Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid

Kõik otsused...
Leiti 128 otsust1 2 3 4
Kaupleja Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
OÜ Toru SOS 22.04.2019 28-1/19-001356-011 OÜ Toru SOS: lepingu alusel tasutud summa tagastamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001356.pdf
Märksõnad: lepingu alusel tasutud summa tagastamine, boileri paigaldus, lepingust taganemine, oluline lepingurikkumine
Kaupleja ostis kolmandalt isikult boileri, andis selle üle tarbijale ja nõudis tarbijalt boileri maksumuse tasumist. Kaupleja paigaldatud boiler hakkas lekkima. Kaupleja leidis, et põhjuseks oli defektne boiler ja boileri kvaliteedi eest kaupleja ei vastuta. Tarbija hinnangul ei olnud ka boileri paigaldamine nõuetekohane.
VÕS § 116 lg 2 p 5, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 217 lg 2 p 2, VÕS § 217 lg 5
EVKO LINE OÜ 22.04.2019 28-1/19-001195-008 EVKO LINE OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001195.pdf
Märksõnad: Ettemaksu tagastamine, lepingust taganemine
Seoses asjaoluga, et kaupleja jättis täitmata oma lepingulised kohustused valmistada ja paigaldada 30 päeva jooksul kapid, tarbija taganes poolte vahel sõlmitud lepingust.
VÕS § 116 lg 2 p 5, VÕS § 189 lg 1
Bremers OÜ 20.04.2019 28-1/18-011866-009 Bremers OÜ: toote parandamiskulu ja ekspertiisitasu hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011866.pdf
Märksõnad: Müügileping, lastekäru
Pooled olid erineval seisukohal asjaolu osas, kas tegemist on tootmisdefektiga või käru ebaõigest kasutamisest tingitud puudusega. Komisjon võrdles vaidlevate poolte poolt tellitud ekspertiise ja ekspertide arvamusi ning leidis, et tarbija tellitud ekspertiis on pädevam, sest ekspert tõi välja ka põhjendused, miks ekspert vastavale arvamusele jõudis, et tegemist on tootmisdefektist tuleneva puudusega.
RAHAUS OÜ 14.04.2019 28-1/19-000252-012 Rahaus OÜ (mööbel24.ee): lepingust taganemine ja kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000252.pdf
Märksõnad:mööbel, lepingust taganemine, kahju hüvitamine
Tarbija tellis e-poest erinevaid mööblitooteid, kuid kaupleja jättis vaatamata korduvatele lubadustele tellimuse täitmata ja raha tagastamata. Kaupleja jättis selgitused menetluse käigus andmata. Komisjon asus seisukohale, et tarbijal on õigus ostu eest tasutud summa tagasi saada, kuid kahju hüvitamise nõude jättis rahuldamata, sest tarbija ei ole tõendanud, miks ta hiljem kallima mööbli ostis ja miline on põhjuslik seos kaupleja tegevusega.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 116 lg 2 p 1, VÕS § 101 lg 1 p 3, VÕS § 127 lg 1 ja lg 4.
Thaya Foorum OÜ 02.04.2019 28-1/19-000654-006 OÜ Thaya Foorum (thaya.ee): ostuhinna tagastamine (lepingust osaline taganemine) Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000654.pdf
Märksõnad: lepingust osaline taganemine
Tarbija sõnul on tellitud kahest tootest kätte saanud vaid ühe ning teise osas koostas kaupleja kreeditarve. Kaupleja ei ole tarbija e-kirjale reageerinud, kõnealust kaupa väljastanud ega raha tagastanud. Komisjoni hinnangul on kreeditarve vormistamisel kaupleja ise tunnistanud, et ei kavatse tellimust tervikuna täita. Kui võlgnik on võlasuhtest tulenevat kohustust rikkunud, võib võlausaldaja muu hulgas lepingust taganeda. Lepingust taganemise kehtivuseks peavad olema selle materiaalsete eelduste kõrval täidetud ka formaalsed eeldused.
