Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid

Kõik otsused...
Leiti 100 otsust1 2 3
Kaupleja Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
Leto OÜ 11.02.2019 28-1/18-008914-013 Leto OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-008914.pdf
Märksõnad: Metalluks, kahju hüvitamine
Kaupleja hilines ukse paigaldamisega ja kui uks lõpuks paigaldati, siis avanes uks vales suunas, puudusid uksepiidad, prügi oli korteris, siseviimistlus oli tegemata ja makrofleks eemaldamata. Peale tarbija poolt ühenduse võtmist paigaldas kaupleja tarbija teadmata uksepiidad, kuid need olid kollast värvi. Tarbija soovis uksepiitade asendamist ja välisviimistlust. Kaupleja sõnul ei lepitud tarbijaga lepingus kokku siseviimistluse teostamist ja hilinemise eest tehti tarbijale 100 allahindlust. kaupleja tarbija nõudega nõus ei olnud. Komisjon leidis, et tarbija nõue kuulub osaliselt rahuldamisele. Tähtaja hilinemise on pooled lahendanud kokkuleppe teel ja kaupleja tegi selles osas tarbijale allahindlust. Mis puutub siseviimistlusse, siis ei ole usutav, et kaupleja poolt pakutud paigalduse hind võiks sisaldada ka veel siseviimistlust. Küll aga on kollased uksepiidad ilmne lepingutingimustele mittevastavus, sest lepingus on valge uks ja kauplejal on kohustus asendada piidad valgete vastu võis siis alternatiivselt hüvitada tarbijale piitade ja nende vahetuse maksumus.
JVG OÜ 11.02.2019 28-1/18-010249-009 JVG OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010249.pdf
Märksõnad: seljakott, BONDplus kauplus Punane tn 16 Tallinnas, JVG OÜ, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija ostis uue seljakoti, mille sang rebenes. Kaupleja ei vasta kirjadele ega ole kotti parandanud. Komisjon otsustas, et Tarbija nõue tuleb rahuldada ning kohustada Kauplejat hüvitama Tarbijale seljakoti eest makstud 38 eurot.
VÕS § 208 lg 4, § 217, § 218 lg 2, § 223.
IM Partners OÜ 07.02.2019 28-1/18-011862-013 Osaühing IM Partners: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011862.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine ja tasutu tagasinõue
Tarbija ostis kauplejalt Apple kella, millel mõne aja pärast tuli ekraan lahti ning aku paisus. Tarbija leiab, et kella paranduseks kulunud 7 nädalat on ebamõistlikult pikk aeg ning sellest tulenevalt soovib lepingust taganeda. Kaupleja ei ole esitanud ühtegi vastuväidet, et kella puudused kuuluvad kõrvaldamisele nii müügilepingu kui garantii alusel. Komisjoni hinnangul on kaupleja poolt müüdud kell tavakäibes harilik ning kuna kaupleja on antud toote müüja ning valmistaja esindaja ei ole 7 nädalat mõistlik aeg sellise kella asendamiseks.
VÕS § 155, VÕS § 223 lg 2, VÕS § 116, VÕS § 188 lg 1
Atlant Varuosad OÜ 04.02.2019 28-1/18-010187-007 Atlant Varuosad OÜ: lepingust taganemise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010187.pdf
Märksõnad: müügileping, sidevahendi abil sõlmitud müügileping
Tarbijal oli õigus lepingust taganeda ning nõuda ostusumma tagastamist.
Parter Solutions Group OÜ 30.01.2019 28-1/18-010803-016 PARTER SOLUTIONS GROUP OÜ www.hulgimuuk.ee: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010803.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, lepingust taganemine
Tarbija tellis e-kauplusest www.hulgimuuk.ee kanakuudi ja küsis Kauplejalt, kas toode sobib talvisel ajal kasutamiseks, kaupleja kinnitas toote sobivust. Kauba kättesaamisel selgus, et toode ei sobi kanade talvitumiseks ning Tarbija soovis müügilepingust taganeda 14-päeva jooksul ning tagastas kauba. Kaupleja ei nõustunud Tarbijale raha tagastamisega. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda ning Kauplejal on kohustus Tarbijale tagastada kauba eest tasutud rahasumma ja hüvitama kauba tagastamise postikulud.
VÕS § 56`lg 1, § 56 lg 1
ABARGEN OÜ 28.01.2019 28-1/18-007197-014 ABARGEN OÜ: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-007197.pdf
Märksõnad: müügileping, lepingutingimustele mittevastavus, parandamata jätmine, mõistlik tähtaeg, lepingust taganemine
Tarbija tellis kauplejalt jalatsite kapi seest punast, väljast pruuni värvi. Kapi kättesaamisel selgus, et kapp on punast värvi nii väljast kui seest. Kaupleja lubas toote parandada, kuid hiljem leidis, et tarbija vaatas toote joonise enne valmistamist üle ning oli väljast punase värvusega nõus ning kaupleja parandust ei teinud. Komisjoni hinnangul ei vastanud valmistatud kapp kokkulepitud tingimustele ning tarbijal on õigus lepingust taganeda.
