine.
Sisu: Tarbija ostis nahkkindad, mis 1-kuulise kandmise järel hõõrdusid tugevasti. Kaupleja väitis, et tegemist on ekspluatatsiooni iseloomuga defektiga. Komisjonile kaupleja vastuseid ei andnud, kuigi tõendamiskoormis lasub kauplejal. Komisjonis vaatles kindaid ka ekspert, kes leidis, et kinnastelt tuleb nähtavalt nahakiht maha kuiva hõõrdumise tagajärjel ja, et tegemist on tootmisdefektiga. Komisjon rahuldas tarbija nõude.
VÕS § 2018 lg 1, 4; § 217 lg 2 p 6; § 218 lg 2; § 220 lg 1; § 222 lg 1; § 223 lg 1; § 189 lg 1; § 189 lg 1.
OÜ MORANDE SHOES 21.06.2019 28-1/19-001042-025 OÜ MORANDE SHOES: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001042.pdf
Märksõnad: jalatsid, jaekaubandus, ostuhinna tagastamine.
Sisu: Tarbija ostis VIP kauplusest talvesaapad. Ühe saapa õmblus tuli lahti. Kaupleja tegi paranduse, aga tarbija ei olnud rahul, sest remont oli tehtud ebakvaliteetselt. Kaupleja ei nõustu tarbija väidetega ning talle on arusaamatu, kes on antud asjas ekspert hindamaks parandustöö kvaliteeti. Kuidas saab Tarbija, kes ei ole spetsialist antud valdkonnas, kvaliteeti hinnata ning kuidas kaitsta müüjaid negatiivsete emotsioonidega tarbijate eest.Tarbija väidetel sai ta saapad kätte 15.03.2019, pani need 18.03.2019 jalga ning avastas, et õmblus läks lahti. Kaupleja väidetel on parandus teostatud kvaliteetselt. Komisjoni ekspert leides, et parandus on ebaõnnestunud, seetõttu, et niidi ots on kinni sõlmimata. Õige on, et Tarbija peab müüjatega käituma korrektselt, kuid see ei võta Kauplejalt kohustust täita tarbijalemüügilepingust tulenevaid kohustusi. Komisjon rahuldas tarbija nõude.
VÕS § 208 lg 1 ja 4; § 217 lg 1, lg 2 p 6; § 218 lg 2; § 220 lg 1; § 223 lg 1, 2; § 189 lg 1.
Firstwheel Nordic OÜ 21.06.2019 28-1/19-002199-008 Firstwheel Nordic OÜ: lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002199.pdf
Märksõnad: tasakaaluliikur, lepingust taganemine, kahju hüvitamine
Tarbija viis tasakaaluliikuri kaupleja kätte remonti ja tasus koheselt ka aku ja diagnostika eest, kuid kaupleja remonti ei teostanud ning tasakaaluliikurit ega akut tarbijale ei tagastanud. Tarbija esitas kahjunõude kauplejale, kuid kaupleja jättis ka menetluse käigus selgitused andmata. Komisjon leidis, et tarbija nõue tuleb rahuldada ja paranduseks kulunud aeg on ebamõistlik ja käsitletav olulise lepingurikkumisena.
VÕS § 635 lg 1, VÕS § 647 lg 1 ja lg 3, VÕS § 127 lg 1 ja lg 3, lg 4.
