Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid

Kõik otsused...
Leiti 131 otsust1 2 3 4
Kaupleja Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
ALV MILTRADE OÜ 25.10.2019 28-1/19-006801-012 ALV MILTRADE OÜ (e-kauplus hansamoobel.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006801.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, mööbel, tellimus täitmata, raha tagastamata
Sisu: Tarbijale ei ole üle antud e-kauplusest hansamoobel.ee tellitud kaupa ja raha ei tagastatud. Kaupleja ei vastanud Tarbija pöördumistele. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda ja Kaupleja peab Tarbijale rahasumma tagastama.
VÕS § 208 lg 4, § 189
JUSTART OÜ 25.10.2019 28-1/19-005490-008 JUSTART OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005490.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, lepingu oluline rikkumine, lepingust taganemine
Kaupleja jättis lepingulise kohustuse täies ulatuses täitmata. Kauplejal tuleb Tarbijale kogu summa tagastada.
ReefSolutions OÜ 24.10.2019 30-1/19-006081-005 Osaühing ReefSolutions: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-006081.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup
Tarbija soetas 09.02.2019 toote "Faina Marin Multifilter 1,5L" ning maksis toote eest 138,01 eurot. Tarbija pöördus korduvalt Kaupleja poole saamaks infot kauba tarneaja kohta, kuid ei saanud selget vastust. 13.05.2019 tegi Tarbija lepingust taganemise avalduse. Kaupleja ei toodet tarninud ega raha tagastanud. Komisjon rahuldas Tarbija avalduse.
ALV MILTRADE OÜ 24.10.2019 28-1/19-006606-012 ALV MILTRADE OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006606.pdf
Märksõnad: diivan, müügileping, raha tagastamine.
Sisu: Tarbija tellis ja maksis diivani eest. Kaupleja ei tarninud diivanit. Tarbija nõuab raha tagasi. Komisjon rahuldas tarbija nõude.
VÕS § 208 lg 4, § 52 lg 1 ja 2, § 76 lg 3, § 100, 101, § 116 lg 1, lg 2 p 4 § 189 lg 1.
ALV MILTRADE OÜ 23.10.2019 28-1/19-006910-009 ALV MILTRADE OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006910.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija tegi Kaupleja e-poest www.hansamoobel.ee 2 tellimust. Tellitud kaup lubati tarnida 2-4 nädala jooksul, kuid seda ei juhtunud, mille tulemusena otsustas Tarbija tellimusest loobuda. Kaupleja annab e-kirja teel teada, et tellimus on tühistatud ning lubab ettemaksu tagastada. Komisjon leidis, et Tarbijal oli õigus lepingust taganeda Kaupleja poolse olulise lepingurikkumise tõttu, mistõttu tuleb ostusumma Tarbijale tagastada.
VÕS § 52 lg 1 ja lg 2, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1
ALV MILTRADE OÜ 23.10.2019 28-1/19-006917-006 ALV MILTRADE OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006917.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija tellis e-poe kaudu www.hansamoobel.ee kaudu lamamistooli. Kaupleja annab teada, et antud toodet laos ei ole ning seda ei ole võimalik ka ettenähtava aja jooksul tarnida ning Tarbijale makstakse raha tagasi. Tulenevalt seadusest on Tarbijal õigus lepingust taganeda ja nõuda tema poolt lepingu alusel üleantu tagastamist.
VÕS § 52 lg 1 ja lg 2, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1
ALV MILTRADE OÜ 23.10.2019 28-1/19-006621-006 ALV MILTRADE OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006621.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija tellis e-poe www.hansamoobel.ee kaudu 4 baaripukki, mille tarneaeg pidi olema 7 tööpäeva. Mitu nädalat hiljem soovis Tarbija tellimusest loobuda ning saada ostusumma tagasi. Komisjon rahuldas tarbija nõude, kuna kauba tarnimata jätmisega rikkus kaupleja poolte vahel sõlmitud lepingut ning sellest tulenevalt on Tarbijal õigus nõuda tema poolt lepingu alusel üleantu tagastamist.
VÕS § 52 lg 1 ja lg 2, VÕS õ 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1
IN-Trade Company OÜ 21.10.2019 28-1/19-004956-013 IN-Trade Company OÜ: raha tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004956.pdf
Märksõnad: müügileping, siseuksed, toote kvaliteet
Kuna Kaupleja ei ole komisjonile menetluse ajal tähtajaks vastanud siis tulenevalt Tarbijakaitseseaduse (TKS) § 48 lõikest 6 võtab komisjon vaidluse lahendamisel aluseks Tarbija avalduse ja olemasoleva teabe.
Tarbijavaidluste lahendamine toimub eesti keeles ning on avaldajale tasuta. Tulenevalt TKS § 45 lõikest 5 kannavad menetluses osalemisega seotud kulud vaidlevad pooled ise, sealhulgas vajaduse korral tõlgikulud.