VÕS § 111, § 189, 218 lg 2, VÕS § 223
LAFORTE OÜ 28.01.2019 28-1/18-009920-010 LAFORTE OÜ: puitmaterjalid.ee, ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-009920.pdf
Märksõnad: Ostuhinna tagastamine, ettemaks
Kaupleja väide, et tootja ei ole suutnud tellimusttäita ning kauplejal ei ole raha ettemaksu tagastamiseks, ei ole vastutusest vabanemise aluseks.
VÕS § 116 lg 2 p 1
Papek Trade OÜ 24.01.2019 28-1/18-007631-009 Papek Trade OÜ: kahju hüvitamise/lepingust taganemise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-007631.pdf
Märksõnad:kasutatud auto, kahju hüvitamine, lepingust taganemine
Autol ilmnes kasutuse käigus erinevaid vigu ja tarbija tegi umbes 2000 € eest kulutusi, kuid sellel alusel tarbija kauplejale lepingust taganemise avaldust koheselt ei esitanud, küll aga ilmnes hiljem, et autol on olulisel määral keritud hodomeetri näitu. Sellest tulenevalt esitas tarbija ka oma nõude. Kaupleja jättis omapoolsed selgitused andmata. Komisjon asus seisukohale, et teiste puuduste osas oleks tarbija pidanud kauplejat hiljemalt kahe kuu jooksul puudusest teavitama, kuid tarbija ei teinud seda ja seetõttu puudub õiguslik alus nõuda auto remondiks kulutatud summade hüvitamist. Kaupleja ei ole esitnud tõendeid, et asi vastas müügimomendil lepingutingimustele, samuti seda, et kaupleja oleks avaldanud lepingu sõlmimisel tarbijale auto hodomeetri tegeliku näidu. Hodomeetri näitu on muudetud olulisel määral ja tegemist on olulise lepingurikkumisega, mistõttu on tarbija lepingust taganemine õigustatud.
TKS § 9 lg 1, VÕS § 217 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 220 lg 1 ja lg 3, VÕS § 116 lg 2 p 1, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 111
EstEhitusEkspert Grupp OÜ 24.01.2019 28-1/18-008453-011 OÜ EstEhitusEkspert Grupp: ukse asendamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-008453.pdf
Märksõnad:siseuksed, asja asendamine
Tarbija tellis kauplejalt kolm siseust, millest üks uks erines värvitooni poolest. Tarbija sõnul oli spoonide värvierinevus väga suur, kuid kaupleja hinnangul on mõningane erinevus spoonide puhul normaalne. Komisjoni hinnangul ei ole kaupleja tõendanud, et vaidlusaluse ukse pinna materjali erinevad toonid on normaalsus. Komisjoni arvates oleks kaupleja pidanud esitama erapooletu eriteadmistega isiku arvamuse ning tootjatehase kiri ei tõenda ukse kvaliteetsust. Kauplejal tuleks uks asendada uue vastu.
VÕS § 217 lg 1 ja lg 2 p 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 101 lg 1 p 1
Balti Puurkaev OÜ 20.12.2018 6-1/18-007898-011 Balti Puurkaev OÜ: kohustuse täitmisest keeldumine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007898.pdf
Märksõnad: puurkaev, nõudeõiguse puudumise tuvastamine
Tarbija ei saanud mingil hetkel peale tööde teostamist puurkaevust enam vett kätte, kuigi oli tellinud spetsiaalse süvendamise probleemi vältimiseks. Kaupleja saatis töölised objektile ja teostati ka tööd, milles eest esitati hiljem arve. Tarbija arvates oli arve põhjendamatu, sest tegemist oleks pidanud garantiilise tööga ja temaga oleks pidanud tasulises töös kokku leppima. Kaupleja arvates on tarbija vett kasutanud maksimumkoguses, mis tekitaski probleemi ja teostatud töö ei olnud sellest tulenevalt garantiiline. Komisjon asus seisukohale, et töö ei vastanud lepingutingimustele, sest tarbija ei saanud kaevust vett, lisaks on garantiitingimustes punkt, mille kohaselt kohustus kaupleja kõik garantiiajal ilmnevad mittevastavused kõrvaldama. Komisjoni hinnangul ei ole alust tarbijalt raha nõuda.
VÕS § 635 lg 1, VÕS § 641 lg 1, VÕS § 650 lg 1, VÕS § 101 lg 1 p 1
Lindaliini aktsiaselts 20.12.2018 6-1/18-009100-010 Lindaliini AS: Reisitasu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-009100.pdf
Märksõnad: Reisitasu, seeriapiletid, kasutamata piletid, mere-reisijaveoleping
Tarbija on ostnud seeriapileteid reisimiseks marsruudil Tallinn-Helsingi ja Helsingi-Tallinn. Seeriapiletite kehtivuse ajal ei osutanud kaupleja tarbijale teenust täies ulatuses ja tarbijal on osa piletitest kasutamata. Tarbija soovis piletite kasutamata osa hüvitamist. Kaupleja väidetel on tema majandustegevus peatunud ja rahalise sissetuleku puudumisel pole hetkel võimalik seeriapileti raha tagastada. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja on lepingulist kohustust rikkunud ja tal tuleb tagastada tarbijale kasutamata jäänud teenuse osas reisitasu.