Legal Collect Inkasso OÜ 21.06.2019 28-1/19-001392-014 Legal Collect Inkasso OÜ: leppetrahvi tühistamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001392.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, leppetrahvi tühistamine
Tarbija ostis oksjonilt auto, kuid tehingut vormistama saadeti tarbija jaoks tundamtu isik, kellel puudusid dokumendid, et auto oleks kaupleja nimel. Lisaks ei vastanud auto oksjoni kirjeldusele (armatuurlaual põlesid rikketuled),mistõttu esitas tarbija lepingust taganemise avalduse. Kaupleja omakorda esitas tarbijale leppetrahvi nõude, sest tarbija jättis müügilepingu sõlmimata. Kaupleja jättis menetluse käigus selgitused andmata. Komisjon leidis, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele ja leppetrahvi nõue on tühine. Kirjelduse järgi müügi puhul eeldatakse, et näidis või kirjeldus on asja lepingutingimustele vastavuse ainus kriteerium ning sellest kõrvalekalle annab ostjale õiguse lepingust taganeda. Kaupleja jättis lisaks informeerimata, et müüjaks on kolmas isik ja ka omapoolsed vastuväited esitamata. Komisjon tuvastas, et auto erines kirjeldusest. samuti ei keeldunud tarbija lepingu sõlmimisest, küll aga ei tõendanud kaupleja auto omanikuks olekut.
VÕS § 217 lg 2 p 1, VÕS § 226 lg 1
Optimus Mööbel OÜ 20.06.2019 28-1/19-002453-012 OÜ Optimus Mööbel: ostuhinna tagastamine (lepingust taganemine) ja täiendavate kulutuste hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002453.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, müügileping, mööbel, täiendavate kulutuste hüvitamine
Tarbija ostis kauplejalt köögimööbli ning veidi enam kui kolme kuu pärast esitas pretensiooni kapiustele tekkinud defektide kohta. Kaupleja hinnangul on defektid tekkinud toote ebaõigest kasutamisest ning ta pakkus tarbijale võimalust vahetada kapiuksed tasu eest. Komisjon asus seisukohale, et komisjonil ei ole võimalik lähtuda üksnes kaupleja kinnitusest, et tarbija ei ole järginud toote kasutusjuhendit. Tarbija nõude täiendavate kulutuste hüvitamiseks jättis komisjon rahuldamata põhjendusel, et väidetavalt sularahas tehtud maksete tasumist ja põhjendatust ei ole võimalik kontrollida.
VÕS § 101 lg 2, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1
osaühing Vikslin 20.06.2019 28-1/19-003934-017 OÜ Vikslin: lepingu täitmine, lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003934.pdf
Märksõnad: köögimööbel, lepingutingimustele vastavus
Tarbija tellis kauplejalt köögimööbli Olja. Tarbija tellis mööbli tema antud mõõtude järgi. Mööbli kokkupanekul selgus, et mööbli mõõdud ei vasta tellitule. Alumised köögikapid ei olnud tellitud sügavusega 60 cm. Pakendil ei olnud mööbli mõõte märgitud ning vale mõõt selgus alles kokkupanemisel. Tarbija pöördus kaupleja logistiku poole, kes selgitas, et tegemist ei olnud eritellimusega, vaid kataloogi alusel tellitud mööbliga kataloogis olevate mõõtudega. Tarbija esitas kirjaliku pretensiooni kauplejale, milles selgitas, et mööbel telliti alumiste kappide sügavusega 60 cm, tegelikult oli 45 cm. Tarbija soovis vale mõõduga kappide asendamist õigete mõõtudega kappidega. Kaupleja tarbija pretensiooni ei rahuldanud. Tarbija selgitas kauplejale, et ta ei tellinud mööblit kataloogi järgi ning soovib lepingust taganeda. Kaupleja selgitas, et kuskil ei ole märgitud, et tegemist oli eritellimusega ja kaupleja üldse eritellimusi vastu ei võta, vaid töötab kataloogi alusel. Kaupleja märkis, et tehniliselt ei ole võimalik teha kappe tarbija nõutud sügavusega 600 mm, sest töötasapinna sügavus on 600 mm. Seda on tarbijale ka kaupleja esinduses selgitatud, samuti telefoni teel. Siis oli tarbija nõustunud 550 mm sügavuste kappidega. Kirjas tarbijale kinnitab kaupleja, et tarbija tellis standardsed kapid. Kuskil ei ole märgitud alumiste kappide sügavust. Samas pakkus kaupleja tarbijale võimalust tellida tehasest spetsiaalselt sügavamad kappide korpused, furnituur, fassaadid jäävas samad. Selleks tehtud kulutused jagaksid pooled pooleks. Komisjon asus seisukohale, et kauplejale oli tellimuse vastuvõtmise järel teda tarbija soov saada sügavamaid kappe ning kauplejale teada olevalt oli see 550 mm, mitte 600mm. Kui kaupleja oleks andnud tarbijale üle kapid sügavusega 550 mm, oleks üleantu vastanud tellitule. Seega kapid ei vastanud lepingutingimustele. Enne taganemisavalduse esitamist ei olnud kauplejal mõistlikku ajalist võimalust kappide vastavusse viimiseks lepingutingimustega. Kauplejal on õigus asja lepingutingimustele mittevastavuse korral asi parandada või asendada. Kappidele uute, sügavamate korpuste valmistamine on võimalik. Komisjon jõudis veendumusele, et tarbija avaldus kuulub rahuldamisele kappidel leitud puuduste kõrvaldamisega.