VÕS § 101 lg 1 p 4, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1
Thaya Foorum OÜ 02.04.2019 28-1/19-000497-006 OÜ Thaya Foorum (thaya.ee): ostuhinna tagastamine (lepingust taganemine) Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000497.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija tellis Thaya e-poest kaupa, mida ei ole kaupleja kohale tarninud, samuti ei ole tagastatud raha. Tulenevalt müügilepingust on müüja põhikohustuseks asja üleandmine ja ostjal omandi tekkimise võimaldamine. Antud juhul ei ole kaupleja oma lepingulist kohustust täitnud. Kui võlgnik on võlasuhtest tulenevat kohustust rikkunud, võib võlausaldaja muuhulgas lepingust taganeda.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 76 lg 3, VÕS § 101 lg 1 p 4
HomeCraft OÜ 25.03.2019 28-1/19-000352-011 Homecraft OÜ: lepingu alusel tasutud summa tagastamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000352.pdf
Märksõnad: müügileping, ettemaks
Tarbija sõlmis müügilepingu ukse valmistamiseks ja paigaldamiseks. Kaupleja jättis täitmata ukse üleandmise kohustuse ja vaatamata sellele, et tarbija andis temale korduvalt täiendava tähtaja, kaupleja oma kohustust ei täitnud ning ei tagastanud ka ettemaksu.
VÕS § 116 lg 2 p 5, VÕS § 209 lg 4, VÕS § 218 lg 4
HeatPoint OÜ 25.03.2019 28-1/18-011695-010 HeatPoint OÜ (heatpoint.ee): kohustuse puudumise tuvastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011695.pdf
Märksõnad: Kohustuse puudumise tuvastamine, hind, müügileping
Tarbija tellis õhksoojuspumba koos paigaldusega, eeldades, et seadme hinnaks koos paigaldusega kujuneb kaupleja veebilehel avaldatud hind. Tarbija sai lisakuludest teada alles pärast töö teostamist esitatud arvelt. Komisjon leidis, et tarbijal ei ole kohustust suurema summa tasumiseks.
VÕS § 208 lg 4
Parter Solutions Group OÜ 25.03.2019 28-1/18-011275-013 Parter Solutions Group OÜ (www.hulgimuuk.ee): lepingust taganemine ja ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011275.pdf
Märksõnad: müügileping, e-kaubandus, kodutekstiil, lepingust taganemine
Tarbija soovis e-kauplusest hulgimuuk.ee ostetud voodikatte müügilepingust taganeda 14-päeva jooksul ning esitas kauplejale sellesisulise avalduse ning tagastas kauba. Kaupleja sai kauba kätte, kontrollis üle ning teatas, et toode on korras, kuid keeldus tarbijale raha tagastamisest. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ning kauplejal on kohustus tagastada kauba eest tasutud rahasumma tarbijale.
VÕS § 56 lg 1, § 189 lg 1
Arelax OÜ 22.03.2019 28-1/18-011533-010 Arelax OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011533.pdf
Märksõnad: müügileping, e-kaubandus, lepingutingimustele mittevastav kaup. 14-päevane taganemisõigus, arvuti
Tarbija ostis kauplejalt veebilehe okidoki.ee vahendusel arvuti, kättesaamisel selgus, et kaup ei vasta kokkulepitul (puudus SSD kõvaketas, id-kaardi lugeja, klaviatuuri valgustus jms). Tarbija soovis kasutada 14-päevast lepingust taganemise õigust ja tagastas kauba kauplejale. kaupleja tarbijale toote eest tasutud raha ei tagastanud. Komisjoni hinnangul on tarbijal lepingust taganemise õigus ja kauplejal tuleb ostusumma tarbijale tagastada.
VÕS § 52 lg 1, § 208 lg 4, § 56 lg 1 `, 56` lg 1
Enteks Service OÜ 21.03.2019 28-1/18-011021-014 Enteks Service OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011021.pdf
Märksõnad:rehvivahetus, kahju hüvitamine
Rehvivahetuse käigus purunes polt ja tarbija arvates kasutati liigset jõudu. Tarbija pöördus automargi esindusse, kes kinnitas, et poldi purunemise põhjuseks on liigse jõu kasutamine, peale mida soovis tarbija tekkinud kahju hüvitamist. Kaupleja selgituste kohaselt läks katki tikkpolt, mis on rattalaagri korpuse küljes ning sellel poldil läbiroostetamine puudus. Kuna kasutati momentvõtit, siis oleks pidanud purunema ka teised poldid ja kaupleja omapoolset süüd ei näe. Komisjon seisukoht oli, et ratta tikkpoldi purunemine leidis aset ajal, kui töö juhusliku hävinemise ja kahjustumise riisikot kandis kaupleja ja tarbija esitas margiesinduse arvamuse liigse jõu kasutamise kohta. Lisaks on ka eelnevalt tarbija rehve vahetanud sama kaupleja juures, mistõttu on eeldust arvata, et liigse jõu kasutamine on siiski kauplejast tingitud.