VÕS § 116, VÕS § 824 lg-d 1, 3 ja 4, KMSS § 59 lg 1
ArcticCat Kliima OÜ 20.12.2018 6-1/18-009030-014 ArcticCat Kliima OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-009030.pdf
Märksõnad: müügileping, kütteseadmed ja paigaldamine, täitmise tähtaeg, lepingust taganemine
Komisjon asus seisukohale, et kütteseadme tarnimise ja paigaldamise puhul ei saa mõistlikuks pidada ühte kuud ületavat tähtaega. Kaupleja ei ole lepingu eset kokkulepitud ega mõistliku tähtaja jooksul tarbijale üle andnud ega küttesüsteemi paigaldanud. ASjaolu, et tarbija pärast raha tagastamise nõude esitamist andis kauplejale veel ühe võimaluse lepinguliste kohustuste täitmiseks, ei ole komisjoni hinnangul käsitletav taganemise avaldusest loobumisena ega olemasoleva lepingu muutmisena. Pealegi ei ole Kaupleja ka sel korral lubatud tähtajaks tarbijale seadmeid üle andnud ega paigaldanud. Komisjon leiab, et tabija taganemine lepingust on põhjendatud kauplejapoolse olulise lepingu rikkumise tõttu.
Efrenza OÜ 19.12.2018 6-1/18-008319-012 Efrenza OÜ, facebooki lehe "Soodusmüük Perele" kaudu mähkmete tellimine: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008319.pdf
Märksõnad: Efrenza OÜ, facebooki lehe "Soodusmüük Perele" kaudu mähkmete tellimine, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija tellis kaupleja facebooki lehe kaudu 3x Pampers Pants 5 mähkmeid. Tarbija tasus kauba eest, kuid kaupleja tellitud kaupa ei saatnud. Hoolimata tarbija korduvatest järelepärimistest ja kaupleja lubadustest, kaupleja raha ei tagastanud. Tarbija taganes lepingust. Tarbija nõue raha tagastamise osas kuulub rahuldamisele.
TKS § 48 lg 6; VÕS § 116 lg 1, § 116 lg p 4.
BW Grupp Invest OÜ 17.12.2018 6-1/18-007001-010 BW Grupp Invest OÜ (e-kauplus ostumaailm.ee): lepingu täitmine, lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-007001.pdf
Märksõnad: Müügileping, e-kaubandus, lepingu täitmise nõue
Tarbija tellis kaupleja e-kauplusest kauba, mida Kaupleja Tarbijale üle ei andnud ning raha ei tagastanud. Tarbija soovis kauba üleandmist ning kui see ei ole võimalik, siis lepingust taganeda. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda, kuna Kaupleja on lepingut rikkunud ning tarbijale tuleb tagastada kauba eest tasutud rahasumma.
TKS § 48 lg 6, § 116 lg 1, lg 2 p 4.
OÜ RNR 17.12.2018 6-1/18-007960-009 RNR OÜ: lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus- 6-1-18-007960.pdf
Märksõnad: üürileping, sõidukelamu rent, lepingust taganemine, üüritud asja mittevastavus lepingule, kahju hüvitamine
Komisjon on seisukohal, et kaupleja tüüptingimus piirab lubamatul määral üürniku õigusi ja on sellest tulenevalt tühiine. Üüritava asja korrashoiu kohustus on vaieldamatult üürileandjal. Seega lasub üürileandjal kohustus tagada, et üüritav asi oleks sihtotstarbeliselt kasutatav. Üürnikult (tarbijalt) ei saa eeldada, et ta oleks sõidukelamu valduse vastuvõtmisel võimeline hindama igast aspektist sõiduki tehnilist seisukorda. Sellest tulenevalt ei saa üksnes sõiduki ülevaatamisega välistada kaupleja vastutust varjatud puuduste eest. Komisjoni hinnangul peab kaupleja enne üürilepingu sõlmimist ja sõidukelamu üleandmist veenduma selle korrasolekus; kaupleja seda ei teinud. VÕS § 277 järgi võib üürnik lepingust taganeda kui üürileandja ei anna asja üle kokkulepitud ajal või annab üle asja, mille puudused välistavad asja sihtotstarbelise kasutamise võimaluse või piiravad seda olulisel määral. Tarbija poolt tehtud kulutused kütusele kuuluvad hüvitamisele alusetu rikastumise sätetele alusel, sest Kauplejal lasus kohustus täita paak kütusega asja üleandmisel, mida Kaupleja aga ei teinud. Tarbija tegi seda ise, mistõttu on Kaupleja saanud kasu.
VÕS § 271; VÕS § 189 lg 1; VÕS § 191 lg 2; VÕS § 1042;
A.L.L. Arenduse Osaühing 17.12.2018 8-1/18-006175-015 A.L.L. Arenduse OÜ: ettemaksu tagastamine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-006175.pdf
Märksõnad: majutusteenus, broneeringu tühistamine, ettemaksu tagastamine, kahju hüvitamise nõue
Vaidluse esemeks tõusetus küsimus, kas Kaupleja tehtud täiendav pakkumine pärast Tarbija soovi leping üles öelda oli poolte jaoks siduv, tekitades Kauplejale kohustuse tagada Tarbijale majutus Tarbijale sobival ajal, seal hulgas ajal, mis oli Tarbija poolt algselt broneeritud. Kauplejale saadetud kirjas väljendas Tarbija soovi raha tagastada, kuid kui see ei ole võimalik, võtab ta Kaupleja ettepaneku vastu, lisades, et teeks seda näiteks tema poolt esialgu valitud kuupäevadel. Kaupleja vastusest, et ta ei pannud sviiti müüki, kuna ootas Tarbijalt kinnitust, luges komisjon välja selle, et Kaupleja sai aru, et Tarbija võib tahta broneeringut esialgu soovitud perioodil. Kuivõrd Kaupleja seda Tarbijale ei taganud, siis on Kaupleja lepingut rikkunud ning Tarbijal on õigus ettemaksu tagastuseks, sest Tarbijale tekkis lepingu täitmata jätmisest kahju.