LED Star OÜ 20.06.2019 28-1/19-002524-014 LED Star OÜ (ledkaup.ee): lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002524.pdf
Märksõnad: kättetoimetamata kaup
Tarbija ostis kaupleja e-kauplusest ledkaup.ee kaks toodet: (LED T8 armatuur, toide ühelt poolt 2 lambile - 1266 mm IP65 ja LED T8 18W) ning tasus kauplejale kaupade eest 72.60 eurot. Peale tellimuse sooritamist sai tarbija koheselt kinnituse, et tellimus on kaupleja poolt vastu võetud ja sellega tegeletakse. Kodulehel on märgitud toodete tarneajaks 2-4 päeva. Kui oli nädal möödunud, proovis tarbija saada ühendust e-mailitsi ja ledkaup.ee kodulehel oleval telefoninumbril. E-mailidele tuleb automaatvastus ja ei midagi muud. Telefon kutsub, aga keegi sellele ei vasta. Tarbija nõudeks on tellitud kauba üleandmine. Komisjon tuvastas tarbija esitatud andmete alusel, et kaupleja oli jätnud tähtajaks kauba tarnimata. Komisjon leidis, et tarbijal õigus nõuda kauplejalt tellitud kaupade tarnimist.

Otsuse tegemisel lähtus tarbijavaidluste komisjon tarbijakaitseseaduse §-dest 40 lg 1-3; 57; 58.
Saunapoint OÜ 20.06.2019 28-1/19-001960-012 Saunapoint OÜ (saunapoint.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001960.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup
Tarbija ostis kaupleja e-kauplusest saunapoint.ee kauba (tugipost lavale) ning tasus selle eest 63.50 eurot, kuid ei ole kaupa siiani kätte saanud. Telefoni teel teatas kaupleja, et kaupa ei ole võimalik saata, kuna seda enam ei toodeta. Tarbija esitas kauplejale lepingust taganemise soovi, kuid kaupleja sellele ei vastanud. Komisjon leidis, et Kaupleja peab tarbijale tagastama lepingu täitmisel tasutud summa 63.50 eurot.

Otsuse tegemisel lähtus tarbijavaidluste komisjon tarbijakaitseseaduse §-dest 40 lg 1-3; 57; 58.
Osaühing Neolund 20.06.2019 28-1/19-001767-013 Neolund OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001767.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, ukse mõõdud, transpordikulu
Tarbija tellis e-posti teel Kauplejalt metallist välisukse hinnaga 275 eurot. Kauba kättesaamise osas ei saanud Tarbija enne kauba valmimist teavet, et tootele peab järele minema lattu ning salongist, mis asus Tarbija kodule lähedal, kaupa kätte ei saa. Tarbija tellis lisatasu eest (40.98 eurot) kauba transpordi. Ukse kätte saades selgus, et uks on valede mõõtudega ning valelt poolt avatav. Tarbija tellis paremalt poolt avatava ukse lengi mõõtudega 95x205 (ukseava mõõt 97x207), kuid Kaupleja andis üle vasakult poolt avatava ukse mõõtuega 104x210. Ust ei olnud võimalik paigaldada. Kaupleja nõustus ukse tagasi võtma tingimusel, et Tarbija tasub kauba transpordikulu 41 eurot. Tarbija ei nõustunud ning soovis lepingust taganeda ilma täiendavaid tasusid maksmata. Komisjon leidis, et Kauplejal on kohustus tagastada Tarbijale lepingust taganemisel kõik lepingu alusel saadud tasud, seal hulgas tarbija kantud transpordikulud, kokku summas 315,98 eurot. Komisjonil ei olnud võimalik asjas esitatud materjalide alusel täpsemalt kontrollida, kas ukse mõõdud vastasid kokkulepitud tingimustele või mitte.