VÕS § 635 lg 1, VÕS § 642 lg 1
Olavi Merisalu 19.03.2019 28-1/18-011233-007 FIE Olavi Merisalu: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011233.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Tarbija soovis osta läbi keskkonna www.päring.ee sõidukile kasutatud mootorit. Tarbijaga võttis ühendust Olavi Merisalu FIE, kes lubas 2012. aasta mootorit maksumusega 810.00 eurot. Mootori kohalejõudmisel selgus, et sellel puuduvad kokkulepitud tingimused, mistõttu soovis tarbija lepingust taganeda. Kaupleja keeldus kogu raha tagastamast, tuues välja, et tegemist on mootori transpordikuluga. Komisjoni hinnangul on tegemist kaupleja äririskiga, kuna tarnitud mootor ei vastanud lepingutingimustele.
VÕS § 3 p 1, VÕS § 189 lg 1
Carmen Reidla 13.03.2019 28-1/18-010509-008 FIE Carmen Reidla: hinna alandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010509.pdf
Märksõnad: diivani restaureerimine, Carmen Reidla FIE, hinna alandamine.
Sisu: Kaupleja kohustus restaureerima Tarbija mööbli: vahetama diivanil ja kahel tugitoolil katteriide ja polstri. Tarbija avalduse kohaselt on Kaupleja teinud kokkulepitud töö ebakvaliteetselt: mööbli polsterdus on ebaühtlane, kangas on kinnitatud lõdvalt ja kinnitused tehtud hooletult, kanga detailide mustrijoonis ei ühildu, viimistlusnöör on paigutatud lohakalt, diivani tagakülg ei ole kangaga korralikult kaetud (tõendatud fotodega). Komisjon nõustub Tarbija väidetega töö kvaliteedi kohta ning leiab, et Kaupleja tehtud töö on puudustega. Kauplejal tuleb lepingujärgsest tasust Tarbijale tagastada 500 eurot.
VÕS § 101, § 112 lg 1, § 635 lg 4, § 641 lg 1, § 641 lg 2 p 2, 5; TKS § 48 lg 6.
Spordiklubi BodyLab OÜ 12.03.2019 28-1/18-009569-013 Spordiklubi BodyLab OÜ: raha tagastamine (lepingu ülesütlemine) Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-009569.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, jõusaali kuukaart
Tarbija avalduse kohaselt ostis ta Kauplejalt jõusaali kuukaardi päevapaketi (teenuse kasutamiseks päeva esimeses pooles). Tarbija ei saanud asuda teenust kasutama, sest esimesed vabad ajad olid alles kolme nädala pärast, kusjuures kaarti sai kasutada vaid kuu aja jooksul. Nädal hiljem sai Tarbija teate, et Kaupleja lõpetab tegevuse. Tarbija pretensioone ei ole Kaupleja lahendanud ega raha tagastanud. Komisjon leidis, et lepingu alusel tasutud summa tuleb Kauplejal Tarbijale tagastada.
Osaühing Hottei 28.02.2019 28-1/18-010113-020 Hottei OÜ: lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010113.pdf
Märksõnad: köögimööbel, lepingu täitmine
Kaupleja hilines mööbli paigaldusega ja tööl oli palju puudusi, mida tarbija erinevatel aegadel tuvastas (isolatsioonivaht paisunud, paneelid vale mõõdu järgi lõigatud, mööbel kriimustatud jne): Lisaks tellis tarbija ka ekspertiisi, kus kirjeldati erinevaid puudusi, millest üheks oli praeahju läheduses olevate detailide niiskuskahjustus. Kaupleja tarbija nõudega ei nõustunud ja kaupleja hinnangul on niiskuskahjustus tekkinud vale ekspluatatsiooni tagajärjel, kuigi tarbijale anti müügimomendil ka kasutusjuhend. Hilinemise osas tehti tarbijale allahindlust ning osad puudused on tingitud seinte ebatasasusest. Kaupleja arvates ei olnud tegemist paigaldusvigadega ega tootepraagiga.Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue tuleb rahuldada osaliselt ja luges tõendatuks paigaldus- ja tootmisvead, mida tarbija poolt esitatud ekspertiisiaktis on kirjeldatud, kuid niiskuskahjustuse tekkimises ei ole kaupleja süüdi, vaid see on ekspluatatsiooniviga. Kauplejal on kohustus puudused kõrvaldada.
