Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid

Kõik otsused...
Leiti 102 otsust1 2 3
Kaupleja Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
OÜ Edishop 14.06.2019 28-1/19-001314-012 OÜ Edishop: lepingust taganemine ja ostusumma tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001314.pdf
Märksõnad: vahvlimasin, e-kaubandus, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija ostis läbi osta.ee keskkonna Kauplejalt vahvlimasina. Tarneaeg oli 22 päeva, kuid lubatud ajaks kaupa ei saabunud. Kauplejal polnud vastuväiteid tarbija nõudele ning lubas raha tagastada. Kuna Kaupleja ei rahuldanud tarbija nõuet vaatamata mitmekordsetele lubadustele, leidis komisjon, et kaupleja on lepingut rikkunud ning tarbija nõue tuleb rahuldada.
VÕS § 208 lg 4, § 76 lg 1, 3, § 82 lg 2, § 101 lg 1 p 4, § 116 lg 1, 116 lg 2 p 5, § 189 lg 1.
Nõmme Kullassepp OÜ 04.06.2019 28-1/19-000919-020 Nõmme Kullassepp OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000919.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, ehete valmistamine, ebakvaliteetne töö
Sisu: tarbija tellis kauplejalt ühest kuldsõrmusest kahe sõrmuse valmistamise ning ostis ühele sõrmustest lisamiseks kivi. Kaupleja ei valmistanud sõrmuseid kokkulepitud tähtajaks, hiljem kauba kättesaamisel ilmnes, et sõrmused ei olnud kvaliteetsed. Tarbija andis kauplejale võiomaluse töö parandada, kuid ka pärast seda olid sõrmustel puudused. Tarbija andis 2. korda võimaluse kauplejal töö parandada, kuid ka pärast seda ei olnud kvaliteediga rahul. Teise kullassepa hinnangul ei olnud töö samuti kvaliteetne. Komisjoni hinnangul on tarbija nõue põhjendatud, kuna on tõendatud töö puudused ning kaupleja peab tarbijale tagastama tasutud summa ning ka puudusega kivi tagasi võtma ja rahasumma tagastama.
VÕS § 647, § 189
IM Partners OÜ 31.05.2019 28-1/19-002748-011 IM Partners OÜ: asja asendamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002748.pdf
Märksõnad: toote asendamine
Ostetud Apple iPad´l tekkisid probleemid ekraani puutetundlikkusega. Tarbija pöördus kaupleja soovitusel garantiikeskuse poole, kelle hinnangul oli seade füüsiliselt kahjustatud ning seetõttu ei ole võimalik seda enam garantiikorras parandada. Tarbija pöördus ka USA-s ja Austraalias oleva Apple esinduse poole, kus tuvastati, et seadmel on vaid tavapärasest kasutusest tulenevad kulumisjäljed ning füüsilised kahjustused puuduvad. Tootja esindus oli seisukohal, et seade kuuluks garnatii korras ümbervahetamisele, kuid 1-aastane tootjagarantii periood on lõppenud. Kaupleja leiab, et tarbijal puudub alus seadme asendamise nõude esitamiseks, kuna Poola Apple garantiikeskuse hooldustöödest ilmneb, et seadmel on mehaaniline kahjustus, mis on põhjustanud ekraani funktsionaalsuses häireid. Komisjon selgitab, et müüja vastutab tarbijalemüügi puhul asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostajle, antud juhul on tarbija tõendanud kahe erineva Apple esinduse hinnanguga, et antud puudus oli olemas asja üleandmisel.
Osaühing OX Eesti 29.05.2019 28-1/19-001935-018 Osaühing OX Eesti: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001935.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, kauba kvaliteet, lepingust taganemine
Tarbija tellis e-kauplusest www.01.ee mälukaardi, mille kättesaamisel selgus, et kaup ei vasta lepingutingimustele, kuna kaardi mälumaht on lubatust väiksem. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda 14-päevase taganemistähtaja jooksul ning kauplejal tuleb ostusumma tarbijale tagastada.
VÕS § 56 lg 1`1, § 56`1 lg 1
Modernmööbel.ee OÜ 27.05.2019 28-1/19-001883-015 Modernmööbel.ee OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001883.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, mööbel, lepingust taganemine
Tarbija tellis e-kauplusest modernmoobel.ee voodi ning sõlmis selle eest tasumiseks liisinglepingu. Kauplejal tekkisid tarneprobleemid ja makseraskused seoses tootja tehase omaniku surmaga ning kaupa tarbijale üle ei antud. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ning saada tasutud raha tagasi. Kauplejal on kohustus hüvitada ka liisinglepingu sõlmimise ja maksetega seotud kulud.
VÕS § 115 lg 1, § 189 lg 1, § 111, § 56`1 lg 1
Nombe Kabujogera OÜ 27.05.2019 28-1/19-001813-012 Nombe Kabujogera OÜ (kehtetu nimi Tehnikacity OÜ): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001813.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, kaupa ei anta tellijale üle, lepingust taganemine
Tarbija tellis stas@tehnikacity.ee e-posti aadressi kaudu köögitehnikat ning tasus kauba eest. Kaupleja ei saatnud tarbijale kaupa ega tagsatnud raha. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda, kuna kaupleja on lepingut oluliselt rikkunud. Kaupleja peab tagastama tarbijale kauba ja transpordi eest tasutud rahasumma ning viivised 0,5% päevas kuni võlgnevuse tasumiseni.