OÜ Forward Mööbel 19.06.2019 28-1/19-002365-008 OÜ Forward Mööbel: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002365.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, köögimööbli valmistamine ja paigaldamine, oluline lepingu rikkumine, ettemaks
Kaupleja ei valmistanud köögimööblit kokkulepitud tähtajaks ega teinud seda ka täiendava tähtaja jooksul. Kaupleja ei vastanud tarbija pöördumistele ega andnud teada, millal lepingulised kohustused täidab. Tarbija taganes lepingust ja tal on õigus ettemaksu summa tagasi nõuda.
VÕS § 189 lg 1
OÜ Edishop 14.06.2019 28-1/19-001314-012 OÜ Edishop: lepingust taganemine ja ostusumma tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001314.pdf
Märksõnad: vahvlimasin, e-kaubandus, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija ostis läbi osta.ee keskkonna Kauplejalt vahvlimasina. Tarneaeg oli 22 päeva, kuid lubatud ajaks kaupa ei saabunud. Kauplejal polnud vastuväiteid tarbija nõudele ning lubas raha tagastada. Kuna Kaupleja ei rahuldanud tarbija nõuet vaatamata mitmekordsetele lubadustele, leidis komisjon, et kaupleja on lepingut rikkunud ning tarbija nõue tuleb rahuldada.
VÕS § 208 lg 4, § 76 lg 1, 3, § 82 lg 2, § 101 lg 1 p 4, § 116 lg 1, 116 lg 2 p 5, § 189 lg 1.
Nõmme Kullassepp OÜ 04.06.2019 28-1/19-000919-020 Nõmme Kullassepp OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000919.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, ehete valmistamine, ebakvaliteetne töö
Sisu: tarbija tellis kauplejalt ühest kuldsõrmusest kahe sõrmuse valmistamise ning ostis ühele sõrmustest lisamiseks kivi. Kaupleja ei valmistanud sõrmuseid kokkulepitud tähtajaks, hiljem kauba kättesaamisel ilmnes, et sõrmused ei olnud kvaliteetsed. Tarbija andis kauplejale võiomaluse töö parandada, kuid ka pärast seda olid sõrmustel puudused. Tarbija andis 2. korda võimaluse kauplejal töö parandada, kuid ka pärast seda ei olnud kvaliteediga rahul. Teise kullassepa hinnangul ei olnud töö samuti kvaliteetne. Komisjoni hinnangul on tarbija nõue põhjendatud, kuna on tõendatud töö puudused ning kaupleja peab tarbijale tagastama tasutud summa ning ka puudusega kivi tagasi võtma ja rahasumma tagastama.