VÕS § 217 lg 1, lg 2 p 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 214 lg 2, VÕS § 222 lg 1
Varuosamees OÜ 27.02.2019 28-1/18-008422-021 Varuosamees OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-008422.pdf
Märksõnad: auto varuosa, kahju hüvitamine
Ostetud käigukastil tekkis peale paarinädalast kasutamist rike ja tarbija lasi käigukasti kontrollida ning selgus, et õli on muutunud emulsiooniks. Põhjuseks käigukasti sees olev jahutusradiaator, millel tekkis leke.Tarbija pöördus kaupleja poole, kes vastas, et tarbija ostis käigukasti, mitte aga õliradiaatori ja tegemist on eraldi varuosaga. Kaupleja ei tunnistanud, et tegemist oleks ebakvaliteetse varuosaga ja väitis, et tegemist võib-olla ka paigaldusveaga. Komisjoni seisukoht on, et tarbija avaldus tuleb rahuldada. Tarbija kirjavahetusest paigaldajaga ja paigaldaja hilisemast selgitusest selgub, et käigukast paigaldati komplektsena koos õlijahutusradiaatoriga. Kaupleja väide, et tarbija ostis ainult käigukasti on tarbijat teadlikult eksitav ning esitatud vastutuset vabanemiseks ja oluline on see, mida tegelikkuses tarbijale müüdi. Kaupleja peab tagastama käigukasti maksumuse ja kandma ka veokulud.
VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 29 lg 1, VÕS § 222 lg 1
Kummikunstnikute Osaühing 26.02.2019 28-1/18-010572-013 Kummikunstnikute OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010572.pdf
Märksõnad:rehvid, lepingust taganemine
Tarbija poolt ostetud rehvid osutusid ebakvaliteetseteks (Karkass deformeerus, koorus kummi, rehvid olid erinevad), lisaks oli tegemist kasutatud rehvidega. Kaupleja oli eelnevalt omavahelise suhtluse käigus kinnitanud, et selline rehvide vajumine on rehvide kõrget profiili arvestades igati normaalne ja toode vastab 100% kirjeldusele. Komisjon asus seisukohale, et tarbija avalduse kuulub rahuldamisele. Kirjavahetuses tarbijaga kinnitab kaupleja, et müüb uusi rehve, kuid tegelikkuses on tegemist siiski taastatud rehvidega ja kaupleja oleks pidanud sellest tarbijat teavitama. Tarbija poolt esitatud fotodel on näha karkassi oluline deformeerumine ja rehvid ei vasta kaupleja poolt esitatud kirjeldusele, mis kodulehel esitatud on.
VÕS § 217, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 226 lg 1, VÕS § 116 lg 1
Lindaliini aktsiaselts 25.02.2019 28-1/18-010577-010 Lindaliini aktsiaselts: reisitasu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010577.pdf
Märksõnad: reisitasu tagastamine
Tarbija tellis kauplejalt seeriapiletid reisijaveoks laeval marsruudil Tallinn-Helsingi ja Helsingi-Tallinn. Kaupleja ei ole tarbijale osutanud mere-reisijaveo teenust täies ulatuses, mistõttu soovib tarbija saada kasutamata piletite eest raha tagasi. Komisjon on seisukohal, et kauplejal tuleb mere-reisijaveo teenuse mitteosutamisel tagastada kasutamata jäänud teenuse osas reisitasu.
VÕS § 824 lg 1, KMSS § 59 lg 1 ja lg 4, VÕS § 106 lg 2 p 2
Lindaliini aktsiaselts 25.02.2019 28-1/18-010925-008 Lindaliini aktsiaselts: reisitasu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010925.pdf
Märksõnad: reisitasu tagastamine
Tarbija ostis kauplejalt seeriapiletid reisijaveoks laeval marsruudil Tallinn-Helsingi ja Helsingi-Tallinn. Kaupleja ei ole tarbijale osutanud mere-reisijaveo teenust, mistõttu soovib tarbija saada kasutamata piletite eest raha tagasi. Kaupleja on selgitanud, et raha mittetagastamise põhjus on majanduslikud raskused. Komisjon on seisukohal, et kauplejal tuleb mere-reisijaveo teenuse mitteosutamisel tagastada kasutamata jäänud teenuse osas reisitasu.
VÕS § 824 lg 1, KMSS § 59 lg 1 ja lg 4, VÕS § 106 lg 2 p 2
Lindaliini aktsiaselts 25.02.2019 28-1/18-011386-008 Lindaliini aktsiaselts: reisitasu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011386.pdf
Märksõnad: reisitasu tagastamine
Tarbija ostis kauplejalt seeriapiletid reisijaveoks laeval marsruudil Tallinn-Helsingi ja Helsingi-Tallinn. Kaupleja ei ole tarbijale osutanud mere-reisijaveo teenust, mistõttu soovib tarbija saada kasutamata piletite eest raha tagasi. Komisjon on seisukohal, et kauplejal tuleb mere-reisijaveo teenuse mitteosutamisel tagastada kasutamata jäänud teenuse osas reisitasu.
