Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid

Kõik otsused...
Leiti 98 otsust1 2 3
Kaupleja Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
osaühing Aleksi Äri 25.09.2018 6-1/18-005763-011 Aleksi Äri OÜ (kauplus Roberto Bravo & Time): ostusumma tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005763.pdf
Märksõnad: ostusumma tagastamine
Tarbija poolt ostetud sõrmusel tuli nädal pärast ostu kivi sõrmuse seest lahti ja kadus ära. Kaupleja on selgitanud, et sõrmusel ilmnenud puudus on tekkinud löögi tagajärjel. Komisjon vaatles tarbija sõrmust ning tuvastas, et sellel puudub kivi ning sõrmuse kullast osal puuduvad kriimustused ja löögi jäljed. Samas sõrmusel olevad kinnituskohad olid visuaalsel vaatlusel praktiliselt märkamatud, mis võis tingida kivi väljakukkumise.
VÕS õ 208 lg 4, VÕS § 218 lg 2 p 6, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 189 lg 1
DPK Invest OÜ 25.09.2018 6-1/18-004305-015 DPK Invest OÜ (autojarelmaks24.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus 6-1-18-004305.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, kasutatud auto
Tarbija ostis kasutatud auto. Juba auto kättesaamise päeval ilmnesid sellel puudused. Tarbija soovis lepingust taganeda. Kaupleja tarbija avaldusele ei reageerinud, tehingut finantseerinud Mogo OÜ leidis, et tarbija ei ole laenulepingust taganenud. Komisjoni hinnangul on tõendatud, et auto puudused olid olemas selle tarbijale üleandmise ajal. Komisjon märkis, et ka kasutatud asja ostmisel on ostjal õigustatud eeldus asja sihipärase kasutamise võimaluse osas.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 217 lg 1 p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1
Lainel UÜ 19.09.2018 6-1/18-005635-017 Lainel OÜ (Laine Köögistuudio): ostusumma tagastamine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-005635.pdf
Märksõnad: ostusumma tagastamine, kahju hüvitamine, müügileping, köögimööbel, kohustus osaliselt täitmata
Tarbija tellis Laine Köögistuudiolt köögimööbli koos tehnika ja paigaldusega. Hinna sees oli mh kahes erinevas laiuses töötasapind ning kaupleja poolt viidatud nurgakapi mehhanism. Kaupleja viivitas tellimuse täitmisega. Mööbli kättesaamisel ilmnes, et nurgakapi mehhanism oli puudu ja töötasapind ei vastanud tehnilistele joonistele. Töötasapinna osas tarbija taganes lepingust. Nurgamehhanismi ostis tarbija mujalt ning soovis kauplejalt selle maksumuse hüvitamist. Komisjoni hinnangul kaupleja ei täitnud lepingulisi kohustusi nõuetekohaselt, mistõttu tarbija nõue kuulub rahuldamisele.

VÕS § 14.1 lg 1 p 4, VÕS § 76, VÕS § 82, VÕS § 116, § 217 lg 1, VÕS § 223 lg 1
Dreamline Arvutid OÜ 18.09.2018 6-1/18-004711-014 Dreamline Arvutid OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004711.pdf
Märksõnad: sülearvuti, tarkvara, puudused kõrvaldamata, lepingust taganemine
Tarbija ostis Dreamline Arvutid OÜ Tallinnas asuvast jaekauplusest sülearvuti koos installeeritud tarkvara programmiga Windows 10 PRO, mille kasutamisel ilmnes puudus ja tarbija hinnangul ei ole müüdud tarkvara originaalprogramm. Kaupleja ei nõustunud arvuti asendamisega ega tarbija lepingust taganemise sooviga. Komisjoni hinnangul on kaupleja rikkunud oluliselt müügilepingut ning tarbijal on õigus lepingust taganeda.