VÕS § 647, § 189
IM Partners OÜ 31.05.2019 28-1/19-002748-011 IM Partners OÜ: asja asendamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002748.pdf
Märksõnad: toote asendamine
Ostetud Apple iPad´l tekkisid probleemid ekraani puutetundlikkusega. Tarbija pöördus kaupleja soovitusel garantiikeskuse poole, kelle hinnangul oli seade füüsiliselt kahjustatud ning seetõttu ei ole võimalik seda enam garantiikorras parandada. Tarbija pöördus ka USA-s ja Austraalias oleva Apple esinduse poole, kus tuvastati, et seadmel on vaid tavapärasest kasutusest tulenevad kulumisjäljed ning füüsilised kahjustused puuduvad. Tootja esindus oli seisukohal, et seade kuuluks garnatii korras ümbervahetamisele, kuid 1-aastane tootjagarantii periood on lõppenud. Kaupleja leiab, et tarbijal puudub alus seadme asendamise nõude esitamiseks, kuna Poola Apple garantiikeskuse hooldustöödest ilmneb, et seadmel on mehaaniline kahjustus, mis on põhjustanud ekraani funktsionaalsuses häireid. Komisjon selgitab, et müüja vastutab tarbijalemüügi puhul asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostajle, antud juhul on tarbija tõendanud kahe erineva Apple esinduse hinnanguga, et antud puudus oli olemas asja üleandmisel.
Osaühing OX Eesti 29.05.2019 28-1/19-001935-018 Osaühing OX Eesti: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001935.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, kauba kvaliteet, lepingust taganemine
Tarbija tellis e-kauplusest www.01.ee mälukaardi, mille kättesaamisel selgus, et kaup ei vasta lepingutingimustele, kuna kaardi mälumaht on lubatust väiksem. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda 14-päevase taganemistähtaja jooksul ning kauplejal tuleb ostusumma tarbijale tagastada.
VÕS § 56 lg 1`1, § 56`1 lg 1
Modernmööbel.ee OÜ 27.05.2019 28-1/19-001883-015 Modernmööbel.ee OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001883.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, mööbel, lepingust taganemine
Tarbija tellis e-kauplusest modernmoobel.ee voodi ning sõlmis selle eest tasumiseks liisinglepingu. Kauplejal tekkisid tarneprobleemid ja makseraskused seoses tootja tehase omaniku surmaga ning kaupa tarbijale üle ei antud. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ning saada tasutud raha tagasi. Kauplejal on kohustus hüvitada ka liisinglepingu sõlmimise ja maksetega seotud kulud.
VÕS § 115 lg 1, § 189 lg 1, § 111, § 56`1 lg 1
Nombe Kabujogera OÜ 27.05.2019 28-1/19-001813-012 Nombe Kabujogera OÜ (kehtetu nimi Tehnikacity OÜ): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001813.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, kaupa ei anta tellijale üle, lepingust taganemine
Tarbija tellis stas@tehnikacity.ee e-posti aadressi kaudu köögitehnikat ning tasus kauba eest. Kaupleja ei saatnud tarbijale kaupa ega tagsatnud raha. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda, kuna kaupleja on lepingut oluliselt rikkunud. Kaupleja peab tagastama tarbijale kauba ja transpordi eest tasutud rahasumma ning viivised 0,5% päevas kuni võlgnevuse tasumiseni.
VÕS § 56`1 lg 1, § 111, § 113 lg 1, § 189 lg 1
Tigudiivan OÜ 27.05.2019 28-1/19-000933-017 Tigudiivan OÜ: lepingust taganemise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 28-1-19-000933.pdf
Märksõnad: Mööbel, lepingust taganemine.