VÕS § 101 lg 1 p 3
Osaühing MEDIFUR 10.12.2018 6-1/18-006762-015 OÜ Medifur: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-006762.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija pöördus kaupleja poole probleemiga, et mahlapressis olev mahla segaja, mis ümber riivi käib, ei pöörle enam iga kord. Mahlapress vahel käib, vahel ei käi, kuigi purustaja liigub ja pressib vilja läbi riivi.Sellest tulenevalt tellis tarbija kahju põhjuste kindlaks tegemiseks sõltumatu ekspertiisi, mille käigus tuvastati, et tegemist on toote konstruktiivse veaga. Kaupleja leiab, et masinat on kasutatud intensiivsemalt kui selleks on ette nähtud. Komisjoni istungil võttis tarbija kauplejalt korda tehtud mahlapressi vastu, kuid kaupleja on keeldunud ekspertiisikulude hüvitamisest. Komisjon leidis, et kuigi kaupleja parandas asja, lasub tal lisaks kohustus hüvitada tarbija poolt kantud kahju kindlaks tegemiseks kantud kulud.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 128 lg 3
Plaza Kaubandus OÜ 05.12.2018 6-1/18-008377-015 Plaza Kaubandus OÜ: asja asendamise või lepingu alusel tasutud hinna tagastamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008377.pdf
Märksõnad: mobiiltelefon, Plaza Kaubandus OÜ, e-kauplus www.plazamobiil.ee, asja asendamise või lepingu alusel tasutud hinna tagastamise nõue
Sisu: Tarbija ostis kasutatud mobiiltelefoni iPhone 7, kaupleja hinnangul oli seade väga heas korras, kuid tarbija väitel töötas telefon enamasti korrektselt vaid 5 kuud.
Seega võis tarbija mõistlikult eeldada, et kuigi telefon on kasutatud, ei esine sellel märkimisväärseid puudusi. Nagu selgub kaupleja ja ekspertiisi läbiviija hinnangust mobiiltelefonile, esineb sellel niiskuskahjustus. Niiskuskahjustus ei ole aga kasutatud mobiiltelefonile tavaliselt omaseks kvaliteeditunnuseks. Väga heas seisukorras oleval mobiiltelefonil vastavaid kahjustusi esineda ei tohiks. Eelneva põhjal asub Komisjon seisukohale, et tarbijale müüdud mobiiltelefon ei vasta lepingutingimustele VÕS § 217 lg 2 punkti 6 tähenduses. Telefoni tarbijale üleandmisest kuni puuduste ilmnemiseni oli möödunud vähem kui 6 kuud ning seetõttu tuleb eeldada, et telefonil esinevad puudused olid olemas juba selle tarbijale üleandmise hetkel. Tegemist on eeldusega, mille seadme müüja saab omaltpoolt esitatavate tõenditega ümber lükata. Kaupleja on tuginenud selles osas ekspertiisi seisukohale ning leiab, et kuna telefonil esineb niiskuskahjustus, siis on telefoni tootjagarantii lõppenud ning ka tema müüjana puuduse eest ei vastuta. Komisjon selle seisukohaga nõustuda ei saa. Vastavalt ekspertiisiaktile esineb telefonil vedelikukahjustus, mis ei ole tingitud tootmisdefektist. Sellega on kinnitust leidnud, et telefonil esineb puudus, kuid seeläbi ei ole tõendatud, et vastav puudus tekkis pärast telefoni tarbijale üleandmist. Eelneva põhjal tuleb asuda seisukohale, et mobiiltelefonil esines niiskuskahjustus juba selle tarbijale üleandmise hetkel ning kaupleja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest.
VÕS § 217 lg 2 p 6, § 218 lg 1 lause 2, § 218 lg 2 lause 2, § 222 lg 1, § 223 lg 1; § 189 lg 1.