VÕS § 56`1 lg 1, § 111, § 113 lg 1, § 189 lg 1
Tigudiivan OÜ 27.05.2019 28-1/19-000933-017 Tigudiivan OÜ: lepingust taganemise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 28-1-19-000933.pdf
Märksõnad: Mööbel, lepingust taganemine.
Tarbija ei olnud rahul lahtikäiva kappvoodi valmistamise ja paigaldamise kvaliteediga. Tarbija tellis internetist leitud foto alusel, kuid tellimuse vormistamisel lepiti kokku mõningastes muudatustes (lisajalad, riiul, seinale plaat jne). Peale paigaldamist leidis tarbija, et karkass on viltu, kruviaugud näha, ebatasasused, sisselõige, ebühtlaselt värvitud jne. Tarbija soovis ostusumma tagastamist, kuid kaupleja vastuse kohaselt sai tarbija asja, mida ta soovis. Lisaks tahtis tarbija voodit osaliselt ise viimistleda, mistõttu jäeti voodi põhi lakkimata ja pahteldamata. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja ei ole esitanud tõendeid, mille kohaselt oleksid pooled peale lepingu sõlmimist lepingut muutnud. Puudub ka täpsete mõõtmetega eskiis/joonis ning kappvoodi detailne kirjeldus. Komisjonil on keeruline öelda, kas kappvoodi vastas kokkulepitule. Kaupleja ei ole peale kaebuse saamist voodit üle vaadanud, ega püüdnud seda parandada, mistõttu on rikkunud töövõtulepingust tulenevat kohustust. Kauplejal on kohustus tarbijale tagastada lepingu alusel saadud summa.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 641 lg 2 p 5, VÕS § 647 lg 1, VÕS § 100, VÕS § 101 lg 1 p 4, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1
AutoDrive OÜ 24.05.2019 28-1/19-001678-014 AutoDrive OÜ: lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001678.pdf
Märksõnad:kasutatud auto, lepingu täitmise nõue
Juba järgmisel päeval peale auto ostu ilmnesid varjatud vead (nukkvõllide ja klapitõukurite ülemäärane kulumine, kütuseleke, kahemassilise hooratta kulumine, läbisõit vale), kuid auto remondi osas kokkuleppele ei jõutud, sest tarbija võetud pakkumiste hind oli kaupleja arvates liiga kõrge. Tarbijat omakorda ei rahuldanud kaupleja pakutud hind ja lisaks oleks pidanud varuosade asendamise eest tasuma tarbija. Komisjon asus seisukohale,et tarbija nõue tuleb rahuldada ja auto puudused leidsid kinnitust kolmandas ettevõttes ning kaupleja ei ole neid vaidlustanud. Kauplejal on kohustus tagada vähemalt keskmise kvaliteediga müügiese ning kaupleja vastutab puuduste eest, mida müüdud autoga võrreldavatel kasutatud autodel ei esine. Kauplejal on kohustus viia auto vastavusse lepingutingimustega ja teostada mootori ja muude osade remonditööd.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 77 lg 1, VÕS § 222 lg 1
Varuosamees OÜ 24.05.2019 28-1/19-000858-015 Varuosamees OÜ: kahju hüvitamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000858.pdf
Märksõnad:Auto varuosa, kahju hüvitamine
Tarbija ostis kauplejalt autole kasutatud mootori ja kinnitas, et mootor on heas seisukorras. Pärast paigaldamist selgus, et mootor on rikkega ja peale pikemat kirjavahetust õnnestus tarbijal mootori raha tagasi saada. Tarbija soovis lepingutingimustele mittevastava mootori paigaldamisega seonduva kulu hüvitamist, kuid kaupleja hinnangul on töö hind liiga kõrge ja kaupleja pakkus alla 50 % tarbija soovitust. Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele, sest auto remondiks tehtud kulutuste hüvitamine on tarbijale tekkinud kahju ning kauplejal tuleb hüvitada mootori paigalduskulu.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 115 lg 1, VÕS § 127 lg 1
Osaühing Elektius 24.05.2019 28-1/19-001739-006 Osaühing Elektius: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001739.pdf
Märksõnad: ostuhinna tagastamine
Ostetud jalanõud läksid lühikese aja jooksul teist korda katki, millest tulenevalt soovis tarbija jalanõud tagastada ja saada raha tagasi. Kaupleja pakkus tarbijale jalanõude asendamist uute vastu või kinkekaarti, millest tarbija loobus. Komisjon on seisukohal, et käesolevas asjas on tegemist kauplejapoolse lepingutingimuste olulise rikkumisega. Jalanõusid oli eelnevalt parandatud, kuid väga lühikese aja jooksul läksid uuesti katki. Kaupleja poolt pakutud jalanõude asendamine tekitab tarbijale asjatuid ebamugavusi ning sellest tulenevalt on ta õigustatud lepingust taganema ja saama tagasi ostusumma.