Kauplejal on hulgaliselt võimalusi valida talle sobiv viis enda õiguste kaitsmiseks eesti keeles, näiteks palgata esindaja, tellida tõlge või kasutada veebipõhist tõlkeprogrammi. Komisjon jättis Kaupleja poolt peale vastamise tähtaega esitatud võõrkeelse vastuse tähelepanuta. Komisjon tugines Tarbija poolt esitatud selgitustele ja tõenditele ning leidis, et Tarbija avaldus tuleb rahuldada osaliselt. Kuivõrd siseuksel esinesid puudused ja Kaupleja keeldus neid parandamast ega selgitanud defekti põhjuseid, siis tekkis Tarbijal õigus taganeda müügilepingust ja nõude siseukse eest ostusumma tagastamist. Kaupleja peab tagasi maksma siseukse summa ja Tarbija tagastama Kauplejale siseukse.
Autodeost OÜ 20.10.2019 28-1/19-004482-019 Autodeost OÜ: ostuhinna tagastamine ja kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004482.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, lepingust taganemine
Tarbija ostis auto, mis koheselt samal päeval tagasiteel seiskus ja tarbija võttis ühendust kauplejaga, kes enda süüd ei näinud. Kaupleja jättis menetluse käigus omapoolsed selgitused andmata. Komisjoni seisukoht oli, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele, sest kauplejal on kohustus anda tarbijale müügieelselt ülevaade auto tehnilisest seisukorrast ning seda ei mõjuta kaupleja lepingutingimused, milles ta on enda vastutuse välistanud. Tarbija eeldab, et auto on sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja autot ei tule hakata koheselt parandama. Kaupleja ei ole tõendanud, et rike on põhjustatud loomulikust kulumisest. Kauplejal tuleb tagastada ostusumma ja muud kulud ning ka auto tagasi transportimise kulud.
VÕS § 217, VÕS § 14, VÕS § 14`1 lg 1 p 2, VÕS § 218 lg 1, VÕS § 223, VÕS § 188, VÕS 189 lg 1, VÕS § 1028, VÕS § 1033 lg 3, VÕS § 101 lg 1, p6 ja VÕS § 113
Sweet Spot Music Festival OÜ 18.10.2019 30-1/18-008243-004 Sweet Spot Music Festival OÜ: teenuse hinna alandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-18-008243.pdf
Märksõnad: mittekohane täitmine, festival
Lätis resideeruv tarbija soetas Sweet Spot Festivali ühepäevased piletid, eesmärgiga minna kuulama (27.07.2018) kollektiivi nimega London Grammar. Antud Kollektiiv pidi esinema ajavahemikus 21.45-23.00. Piletite soetamise hetkel oli antud kollektiivi esinemise kohta reklaam väljas festivali kuulutusel ning ka festivalile viitaval veebileheküljel. Kontserdialale saabudes ca kell 16.30, ning ka festivalialale sisenedes ei olnud tarbijat informeeritud, et antud päeva peaesineja London Grammar'i kontsert on tühistatud. Tarbija sisenes festivaliavale ning sai käepaela. Alles siis märkas tarbija välireklaamil esinejate nimekirja ning asjaolu, et London Grammar ei olnud esinejate nimekirjas. Tarbija oli pettunud, sest tema eesmärgiks oli just antud kollektiivi kuulata. Selleks oli tarbija teinud ka kulutusi majutusele ning transpordile. Tarbija pöörduks Kaupleja poole kirjaliku nõudega, paludes selgitada miks ei teavitatud tarbijaid peaesineja ära jäämisest ning paludes piletiraha tagastamist. Kaupleja ei vastanud tarbija pöördumisele. Komisjon leidis, et antud asjas ilmneb, et muusikaline kollektiiv London Grammar asendati teise välismaise bändiga. Seega kontsert kestis väljapakutud mahus, mis tõendab, et Kaupleja võttis omapoolseid meetmeid tekkinud probleemi lahendamiseks. Komisjon leidis, et Tarbija võttis festivalist osa, kuid ei saanud soovitud muusikalist kollektiivi esinemist kuulata, loeb Kaupleja poolt mittekohase täitmise väärtuseks 30% tasutud pileti hinnast.
RUG Mööbel OÜ 14.10.2019 28-1/19-005183-012 RUG Mööbel OÜ: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-005183.pdf
Märksõnad: köögilaud, jaekaubandus, lepingu täitmine ja taganemise nõue.
Sisu: Tarbija ostis köögilaua, mille kokkupanemisel tuli ühe kinnituspoldi keermeosa lauaplaadi seest välja. Tarbija kinnitusel oli ta polte keerates väga ettevaatlik ja pingutas neid ükshaaval järk-järgult ega keeranud neid üle. Kaupleja leidis, et tegemist on kasutamisel tekkinud defektiga, kuna tarbija keeras üle. Komisjon tuvastas vaidluse läbivaatamisel, et asjas puuduvad tarbija nõude põhjendatuse kontrollimiseks piisavalt tõendid. Tarbijalt paluti lisatõendamist. Tarbija ei esitanud juurde mingeid tõendeid. Kaupleja saatis 27.08.2019.a tarbijale kirja, milles pakkus köögilaua parandamist. Seega pakkus kaupleja tarbijale asja menetluse ajal parandamise võimalust. Kuna kaupleja hinnangul on antud juhul köögilaua parandamine võimalik, kuulub tarbija lepingu täitmise nõue rahuldamisele. Tarbija peab tegema kauplejale parandamise võimalikuks.