VÕS § 217 lg 1, lg 2, § 223 lg 1 ja lg 3
Siten Mööbel OÜ 18.09.2018 6-1/18-005754-008 Siten Mööbel OÜ: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005754.pdf
Märksõnad: lepingu täitmine
Tarbija ostis kaupleja müügisalongist valge kapi. Kodus pakendi avamisel selgus, et kapiuksed on puudu. Tarbija pöördus pretensiooniga kaupleja poole, kes andis puuduolevad uksed. Sihtkohta jõudes avas tarbija pakendi ning avastas, et mõlema ukse üks nurk on vigastatud. Lähemal vaatlusel selgus, et pakend on kergelt deformeerunud ning seda on avatud ja uuesti suletud - originaalis on suletud metallklambritega, aga hiljem on seda tehtud teibiga. Tarbija on palunud kauplejal defektsed uksed uute vastu vahetada, millest kaupleja keeldus. Kaupleja toob välja, et tarbijale anti üle defektideta kaup ning hiljem tekkinud vigastuse eest kaupleja ei vastuta. Komisjon leiab, et kaupleja väide on oletuslik ja tõendamata, kuna kauplejal lasub esmane tõendamiskoormis.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 222 lg 1
OÜ HIGSBERG INVEST 30.08.2018 6-1/18-002473-015 Higsberg Invest OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002473.pdf
Märksõnad: kinnisasja ostumüügileping; , korter; ehituskvaliteet
Tarbija leidis korteri siseviimistluses olulisi puudusi, kuid kaupleja neid ei kõrvaldanud. Kuna kaupelja ja korteri ehitanud ehitajatega mõistlikku koostööd ei sündinud tellis tarbija ehitusekspertiisi, mille kohaselt tuvastas riiklikult tunnustatud ekspert puudused ja korteri kvaliteet ei vasta võlaõiguslikule lepingule. Tarbija võttis teiselt ettevõtjalt korteri puuduste likvideerimiseks hinnapakkumise. Komisjon leidis, et ekspertiisiga on tõestatud korteri mittevastavus võlaõiguslikule lepingule. VAstvalt VÕS § 222 lõikele 5 võib ostja lasta asja ise parandada, kui müüja ei tee seda mõistliku aja jooksul, misstõttu antud juhul on õigustatud nõuda müüjalt parandustöödeks kuluvate mõistlike kulutuste hüvitamist.
Osaühing Neolund 24.08.2018 6-1/18-003544-017 Neolund OÜ (Torex uksed): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003544.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, välisuks
Tarbija ostis metallist välisukse, mille puhul on kaupleja käinud korduvalt ukse alumist lukku parandamas. Vaatamata mitmetele parandustele uks ei sulgu jätkuvalt korralikult, lukukeel ja raamis olev lukuava ei ole kohakuti ning sulgemiseks tuleb jõuga suruda, et need läheksid kohakuti, lisaks pudeneb lukust kruvisid välja. Kaupleja teatas alles pärast lepingust taganemise avalduse saamist tarbijale oma soovist parandada uks garantiikorras. Komisjon leidis, et kuna selleks ajaks oli tarbija oodanud luku parandamist üle kahe kuu, ei ole selline ooteaeg mõistlik ning tarbijale on põhjustatud põhjendamatuid ebamugavusi.
VÕS § 218 lg 2, VÕS õ 116 lg 1, VÕS § 223 lg 1 ja lg 2
Aktsiaselts ANOME 08.08.2018 6-1/18-004734-006 AS Anome: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004734.pdf
Märksõnad: müügileping, sõidukid, lepingutingimustele mittevastav kaup, parandamine, asendamine
Tarbija ostis kauplejalt ATV, millel ilmnesid puudused. Tarbija esitas Kauplejale pretensiooni, kuid kaupleja ei kõrvaldanud asja puuduseid. Komisjoni hinnangul on kauplejal kohustus toode parandada või asendada.