VÕS § 824 lg 1, KMSS § 59 lg 1 ja lg 4, VÕS § 106 lg 2 p 2
Efrenza OÜ 25.02.2019 28-1/18-011301-010 Efrenza OÜ (Facebooki leht "Soodusmüük perele"): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011301.pdf
Märksõnad: interneti teel sõlmitud leping, lepingu täitmata jätmine, lepingust taganemine
Tarbija tellis Facebooki lehel "Soodusmüük perele" kauba ja tasus kauplejale 100% ettemaksu. Kaupleja ei andnud tarbijale kaupa üle ja tarbija soovis lepingust taganeda, kuid kaupleja ei tagastanud tarbijale ka raha. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ja saada saatmata kauba eest raha tagasi.
VÕS § 116 lg 1, lg 2 p 4, § 189 lg 1
Efrenza OÜ 21.02.2019 28-1/18-010723-007 Efrenza OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010723.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, müügilepingu täitmine
Tarbija soovis saamata jäänud kauba eest ettemaksu tagastamist. Komisjon leidis, et kauplejapoolne lepingu rikkumine ning selgituste mitteandmine annab aluse eeldada, et kaupleja ei kavatsegi oma kohustusi täita.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 116 lg 2 p 4, VÕS § 189 lg 1
ArcticCat Kliima OÜ 21.02.2019 28-1/18-011129-006 ArcticCat Kliima OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 28-1-18-011129.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija on tellinud õhksoojuspumba, mis on jäetud kaupleja poolt tarnimata. Tulenevalt VÕS § 116 lg 1 alusel võib lepingupool lepingust taganeda, kui teine lepingupool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud.
TKS § 48 lg 6, VÕS § 116 lg 1 ja lg 2 p 4
SSH Trade OÜ 21.02.2019 28-1/18-011161-007 SSH Trade OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 28-1-18-011161.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija tellis kaupleja veebikauplusest www.sushikaubad.ee mitmesuguseid tooteid. Kaupleja on jätnud tarbijale tooted saatmata. Kauplejapoolne lepingu rikkumine ning selgituste mitteandmine annab aluse eeldada, et kaupleja ei kavatsegi lepingut täita. VÕS § 116 lg 1 alusel võib lepingupool lepingust taganeda, kui teine lepingupool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud.
TKS § 48 lg 6, VÕS § 116 lg 1 ja lg 2 p 4
Osaühing BitBoard 21.02.2019 28-1/18-011696-025 Osaühing BitBoard: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011696.pdf
Märksõnad: müügileping, garantii, lepingust taganemine
Madal hind ei õigusta lepingutingimustele mittevastava asja üleandmist. Puudusega asja üleandmine on lubatav vaid kokkuleppel. VÕS § 56 ei piira lepingust taganemise õigust juhul, kui üle anti puudusega asi. Garantii on iseseisev võlasuhe.
VÕS § 56, VÕS § 155, VÕS § 188 lg 1, VÕS § 217 lg 2 punktid 1 ja 6, VÕS § 218 lg 2
Corporates United UÜ 19.02.2019 28-1/18-009237-017 Corporates United UÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 28-1-18-009237.pdf
Märksõnad: müügilepin, mobiiltelefon, puudusega kaup, lepingust taganemine
Tarbija ostetud mobiiltelefonil ilmnes puudus, telefon parandati, kuid viga ilmnes pärast kahte parandamist uuesti ning tarbija soovis lepingust taganeda. Kaupleja ei nõustunud lepingust taganemisega, kuna parandamise käigus oli muudetud telefoni IMEI koodi ning kaupleja vahetas ka ärinime, mis tekitas segadust. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda, kuna kauba parandamine on ebaõnnestunud. Kauplejal on kohustus tarbijale tagastada kauba eest tasutud summa.
VÕS § 217 lg 2, § 218, § 223, § 116 lg 1, § 189 lg 1
JVG OÜ 11.02.2019 28-1/18-010249-009 JVG OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010249.pdf
Märksõnad: seljakott, BONDplus kauplus Punane tn 16 Tallinnas, JVG OÜ, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija ostis uue seljakoti, mille sang rebenes. Kaupleja ei vasta kirjadele ega ole kotti parandanud. Komisjon otsustas, et Tarbija nõue tuleb rahuldada ning kohustada Kauplejat hüvitama Tarbijale seljakoti eest makstud 38 eurot.