VÕS §§ 208 lg 1, 217 lg 1, 222 lg 1, 116 lg 1
Proplast Group OÜ 14.10.2019 28-1/19-004804-015 Proplast Group OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-004804.pdf
Märksõnad: EPS soojustusplaadid, kaubandus, osaline lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija tellis kauplejalt soojustusplaadid EPS. Tarbija käis kaupleja juures kohapeal küsimas, kas kaupleja saab müüa vaid sirgeid plaate, et tal on kogemus varasemast kõverate plaatidega. Kaupleja näitas tarbijale plaadi näidist ja kinnitas, et ostetavad plaadid
vastavad kvaliteedi osas näidisele. Tarbijale sobis näidisplaadi kvaliteet. Tarbija tuvastas plaatide kättesaamisel, et osa plaate olid siiski kõverad, kõveruse suurus oli 4-6 mm. Kaupleja ei vaielnud tarbija tuvastusele vastu ega lükanud seda ümber. Kaupleja ei vaielnud tarbija tuvastusele vastu ega lükanud seda ümber. Seega oli kaupleja nõus, et esines lepingutingimuse rikkumine. Lisaks kehtib kauplejale VÕS § 226 lg 1 ja lg-s 2 ettenähtud vastutus: kui kaupleja müüb tarbijale asjad näidise järgi, siis võib ostja näidisest kõrvalekalde korral lepingust taganeda. Antud juhul kaupleja kinnitas, et tagab plaatidel näidisel olnud kvaliteedi. Komisjon rahuldas tarbija nõude.
VÕS §§ 222 lg 1, 223 lg 1, 226 lg 2, 189 lg 1.
Kaljula 2022 OÜ 14.10.2019 28-1/19-006280-014 Kaljula 2022 OÜ: kohustuse täitmisele sundimine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006280.pdf
Märksõnad: Töövõtuleping, haljastus, muru
Tarbija sõlmis kauplejaga notariaalse korteriomandi võlaõigusliku müügilepingu,millega tarbija ostis korteriomandi. Müügilepingu kohaselt ostuhind sisaldab muu hulgas kokkulepitud haljastustöid. Antud juhul
oli muruplatsi pealiskihina pandud ja muruseemnetega üle külvatud muld täis klaasi, naelu, kive ja muud ehitusprahti. Tarbija nõudis puuduste kõrvaldamist kaupleja poolt või puuduste kõrvaldamise hüvitamist vastavalt teise haljastusfirma hinnapakkumisele. Kaupleja hinnangul tehtud pinnasetööd vastavad lepingutingimustele. Komisjoni hinnangul ei vasta krundile paigutatud muld vähemalt keskmise kvaliteediga mullale, mida tarbija võis mõistlikult eeldada. Seega ei ole kaupleja täitnud töövõtu lepingut nõuetekohaselt.
VÕS § 76 lg 1, VÕS § 100, VÕS § 101, VÕS § 116, VÕS § 635
Novads OÜ 14.10.2019 30-1/18-010375-006 Novads OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-18-010375.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, defektne toode
Belgias residueeruv tarbija soetas koos kaaslasega Kauplejalt viis õhujahutit (air cooler) pakkumise raames "osta kolm saad kaks toodet tasuta". Tarbijale edastati vaid üks toode, mis oli defektne. Toote saadetise pakil lubatud kirjed viitasid Hiinast postitatud tootele. Tarbija oli kohustatud tasuma lisaks tollimaksu 126,75 USD suuruses summas. Komisjon rahuldab avalduse täies mahus.
CarLuxRent OÜ 14.10.2019 30-1/19-006531-005 CarLuxRent OÜ: deposiidi tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-006531.pdf
Märksõnad: autorent, deposiit
Tarbija tasus kauplejale sõiduki üüri üheks päevaks summas 80 eurot ning lisaks leppisid pooled kokku, et avaldaja tasub üürileandjale deposiiti summa 350 eurot. Tarbija tagastas sõiduki kauplejale. Kaupleja ei ole senini deposiiti tarbija arvele tagastanud. Kaupleja ei ole teavitanud sõiduki tagastamisel üürnikku üüritud asja puudustest, mille eest üürnik vastutaks. Komisjon rahuldab avalduse täies mahus ning mõistab kauplejalt tarbija kasuks välja tarbija poolt tasutud deposiidi summas 350 eurot.
OÜ Forward Mööbel 14.10.2019 28-1/19-006395-009 OÜ Forward Mööbel: lepingust taganemine, ettemaksu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006395.pdf
Märksõnad: Töövõtuleping, lepingust taganemine, ettemaksu tagastamine
Kaupleja ei täitnud lepingut kokkulepitud tähtajaks. Tarbija taganes lepingust ja soovis ettemaksu tagastamist. Komisjoni hinnangul on kaupleja oma lepingulisi kohustusi oluliselt rikkunud.
VÕS 76 lg 1, VÕS § 100, VÕS § 101, VÕS § 116, VÕS § 635
Natali Nikitina 08.10.2019 28-1/19-005006-012 Natali Nikitina FIE: teenustasu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005006.pdf
Otsus nr 28-1-19-005006 ebatäpsuse parandamine.pdf
Märksõnad: kinkekaart, raha tagastamine.