ALL KAUBANDUSE OÜ 04.12.2018 6-1/18-008876-012 All Kaubanduse OÜ, www.starcom.ee : ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008876.pdf
Märksõnad: mobiiltelefon, All Kaubanduse OÜ, ostuhinna tagastamine
Sisu: Tarbija esitas kauplejale pretensiooni selles, et telefonil osa funktsioone ei tööta; probleeme on GPS positsioneerimisega, signaal on nõrk. Kaupleja teatas tarbijale 15.augustil 2018, et telefoni emaplaat on defektne ning vajab vahetamist. Remondi kestuseks prognoositi kaks nädalat. Kaupleja pakutust tähtajast kinni ei pidanud; 19.oktoobri 2018 seisuga ei olnud tarbijale telefoni tagastatud. Kaupleja on püüdnud müügieset parandada, kuid see ei ole kahe kuu kestel õnnestunud. VÕS § 223 lg 1 järgi loetakse müüja müügilepingut oluliselt rikkunuks muu hulgas ka siis, kui müügiesemena ostjale üleantud asja parandamine ebaõnnestub; samuti juhul, kui asja parandamisega põhjustatakse ostjale põhjendamatuid ebamugavusi (lg 2). Komisjoni hinnangul tuleb asja parandamine lugeda ebaõnnestunuks. Tarbija on toote puudusest ja mitmekuisest remondiperioodist tingituna olnud sunnitud ümber korraldama igapäevaselt vajaliku sideteenuse kasutamise. Komisjoni hinnangul on tegemist ebamugavusega, mida tarbija ei pea taluma. Oluliseks peetakse lepingu rikkumist muu hulgas juhul, kui kohustuse rikkumise tõttu jääb kahjustatud pool olulisel määral ilma sellest, mida ta õigustatult lepingust lootis. Komisjon on seisukohal, et müüja on lepingut oluliselt rikkunud. Tarbijal oli õigus lepingust taganeda ja sellest tulenevalt on ostuhinna tagastamise nõue põhjendatud.
VÕS § 3 p 1, § 208, § 217 lg 2 p 8 ja 6, § 218, § 100, § 223 lg 1, § 116 lg 1.
OSAÜHING INTEKSIL 03.12.2018 6-1/18-004009-015 Inteksil OÜ: ostuhinna tagastamine ja transpordikulu hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-004009.pdf
Märksõnad: ostuhinna tagastamine ja transpordikulu hüvitamine
Tarbija on tellinud kauplejalt kaks siseukse komplekti, millel paar kuud hiljem esinesid mitmed puudused. Kaupleja selgitab, et puudused võivad olla tingitud asjaolust, et uste komplektid tuleb paigaldada kõrge kvalifikatsiooniga spetsialisti poolt ning sellisel juhul poleks pretensioone tekkinud. Esitatud materjalide pinnalt hindas komisjon, et uste kvaliteet ei vasta samalaadsete toodete keskmisele kvaliteedile, mida tarbijal oli alust eeldada ning tegemist on asja lepingutingimustele mittevastavusega.
VÕS § 3 p 1, VÕS § 217 lg 2 p 2 ja p 6, VÕS § 222, VÕS § 223 lg 1 ja lg 2, VÕS § 189 lg 1
SmartEST Baltics OÜ 03.12.2018 6-1/18-007645-013 Komisjoni otsus avaldamiseks Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007645.pdf
Märksõnad: GPS-seadme remont, kahju hüvitamine
Tarbija sõnul teostas kaupleja ekraanikile tööd ebkvaliteetselt ja kilele jäid mullid alla ning tarbija pöördus tagasi. Kaupleja üritas puudust kõrvaldada, kuid lõhkus selle käigus GPS-i puutetundliku ekraani. Sellest tulenevalt oli tarbija sunnitud ostma uue seadme, sest teda ootas ees reis. Kaupleja oma süüd ei tunnistanud ja kokkuleppele ei jõutud. Komisjon otsustas, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele, sest tarbija võis töö iseloomu arvestades eeldada, et töö teostatakse seadet kahjustamata. Eeldatakse, et kahjutused, mis on tekkinud asjale kaupleja valduses olles, on tekitatud töövõtja poolt. Kaupleja ei ole vastupidiseid tõendeid esitanud. Kauplejal tuleb hüvitada asja parandamise kulud, mis on vajalikud asja viimiseks kahjustuseeelsesse seisundisse.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 641 lg 1 ja lg 2 p 1, VÕS § 641 lg 2 p 5, VÕS § 640 lg 2, VÕS § 642 lg 3, VÕS § 127 lg 1, VÕS § 132 lg 3
AS Lasita Aken 14.11.2018 6-1/18-005658-014 AS Lasita Aken: lepingust taganemine ja raha tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005658.pdf
Märksõnad: rõduuks, lepingust taganemine
Tarbija ei olnud rahul rõduukse värvimise kvaliteediga, sealjuures on rõduust kaupleja poolt juba varasemate avalduste käigus korduvalt värvitud, kui tulemus tarbijat ei rahuldanud, sest värv valgub osaliselt ja läbi värvi kumab tume laik. Kaupleja oli seisukohal, et tööd on teostatud kvaliteetselt ja tarbija poolt tehtud fotod on tehtud liiga lähedalt ja on pakutud erinevaid lahendusvariante. Komisjon asus seisukohale,et tarbija avaldus kuulub rahuldamisele ja fotodelt on näha värvi valgumine ja värvist läbi kumav must laik.Kaupleja ei ole oma väiteid kuidagi tõendanud. Teostatud töö peaks olema ka esteetiliselt vstuvõetav ning defektid ei tohiks olla silmatorkavad. Toote puuduste kõrvaldamine on korduvalt ebaõnnestunud. Rõduuks tuleb demonteerida päeval, kui tarbija ostab uue rõduukse.