Tarbija ei olnud rahul lahtikäiva kappvoodi valmistamise ja paigaldamise kvaliteediga. Tarbija tellis internetist leitud foto alusel, kuid tellimuse vormistamisel lepiti kokku mõningastes muudatustes (lisajalad, riiul, seinale plaat jne). Peale paigaldamist leidis tarbija, et karkass on viltu, kruviaugud näha, ebatasasused, sisselõige, ebühtlaselt värvitud jne. Tarbija soovis ostusumma tagastamist, kuid kaupleja vastuse kohaselt sai tarbija asja, mida ta soovis. Lisaks tahtis tarbija voodit osaliselt ise viimistleda, mistõttu jäeti voodi põhi lakkimata ja pahteldamata. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja ei ole esitanud tõendeid, mille kohaselt oleksid pooled peale lepingu sõlmimist lepingut muutnud. Puudub ka täpsete mõõtmetega eskiis/joonis ning kappvoodi detailne kirjeldus. Komisjonil on keeruline öelda, kas kappvoodi vastas kokkulepitule. Kaupleja ei ole peale kaebuse saamist voodit üle vaadanud, ega püüdnud seda parandada, mistõttu on rikkunud töövõtulepingust tulenevat kohustust. Kauplejal on kohustus tarbijale tagastada lepingu alusel saadud summa.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 641 lg 2 p 5, VÕS § 647 lg 1, VÕS § 100, VÕS § 101 lg 1 p 4, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1
AutoDrive OÜ 24.05.2019 28-1/19-001678-014 AutoDrive OÜ: lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001678.pdf
Märksõnad:kasutatud auto, lepingu täitmise nõue
Juba järgmisel päeval peale auto ostu ilmnesid varjatud vead (nukkvõllide ja klapitõukurite ülemäärane kulumine, kütuseleke, kahemassilise hooratta kulumine, läbisõit vale), kuid auto remondi osas kokkuleppele ei jõutud, sest tarbija võetud pakkumiste hind oli kaupleja arvates liiga kõrge. Tarbijat omakorda ei rahuldanud kaupleja pakutud hind ja lisaks oleks pidanud varuosade asendamise eest tasuma tarbija. Komisjon asus seisukohale,et tarbija nõue tuleb rahuldada ja auto puudused leidsid kinnitust kolmandas ettevõttes ning kaupleja ei ole neid vaidlustanud. Kauplejal on kohustus tagada vähemalt keskmise kvaliteediga müügiese ning kaupleja vastutab puuduste eest, mida müüdud autoga võrreldavatel kasutatud autodel ei esine. Kauplejal on kohustus viia auto vastavusse lepingutingimustega ja teostada mootori ja muude osade remonditööd.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 77 lg 1, VÕS § 222 lg 1
Varuosamees OÜ 24.05.2019 28-1/19-000858-015 Varuosamees OÜ: kahju hüvitamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000858.pdf
Märksõnad:Auto varuosa, kahju hüvitamine
Tarbija ostis kauplejalt autole kasutatud mootori ja kinnitas, et mootor on heas seisukorras. Pärast paigaldamist selgus, et mootor on rikkega ja peale pikemat kirjavahetust õnnestus tarbijal mootori raha tagasi saada. Tarbija soovis lepingutingimustele mittevastava mootori paigaldamisega seonduva kulu hüvitamist, kuid kaupleja hinnangul on töö hind liiga kõrge ja kaupleja pakkus alla 50 % tarbija soovitust. Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele, sest auto remondiks tehtud kulutuste hüvitamine on tarbijale tekkinud kahju ning kauplejal tuleb hüvitada mootori paigalduskulu.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 115 lg 1, VÕS § 127 lg 1
Osaühing Elektius 24.05.2019 28-1/19-001739-006 Osaühing Elektius: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001739.pdf
Märksõnad: ostuhinna tagastamine
Ostetud jalanõud läksid lühikese aja jooksul teist korda katki, millest tulenevalt soovis tarbija jalanõud tagastada ja saada raha tagasi. Kaupleja pakkus tarbijale jalanõude asendamist uute vastu või kinkekaarti, millest tarbija loobus. Komisjon on seisukohal, et käesolevas asjas on tegemist kauplejapoolse lepingutingimuste olulise rikkumisega. Jalanõusid oli eelnevalt parandatud, kuid väga lühikese aja jooksul läksid uuesti katki. Kaupleja poolt pakutud jalanõude asendamine tekitab tarbijale asjatuid ebamugavusi ning sellest tulenevalt on ta õigustatud lepingust taganema ja saama tagasi ostusumma.