Sisu: Tarbija ei saanud kinkekaarti realiseerida. Kinkekaardil märgitud salong asukohaga Tallinna mnt 41, Narvas on suletud. Kaupleja avaldusele vastanud ei ole. Komisjon leidis, et tarbija nõue teenustasu tagastamises on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.
VÕS §§ 3 p 1, 635, 76. 116 lg 1, 189.
V.P.W GROUP OÜ 30.09.2019 30-1/19-002716-006 V.P.W GROUP OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-002716.pdf
Märksõnad: lepingust tgaanemine, kättetoimetamata kaup
Tarbija tellis kaupleja veebileheküljel asuvast müügikeskkonnast toote „Volvo lightbox“, tasudes toote eest koos transpordiga. Tarbija ei ole seniajani toodet kätte saanud. Tarbija esitas kauplejale lepingust taganemise avalduse koos raha tagastamise nõudega. Kaupleja lubas seepeale tarbijale raha tagastada. Kaupleja on esitanud tarbijale ka väidetava maksekorralduse, millest nähtub nagu oleks kaupleja tagastanud tarbijale raha, kuid pole seda tarbija väidete kohaselt siiski teinud. Komisjon leidis, et tarbijal on õigus lepingust taganeda kaupleja poolse olulise lepingurikkumise tõttu.
Scandinavian Spirit OÜ 30.09.2019 30-1/19-006250-004 Scandinavian Spirit OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-006250.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup
Avalduse kohaselt tellis Tarbija kaupleja veebileheküljelt www.alcoshop.fi alkohoolseid jooke ning tasus tellimuse eest. Lisaks eelnevale tasus tarbija toodete transpordi eest ettevõttele Giacobbe OÜ (tellimus number #1523, veebilehekülg www.WeSend.fi). Transporti teostav ettevõte oli kaupleja poolt tarbijale viidatud, kuid transporti eraldi organiseeriv ettevõte. Tarbija soovib tasutud summade tagastamist, sest kaupleja ei ole tellitud tooteid tarbijale kokkulepitud ajaks toimetanud. Samuti ei vasta kaupleja enam ühelegi tarbija poolsele kontaktipüüdele. Komisjon leidis, et tarbijal on õigus lepingust taganeda kaupleja poolse olulise lepingurikkumise tõttu.
Scandinavian Spirit OÜ 30.09.2019 30-1/19-006314-004 Scandinavian Spirit OÜ (www.alcoshop.fi): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-006314.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup
Avalduse kohaselt tellis Tarbija kaupleja veebileheküljelt www.alcoshop.fi alkohoolseid jooke, tasudes tellimuse eest samal päeval. Samal päeval tellis ning maksis tarbija toodete saatmise eest 39 eurot (tellimus nr #1516, veebileheküljelt wesend.fi; Giacobbe OÜ). Toodete saatmise viisi valib kaupleja. Kaupleja on arvel viidanud Kaupleja on arvel viidanud, et toodete eest maksatakse eraldi, suunates tarbija konkreetsele veebileheküljele www.wesend.fi. Tarbija soovib tasutud summade tagastamist, sest kaupleja ei ole tellitud tooteid tarbijale kokkulepitud ajaks toimetanud. Samuti ei vasta kaupleja enam ühelegi tarbija poolsele kontaktipüüdele. Komisjon leidis, et tarbijal on õigus lepingust taganeda kaupleja poolse olulise lepingurikkumise tõttu.
Novads OÜ 30.09.2019 30-1/19-003061-005 Novads OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-003061.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, kauplejapoolne lepingurikkumine
Avalduse kohaselt tellis Tarbija kaupleja veebileheküljelt sotsiaalmeediast leitud reklaami alusel drooni X-pro. Tarbijale tarniti vale toode, mille tehnilise parameetrid on tellitud tootest tunduvalt erinevad. Tarbija väidab, et kaupleja on oma veebileheküljelt esialgse pakkumise eemaldanud. Komisjon leidis eelnevast lähtudes, et tarbijal on õigus lepingust taganeda kaupleja poolse olulise lepingurikkumise tõttu.
Amelia Sposa Group OÜ 30.09.2019 30-1/19-001937-004 Komisjoni otsus avaldamiseks Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-001937.pdf
Märksõnad: tollimaks, kahju hüvitamine
Tarbija tellis veebilehekülg https://ameliasposa.it vaheldusel endale pulmakleidi. Tarbija sai kleidi kätte, kuid tarbija üllatuseks saadeti talle kleit Hongkongist. Tarbija oli kleidi kättesaamiseks kohustatud tasuma tollimaksu. Enne tollimaksu tasumist kontakteerus tarbija Kauplejaga ning teavitas viimast tekkinud olukorrast. Kaupleja lubas tarbijale tollimaksuga seotud kulutused hüvitada, kuid ei ole seda hoolimata mitmetest e-kirjadest ning kõnedest teinud. Komisjon leidis, et tarbijaõiguse direktiivi 2011/83 EU artiklist 6 (1) e tulenevalt on kaupleja kohustatud enne tarbija sidumist kauglepinguga teavitama tarbijat muuhulgas kauba või teenuse koguhinnast koos maksudega. Kui neid kulusid ei ole põhjendatult võimalik eelnevalt arvutada, siis on kaupleja kohutatud jagama tarbijale teavet selle kohta, et tarbijalt võidakse selliseid täiendavad kulusid nõuda. Komisjon leidis, et tarbijal tekkis otsene varaline kahju tollimaksu ulatuses, mille Kaupleja peab Tarbijale hüvitama.