VÕS § 217 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1, lg 2, VÕS § 189 lg 1
Aktsiaselts Fifaa 14.11.2018 6-1/18-006656-009 Aktsiaselts Fifaa (Kristiine Keskuse kauplus Skechers): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006656.pdf
Märksõnad: müügileping, jalatsid, puudus, ekspertiis, puuduse kõrvaldamisest keeldumine.
Sisu: Tarbija ostetud jalatsitel ilmnes puudus, kaupleja tellitud ekspertiisi käigus tootmisdefekte ei tuvastatud ning kaupleja ei nõustunud jalatsite puudust kõrvaldama. Komisjoni istungil osales teine ekspert, kelle hinnangul on jalatsil tootmisdefekt ning komisjon leidis, et tarbijal on õigus lepingust taganeda ja kauplejal tuleb tarbijale raha tagastada.
VÕS § 218 lg 2, § 223, § 189 lg 1.
DPK Invest OÜ 14.11.2018 6-1/18-006817-013 DPK Invest OÜ (autojärelmaks24): lepingust taganemine ja kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006817.pdf
Märkõsnad: kasutatud auto, lepingust taganemine, kahju hüvitamine
Paari päeva pärast ostu selgus, et autol on tõsine mootoririke ja tarbija pöördus kaupleja poole, kes ei vastanud tarbija pöördumisele. Trabija tagastas auto kaupleja kontori juurde ja esitas tarbijakreediidilepingust taganemise ettevõttele, kellelt ta krediiti soovis. Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele. Komisjoni arvates võis tarbija mõistlikult eeldada, et auto on sõidukorras ja kehtis kaupleja kohustus tõendada, et puudust ei esinenud müügimomendil. Kauplejal on kohustus tagastada tarbijakrediiti andnud ettevõttele raha ning tarbija võib keelduda krediidiettevõtte suhtes kohustuse täitmisest.
VÕS § 217 lg 1 ja lg 2 p 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS 223 lg 1, VÕS § 414 lg 1 ja lg 2 ja lg 3
Tartu Küttekontor OÜ 09.11.2018 6-1/18-007171-011 Tartu Küttekontor OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007171.pdf
Märksõnad: korteriomandi müügileping, kohustuse rikkumine
Poolte vahel on sõlmitud koretriomandi müügileping. Lepingus on sätestatud kaupleja kohustus lõpetada korteriomandi reaalosas pooleliolevad tööd. Kaupleja ei ole oma kohustust täitnud ja tarbija nõudis kohustuse rikkumisega seoses tekitatud kahju hüvitamist. Komisjon otsustas, et kaupleja on kohustust rikkunud ja hüvitis on sissenõutav.
VÕS § 101 lg 1 p 3, VÕS § 116 lg 2, VÕS § 655 lg 1
Dunstan Gold OÜ 09.11.2018 6-1/18-005910-012 Dunstan Gold OÜ: lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005910.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, lepingust taganemine, töövõtuleping
Tarbija andis kauplejale parandamiseks kuldsõrmuse. Parandamine ebaõnnestus - kaupleja rikkus sõrmusel olevad teemandid ja topaasi. Tarbija esitas ekspertarvamuse sõrmuse turuväärtuse kohta. Komisjon leidis, et kuivõrd samaväärset asja turult leida pole võimalik, on põhjendatud kahju põhjustajalt välja mõista sõrmuse harilik väärtus.
VÕS § 127 lg-d 1 ja 5, VÕS § 132 lg 1, VÕS § 635 lg 4, VÕS § 647 lg 1
FFAM PREMIUM GROUP OÜ 09.11.2018 6-1/18-007169-014 FFAM PREMIUM GROUP OÜ: raha tagastamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007169.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, korteri remont, ettemaks, siduv eelarve
Tarbija sõlmis kauplejaga fikseeritud hinnaga töövõtulepingu korteri remondiks. Pärast põrandate demonteerimist esitas kaupleja tarbijale lisa hinnapakkumise. Kuivõrd remondi hind läks sellega liialt kõrgeks, soovis tarbija lepingu lõpetada ja ettemaksu osalist tagastamist. Kaupleja ei olnud nõus raha tagastama põhjendusel, et on kandnud kulusid. Komisjoni hinnangul ühtegi tõendit selle kohta, et tegemist oli ettenägematu töömahu suurenemisega ei ole kaupleja esitanud. Komisjon leidis, et tarbija on nõuet vähendanud selle võrra, millises osas kaupleja on lepingu täitnud. Tegemist on kaupleja tahtliku lepingurikkumisega ning lepingust taganemine on seaduslik ja hüvitise nõue on põhjendatud.
VÕS § 42 lg 1, VÕS § 116 lg 2, VÕS 639 lg 1, VÕS § 655 lg 1
Antiik Shop OÜ 08.11.2018 6-1/18-007136-010 Antiik Shop OÜ: kahju hüvitamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007136.pdf
Märksõnad: komisjonimüük, väärisesemed, lepingu täitmata jätmine, kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija andis Kaupleja antiigipoodi müüki 2 valgetähe teenetemärki ja 1 Punase Risti mälestusmärgi. Kaupleja tasus esemete eest üksnes väikeses osas ning jättis Tarbijale ülejäänud summa tasumata ega tagastanud Tarbija vara. Komisjoni hinnangul on Kauplejal kohustus tasuda Tarbijale kokkulepitud summa.