VÕS § 217 lg 1 ja lg 2 p 6, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 189 lg 1
Aktsiaselts Plastor 10.05.2019 28-1/18-009921-028 AS Plastor, AS FEB: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Eriarvamus 28-1-18-009921.pdf
Otsus nr 28-1-18-009921.pdf
Märksõnad: Müügileping, müügigarantii, kahju hüvitamine
Poolte vahel on vaidlus eelkõige selles, kas soojaveeboileril ilmnenud puuduse eest vastutab Kaupleja I, või on puuduse põhjustanud Tarbijast tulenevad asjaolud (seadme paigaldamisest tingitud vead). Teadaolevate asjaolude kohaselt otsustas Kaupleja I esindaja Tarbijalt saadud infomaterjali põhjal, et tegemist on toote ebaõigest paigaldusest tingitud puudusega ega pidanud vajalikuks toodet kohapeal üle vaadata. Kuigi Kaupleja I enda väitel (07.12.2018 vastus) oleks antud juhul olnud asjaolude väljaselgitamiseks "ainus, kiire ja lihtne viis" boileri survetest, siis seda ta ei teinud, pakkudes küll Tarbijale tasulise survetesti tegemise võimalust.
Kuna tegemist on vaidlusega garantiivastutuse üle, tuli Kauplejal I oma sellekohaseid väiteid tõendada, mistõttu ei olnud asjakohane nõuda seadme ekspetiisi eest Tarbijalt raha. Seda arvestades oli igati mõistlik, et Tarbija tasuliselt testist keeldus (testi maksumuseks oli ca ½ boileri hinnast). Samas on Kaupleja I esindaja andnud Tarbijale spetsialisti kontaktid, mille puhul võis Tarbija järeldada, et nimetatud isik tuleb kohapeale asjaolusid selgitama. See, et esindaja väitel ei olnud selle kontakti edastmine garantiiga seotud, vaid sooviga Tarbijat aidata ja leida lahendus (vajadusel boiler "ümber pakkida"), ei muuda toimunu tegelikku sisu. Mõistlik inimene võib eeldada, et müügigarantii andja on ise huvitatud toote puuduse tekkepõhjuse väljaselgitamisest ja vastavalt ka toimib. Kui isik, kelle kontakti Tarbija Kauplejalt I sai, kahe päeva jooksul kohale ei ilmunud, oli Tarbija edasine käitumine lahenduse leidmiseks igati põhjendatud.
Kuna seadusest tulenevalt eeldatakse, et müügigarantiiga on hõlmatud kõik asjal garantiitähtaja jooksul ilmnenud puudused, siis vastutusest vabanemiseks tuli Kauplejal I tõendada, et asja puuduse on põhjustanud Tarbijast tulenev asjaolu. Seda ei ole Kaupleja I teinud. Üksnes tema esindaja väite ning Tarbija edastatud fotode ja video põhjal ei saa selle kohta ühest järeldust teha. Selle vastu räägib ka Tarbija selgitus, mis tugineb OÜ Santehnik24.ee spetsialisti väidetavale seisukohale. Veenvaid tõendeid, mis võimaldaksid Kauplejat I vastutusest vabastada, ei ole komisjonile esitatud. Tarbija esitatud fotod lahti lõigatud boilerist viitavad pigem vastupidisele.
Seega oli Tarbijal seadusest tulenevalt õigus nõuda asja tasuta parandamist või asendamist (VÕS § 231 lg 4 p 1). Kuna Kaupleja kõnealust kohustust ei täitnud, siis oli Tarbijal endal õigus asi samaväärse asjaga asendada (arvestades, et soojaveeboileri puhul on tegemist igapäevases kasutuses oleva tootega). Sellest tulenevalt on Kaupleja I kohustatud Tarbijale hüvitama asendamiseks ostetud toote hinna 152,10 eurot. Muude kulutuste hüvitamise kohustust müügigarantii ei reguleeri.
DIGITAL RETAILING OÜ 29.04.2019 28-1/19-000487-010 DIGITAL RETAILING OÜ (shopezo.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000487.pdf
Märksõnad: sidevahendi abil sõlmitud müügileping, lepingust taganemine 14 päeva jooksul
Tarija on Kauplejale kauba tagasi saatnud, kuid kaupleja ei ole ostusummat Tarbijale tagastanud. Komisjon rahuldas tarbija nõude.