OÜ Forward Mööbel 30.09.2019 28-1/19-005300-009 Forward Mööbel OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005300.pdf
Märksõnad: köögimööbli tellimine, teenus, lepingust taganemine.
Sisu: Kaupleja ei ole tähtaegselt tellimust täitnud. Kaupleja ei reageeri ega täida oma kohustust. Komisjon rahuldas tarbija nõude.
TKS §§ 48 lg 6, 40 lg 1-3, 57, 58; VÕS §§ 208, 76 llg 1 ja 3, 100, 101, 116 lg 1, 2 p 1 ja 4,
PIRVELI OÜ 26.09.2019 28-1/19-005189-008 PIRVELI OÜ: piletiraha tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005189.pdf
Märksõnad: kontsert, kontserdi ärajäämine, lepingust taganemine
Tarbija soetas kontserdipileti, kuid kontsert ei toimunud. Tarbija taganes lepingust ja soovis piletiraha tagastamist. Komisjon rahuldas tarbija nõude piletiraha tagastamise osas.
V.P.W GROUP OÜ 13.09.2019 30-1/19-001743-005 V.P.W GROUP OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-001743.pdf
Otsus nr 30-1-19-001743 parandus.pdf
Märksõnad: müügileping, kättetoimetamata kaup
Avalduse kohaselt ostis Tarbija 09.10.2018 Kauplejalt LED valgusti. Kaupleja reklaamis oma tooteid Facebookis. 29.11.2019 kontakteerub Tarbija kauplejaga, uurimaks millal tellimus kohale toimetatakse. Samal päeval saadetud vastuses väidab kaupleja, et arvutisüsteemi tõrke tõttu on saadetiste väljastamine viibinud ning Tarbija pakk väljastatakse samal päeval. 07.12.2019 küsib Tarbija uuesti saadetise tarnetähtaega. Kaupleja vastas tekstisõnumiga, edastades mobiiltelefoni numbri, kuid Tarbijal ei olnud võimalik selle vahendusel Kauplejaga kontakti saada. Pärast detsembrikuus sotsiaalmeedia vahendusel kontakti saamist lubas kaupleja edastada Tarbijale tooted uuesti. Jaanuaris 2019 küsis kaupleja tarbijalt uuesti viimase postiaadressi. 04.01.2019 küsis kaupleja Tarbijalt pangakonto andmeid et toote eest raha tagastada. 05.01.2019 saatis kaupleja tarbijale tekstisõnumi, et kui viimane saadetud pakki vastu ei võta, siis nõuab kaupleja tarbijalt saadetise edastamine kulude tasumist topeltsummas. 04.02.2019 teavitas kaupleja, et saadetis on talle tagasi jõudnud, tarbija ei aktsepteerinud seda. 07.02.2019 palus tarbija raha tagastada, kuna talle ei ole toodet tarnitud. Kaupleja ei ole seni kaupa tarninud ega ka raha tagastanud. Komisjon tuvastas asja materjalide alusel, et tarbijal esineb senise lepingulise praktika alusel mõistlik põhjus eeldada, et kaupleja ei täida oma kohustusi ka edaspidi. Komisjon leidis eelnevast lähtudes, et tarbijal on õigus lepingust taganeda kaupleja poolse olulise lepingurikkumise tõttu.
Osaühing Brodal Holding 05.09.2019 28-1/19-002467-014 OÜ Brodal Holding: puuduste kõrvaldamine garantiikorras Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002467.pdf
Märksõnad: korteriomandi ost, välitrepp
Kinnisasja välitrepp lagunes ja komisjon lähtud eksperdi arvamusest, mille kohaselt Kaupleja oli kasutanud välistrepi ehitamisel ebasobiva betooniklassiga betooni, mis ei pea vastu oludes, kus trepile langevad soolapritsmed ja jalanõudega edasikantavad soolaosakesed. Kaupleja kohustub välistrepi puudused kõrvaldama või hüvitama Tarbijale trepi parandamisega seonduvad kulud.
osaühing Vikslin 02.09.2019 28-1/19-003598-021 OÜ Vikslin: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003598.pdf
Märksõnad:uksed, lepingust taganemine
Tarbija tellis kauplejalt kaks siseust, kuid tarnitud uksed ei vastanud mõõtudele ja uksed on kitsamad ja kõrgemad, kui tarbija soovis. Kaupleja pakkus uste lühemaks tegemist, kuid laiemaks uksi teha ei saa. Menetluse käigus nõustus tarbija ühe ukse endae jätma, kuid teise eest soovis raha tagasi. Kaupleja selgituste kohaselt nemad erimõõtudega uksi ei müü ja vastav teave on ka kodulehel olemas ja seda selgitati tarbijale ka telefoni teel. Arvel märgitud mõõdud on kaupleja sõnul hoopis ava mõõdud ja märgitud lihtsalt teadmiseks. Mõõtmis- ja paigaldamisteenusest tarbija loobus. Kaupleja oli valmis ühe vaidlusaluse ukse eest raha tagastama, kui ta saab ukse oma salongis müüdud.
Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele. Uste mõõtudes lepiti kokku ja kaupleja väide, et tegemist on muude mõõtudega, ei ole eluliselt usutav. Kauplejal ettevõtjana peab teadma, et uksed on alati kindlas mõõdus ja mõõt on müügilepingu oluline tingimus. Vales mõõdus uste tarnimine on oluline lepingurikkumine ja kaupleja peab tagastama tarbijale vaidlusaluse ukse raha.
VÕS § 217 lg 1, VÕS § 116 lg 2 p 1, VÕS § 189 lg 1
Tripity OÜ 29.08.2019 28-1/19-005066-012 Tripity OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005066.pdf
Märksõnad:Kasutatud auto, lepingust taganemine
Müügikuulutuse oli kirjas, et auto on heas korras aga preale ostu selgus, et auto vibreerib sõidu ajal ja auto põhi on ohtlikult roostes, mistõttu on auto liiklusohtlik ja veermikus on mõraseid detaile. Kokkuleppele ei jõutud ja tarbija nõudeks oli lepingust taganemine ja lisakulutuste hüvitamine. Kaupleja jättis omapoolsed selgitused andmata.
Komisjon asus seisukohale, et tarbija avaldus tuleb rahuldada. Antud juhtumi puhul ei ole tegemist tavapärasest kasutamisest tingitud kulumisega ja auto ise on liiklusohtlik ning kaupleja pidi olema puudustest teadlik. Kaupleja peab tagastama tarbijale ostusumma ja autole tehtud vajalikud kulutused.
VÕS § 217 lg 2 p 6, p 1, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 191 lg 2
Deutsche Autos OÜ 29.08.2019 28-1/19-002907-022 Deutsche Auto OÜ: kohustuse täitmisele sundimine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002907.pdf
Märksõnad:kasutatud auto, puuduste kõrvaldamine
Järgmisel päeval peale ostu ilmnesid autol varjatud vead (õhkpadja rike, mootori ebaühtlane töö, lagisev heli mootoriruumist). Kaupleja oli valmis puudusi kõrvaldama,kuid ei tunnistanud pihustite rikkeid. Enne ostu teostas tarbija margiesinduses auto kontrolli ja siis pihustite rikkeid ei tuvastatud, kuid 5 päeva peale ostu on erinevaid vigu. Auto anti tarbijale üle soojaks sõidetud mootoriga, siis ei olnud võimalik mootori viga tuvastada, samuti oli kompressor õhkpadja täis pumbanud. Mootorist kostev lagisev heli on autol käesoleva hetkeni olemas, kuid pihustite rikke tõendamine on keeruline ja ka kulukas ning see eeldaks pihusitte demonteerimist. Kaupleja oli valmis pakkuma õhkpadja lekke ja kütusefiltri soojenduselemendi vea kõrvaldamist, kuid leidis, et pihustite rikked ei ole tõendatud ja neid tuleks eelnevalt stendis kontrollida.Komisjon asus seisukohale, et tarbija avaldus kuulub osaliselt rahuldamisele ja õhkpadja lekke ja kütusefiltri soojenduselemendi vea puhul on tegemist varjatud puudustega. Pihustite osas nõustus komisjon kauplejaga, et tegemist on kuluvdetailidega ja tarbija ei saa eeldada nende vahetamist uute vastu. Kaupleja peab tegema enda kulul korda nii parema tagumise õhkpadja, kui ka filtri soojuselemendi.
VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 222 lg 1 ja lg 5, VÕS § 101 lg 1 p 1
OÜ Polentera 28.08.2019 28-1/19-004140-010 OÜ Polentera: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-004140.pdf
Märksõnad: boileri vahetamine, teenus, lepingu täitmine.
Sisu: Tarbija soovis boilerit vahetada, leppis kokku tunnihinna. Kauplejaga aga saatis kaks töömeest ja korrutas tunnihinna kahega. Kahe töömehe tulekut ja tunnihinna sellest tulenevalt kahega korrutamist Kaupleja Tarbijale ei teavitanud. Poolte kokkulepe oli tunnitasu ühekordne määr ning seega on Tarbija osaline raha tagasinõue õigustatud.
VÕS § 635, § 76.
LAFORTE OÜ 27.08.2019 28-1/19-005461-011 Laforte OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005461.pdf
Märksõnad: Müügileping, lepingust taganemine, täitmata kohustus, ettemaks
Tarbija tellis kauplejalt suvemaja ja tasus ettemaksu. Kaupleja pidi andma kauba ostjale üle 60 päeva jooksul peale ettemaksu saamist. Tarbija ei ole seniajani tellitud maja kätte saanud.