VÕS § 208 lg 4, § 217, § 218 lg 2, § 223.
IM Partners OÜ 07.02.2019 28-1/18-011862-013 Osaühing IM Partners: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011862.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine ja tasutu tagasinõue
Tarbija ostis kauplejalt Apple kella, millel mõne aja pärast tuli ekraan lahti ning aku paisus. Tarbija leiab, et kella paranduseks kulunud 7 nädalat on ebamõistlikult pikk aeg ning sellest tulenevalt soovib lepingust taganeda. Kaupleja ei ole esitanud ühtegi vastuväidet, et kella puudused kuuluvad kõrvaldamisele nii müügilepingu kui garantii alusel. Komisjoni hinnangul on kaupleja poolt müüdud kell tavakäibes harilik ning kuna kaupleja on antud toote müüja ning valmistaja esindaja ei ole 7 nädalat mõistlik aeg sellise kella asendamiseks.
VÕS § 155, VÕS § 223 lg 2, VÕS § 116, VÕS § 188 lg 1
Atlant Varuosad OÜ 04.02.2019 28-1/18-010187-007 Atlant Varuosad OÜ: lepingust taganemise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010187.pdf
Märksõnad: müügileping, sidevahendi abil sõlmitud müügileping
Tarbijal oli õigus lepingust taganeda ning nõuda ostusumma tagastamist.
Parter Solutions Group OÜ 30.01.2019 28-1/18-010803-016 PARTER SOLUTIONS GROUP OÜ www.hulgimuuk.ee: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010803.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, lepingust taganemine
Tarbija tellis e-kauplusest www.hulgimuuk.ee kanakuudi ja küsis Kauplejalt, kas toode sobib talvisel ajal kasutamiseks, kaupleja kinnitas toote sobivust. Kauba kättesaamisel selgus, et toode ei sobi kanade talvitumiseks ning Tarbija soovis müügilepingust taganeda 14-päeva jooksul ning tagastas kauba. Kaupleja ei nõustunud Tarbijale raha tagastamisega. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda ning Kauplejal on kohustus Tarbijale tagastada kauba eest tasutud rahasumma ja hüvitama kauba tagastamise postikulud.
VÕS § 56`lg 1, § 56 lg 1
ABARGEN OÜ 28.01.2019 28-1/18-007197-014 ABARGEN OÜ: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-007197.pdf
Märksõnad: müügileping, lepingutingimustele mittevastavus, parandamata jätmine, mõistlik tähtaeg, lepingust taganemine
Tarbija tellis kauplejalt jalatsite kapi seest punast, väljast pruuni värvi. Kapi kättesaamisel selgus, et kapp on punast värvi nii väljast kui seest. Kaupleja lubas toote parandada, kuid hiljem leidis, et tarbija vaatas toote joonise enne valmistamist üle ning oli väljast punase värvusega nõus ning kaupleja parandust ei teinud. Komisjoni hinnangul ei vastanud valmistatud kapp kokkulepitud tingimustele ning tarbijal on õigus lepingust taganeda.
VÕS § 111, § 189, 218 lg 2, VÕS § 223
LAFORTE OÜ 28.01.2019 28-1/18-009920-010 LAFORTE OÜ: puitmaterjalid.ee, ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-009920.pdf
Märksõnad: Ostuhinna tagastamine, ettemaks
Kaupleja väide, et tootja ei ole suutnud tellimusttäita ning kauplejal ei ole raha ettemaksu tagastamiseks, ei ole vastutusest vabanemise aluseks.
VÕS § 116 lg 2 p 1
Papek Trade OÜ 24.01.2019 28-1/18-007631-009 Papek Trade OÜ: kahju hüvitamise/lepingust taganemise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-007631.pdf
Märksõnad:kasutatud auto, kahju hüvitamine, lepingust taganemine
Autol ilmnes kasutuse käigus erinevaid vigu ja tarbija tegi umbes 2000 € eest kulutusi, kuid sellel alusel tarbija kauplejale lepingust taganemise avaldust koheselt ei esitanud, küll aga ilmnes hiljem, et autol on olulisel määral keritud hodomeetri näitu. Sellest tulenevalt esitas tarbija ka oma nõude. Kaupleja jättis omapoolsed selgitused andmata. Komisjon asus seisukohale, et teiste puuduste osas oleks tarbija pidanud kauplejat hiljemalt kahe kuu jooksul puudusest teavitama, kuid tarbija ei teinud seda ja seetõttu puudub õiguslik alus nõuda auto remondiks kulutatud summade hüvitamist. Kaupleja ei ole esitnud tõendeid, et asi vastas müügimomendil lepingutingimustele, samuti seda, et kaupleja oleks avaldanud lepingu sõlmimisel tarbijale auto hodomeetri tegeliku näidu. Hodomeetri näitu on muudetud olulisel määral ja tegemist on olulise lepingurikkumisega, mistõttu on tarbija lepingust taganemine õigustatud.