VÕS § 217 lg 1 ja lg 2 p 6, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 189 lg 1
Aktsiaselts Plastor 10.05.2019 28-1/18-009921-028 AS Plastor, AS FEB: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Eriarvamus 28-1-18-009921.pdf
Otsus nr 28-1-18-009921.pdf
Märksõnad: Müügileping, müügigarantii, kahju hüvitamine
Poolte vahel on vaidlus eelkõige selles, kas soojaveeboileril ilmnenud puuduse eest vastutab Kaupleja I, või on puuduse põhjustanud Tarbijast tulenevad asjaolud (seadme paigaldamisest tingitud vead). Teadaolevate asjaolude kohaselt otsustas Kaupleja I esindaja Tarbijalt saadud infomaterjali põhjal, et tegemist on toote ebaõigest paigaldusest tingitud puudusega ega pidanud vajalikuks toodet kohapeal üle vaadata. Kuigi Kaupleja I enda väitel (07.12.2018 vastus) oleks antud juhul olnud asjaolude väljaselgitamiseks "ainus, kiire ja lihtne viis" boileri survetest, siis seda ta ei teinud, pakkudes küll Tarbijale tasulise survetesti tegemise võimalust.
Kuna tegemist on vaidlusega garantiivastutuse üle, tuli Kauplejal I oma sellekohaseid väiteid tõendada, mistõttu ei olnud asjakohane nõuda seadme ekspetiisi eest Tarbijalt raha. Seda arvestades oli igati mõistlik, et Tarbija tasuliselt testist keeldus (testi maksumuseks oli ca ½ boileri hinnast). Samas on Kaupleja I esindaja andnud Tarbijale spetsialisti kontaktid, mille puhul võis Tarbija järeldada, et nimetatud isik tuleb kohapeale asjaolusid selgitama. See, et esindaja väitel ei olnud selle kontakti edastmine garantiiga seotud, vaid sooviga Tarbijat aidata ja leida lahendus (vajadusel boiler "ümber pakkida"), ei muuda toimunu tegelikku sisu. Mõistlik inimene võib eeldada, et müügigarantii andja on ise huvitatud toote puuduse tekkepõhjuse väljaselgitamisest ja vastavalt ka toimib. Kui isik, kelle kontakti Tarbija Kauplejalt I sai, kahe päeva jooksul kohale ei ilmunud, oli Tarbija edasine käitumine lahenduse leidmiseks igati põhjendatud.
Kuna seadusest tulenevalt eeldatakse, et müügigarantiiga on hõlmatud kõik asjal garantiitähtaja jooksul ilmnenud puudused, siis vastutusest vabanemiseks tuli Kauplejal I tõendada, et asja puuduse on põhjustanud Tarbijast tulenev asjaolu. Seda ei ole Kaupleja I teinud. Üksnes tema esindaja väite ning Tarbija edastatud fotode ja video põhjal ei saa selle kohta ühest järeldust teha. Selle vastu räägib ka Tarbija selgitus, mis tugineb OÜ Santehnik24.ee spetsialisti väidetavale seisukohale. Veenvaid tõendeid, mis võimaldaksid Kauplejat I vastutusest vabastada, ei ole komisjonile esitatud. Tarbija esitatud fotod lahti lõigatud boilerist viitavad pigem vastupidisele.
Seega oli Tarbijal seadusest tulenevalt õigus nõuda asja tasuta parandamist või asendamist (VÕS § 231 lg 4 p 1). Kuna Kaupleja kõnealust kohustust ei täitnud, siis oli Tarbijal endal õigus asi samaväärse asjaga asendada (arvestades, et soojaveeboileri puhul on tegemist igapäevases kasutuses oleva tootega). Sellest tulenevalt on Kaupleja I kohustatud Tarbijale hüvitama asendamiseks ostetud toote hinna 152,10 eurot. Muude kulutuste hüvitamise kohustust müügigarantii ei reguleeri.
DIGITAL RETAILING OÜ 29.04.2019 28-1/19-000487-010 DIGITAL RETAILING OÜ (shopezo.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000487.pdf
Märksõnad: sidevahendi abil sõlmitud müügileping, lepingust taganemine 14 päeva jooksul
Tarija on Kauplejale kauba tagasi saatnud, kuid kaupleja ei ole ostusummat Tarbijale tagastanud. Komisjon rahuldas tarbija nõude.