VÕS § 76, VÕS § 100, VÕS § 101, VÕS § 116
osaühing Vikslin 23.08.2019 28-1/19-003846-014 Vikslin OÜ: ettemaksu tagstamine Tarbija kasuks Otsus nr 28-1-19-003846.pdf
Märksõnad: turvauks, lepingust taganemine
Pooled sõlmisid lepingu, millega kaupleja võttis enesele kohustuse müüa tarbijale turvauks ja paigaldada see tarbija näidatud asukohas. Tarbija on tasunud kauplejale ettemaksu. Kaupleja kokkulepitud tööd tarbijale üle andnud ei ole. Tarbija andis e-kirjaga kauplejale täiendava tähtaja. E-kirjadega teatas tarbija tehingust taganemisest ja nõudis ettemaksu tagastamist. Kaupleja selgitas, et töö on üleandmata põhjusel, et tarbijast ei ole võimalik aru saada, kas ta võtab ukse vastu või mitte. Komisjon leiab, et kaupleja on lepingust tulenevaid kohustusi oluliselt rikkunud. Komisjon peab vajalikuks juhtida kaupleja tähelepanu ka sellele, et oma õiguste ja kohustuste realiseerimisel tuleb toimida heas usus ning hoiduda teise poole huvide kahjustamisest (TsÜS §138). Tarbijavaidluse 6-1/18-008136 tugines kaupleja asjaolule, et ei saa ettemaksu tagastada põhjusel, et on juba asunud tarbija tellitud ust valmistama; tarbijale mõeldud toodet ei saa teistele ostjatele müüa. 22.märtsi 2019 e-kirjas on kaupleja tarbijale teatanud, et ei ole veel pannud tarbija tellimust töösse. Seega on kaupleja andnud tarbijale ja ka tarbijavaidlust lahendanud komisjonile eksitavaid selgitusi.
AllForCars OÜ 22.08.2019 28-1/19-005679-008 AllForCars OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005679.pdf
Märksõnad: e-kauplus, kauba üleandmata jätmine, lepingust taganemine
Sisu: Tarbija tellis e-kauplusest oilshop.ee kauba ning tasus selle eest, kuid Kaupleja kaupa üle ei andnud ning raha ei tagastanud. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda ning Kaupleja peab Tarbijale tagastama kogu kauba eest tasutud rahasumma.
VÕS § 76 lg 1 ja lg 3, § 82 lg 3, § 101, § 116 lg 1 ja lg 2
LAFORTE OÜ 22.08.2019 28-1/19-005515-011 Laforte OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005515.pdf
Märksõnad: aiamaja, lepingust taganemine
Tarbija tellis kauplejalt aiamaja, kuid kaupleja jättis selle tarnimata vaatamata korduvatele lubadustele. Tarbija nõudeks oli ettemaksu tagastamine. Komisjoni seisukoht oli, et tarbija nõue tuleb rahuldada, sest kaupleja on jätnud omapoolse kohustuse täitmata ja on alust eeldada, et ta ei täida oma kohustusi ka edaspidi.
VÕS § 52 lg 1, lg 2, VÕS § 116 lg 1, lg 2 p 1 ja p 4
OÜ Leva Loppan 22.08.2019 28-1/19-003871-011 Leva Loppan OÜ: tehingust taganemine ja raha tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003871.pdf
Märksõnad: tehingust taganemine
Tarbija ostis bitcoine, misjärel väljastas automaat talle tšeki. Hiljem selgus, et tšekil olevad andmed (rahakoti aadress) ei võimalda soetatud krüptorahale ligipääsu. Kaupleja on selgitanud, et virtuaalrahale ligipääsuks on lisaks vaja veel teist tšekki, millele on kantud rahakoti võtme kood. Kahe dokumendi väljatrüki ajalise vahega (2-3 minutit) ei osanud tarbija arvestada. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja on tehingu sõlmimisel ja täitmisel rikkunud oma kohustusi ulatuses, mille tagajärjel on tarbija kaotanud võimaluse oma vara kasutada ja käsutada.
TKS § 3 p 2, § 4 lg 2, VÕS § 3 p 1, VÕS § 116 lg 1 ja lg 2 p 1, VÕS § 189
Osaühing Arlende 15.08.2019 28-1/19-004660-014 OÜ Arlende: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004660.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, rehvivahetus
Tarbija käis kaupleja juures rehvivahetuses. Tarbija sõiduki kõikidel velgedel on terves ulatuses ringi kujuliselt, mõne millimeetri kaugusel rehvi servast kahjustused. Vigastuste iseloom viitab sellele, et kahjustused on tekkinud velje pöörlemise ajal vastu kõva eset. Vigastuste iseloom ei vasta komisjoni hinnangul tee äärekividesse sõidule vastavate vigastustega. Möller Auto keretööde meistri arvamuse kohaselt on velgede vigastused tekitatud rehvivahetustööde käigus, rehvi velje peale paneku lõppfaasis. Rehvimontaažipingi maaletooja Megastar AS vastas tarbija poolt saadetud fotole, et pildi järgi oli tegemist lohaka tööga, mille tagajärjeks olid velgede vigastused. Kaupleja paljasõnalised väited ning istungil esitatud video ei tõenda, et kahjustused ei saanud velgedele tekkida rehvide velgedele peale paneku faasis. Komisjon leidis, et sõiduki velgede kahjustamine leidis aset ajal kui töö juhusliku hävinemise ja kahjustamise riisikot kandis kaupleja.