VÕS § 56 lg 1
OÜ pärnu kunn 24.04.2019 28-1/18-011746-014 OÜ pärnu kunn: lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011746.pdf
Märksõnad: sõiduki ost, kaubandus, lepingust taganemine, kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija ostis Kauplejalt auto hinnaga 11200 eurot. Müügileping sõlmiti Pärnu Maanteeameti ruumides ja ostuhind tasuti sularahas. Tarbijale esitati eelnevalt teabena odomeetri näiduks 147 000 km, mille põhjal tarbija sooritas ostuotsuse. Tarbija nõuab Kauplejalt sõiduki ostuhinna tagastamist summas 11 200 eurot ning tekkinud kahju summas 192 eurot hüvitamist. Tarbija on dokumentaalselt tõendanud, et odomeetri tegelik näit on Kaupleja esitatust palju suurem. Müüja poolt tegelikkusele mittevastava läbisõidu näiduga auto müümisel jäi tarbija olulisel määral ilma sellest, mida ta õigustatult lepingust lootis. Komisjon leiab, et auto läbisõidu teave on oluline lepingu sõlmimist mõjutav asjaolu. Läbisõidu alusel on võimalik hinnata auto potentsiaalse kasutusaja pikkust, kulumuse astet ning planeerida ette kulutusi, mida tuleb auto korrashoidmiseks edaspidi teha. Samuti mõjutab läbisõit oluliselt auto müügihinda ja kindlustuse tingimusi. Komisjon tuvastas, et sõlmitud leping vastab väljaspool äriruume sõlmitud lepingu tunnustele. Väljaspool äriruume sõlmitav leping on leping, mis sõlmitakse ettevõtja ja tarbija üheaegsel kohalviibimisel kohas, mis ei ole ettevõtja äriruum. Nimetatud lepingust taganemise õigus on 14 päeva jooksul. Tarbija on taganenud nimetatud lepingust õiguspäraselt. Komisjon leidis, et kaupleja poolse olulise lepingurikkumise tõttu osutus tarbija poolt tehtud kulutus riigilõivu tasumiseks asjatuks lepingust taganemise tõttu ning tõi kaasa tarbijal vara vähenemise summas 192 eurot. Kauplejal tuleb lisaks auto maksumusele hüvitada ka lepingu rikkumisega kaasnenud kahju suuruses 192 eurot tarbijale.
TKS § 48 lg 6, 40 lg 1-3, § 57, § 58; VÕS § 208 lg 1, 4, § 46 lg 1 p 1, lg 3, 47 lg 2, § 48 lg 1 p 12, § 49 lg 1, lg 2 prim 1 ja 4, § 49 prim 2 ja 3, § 101 lg 1 p 3, § 218 lg 2, 3, § 116 lg 2 p 1,
Q&L Engineering OÜ 23.04.2019 28-1/19-001006-013 Q&L Engineering OÜ: lepingust taganemine ja kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001006.pdf
Märksõnad:ettemaks teenuse osutamise eest, lepingu alusel tasutud summa tagastamise ja kahju hüvitamise nõue.
Sisu: Tarbija ostis kauplejalt eramu elektrikilbi ning tasus selle eest ettemaksu 300 eurot. Tarbija on korduvalt kauplejalt uurinud, millal toimub kauba üleandmine ja paigaldus, kaupleja on korduvalt lubanud elektrikilbi erinevatel kuupäevadel paigaldada, kuid pole seda siiski teinud. Tarbija nõuab kauplejalt 300 euro tagastamist ja 25 euro ulatuses kahju hüvitamist õigusabi kulude eest. Komisjon leiab, et Kaupleja on lepingut rikkunud ning tarbija nõue kaupleja vastu summas 325 eurot kuulub rahuldamisele.
VÕS § 208 lg 4, § 116 lg 2, § 189 lg 1, § 128 lg 3, § 127 lg 4.
RUG Mööbel OÜ 23.04.2019 28-1/19-001827-012 RUG Mööbel OÜ: toote parandamine või asendamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001827.pdf
Märksõnad: tugitool, puudusega kaup, parandamine või asendamine
Tarbija ostis Kauplejalt mööbli komplekti, kuhu kuulus ka tugitool Recliner Dallas Must/A30 (kiikuv ja pöörlev.) Poolte vahel puudub sisuliselt vaidlus, et Tarbijale müüdud tugitooli osas esines probleem, mis seisnes asjaolus, et sellele istudes käis Tarbija ülepea. Kaupleja väidetel võis see olla tingitud asjaolust, kui istutakse hooga kiikuvasse tugitooli. Kaupleja poolt saadetud tehnikud käisid samuti ülepea, kui prooviti antud tugitooli. Pärast tehnikute ülepea käimist tõid nad uue kilesse pakitud kiikuva, pöörleva tugitooli ja peale paigaldust prooviti seda esialgu tehnikute ja ka Tarbija poolt. Mõlemal korral käidi ülepea. Tarbija esitas komisjoni istungil rida fotosid tugitoolist, millest ilmneb, et tugitooli all raamil esineb puuritud auke, kuid kruvid puuduvad. Komisjon leiab, et Tarbija avaldus on põhjendatud. Kaupleja on kohustatud tugitooli parandama ning selle võimatuse korral asendama samaväärse tugitooliga.
OÜ Toru SOS 22.04.2019 28-1/19-001356-011 OÜ Toru SOS: lepingu alusel tasutud summa tagastamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001356.pdf
Märksõnad: lepingu alusel tasutud summa tagastamine, boileri paigaldus, lepingust taganemine, oluline lepingurikkumine
Kaupleja ostis kolmandalt isikult boileri, andis selle üle tarbijale ja nõudis tarbijalt boileri maksumuse tasumist. Kaupleja paigaldatud boiler hakkas lekkima. Kaupleja leidis, et põhjuseks oli defektne boiler ja boileri kvaliteedi eest kaupleja ei vastuta. Tarbija hinnangul ei olnud ka boileri paigaldamine nõuetekohane.