VÕS 222 lg 1, § 223 lg 1, § 116 lg 1, § 188 lg 1
Avander OÜ 08.08.2018 6-1/18-003395-013 OÜ Avander: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-003395.pdf
Märksõnad: mööbel, müügileping, parandamise ebaõnnestumine, lepingutingimustele mittevastavus, lepingust taganemine
Tarbija ostis Kauplejalt diivanvoodi, millel ilmnes puudus. Kaupleja tunnistas puudust, kuid selle parandamine ebaõnnestus, mistõttu soovis tarbija leingust taganeda. Komisjoni hinnangul on Kauplejal kohustus tagastada tarbijale toote ostusumma ning võtta puudusega toode tagasi tasudes tagastamiskulud.
VÕS § 217 lg 2, § 218 lg 2, § 116 lg 1, § 223 lg 1, lg 2.
Sonic Invest OÜ 07.08.2018 6-1/18-003995-011 Sonic Invest OÜ veebikauplus www.carworld.ee : lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-003995.pdf
Märksõnad: Müügileping, e-kaubandus, kaup üle andmata, lepingust taganemine
Tarbija ostis Kaupleja e-kauplusest carworld.ee kauba, mida Kaupleja Tarbijale ei saatnud. Tarbija soovis lepingust taganeda, kuid Kaupleja kirjadele ei vastanud ning raha ei tagastanud. Komisjoni hinnangul on Kauplejal kohustus tagastada Tarbijale rahasumma, mille Tarbija tasus saatmata kauba eest.
VÕS § 116 lg 2, § 189 lg 1
Gegard OÜ 07.08.2018 6-1/18-003950-006 Gegard OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-003950_0.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, oluline lepingurikkumine, lepingust taganemine, kahju hüvitamine
Vaidluse asjaolude kohaselt tellis tarbija sidevahendi abil telefoni teel kauplejalt auto varuosa, kuid kättesamisel selgus, et tegemist on vale varuosaga. Tarbija tagastas vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele toote, kuid kaupleja ei tagastanud tarbijale ostuhinda.
Komisjoni hinnangul on tegemist olulise lepingurikkumisega, mistõttu tarbijal oli õigus lepingust taganeda. Toote tagastamisega tegi tarbija kulutusi, mis tuleb samut kauplejal hüvitada.
VÕS § 208 lg 1, 4, § 76 lg 1, 3, § 100, § 101 lg 1 p 4, § 101 lg 1 p 3, § 116 lg 1, lg 2 p 1, 4, § 189 lg 1
Gegard OÜ 05.07.2018 6-1/18-003814-006 Gegard OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003814.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija ostis www.autmo.ee veebipoe kaudu kauplejalt sõiduki varuosana iluliistu. Kaupleja lubas varuosa toimetada 3-5 päeva jooksul pakiautomaati. Kaupleja ei ole oma lubadust täitnud ning varuosa pole tarbijale saatnud. Komisjon tuvastas kaupleja poolt müügilepingu tingimuse olulise rikkumise, mistõttu on tarbija nõue põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.
TKS § 48 lg 6, VÕS § 208 lg 1, VÕS § 116 lg 1
Näpi Puit OÜ 29.06.2018 6-1/18-002268-016 Näpi Puit OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002268.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, aknad
Tarbija tellis akende restaureerimise, kuid juba kahe nädala pärast hakkas värv kooruma, lisaks ei saanud tarbija kätte kolme akna siseraame, mis olid kaupleja käes. Kaupleja oli seisukohal, et nende töötaja on toiminud eraviisiliselt ja neil puuduvad tarbija ees kohustused. Komisjon jõudis järeldusele, et tehingu tegi siiski kaupleja esindaja ja kirjavahetus on toimunud kaupleja e-posti aadressilt. Lisaks leidis kinnitust, et tarbijaga suhelnud kaupleja esindajal oli olemas esindusõigus. Kokkuvõtvalt oli komisjon seisukohal, et kaupleja on lepingulisi kohustusi oluliselt rikkunud ja tarbijal on õigus lepingust taganeda.