G.Store Old Town OÜ 26.07.2019 28-1/19-004000-015 G.Store Old Town OÜ: lepingust taganemine ja ostuhinna tagastamine, kahju ning ekspertiisikulu hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004000.pdf
Märksõnad: müügileping, ekspertiis, riideesemete kulum
Tarbija ostis sinist värvi sulejope. Tarbija avalduse kohaselt kandis ta jopet mõned korrad, kui avastas, et jope eritab kaenlaaluses piirkonnas tugevat sinist värvi, mis määris ära kaks särki. Nora Kasemaa Ekspertiisibüroo OÜ ekspert möönas, et kangas ei ole vastupidav higitoimele kaenlaaluste piirkonnas materjali destruktsiooni tõttu, mis tekkis kanga kahjustumise tagajärjel higieritise toimemõjul. Tootmis ja tehnoloogia defekte ei tuvastatud. Tallinna Tehnikakõrgkooli Rõiva ja tekstiili instituudi eksperthinnanguga tuvastati, et antud defektid särkidel on põhjustatud sulejope voodrikanga ebapiisavast värvipüsivusest higile. Antud sulejope voodri puhul võib väita, et tegemist on kanga ebakvaliteetse värvimisprotsessiga. Komisjon on seisukohal, et käesolevas asjas on tegemist Kauplejapoolse lepingutingimuste olulise rikkumisega VÕS § 223 lg 1 mõttes, kuivõrd Kaupleja ei pakkunud sulejope asendamist. Tarbijale tuleb tagastada sulejope ostuhind. Komisjon on seisukohal, et särkide väärtuse hüvitamise nõude näol on tegemist kahjuhüvitise nõudega. Kahju suuruse kindlaksmääramisel tuleb arvestada riidesemete puhul nende kulumit. Komisjon on seisukohal, et kuivõrd puuduvad tõendid särkide väärtuse kohta kahju tekitamise aja seisuga, siis tuleb lugeda kulumiks triiksärgi osas 20 % ning T-särgi puhul 50 %.
Ventidue OÜ 25.07.2019 28-1/19-002935-016 Ventidue OÜ: ostuhinna ja saatekulu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002935.pdf
Märksõnad: trenažöör, e-kaubandus, ostuhinna ja saatekulu tagastamine.
Sisu: Tarbija ostis portaali osta.ee vahendusel jooksulindi. Toote kättesaamisel selgus, et trenažööri osasid ei ole võimalik omavahel kokku panna. Kaupleja ei suutnud toodet asendada mõistliku aja jooksul ning sellega on Kaupleja lepingut rikkunud. Kaupleja kohustuste hulka kuulub kõrgendatud hoolsuse ilmutamine, selleks, et sobimatu detail saaks asendatud. Komisjon leiab, et tarbija ostuhinna tagastamise ja transpordikulu hüvitamise nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.
VÕS § 3 p 1, § 208, § 6 ja 7, § 223, § 188, § 189 lg 1, § 191 lg 2, § 1028, § 1033 lg 3.
Novads OÜ 24.07.2019 30-1/19-002718-005 Novads OÜ: ostuhinna ja saatekulu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-002718.pdf
Märksõnad: müügileping, asja mittevastavus
Pooled sõlmisid sidekanali vahendusel lepingu, millega kaupleja võttis enesele kohustuse müüja ja anda tarbijale üle käekell „Health Watch” ja tarbija võttis enesele kohustuse maksta kauplejale ostuhind 89.00 USA dollarit. Tarbija on ostuhinna tasunud. Tarbijale anti käekell „Smart Bracelet”. Tarbija väidab, et saadetud toode ei vasta tellitule. Tarbija teatas kauplejale asja mittevastavusest ja lepingust taganemisest ning nõudis ostuhinna tagastamist. Kaupleja selgitas, et tarbijale saadeti tellitust uuem mudel. Kaupleja on seisukohal, et tarbijal on õigus kauba tagastamisel saada tagasi ostuhind. Kauba tagastamise kulu peab jääma tarbija kanda. Komisjon leidis, et Kaupleja ei ole õigustatud omal algatusel saatma tarbijale soovitust erinevat mudelit, ka mitte siis, kui saadetud mudeli omadused on kaupleja arvates tellitust paremad. Komisjon asub seisukohale, et kaupleja saatis tarbijale sellise kauba, milles pooled kokku ei leppinud. Kaupleja ei ole toote asendamist pakkunud. Tegemist on lepingu olulise rikkumisega, millest tekkis tarbijal lepingust taganemise õigus (VÕS § 226 lg1). Komisjon leiab, et kauplejal lasub kohustus tagastada tarbijale ostuhind; tarbija on õigustatud kauplejalt saadu tagastama kaupleja kulul.
OÜ Edishop 24.07.2019 28-1/19-002228-011 OÜ Edishop: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002228.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup, müügileping
Pooled sõlmisid sidekanali kaudu kokkuleppe, millega kaupleja võttis enesele kohustuse anda tarbijale üle vahvlimasin. Tarbija on kaupleja arve kaupleja poolt näidatud isiku maksekontole tasunud. Kokkulepitud tähtajaks ei ole kaupleja kaupa üle andnud. Tarbija taganes lepingust ja nõudis ostuhinna tagastamist. Vaatamata lubadusele kaupleja ostuhinda tagastanud ei ole. Müüja poolel toimunud lepingu rikkumine ei ole mingil moel seotud ostja käitumisega. Arvestades vaidluses esile toodut hindab komisjon kaupleja rikkumise oluliseks. Tarbija on lepingust taganenud õiguspäraselt. Komisjon leiab, et tarbija ostuhinna tagastamise nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.
Leiti 131 otsust1 2 3 4