VÕS § 116 lg 2 p 5, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 217 lg 2 p 2, VÕS § 217 lg 5
EVKO LINE OÜ 22.04.2019 28-1/19-001195-008 EVKO LINE OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001195.pdf
Märksõnad: Ettemaksu tagastamine, lepingust taganemine
Seoses asjaoluga, et kaupleja jättis täitmata oma lepingulised kohustused valmistada ja paigaldada 30 päeva jooksul kapid, tarbija taganes poolte vahel sõlmitud lepingust.
VÕS § 116 lg 2 p 5, VÕS § 189 lg 1
Bremers OÜ 20.04.2019 28-1/18-011866-009 Bremers OÜ: toote parandamiskulu ja ekspertiisitasu hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011866.pdf
Märksõnad: Müügileping, lastekäru
Pooled olid erineval seisukohal asjaolu osas, kas tegemist on tootmisdefektiga või käru ebaõigest kasutamisest tingitud puudusega. Komisjon võrdles vaidlevate poolte poolt tellitud ekspertiise ja ekspertide arvamusi ning leidis, et tarbija tellitud ekspertiis on pädevam, sest ekspert tõi välja ka põhjendused, miks ekspert vastavale arvamusele jõudis, et tegemist on tootmisdefektist tuleneva puudusega.
RAHAUS OÜ 14.04.2019 28-1/19-000252-012 Rahaus OÜ (mööbel24.ee): lepingust taganemine ja kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000252.pdf
Märksõnad:mööbel, lepingust taganemine, kahju hüvitamine
Tarbija tellis e-poest erinevaid mööblitooteid, kuid kaupleja jättis vaatamata korduvatele lubadustele tellimuse täitmata ja raha tagastamata. Kaupleja jättis selgitused menetluse käigus andmata. Komisjon asus seisukohale, et tarbijal on õigus ostu eest tasutud summa tagasi saada, kuid kahju hüvitamise nõude jättis rahuldamata, sest tarbija ei ole tõendanud, miks ta hiljem kallima mööbli ostis ja miline on põhjuslik seos kaupleja tegevusega.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 116 lg 2 p 1, VÕS § 101 lg 1 p 3, VÕS § 127 lg 1 ja lg 4.
Thaya Foorum OÜ 02.04.2019 28-1/19-000654-006 OÜ Thaya Foorum (thaya.ee): ostuhinna tagastamine (lepingust osaline taganemine) Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000654.pdf
Märksõnad: lepingust osaline taganemine
Tarbija sõnul on tellitud kahest tootest kätte saanud vaid ühe ning teise osas koostas kaupleja kreeditarve. Kaupleja ei ole tarbija e-kirjale reageerinud, kõnealust kaupa väljastanud ega raha tagastanud. Komisjoni hinnangul on kreeditarve vormistamisel kaupleja ise tunnistanud, et ei kavatse tellimust tervikuna täita. Kui võlgnik on võlasuhtest tulenevat kohustust rikkunud, võib võlausaldaja muu hulgas lepingust taganeda. Lepingust taganemise kehtivuseks peavad olema selle materiaalsete eelduste kõrval täidetud ka formaalsed eeldused.
VÕS § 101 lg 1 p 4, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1
Thaya Foorum OÜ 02.04.2019 28-1/19-000497-006 OÜ Thaya Foorum (thaya.ee): ostuhinna tagastamine (lepingust taganemine) Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000497.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija tellis Thaya e-poest kaupa, mida ei ole kaupleja kohale tarninud, samuti ei ole tagastatud raha. Tulenevalt müügilepingust on müüja põhikohustuseks asja üleandmine ja ostjal omandi tekkimise võimaldamine. Antud juhul ei ole kaupleja oma lepingulist kohustust täitnud. Kui võlgnik on võlasuhtest tulenevat kohustust rikkunud, võib võlausaldaja muuhulgas lepingust taganeda.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 76 lg 3, VÕS § 101 lg 1 p 4
HomeCraft OÜ 25.03.2019 28-1/19-000352-011 Homecraft OÜ: lepingu alusel tasutud summa tagastamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000352.pdf
Märksõnad: müügileping, ettemaks
Tarbija sõlmis müügilepingu ukse valmistamiseks ja paigaldamiseks. Kaupleja jättis täitmata ukse üleandmise kohustuse ja vaatamata sellele, et tarbija andis temale korduvalt täiendava tähtaja, kaupleja oma kohustust ei täitnud ning ei tagastanud ka ettemaksu.
VÕS § 116 lg 2 p 5, VÕS § 209 lg 4, VÕS § 218 lg 4
HeatPoint OÜ 25.03.2019 28-1/18-011695-010 HeatPoint OÜ (heatpoint.ee): kohustuse puudumise tuvastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011695.pdf
Märksõnad: Kohustuse puudumise tuvastamine, hind, müügileping
Tarbija tellis õhksoojuspumba koos paigaldusega, eeldades, et seadme hinnaks koos paigaldusega kujuneb kaupleja veebilehel avaldatud hind. Tarbija sai lisakuludest teada alles pärast töö teostamist esitatud arvelt. Komisjon leidis, et tarbijal ei ole kohustust suurema summa tasumiseks.