TKS § 9 lg 1, VÕS § 217 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 220 lg 1 ja lg 3, VÕS § 116 lg 2 p 1, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 111
Balti Puurkaev OÜ 20.12.2018 6-1/18-007898-011 Balti Puurkaev OÜ: kohustuse täitmisest keeldumine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007898.pdf
Märksõnad: puurkaev, nõudeõiguse puudumise tuvastamine
Tarbija ei saanud mingil hetkel peale tööde teostamist puurkaevust enam vett kätte, kuigi oli tellinud spetsiaalse süvendamise probleemi vältimiseks. Kaupleja saatis töölised objektile ja teostati ka tööd, milles eest esitati hiljem arve. Tarbija arvates oli arve põhjendamatu, sest tegemist oleks pidanud garantiilise tööga ja temaga oleks pidanud tasulises töös kokku leppima. Kaupleja arvates on tarbija vett kasutanud maksimumkoguses, mis tekitaski probleemi ja teostatud töö ei olnud sellest tulenevalt garantiiline. Komisjon asus seisukohale, et töö ei vastanud lepingutingimustele, sest tarbija ei saanud kaevust vett, lisaks on garantiitingimustes punkt, mille kohaselt kohustus kaupleja kõik garantiiajal ilmnevad mittevastavused kõrvaldama. Komisjoni hinnangul ei ole alust tarbijalt raha nõuda.
VÕS § 635 lg 1, VÕS § 641 lg 1, VÕS § 650 lg 1, VÕS § 101 lg 1 p 1
Lindaliini aktsiaselts 20.12.2018 6-1/18-009100-010 Lindaliini AS: Reisitasu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-009100.pdf
Märksõnad: Reisitasu, seeriapiletid, kasutamata piletid, mere-reisijaveoleping
Tarbija on ostnud seeriapileteid reisimiseks marsruudil Tallinn-Helsingi ja Helsingi-Tallinn. Seeriapiletite kehtivuse ajal ei osutanud kaupleja tarbijale teenust täies ulatuses ja tarbijal on osa piletitest kasutamata. Tarbija soovis piletite kasutamata osa hüvitamist. Kaupleja väidetel on tema majandustegevus peatunud ja rahalise sissetuleku puudumisel pole hetkel võimalik seeriapileti raha tagastada. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja on lepingulist kohustust rikkunud ja tal tuleb tagastada tarbijale kasutamata jäänud teenuse osas reisitasu.
VÕS § 116, VÕS § 824 lg-d 1, 3 ja 4, KMSS § 59 lg 1
ArcticCat Kliima OÜ 20.12.2018 6-1/18-009030-014 ArcticCat Kliima OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-009030.pdf
Märksõnad: müügileping, kütteseadmed ja paigaldamine, täitmise tähtaeg, lepingust taganemine
Komisjon asus seisukohale, et kütteseadme tarnimise ja paigaldamise puhul ei saa mõistlikuks pidada ühte kuud ületavat tähtaega. Kaupleja ei ole lepingu eset kokkulepitud ega mõistliku tähtaja jooksul tarbijale üle andnud ega küttesüsteemi paigaldanud. ASjaolu, et tarbija pärast raha tagastamise nõude esitamist andis kauplejale veel ühe võimaluse lepinguliste kohustuste täitmiseks, ei ole komisjoni hinnangul käsitletav taganemise avaldusest loobumisena ega olemasoleva lepingu muutmisena. Pealegi ei ole Kaupleja ka sel korral lubatud tähtajaks tarbijale seadmeid üle andnud ega paigaldanud. Komisjon leiab, et tabija taganemine lepingust on põhjendatud kauplejapoolse olulise lepingu rikkumise tõttu.
Efrenza OÜ 19.12.2018 6-1/18-008319-012 Efrenza OÜ, facebooki lehe "Soodusmüük Perele" kaudu mähkmete tellimine: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008319.pdf
Märksõnad: Efrenza OÜ, facebooki lehe "Soodusmüük Perele" kaudu mähkmete tellimine, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija tellis kaupleja facebooki lehe kaudu 3x Pampers Pants 5 mähkmeid. Tarbija tasus kauba eest, kuid kaupleja tellitud kaupa ei saatnud. Hoolimata tarbija korduvatest järelepärimistest ja kaupleja lubadustest, kaupleja raha ei tagastanud. Tarbija taganes lepingust. Tarbija nõue raha tagastamise osas kuulub rahuldamisele.