VÕS § 56 lg 1
OÜ pärnu kunn 24.04.2019 28-1/18-011746-014 OÜ pärnu kunn: lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011746.pdf
Märksõnad: sõiduki ost, kaubandus, lepingust taganemine, kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija ostis Kauplejalt auto hinnaga 11200 eurot. Müügileping sõlmiti Pärnu Maanteeameti ruumides ja ostuhind tasuti sularahas. Tarbijale esitati eelnevalt teabena odomeetri näiduks 147 000 km, mille põhjal tarbija sooritas ostuotsuse. Tarbija nõuab Kauplejalt sõiduki ostuhinna tagastamist summas 11 200 eurot ning tekkinud kahju summas 192 eurot hüvitamist. Tarbija on dokumentaalselt tõendanud, et odomeetri tegelik näit on Kaupleja esitatust palju suurem. Müüja poolt tegelikkusele mittevastava läbisõidu näiduga auto müümisel jäi tarbija olulisel määral ilma sellest, mida ta õigustatult lepingust lootis. Komisjon leiab, et auto läbisõidu teave on oluline lepingu sõlmimist mõjutav asjaolu. Läbisõidu alusel on võimalik hinnata auto potentsiaalse kasutusaja pikkust, kulumuse astet ning planeerida ette kulutusi, mida tuleb auto korrashoidmiseks edaspidi teha. Samuti mõjutab läbisõit oluliselt auto müügihinda ja kindlustuse tingimusi. Komisjon tuvastas, et sõlmitud leping vastab väljaspool äriruume sõlmitud lepingu tunnustele. Väljaspool äriruume sõlmitav leping on leping, mis sõlmitakse ettevõtja ja tarbija üheaegsel kohalviibimisel kohas, mis ei ole ettevõtja äriruum. Nimetatud lepingust taganemise õigus on 14 päeva jooksul. Tarbija on taganenud nimetatud lepingust õiguspäraselt. Komisjon leidis, et kaupleja poolse olulise lepingurikkumise tõttu osutus tarbija poolt tehtud kulutus riigilõivu tasumiseks asjatuks lepingust taganemise tõttu ning tõi kaasa tarbijal vara vähenemise summas 192 eurot. Kauplejal tuleb lisaks auto maksumusele hüvitada ka lepingu rikkumisega kaasnenud kahju suuruses 192 eurot tarbijale.
TKS § 48 lg 6, 40 lg 1-3, § 57, § 58; VÕS § 208 lg 1, 4, § 46 lg 1 p 1, lg 3, 47 lg 2, § 48 lg 1 p 12, § 49 lg 1, lg 2 prim 1 ja 4, § 49 prim 2 ja 3, § 101 lg 1 p 3, § 218 lg 2, 3, § 116 lg 2 p 1,
Q&L Engineering OÜ 23.04.2019 28-1/19-001006-013 Q&L Engineering OÜ: lepingust taganemine ja kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001006.pdf
Märksõnad:ettemaks teenuse osutamise eest, lepingu alusel tasutud summa tagastamise ja kahju hüvitamise nõue.
Sisu: Tarbija ostis kauplejalt eramu elektrikilbi ning tasus selle eest ettemaksu 300 eurot. Tarbija on korduvalt kauplejalt uurinud, millal toimub kauba üleandmine ja paigaldus, kaupleja on korduvalt lubanud elektrikilbi erinevatel kuupäevadel paigaldada, kuid pole seda siiski teinud. Tarbija nõuab kauplejalt 300 euro tagastamist ja 25 euro ulatuses kahju hüvitamist õigusabi kulude eest. Komisjon leiab, et Kaupleja on lepingut rikkunud ning tarbija nõue kaupleja vastu summas 325 eurot kuulub rahuldamisele.
VÕS § 208 lg 4, § 116 lg 2, § 189 lg 1, § 128 lg 3, § 127 lg 4.
Leiti 128 otsust1 2 3 4