VÕS § 208 lg 4
Parter Solutions Group OÜ 25.03.2019 28-1/18-011275-013 Parter Solutions Group OÜ (www.hulgimuuk.ee): lepingust taganemine ja ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011275.pdf
Märksõnad: müügileping, e-kaubandus, kodutekstiil, lepingust taganemine
Tarbija soovis e-kauplusest hulgimuuk.ee ostetud voodikatte müügilepingust taganeda 14-päeva jooksul ning esitas kauplejale sellesisulise avalduse ning tagastas kauba. Kaupleja sai kauba kätte, kontrollis üle ning teatas, et toode on korras, kuid keeldus tarbijale raha tagastamisest. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ning kauplejal on kohustus tagastada kauba eest tasutud rahasumma tarbijale.
VÕS § 56 lg 1, § 189 lg 1
Arelax OÜ 22.03.2019 28-1/18-011533-010 Arelax OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011533.pdf
Märksõnad: müügileping, e-kaubandus, lepingutingimustele mittevastav kaup. 14-päevane taganemisõigus, arvuti
Tarbija ostis kauplejalt veebilehe okidoki.ee vahendusel arvuti, kättesaamisel selgus, et kaup ei vasta kokkulepitul (puudus SSD kõvaketas, id-kaardi lugeja, klaviatuuri valgustus jms). Tarbija soovis kasutada 14-päevast lepingust taganemise õigust ja tagastas kauba kauplejale. kaupleja tarbijale toote eest tasutud raha ei tagastanud. Komisjoni hinnangul on tarbijal lepingust taganemise õigus ja kauplejal tuleb ostusumma tarbijale tagastada.
VÕS § 52 lg 1, § 208 lg 4, § 56 lg 1 `, 56` lg 1
Enteks Service OÜ 21.03.2019 28-1/18-011021-014 Enteks Service OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011021.pdf
Märksõnad:rehvivahetus, kahju hüvitamine
Rehvivahetuse käigus purunes polt ja tarbija arvates kasutati liigset jõudu. Tarbija pöördus automargi esindusse, kes kinnitas, et poldi purunemise põhjuseks on liigse jõu kasutamine, peale mida soovis tarbija tekkinud kahju hüvitamist. Kaupleja selgituste kohaselt läks katki tikkpolt, mis on rattalaagri korpuse küljes ning sellel poldil läbiroostetamine puudus. Kuna kasutati momentvõtit, siis oleks pidanud purunema ka teised poldid ja kaupleja omapoolset süüd ei näe. Komisjon seisukoht oli, et ratta tikkpoldi purunemine leidis aset ajal, kui töö juhusliku hävinemise ja kahjustumise riisikot kandis kaupleja ja tarbija esitas margiesinduse arvamuse liigse jõu kasutamise kohta. Lisaks on ka eelnevalt tarbija rehve vahetanud sama kaupleja juures, mistõttu on eeldust arvata, et liigse jõu kasutamine on siiski kauplejast tingitud.
VÕS § 635 lg 1, VÕS § 642 lg 1
Olavi Merisalu 19.03.2019 28-1/18-011233-007 FIE Olavi Merisalu: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011233.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Tarbija soovis osta läbi keskkonna www.päring.ee sõidukile kasutatud mootorit. Tarbijaga võttis ühendust Olavi Merisalu FIE, kes lubas 2012. aasta mootorit maksumusega 810.00 eurot. Mootori kohalejõudmisel selgus, et sellel puuduvad kokkulepitud tingimused, mistõttu soovis tarbija lepingust taganeda. Kaupleja keeldus kogu raha tagastamast, tuues välja, et tegemist on mootori transpordikuluga. Komisjoni hinnangul on tegemist kaupleja äririskiga, kuna tarnitud mootor ei vastanud lepingutingimustele.
VÕS § 3 p 1, VÕS § 189 lg 1
Carmen Reidla 13.03.2019 28-1/18-010509-008 FIE Carmen Reidla: hinna alandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010509.pdf
Märksõnad: diivani restaureerimine, Carmen Reidla FIE, hinna alandamine.
Sisu: Kaupleja kohustus restaureerima Tarbija mööbli: vahetama diivanil ja kahel tugitoolil katteriide ja polstri. Tarbija avalduse kohaselt on Kaupleja teinud kokkulepitud töö ebakvaliteetselt: mööbli polsterdus on ebaühtlane, kangas on kinnitatud lõdvalt ja kinnitused tehtud hooletult, kanga detailide mustrijoonis ei ühildu, viimistlusnöör on paigutatud lohakalt, diivani tagakülg ei ole kangaga korralikult kaetud (tõendatud fotodega). Komisjon nõustub Tarbija väidetega töö kvaliteedi kohta ning leiab, et Kaupleja tehtud töö on puudustega. Kauplejal tuleb lepingujärgsest tasust Tarbijale tagastada 500 eurot.
VÕS § 101, § 112 lg 1, § 635 lg 4, § 641 lg 1, § 641 lg 2 p 2, 5; TKS § 48 lg 6.