TKS § 48 lg 6; VÕS § 116 lg 1, § 116 lg p 4.
BW Grupp Invest OÜ 17.12.2018 6-1/18-007001-010 BW Grupp Invest OÜ (e-kauplus ostumaailm.ee): lepingu täitmine, lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-007001.pdf
Märksõnad: Müügileping, e-kaubandus, lepingu täitmise nõue
Tarbija tellis kaupleja e-kauplusest kauba, mida Kaupleja Tarbijale üle ei andnud ning raha ei tagastanud. Tarbija soovis kauba üleandmist ning kui see ei ole võimalik, siis lepingust taganeda. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda, kuna Kaupleja on lepingut rikkunud ning tarbijale tuleb tagastada kauba eest tasutud rahasumma.
TKS § 48 lg 6, § 116 lg 1, lg 2 p 4.
OÜ RNR 17.12.2018 6-1/18-007960-009 RNR OÜ: lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus- 6-1-18-007960.pdf
Märksõnad: üürileping, sõidukelamu rent, lepingust taganemine, üüritud asja mittevastavus lepingule, kahju hüvitamine
Komisjon on seisukohal, et kaupleja tüüptingimus piirab lubamatul määral üürniku õigusi ja on sellest tulenevalt tühiine. Üüritava asja korrashoiu kohustus on vaieldamatult üürileandjal. Seega lasub üürileandjal kohustus tagada, et üüritav asi oleks sihtotstarbeliselt kasutatav. Üürnikult (tarbijalt) ei saa eeldada, et ta oleks sõidukelamu valduse vastuvõtmisel võimeline hindama igast aspektist sõiduki tehnilist seisukorda. Sellest tulenevalt ei saa üksnes sõiduki ülevaatamisega välistada kaupleja vastutust varjatud puuduste eest. Komisjoni hinnangul peab kaupleja enne üürilepingu sõlmimist ja sõidukelamu üleandmist veenduma selle korrasolekus; kaupleja seda ei teinud. VÕS § 277 järgi võib üürnik lepingust taganeda kui üürileandja ei anna asja üle kokkulepitud ajal või annab üle asja, mille puudused välistavad asja sihtotstarbelise kasutamise võimaluse või piiravad seda olulisel määral. Tarbija poolt tehtud kulutused kütusele kuuluvad hüvitamisele alusetu rikastumise sätetele alusel, sest Kauplejal lasus kohustus täita paak kütusega asja üleandmisel, mida Kaupleja aga ei teinud. Tarbija tegi seda ise, mistõttu on Kaupleja saanud kasu.
VÕS § 271; VÕS § 189 lg 1; VÕS § 191 lg 2; VÕS § 1042;
A.L.L. Arenduse Osaühing 17.12.2018 8-1/18-006175-015 A.L.L. Arenduse OÜ: ettemaksu tagastamine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-006175.pdf
Märksõnad: majutusteenus, broneeringu tühistamine, ettemaksu tagastamine, kahju hüvitamise nõue
Vaidluse esemeks tõusetus küsimus, kas Kaupleja tehtud täiendav pakkumine pärast Tarbija soovi leping üles öelda oli poolte jaoks siduv, tekitades Kauplejale kohustuse tagada Tarbijale majutus Tarbijale sobival ajal, seal hulgas ajal, mis oli Tarbija poolt algselt broneeritud. Kauplejale saadetud kirjas väljendas Tarbija soovi raha tagastada, kuid kui see ei ole võimalik, võtab ta Kaupleja ettepaneku vastu, lisades, et teeks seda näiteks tema poolt esialgu valitud kuupäevadel. Kaupleja vastusest, et ta ei pannud sviiti müüki, kuna ootas Tarbijalt kinnitust, luges komisjon välja selle, et Kaupleja sai aru, et Tarbija võib tahta broneeringut esialgu soovitud perioodil. Kuivõrd Kaupleja seda Tarbijale ei taganud, siis on Kaupleja lepingut rikkunud ning Tarbijal on õigus ettemaksu tagastuseks, sest Tarbijale tekkis lepingu täitmata jätmisest kahju.
VÕS § 101 lg 1 p 3
Leiti 128 otsust1 2 3 4