VÕS § 101 lg 1 p 3
RARA ARE Osaühing 07.11.2018 6-1/18-006108-007 RARA ARE OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006108.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Tarbija poolt tellitud diivan jõudis kohale vale värvi ja vale kangaga. Tarbija maksis kauplejale 100.00 eurot juurde ja tellis müügisaalist teise diivani. Kuna uus diivan ei vastanud samuti tarbija ootustele, soovis ta lepingust taganeda ja saada diivani eest tasutud summa tagasi. Kaupleja on jätnud tänaseni tarbijale maksmata pool diivani maksumusest.
VÕS § 3 p 1, VÕS § 189 lg 1, TKS § 48 lg 6
RAHAUS OÜ 30.10.2018 6-1/18-007045-012 Rahaus OÜ: lepingu alusel tasutud hinna tagastamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-007045.pdf
Märksõnad: Müügileping, kauba üleanmdata jätmine, lepingust taganemine, ettemaksu tagastamine.
Sisu: tarbijad tellisid kauplejalt mööbli, tasusid ettemaksu, kuid kaupleja tarbijatele kaupu üle ei andnud, raha ei tagastanud. Komisjoni hinnangul on tarbijad müügilepingutest taganenud ning kauplejal on kohustus tarbijatele tagastada kauba eest tasutud raha.
VÕS § 208 lg 4, § 116, § 189 lg 1
Sekron RMP OÜ 29.10.2018 6-1/18-005090-010 Sekron RMP OÜ: lepingu alusel tasutud hinna tagastamise ja viivise nõue Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-005090.docx
Märksõnad: lepingust taganemine, viivis, lepingu alusel tasutud hinna tagastamise nõue
Sisu: tarbija ostis veebikeskkonna okidoki.ee kaudu kauplejalt kasutatud teleri, millel ilmnes puudus, kaupleja asendas teleri kallma toote vastu ning tarbija tasus hinnavahe. Asenduseks antud teleril ilmnes samuti puudus ning tarbija soovis lepingust taganeda. Kaupleja nõustus raha tagastamisega, kuid tagastas tarbijale üksnes pool kauba maksumusest. Komisjoni hinnangul on kauplejal kohustus tagastada tarbijale tema poolt tasutu täies ulatuses ning tarbija nõutud seadusest tulenev viivis.
VÕS § 208 lg 4, § 189, § 113 lg 1, § 94
Realife Holding OÜ 29.10.2018 6-1/18-006788-016 Relife Holding OÜ (Huusi külalistemaja): leppetrahvi tühistamine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-006788.pdf
Märksõnad: Majutusteenus, leppetrahv
Sisu: Kaupleja osutas Tarbijale majutusteenust, mille käigus rikkus Tarbija külalistemaja kodukorda ning Kaupleja esitas Tarbijale leppetrahvi tasumise nõude 1000 eurot. Komisjoni hinnangul ei ole eeskirjade rikkumine osaliselt tõendatud ning leppetrahvi tasumise kohustust ei ole lepingus kokku lepitud, mistõttu puudub Kaupleja nõudel seadusest tulenev alus.
VÕS § 35, § 37, § 158 lg 1
osaühing TA AUTOPARK 12.10.2018 6-1/18-006308-012 TA Autopark OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006308.pdf
Märksõnad: auto varuosa, lepingust taganemine
Tarbija tellis autole kasutatud keredetaili, kuid kui ta kaubale järgi läks, siis selgus, et detail on saanud eemadamise käigus kahjustada ja tarbija tahtis ostust loobuda, kuid kaupleja keeldus ja väitis, et tegemist on detaili eemaldamise tasuga. Komisjon jõudis otsusele, et tarbija avaldus tuleb rahuldada, sest detail on eemaldamise käigus muudetud kasutamiskõlbmatuks ja seda parandada ei ole võimalik. Komisjon märkis, et leping sõlmiti varuosa müügiks, mitte aga detaili eemaldamiseks. Kaupleja peab tagastama raha ja kui kaupleja soovib detaii tagasi, siis tuleb see tarbijal tagastada.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 116 lg 1
DPK Invest OÜ 05.10.2018 6-1/18-007426-016 DPK Invest OÜ (Autojärelmaks24 ja www.autojarelmaks24.ee): kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007426.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, kahju hüvitamine
Peale 1300 km läbimist hakkas auto armatuurlaual põlema märgutuli ja tarbija tellis diagnostika ning selgus, et autol on veakoodid kustutatud. Diagnostika käigus koostati parandustööde pakkumine ~ 1500 eurot, millest tarbija teavitas ka kauplejat, kes aga reageerinud tarbija kirjadele. Tarbija nõudeks oli 700 euro hüvitamine ning komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue on õigustatud ja kuulub rahuldamisele. Kaupleja jättis müügieelselt tarbija lepingueeseme puudustest teavitamata ning ta pidi kahju tekkimist ette nägema.