Spordiklubi BodyLab OÜ 12.03.2019 28-1/18-009569-013 Spordiklubi BodyLab OÜ: raha tagastamine (lepingu ülesütlemine) Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-009569.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, jõusaali kuukaart
Tarbija avalduse kohaselt ostis ta Kauplejalt jõusaali kuukaardi päevapaketi (teenuse kasutamiseks päeva esimeses pooles). Tarbija ei saanud asuda teenust kasutama, sest esimesed vabad ajad olid alles kolme nädala pärast, kusjuures kaarti sai kasutada vaid kuu aja jooksul. Nädal hiljem sai Tarbija teate, et Kaupleja lõpetab tegevuse. Tarbija pretensioone ei ole Kaupleja lahendanud ega raha tagastanud. Komisjon leidis, et lepingu alusel tasutud summa tuleb Kauplejal Tarbijale tagastada.
Osaühing Hottei 28.02.2019 28-1/18-010113-020 Hottei OÜ: lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010113.pdf
Märksõnad: köögimööbel, lepingu täitmine
Kaupleja hilines mööbli paigaldusega ja tööl oli palju puudusi, mida tarbija erinevatel aegadel tuvastas (isolatsioonivaht paisunud, paneelid vale mõõdu järgi lõigatud, mööbel kriimustatud jne): Lisaks tellis tarbija ka ekspertiisi, kus kirjeldati erinevaid puudusi, millest üheks oli praeahju läheduses olevate detailide niiskuskahjustus. Kaupleja tarbija nõudega ei nõustunud ja kaupleja hinnangul on niiskuskahjustus tekkinud vale ekspluatatsiooni tagajärjel, kuigi tarbijale anti müügimomendil ka kasutusjuhend. Hilinemise osas tehti tarbijale allahindlust ning osad puudused on tingitud seinte ebatasasusest. Kaupleja arvates ei olnud tegemist paigaldusvigadega ega tootepraagiga.Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue tuleb rahuldada osaliselt ja luges tõendatuks paigaldus- ja tootmisvead, mida tarbija poolt esitatud ekspertiisiaktis on kirjeldatud, kuid niiskuskahjustuse tekkimises ei ole kaupleja süüdi, vaid see on ekspluatatsiooniviga. Kauplejal on kohustus puudused kõrvaldada.
VÕS § 217 lg 1, lg 2 p 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 214 lg 2, VÕS § 222 lg 1
Varuosamees OÜ 27.02.2019 28-1/18-008422-021 Varuosamees OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-008422.pdf
Märksõnad: auto varuosa, kahju hüvitamine
Ostetud käigukastil tekkis peale paarinädalast kasutamist rike ja tarbija lasi käigukasti kontrollida ning selgus, et õli on muutunud emulsiooniks. Põhjuseks käigukasti sees olev jahutusradiaator, millel tekkis leke.Tarbija pöördus kaupleja poole, kes vastas, et tarbija ostis käigukasti, mitte aga õliradiaatori ja tegemist on eraldi varuosaga. Kaupleja ei tunnistanud, et tegemist oleks ebakvaliteetse varuosaga ja väitis, et tegemist võib-olla ka paigaldusveaga. Komisjoni seisukoht on, et tarbija avaldus tuleb rahuldada. Tarbija kirjavahetusest paigaldajaga ja paigaldaja hilisemast selgitusest selgub, et käigukast paigaldati komplektsena koos õlijahutusradiaatoriga. Kaupleja väide, et tarbija ostis ainult käigukasti on tarbijat teadlikult eksitav ning esitatud vastutuset vabanemiseks ja oluline on see, mida tegelikkuses tarbijale müüdi. Kaupleja peab tagastama käigukasti maksumuse ja kandma ka veokulud.
VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 29 lg 1, VÕS § 222 lg 1
Kummikunstnikute Osaühing 26.02.2019 28-1/18-010572-013 Kummikunstnikute OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010572.pdf
Märksõnad:rehvid, lepingust taganemine
Tarbija poolt ostetud rehvid osutusid ebakvaliteetseteks (Karkass deformeerus, koorus kummi, rehvid olid erinevad), lisaks oli tegemist kasutatud rehvidega. Kaupleja oli eelnevalt omavahelise suhtluse käigus kinnitanud, et selline rehvide vajumine on rehvide kõrget profiili arvestades igati normaalne ja toode vastab 100% kirjeldusele. Komisjon asus seisukohale, et tarbija avalduse kuulub rahuldamisele. Kirjavahetuses tarbijaga kinnitab kaupleja, et müüb uusi rehve, kuid tegelikkuses on tegemist siiski taastatud rehvidega ja kaupleja oleks pidanud sellest tarbijat teavitama. Tarbija poolt esitatud fotodel on näha karkassi oluline deformeerumine ja rehvid ei vasta kaupleja poolt esitatud kirjeldusele, mis kodulehel esitatud on.