VÕS § 641 lg 2 p 2, VÕS § 77 lg 1, VÕS § 647 lg 1, TsÜS õ 115 lg 1, ÄS § 181 lg 1
Startour OÜ 27.06.2018 6-1/18-002246-017 Startour OÜ: lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002246.pdf
Märksõnad: pakettreis, pakettreisitasu
Komisjon asus seisukohale, et asjaolu, et kaupleja töötaja ei järginud tarbijaga lepingut sõlmides kaupleja juhtnööre ei muuda seejuures lepingut tarbijaga ega selle tingimusi tühiseks. Seega on tarbijal õigus nõuda lepingu täitmist vastavalt esialgselt kokkulepitud hinnale.
VÕS § 866 lg 1, VÕS § 1028 § 1
Osaühing Termiks Grupp 25.06.2018 6-1/18-002416-018 Termiks Grupp OÜ: Kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002416.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, vaegtööd, mõistlike kulutuste hüvitamine
Tarbija tellis 10.10.2017 kauplejalt gaasikatla paigalduse. Tööd hakkasid venima, 15.03.2018 kaupleja tunnistas, et ei suutnud teha töid nii kiiresti kui oli planeerinud. Ka oli tehtud töö puudustega. Kaupleja jättis tööd lõpetamata ja keeldus vigu parandamast. Kuivõrd tarbija ei saa seni katelt kasutada, võttis ta vaegtööde kõrvaldamiseks hinnapakkumise teiselt ettevõtjalt.
VÕS § 100, VÕS § 635 lg 4, VÕS § 641 lg 2 p 1, VÕS § 646 lg 5
OÜ Boss Cars 22.06.2018 6-1/18-001976-012 OÜ Boss Cars: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001976.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine, kasutatud auto
Tarbija soovis hinnaalandust auto hinnast, kuna kuulutuse oli auto valmistamise aasta märgitud aasta võrra uuemaks ning autol pidi olema pardakaamera, mida tegelikkuses ei olnud. Kaupleja küll tarnis hiljem kaamera, kuid see oli üliodav Hiina toode, mis tarbijat ei rahuldanud. Komisjon asus seisukohale, et kauplejal on kohustus hüvitada kaamera maksumusega 170 eurot, kuid kuulutuses oli esmase registreerimise aeg, mitte aga valmistamise aasta, mistõttu võib auto olla toodetud ka varem.
VÕS § 101 lg 1 p 3 ja VÕS § 115 lg 1 ja lg 3
Konsultatsioonibüroo M. Laikask OÜ 21.06.2018 6-1/18-001907-019 Konsultatsioonibüroo M. Laikask OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001907.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, ehitusprojekt
Tarbija poolt tellitud tööd jäid teostamata ja tähtaegadest ei peetud kinni, mistõttu soovis tarbija ettemaksu tagastamist. Kaupleja sõnul põhjustas viivituse ja olukorra, kus vajalikke mõõdistusi ei olnud enam võimalik teha, tarbijapoolne ebaseaduslik ümberehitus. Kaupleja oli valmis tagastama osa ettemaksust. Komisjon asus seisukohale pärast kahekuulist tööde teostamisega hilinemist, ei pidanud tarbija eeldama, et kaupleja asub lepingut täitma. Kaupleja asus mõõdistusprojekti tarbija käest küsima alles peale tarbija taganemisavaldust. Tasu nõudmise õigus puudub, sest eesmärk jäi saavutamata.
VÕS § 116 lg 1, § 116 lg 2, VÕS § 114, VÕS § 188 lg 2, VÕS § 189 lg 2, VÕS § 655 lg 2
Näpi Puit OÜ 21.06.2018 6-1/18-001570-022 Näpi Puit OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001570.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, kahju tekitamine
Kahju põhjustas tarbijale kaupleja töömees töövõtulepingu täitmise käigus. Komisjoni hinnangul ei ole asjakohane kaupleja väide, et tarbija ei esitanud dokumente kommunikatsioonide paiknemise kohta. Kaupleja on professionaalne köögimöööbli paigaldaja. Kaupleja töötajad oleks võinud vajaliku dokumentatsiooniga töö tegemise käigus ja veenduda aukude puurimise asukohas või keelduda töö tegemisest.
VÕS 132 lg 1
Leiti 98 otsust1 2 3