VÕS § 217 lg 1, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 101 lg 1, VÕS § 127 lg 1
BodyBeauty Tallinna OÜ 01.10.2018 6-1/18-004443-014 BodyBeauty Tallinna OÜ (Kehastuudio OÜ): www.hammaste-valgendamine.ee; lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus 18-004443 .pdf
Märksõnad: sidevahendi abil sõlmitud müügileping,lepingutingimused, 14-päevane lepingust taganemiseõigus
Tarbija tellis veebilehe www.hammaste-valgendamine.ee hammaste valgendamise komplekti ning lepingutingimuste kohaselt nõustus kaupleja kompekti tagasi ostma, kui hambad komplekti kasutamisega valgemaks ei muutu. Tarbija proovis komplekti ning leidis, et soovitud valgemaks minemise efekti ei olnud ning esitas kauplejale lepingust taganemise tahteavalduse. Kaupleja ei ole tarbijale raha tagastanud, kuid komisjon leidis, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele, kuna tarbija saab 14 päeva jooksul sidevahendi abil sõlmitud lepingust põhjust avaldamata taganeda ja ühtlasi tuleb antud juhul tarbijale taganemisõigus lepingulisest kokkuleppest.
VÕS § 56 lg 1
OÜ RNR 27.09.2018 6-1/18-006786-011 OÜ RNR (www.luksrent.ee): kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Tarbijavaidluste komisjoni otsus 6-1-18-006786.pdf
Märksõnad: rendileping, e-kaubandus, www.luksrent.ee, lepingust taganemine, kahju hüvitamine.
Sisu: Kaupleja keeldus ettemaksu tagastamast väites, et tarbija helistas ja tühistas lepingu. Tarbija väidab, et ei ole lepingut mingil viisil tühistanud. Komisjon tuvastas, et kaupleja e-maililt on saadetud broneeringu tühistamise teade. Kaupleja ei suuda tõendada, et tarbija on talle broneeringu tühistamiseks helistanud. Komisjoni hinnangul puudub kauplejal õigus rakendada renditingimuste p 4.7 ning tasutud broneerimistasu kinni pidada.
VÕS § 619, § 189 lg 1
Osaühing Accenta Mööbel 26.09.2018 6-1/18-003487-005 OÜ Accenta Mööbel: lepingutingimustele mittevastavuse kõrvaldamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003487.pdf
Märksõnad: lepingutingimustele mittevastavuse kõrvaldamine
Tarbija tellis kauplejalt köögimööbli koos paigaldusega. Peale mööbli paigaldust avastas tarbija, et töötasapinnad ei ole soovitud kvaliteediga. Komisjon tuvastas esitatud fotode põhjal, et töötasapinna vuugikohad on pundunud ning kahjustuse iseloom viitab töötasapinna kokkupuutele niiskusega. Fotodest nähtuvalt otsakante ei ole pealistatud ega vee sissetungimise eest kindlustatud. Komisjon leidis, et kauplejal on kohustus viia töö lepingutingimustega vastavusse ehk paigaldada uued töötasapinnad.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 641 lg 2 p 1 ja 5, VÕS § 642 lg 2
KAEFER GRUPP OÜ 26.09.2018 6-1/18-004802-012 Kaefer Grupp OÜ (rõivabrand ZHUK esindus): lepingust taganemine, kaup üle andmata Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004802.pdf
Märksõnad: rõivaste valmistamine, kaup üleandmata, lepingust taganemine
Tarbija tellis Kauplejalt seeliku valmistamise ning tasus selle eest osaliselt kinkekaardiga, osaliselt maksega. Kaupa tarbijale üle ei antud, mistõttu soovis Tarbija lepingust taganeda, kuid raha ei tagastatud. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda ning Kauplejal tuleb tasutu Tarbijale tagastada.
VÕS § 208, § 76 lg 1, lg 3, § 101 lg 1, § 116 lg 1, § 189 lg 1
osaühing Aleksi Äri 25.09.2018 6-1/18-005763-011 Aleksi Äri OÜ (kauplus Roberto Bravo & Time): ostusumma tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005763.pdf
Märksõnad: ostusumma tagastamine
Tarbija poolt ostetud sõrmusel tuli nädal pärast ostu kivi sõrmuse seest lahti ja kadus ära. Kaupleja on selgitanud, et sõrmusel ilmnenud puudus on tekkinud löögi tagajärjel. Komisjon vaatles tarbija sõrmust ning tuvastas, et sellel puudub kivi ning sõrmuse kullast osal puuduvad kriimustused ja löögi jäljed. Samas sõrmusel olevad kinnituskohad olid visuaalsel vaatlusel praktiliselt märkamatud, mis võis tingida kivi väljakukkumise.
VÕS õ 208 lg 4, VÕS § 218 lg 2 p 6, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 189 lg 1
DPK Invest OÜ 25.09.2018 6-1/18-004305-015 DPK Invest OÜ (autojarelmaks24.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus 6-1-18-004305.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, kasutatud auto
Tarbija ostis kasutatud auto. Juba auto kättesaamise päeval ilmnesid sellel puudused. Tarbija soovis lepingust taganeda. Kaupleja tarbija avaldusele ei reageerinud, tehingut finantseerinud Mogo OÜ leidis, et tarbija ei ole laenulepingust taganenud. Komisjoni hinnangul on tõendatud, et auto puudused olid olemas selle tarbijale üleandmise ajal. Komisjon märkis, et ka kasutatud asja ostmisel on ostjal õigustatud eeldus asja sihipärase kasutamise võimaluse osas.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 217 lg 1 p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1
Leiti 100 otsust1 2 3