VÕS § 217, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 226 lg 1, VÕS § 116 lg 1
Lindaliini aktsiaselts 25.02.2019 28-1/18-010577-010 Lindaliini aktsiaselts: reisitasu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010577.pdf
Märksõnad: reisitasu tagastamine
Tarbija tellis kauplejalt seeriapiletid reisijaveoks laeval marsruudil Tallinn-Helsingi ja Helsingi-Tallinn. Kaupleja ei ole tarbijale osutanud mere-reisijaveo teenust täies ulatuses, mistõttu soovib tarbija saada kasutamata piletite eest raha tagasi. Komisjon on seisukohal, et kauplejal tuleb mere-reisijaveo teenuse mitteosutamisel tagastada kasutamata jäänud teenuse osas reisitasu.
VÕS § 824 lg 1, KMSS § 59 lg 1 ja lg 4, VÕS § 106 lg 2 p 2
Lindaliini aktsiaselts 25.02.2019 28-1/18-010925-008 Lindaliini aktsiaselts: reisitasu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010925.pdf
Märksõnad: reisitasu tagastamine
Tarbija ostis kauplejalt seeriapiletid reisijaveoks laeval marsruudil Tallinn-Helsingi ja Helsingi-Tallinn. Kaupleja ei ole tarbijale osutanud mere-reisijaveo teenust, mistõttu soovib tarbija saada kasutamata piletite eest raha tagasi. Kaupleja on selgitanud, et raha mittetagastamise põhjus on majanduslikud raskused. Komisjon on seisukohal, et kauplejal tuleb mere-reisijaveo teenuse mitteosutamisel tagastada kasutamata jäänud teenuse osas reisitasu.
VÕS § 824 lg 1, KMSS § 59 lg 1 ja lg 4, VÕS § 106 lg 2 p 2
Lindaliini aktsiaselts 25.02.2019 28-1/18-011386-008 Lindaliini aktsiaselts: reisitasu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011386.pdf
Märksõnad: reisitasu tagastamine
Tarbija ostis kauplejalt seeriapiletid reisijaveoks laeval marsruudil Tallinn-Helsingi ja Helsingi-Tallinn. Kaupleja ei ole tarbijale osutanud mere-reisijaveo teenust, mistõttu soovib tarbija saada kasutamata piletite eest raha tagasi. Komisjon on seisukohal, et kauplejal tuleb mere-reisijaveo teenuse mitteosutamisel tagastada kasutamata jäänud teenuse osas reisitasu.
VÕS § 824 lg 1, KMSS § 59 lg 1 ja lg 4, VÕS § 106 lg 2 p 2
Efrenza OÜ 25.02.2019 28-1/18-011301-010 Efrenza OÜ (Facebooki leht "Soodusmüük perele"): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011301.pdf
Märksõnad: interneti teel sõlmitud leping, lepingu täitmata jätmine, lepingust taganemine
Tarbija tellis Facebooki lehel "Soodusmüük perele" kauba ja tasus kauplejale 100% ettemaksu. Kaupleja ei andnud tarbijale kaupa üle ja tarbija soovis lepingust taganeda, kuid kaupleja ei tagastanud tarbijale ka raha. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ja saada saatmata kauba eest raha tagasi.
VÕS § 116 lg 1, lg 2 p 4, § 189 lg 1
Efrenza OÜ 21.02.2019 28-1/18-010723-007 Efrenza OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010723.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, müügilepingu täitmine
Tarbija soovis saamata jäänud kauba eest ettemaksu tagastamist. Komisjon leidis, et kauplejapoolne lepingu rikkumine ning selgituste mitteandmine annab aluse eeldada, et kaupleja ei kavatsegi oma kohustusi täita.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 116 lg 2 p 4, VÕS § 189 lg 1
ArcticCat Kliima OÜ 21.02.2019 28-1/18-011129-006 ArcticCat Kliima OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 28-1-18-011129.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija on tellinud õhksoojuspumba, mis on jäetud kaupleja poolt tarnimata. Tulenevalt VÕS § 116 lg 1 alusel võib lepingupool lepingust taganeda, kui teine lepingupool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud.
TKS § 48 lg 6, VÕS § 116 lg 1 ja lg 2 p 4
SSH Trade OÜ 21.02.2019 28-1/18-011161-007 SSH Trade OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 28-1-18-011161.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija tellis kaupleja veebikauplusest www.sushikaubad.ee mitmesuguseid tooteid. Kaupleja on jätnud tarbijale tooted saatmata. Kauplejapoolne lepingu rikkumine ning selgituste mitteandmine annab aluse eeldada, et kaupleja ei kavatsegi lepingut täita. VÕS § 116 lg 1 alusel võib lepingupool lepingust taganeda, kui teine lepingupool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud.
TKS § 48 lg 6, VÕS § 116 lg 1 ja lg 2 p 4
Osaühing BitBoard 21.02.2019 28-1/18-011696-025 Osaühing BitBoard: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011696.pdf
Märksõnad: müügileping, garantii, lepingust taganemine
Madal hind ei õigusta lepingutingimustele mittevastava asja üleandmist. Puudusega asja üleandmine on lubatav vaid kokkuleppel. VÕS § 56 ei piira lepingust taganemise õigust juhul, kui üle anti puudusega asi. Garantii on iseseisev võlasuhe.
VÕS § 56, VÕS § 155, VÕS § 188 lg 1, VÕS § 217 lg 2 punktid 1 ja 6, VÕS § 218 lg 2
Leiti 102 otsust1 2 3